Registrace


Tomuto kroku prosím věnujte zvýšenou pozornost.

Vlastnictví předmětu dražby přechází v okamžiku příklepu na subjekt, který zadáte během této registrace. Identifikační údaje vydražitele nelze po skončení dražby změnit!

Nyní prosím vyberte právní formu subjektu, který se v případě vydražení stane vlastníkem předmětu dražby: