Nejvyšší podání učinil účastník dražby ID601605
ukončená
Rodinný dům 9+2 s hospodářskou částí a pozemky 7642 m², Hradec nad Svitavou, okres Svitavy
Začátek dražby
26.7.2022, 10:00
Konec dražby
28.7.2022, 16:00
Minimální příhoz
10 000 Kč
Nejnižší podání
1 692 000 Kč
Aktuální cena 1 702 000 Kč

Přiklepnuto, dražba skončila.


Cena dosažená vydražením činí

1 702 000 Kč


Vydražitelem se stává účastník dražby

ID601605Číslo
B1722
Kategorie
Dražba dobrovolná
Adresa
Popis

Předmětem prodeje je podsklepený jednopodlažní rodinný dům o dispozici 9+2 na adrese Hradec nad Svitavou č.p. 357 včetně souboru přilehlých pozemků parc.č. 428, parc.č. 437, parc.č. 2610/2, parc.č. 2610/3 o celkové výměře 7 642 m².

Prodej probíhá formou veřejné dražby dobrovolné.

Specifikace domu:

Samostatně stojící zděný, v menší části podsklepený objekt, který má jedno nadzemní podlaží a půdní prostory pod sedlovou střechou. Půdorysný tvar RD je přibližně do písmene L. Kolmo na dvorní a uliční části RD navazuje hospodářský objekt. Základy bez účinných izolací proti zemní vlhkosti. Nosné konstrukce ze smíšeného zdiva tj. 80 cm. Stropní konstrukce jsou s rovným podhledem nebo klenbové. Střecha je valbová, krov je dřevěný, krytina střechy je z vlnitého eternitu nebo z betonové tašky. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Schody do sklepů jsou kamenné. Podlahy obytných místností jsou prkenné nebo z keramické dlažby. Omítky vnitřní jsou vápenné štukové, venkovní jsou vápenné hladké. Okna jsou převážně plastová s dvojsklem, v části dřevěná dvojitá. Dveře jsou dřevěné plné nebo prosklené. Jsou provedené rozvody světelné a motorové el., rozvody teplé a studené vody do koupelny a kuchyně. Vytápění je lokální kamny na TP a el. přímotopy. Ohřev TUV zajišťuje el. bojler. Hygienické zařízení tvoří umyvadlo, sprchový kout a splachovací WC. Kuchyň vybavena menší linkou.

Adresa: Hradec nad Svitavou 357, 569 01 Hradec nad Svitavou, okres Svitavy


Dispozice domu:

1.PP: 2x sklep

1.NP: Pravá uliční strana RD (při pohledu z ulice) obsahuje vstup z ulice, chodbu procházející domem směrem do průjezdu hospodářské části. Vpravo od chodby jsou situované dva pokoje. Levá uliční strana RD (při pohledu z ulice) obsahuje vstup z ulice, chodbu procházející domem směrem do dvora. Vpravo od chodby je situována průchozí kuchyň a pokoj s okny do ulice a koupelna s WC. Vlevo od chodby se nachází pět pokojů. Ve dvorním křídle je umístěna kuchyně se vstupem ze dvora, ze které je přístupný pokoj.


Specifikace pozemků:

Parc.č. St. 222 o výměře 763 m² (součástí je stavba rodinného domu č.p. 357) - jedná se o pozemek, který je převážně zastavěný zemědělskou usedlostí tvořenou obytnou částí (rodinný dům) a hospodářskou částí (kůlny, stodola s průjezdem). Nezastavěná část je využívaná jako dvůr (atrium).

Parc.č. 437 o výměře 245 m² - Jedná se o mírně svažitý pozemek s východní orientací, který je využívaný jako část oplocené zahrady ve funkčním celku se stavbou RD.

Parc.č. 2610/2 o výměře 1 908 m² - Jedná se o mírně svažitý pozemek s východní orientací, který je využívaný jako část oplocené zahrady ve funkčním celku se stavbou RD. Západní část pozemku je dotčena ochranným pásmem drah. Jižní část pozemku je dotčena ochranným pásmem nadzemního vedení el. vysokého napětí.

Parc.č. 2610/3 o výměře 3 286 m² - Jedná se o svažitý pozemek s východní orientací, který je využívaný jako část oplocené zahrady využívané ve funkčním celku se stavbou RD. Jižní část pozemku je dotčena nadzemním vedením el. vysokého napětí a jeho ochranným pásmem.

Pozemky parc.č. St. 222, parc.č. 437, parc.č. 2610/2, parc.č. 2610/3 spolu tvoří jednotný funkční celek pod společným oplocením.

Parc.č. 428 o výměře 1440 m² - Jedná se o rovinatý pozemek se svažitou hranou podél západní strany (podél přístupové komunikace), který je situovaný naproti rodinnému domu č.p. 357, východně od komunikace. Jedná se o nezastavěný pozemek s travnatým porostem, jehož součástí jsou trvalé porosty malého rozsahu, bez vlivu na výslednou hodnotu. Pozemek je územním plánem obce určený pro výstavbu rodinného domu (BV - plochy bydlení v rodinných domech - venkovské). Pozemek lze napojit na veškeré inženýrské sítě (voda, kanalizace, plyn, nadzemní vedení el.NN) vedoucí v přístupové komunikaci nebo podél této komunikace.


Poloha:

Obec Hradec nad Svitavou se nachází v okrese Svitavy v Pardubickém kraji. Žije zde přibližně 1 720 obyvatel. Obec je součástí Mikroregionu Svitavsko Předmětný rodinný dům (RD) je situovaná v jižní části obce, při vedlejší komunikaci, ve vzdálenosti cca 1,73 km od obecního úřadu.

Více informací naleznete ve Znaleckém posudku a v Dražební vyhlášce, které jsou ke stažení níže.


Prohlídky:

1) 12. 7. 2022 v 15:00 hod. a

2) 21. 7. 2022 v 17:00 hod.

Sraz zájemců o prohlídku je před domem na adrese Hradec nad Svitavou 357, 569 01 Hradec nad Svitavou (GPS: 49.6964792N, 16.4864222E). 

Pokud vlastník nebo osoba, která má předmět dražby v držení nebo nájmu, neumožní řádnou prohlídku předmětu dražby, bude prohlídka provedena v rámci možností.

 

Ing. Ondřej Gavlas

E-mail: ondrej.gavlas@gavlas.cz

Mobil: 777 744 991

více
 

Popis objektu

Předmětem prodeje je podsklepený jednopodlažní rodinný dům o dispozici 9+2 na adrese Hradec nad Svitavou č.p. 357 včetně souboru přilehlých pozemků parc.č. 428, parc.č. 437, parc.č. 2610/2, parc.č. 2610/3 o celkové výměře 7 642 m².

Prodej probíhá formou veřejné dražby dobrovolné.

Specifikace domu:

Samostatně stojící zděný, v menší části podsklepený objekt, který má jedno nadzemní podlaží a půdní prostory pod sedlovou střechou. Půdorysný tvar RD je přibližně do písmene L. Kolmo na dvorní a uliční části RD navazuje hospodářský objekt. Základy bez účinných izolací proti zemní vlhkosti. Nosné konstrukce ze smíšeného zdiva tj. 80 cm. Stropní konstrukce jsou s rovným podhledem nebo klenbové. Střecha je valbová, krov je dřevěný, krytina střechy je z vlnitého eternitu nebo z betonové tašky. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Schody do sklepů jsou kamenné. Podlahy obytných místností jsou prkenné nebo z keramické dlažby. Omítky vnitřní jsou vápenné štukové, venkovní jsou vápenné hladké. Okna jsou převážně plastová s dvojsklem, v části dřevěná dvojitá. Dveře jsou dřevěné plné nebo prosklené. Jsou provedené rozvody světelné a motorové el., rozvody teplé a studené vody do koupelny a kuchyně. Vytápění je lokální kamny na TP a el. přímotopy. Ohřev TUV zajišťuje el. bojler. Hygienické zařízení tvoří umyvadlo, sprchový kout a splachovací WC. Kuchyň vybavena menší linkou.

Adresa: Hradec nad Svitavou 357, 569 01 Hradec nad Svitavou, okres Svitavy


Dispozice domu:

1.PP: 2x sklep

1.NP: Pravá uliční strana RD (při pohledu z ulice) obsahuje vstup z ulice, chodbu procházející domem směrem do průjezdu hospodářské části. Vpravo od chodby jsou situované dva pokoje. Levá uliční strana RD (při pohledu z ulice) obsahuje vstup z ulice, chodbu procházející domem směrem do dvora. Vpravo od chodby je situována průchozí kuchyň a pokoj s okny do ulice a koupelna s WC. Vlevo od chodby se nachází pět pokojů. Ve dvorním křídle je umístěna kuchyně se vstupem ze dvora, ze které je přístupný pokoj.


Specifikace pozemků:

Parc.č. St. 222 o výměře 763 m² (součástí je stavba rodinného domu č.p. 357) - jedná se o pozemek, který je převážně zastavěný zemědělskou usedlostí tvořenou obytnou částí (rodinný dům) a hospodářskou částí (kůlny, stodola s průjezdem). Nezastavěná část je využívaná jako dvůr (atrium).

Parc.č. 437 o výměře 245 m² - Jedná se o mírně svažitý pozemek s východní orientací, který je využívaný jako část oplocené zahrady ve funkčním celku se stavbou RD.

Parc.č. 2610/2 o výměře 1 908 m² - Jedná se o mírně svažitý pozemek s východní orientací, který je využívaný jako část oplocené zahrady ve funkčním celku se stavbou RD. Západní část pozemku je dotčena ochranným pásmem drah. Jižní část pozemku je dotčena ochranným pásmem nadzemního vedení el. vysokého napětí.

Parc.č. 2610/3 o výměře 3 286 m² - Jedná se o svažitý pozemek s východní orientací, který je využívaný jako část oplocené zahrady využívané ve funkčním celku se stavbou RD. Jižní část pozemku je dotčena nadzemním vedením el. vysokého napětí a jeho ochranným pásmem.

Pozemky parc.č. St. 222, parc.č. 437, parc.č. 2610/2, parc.č. 2610/3 spolu tvoří jednotný funkční celek pod společným oplocením.

Parc.č. 428 o výměře 1440 m² - Jedná se o rovinatý pozemek se svažitou hranou podél západní strany (podél přístupové komunikace), který je situovaný naproti rodinnému domu č.p. 357, východně od komunikace. Jedná se o nezastavěný pozemek s travnatým porostem, jehož součástí jsou trvalé porosty malého rozsahu, bez vlivu na výslednou hodnotu. Pozemek je územním plánem obce určený pro výstavbu rodinného domu (BV - plochy bydlení v rodinných domech - venkovské). Pozemek lze napojit na veškeré inženýrské sítě (voda, kanalizace, plyn, nadzemní vedení el.NN) vedoucí v přístupové komunikaci nebo podél této komunikace.


Poloha:

Obec Hradec nad Svitavou se nachází v okrese Svitavy v Pardubickém kraji. Žije zde přibližně 1 720 obyvatel. Obec je součástí Mikroregionu Svitavsko Předmětný rodinný dům (RD) je situovaná v jižní části obce, při vedlejší komunikaci, ve vzdálenosti cca 1,73 km od obecního úřadu.

Více informací naleznete ve Znaleckém posudku a v Dražební vyhlášce, které jsou ke stažení níže.


Prohlídky:

1) 12. 7. 2022 v 15:00 hod. a

2) 21. 7. 2022 v 17:00 hod.

Sraz zájemců o prohlídku je před domem na adrese Hradec nad Svitavou 357, 569 01 Hradec nad Svitavou (GPS: 49.6964792N, 16.4864222E). 

Pokud vlastník nebo osoba, která má předmět dražby v držení nebo nájmu, neumožní řádnou prohlídku předmětu dražby, bude prohlídka provedena v rámci možností.

 

Ing. Ondřej Gavlas

E-mail: ondrej.gavlas@gavlas.cz

Mobil: 777 744 991

Předmět dražby

pozemek parc.č. St. 222, jehož součástí je stavba: Hradec nad Svitavou, č.p. 357, a pozemky parc.č. 428, 437, 2610/2 a 2610/3, vše v obci a kat. území Hradec nad Svitavou

Soubory ke stažení


  Dražební vyhláška: B1722 - Dražební vyhláška - Hradec nad Svitavou.pdf
  Osoby vyloučené z dražby.pdf
  Jak se zúčastnit dražby Hradec nad Svitavou.pdf
  Znalecký posudek.pdf
  LV 824 Hradec nad Svitavou .pdf

Umístění objektu

Adresa
Hradec nad Svitavou 357, 569 01 Hradec nad Svitavou, okres Svitavy

Fotogalerie

 
Účastník dražby Čas příhozu Výše příhozu Nabídka
601605 26.07.2022 10:03:26.160 10 000,- 1 702 000,-

Máte otázky?
Kontaktujte nás