OBCHODNÍ PALÁC SPARKASSE

v centru Karlových Varů,

u Vřídelní kolonády

Vyhlášená

Prodej kompletně pronajatého bytového domu s lékárnou v Moravské Třebové (roční výnos 2.036.580,- Kč)

Typ
Aukce dobrovolná
Adresa
Popis
Prodej kompletně pronajatého bytového domu s lékárnou v Moravské Třebové s ročním výnosem z nájemních smluv ve výši 2.036.580,- Kč.
  Předmětem prodeje je částečně podsklepený bytový dům s osmi bytovými jednotkami a obchodním prostorem s výlohami do historického náměstí v centru města Moravská Třebová. Prostory nemovitosti v 1-3. patře jsou kompletně pronajaty stálým klientům (1.NP lékárna, 2-3.NP nájemci bytů) a nájemní smlouvy tak přináší pravidelný příjem z pronájmu ve výši 2.036.580,- Kč/rok. Dům má také půdní prostor nabízející potenciál k dalšímu možnému využití. Dům je v dobrém technickém stavu s pravidelnou údržbou.   Odkaz na 3D prohlídku: zde Odkaz na video (dron): zde Webová stránka nemovitosti: zde   Celková plocha bytových jednotek: 556 m2 (8 bytů) Celková plocha obchodních prostor: 253 m2 (lékárna) Celková plocha suterénu: 116 m2 (nepronajato – potenciál navýšení výnosu) Celková plocha půdy: 358 m2 (nepronajato – potenciál navýšení výnosu)   Objekt je připojen na veškeré inženýrské sítě (veřejný vodovod, veřejná kanalizace, elektro, plyn).   Celková podlahová plocha budovy: 1 394 m2 Celková zastavěná plocha budovy: 394 m2   Roční výnos z pronájmu: 2.036.580,- Kč Vyvolávací cena: 23.990.000,- Kč Cena dle ZP ke dni 28.02.2022: 27.200.000,- Kč   Dům byl postaven v roce 1555, okolo roku 1700 byla provedena nástavba 2. a 3. NP a v roce 1969 byla provedena celková revitalizace. Roku 1996 pak byly zrekonstruovány bytové i nebytové prostory. Nynější vzhled interiéru a exteriéru zajistila revitalizace celého domu mezi lety 2015 a 2022.   Půdní prostory a suterén tvořící celkem 474 m2 aktuálně nejsou pronajaty a představují tak potenciál dalšího navýšení výnosu z pronájmu nemovitosti – možná přestavba na bytové/komerční prostory, popř. pronájem jako skladovací prostory).   Základní technické parametry: - podlahové topení v 1.NP, vlastní plynové kotle v 2.NP a 3.NP - ohřev vody zajišťují plynové a elektrické kotle - vybavení včetně kuchyňské linky a nových sanitárních prvků   Územní plán: SC – plochy smíšené obytné v centrech měst   Podrobný popis naleznete v přiloženém informačním memorandu.   Termíny prohlídek: individuálně dle dohody s makléřem   Adresa: nám. T. G. Masaryka 33/27, Město, 571 01 Moravská Třebová GPS: 49.7573817N, 16.6642872E   Zodpovědná osoba: Ing. Ondřej Gavlase-mail: ondrej.gavlas@gavlas.cztelefon: +420 777 744 991
více
 
Začátek
3.10.2023
Konec
5.10.2023
Vyvolávací cena 23 990 000 Kč
Aktuální cena – Kč
Vyhlášená

Dvougenerační RD s garáží, pozemek 844m2, obec Potštejn, okr. Rychnov nad Kněžnou

Typ
Dražba dobrovolná
Adresa
Popis
Pozemek parc.č. 444, součástí je stavba: Brná 46 rod.dům, stavba stojí na pozemku parc.č. 444 a  pozemek parc.č. 715/13, vše v katastrálním území Potštejn, obec Potštejn, okres Rychnov nad Kněžnou, na KÚ pro Královéhradecký kraj, KP Rychnov nad Kněžnou.
více
 
Začátek
10.10.2023
Konec
12.10.2023
Vyvolávací cena 2 220 000 Kč
Aktuální cena – Kč
Vyhlášená

Bytový dům se 4 pronajatými byty + volná půda (roční nájemné 408.000,- Kč), Žáky, okres Kutná Hora

Typ
Dražba dobrovolná
Adresa
Popis
Pozemek parc.č. St. 177, součástí je stavba: Žáky, č.p. 40, v katastrálním území Žáky, obec Žáky.
více
 
Začátek
24.10.2023
Konec
26.10.2023
Vyvolávací cena 3 500 000 Kč
Aktuální cena – Kč
Ukončená

Prodej pozemku o výměře 4954m2, dle ÚPI zčásti pro komerční výstavbu a zčásti pro zemědělské využití, v obci Kuchařovice, okres Znojmo, k.ú. Kuchařovice

Typ
Aukce dobrovolná
Adresa
Popis
Popis lokality: Pozemek leží v západní části obce stavebně nesrostlé se sídelní částí obce a charakter okolí odpovídá průmyslové zóně. Z hlediska životního prostředí se jedná o klidnou lokalitu bez zdraví ohrožujících vlivů a zeleň v podobě lesů a luk je v bezprostřední blízkosti. Lokalita se zanedbatelným nebezpečím výskytu záplav.   Popis předmětu aukce: Jedná se o pozemek o celkové výměře 4954 m2, dle LV 1171 ke dni 13.4.2023. Pozemek je určen dle ÚP z části o ploše cca 1.998 m2 pro komerční výstavbu a z části o ploše cca 2.956 m2 pro zemědělské využití. Částečně je tedy označen jako VS - výroba a skladování (do plochy VS-3 zasahuje ochranné pásmo silnice II. Třídy) a částečně jako Ze - zemědělské plochy.
Sklon pozemku je mírně svažitý. Pozemek není oplocený. Bez trvalých porostů. Přístup je bezproblémový. Parkovací možnosti jsou dobré na vlastním pozemku. Pozemek leží v těsné blízkosti čerpací stanice Shell.   Závazky na předmětu dražby váznoucí a s ním spojené: Věcné břemeno zřizování a provozování vedení zařízení distribuční soustavy spočívající v umístění nového kabelového vedení VN, nadzemního vedení VN a podpěrného bodu VN dle ZPMZ č. 817, oprávnění pro: EG.D, a.s., Lidická 1873/36, Černá Pole, 60200 Brno, IČO: 28085400, povinnost k parcela: 626/1, zapsáno v katastru pod V-139/2018-713 (na předmětu aukce jsou umístěné stožáry s vedením elektrického proudu, tyto stožáry jsou mimo zastavitelnou část pozemku).   Dále je přes předmět aukce evidováno vodovodní potrubí, které má ochranné pásmo, omezující zastavění pozemku. Dle informace uvedené ve znaleckém posudku lze v tomto ochranném pásmu zhotovit skladové či odstavné plochy, plocha ochranného pásma vodovodu se neodečítá a pozemek má procento zastavitelnosti, takže na to ochranné pásmo také lze využít právě nezastavitelnou část pozemku.   Více informací naleznete ve Znaleckém posudku a v Aukční kartě, které jsou ke stažení níže.
Dokumenty budou postupně doplňovány.   Prohlídky:   Dle individuální dohody. Kontakt: Věra Svídová, 774 040 702 Adresa předmětu aukce: obec Kuchařovice, okres Znojmo, pozemek parc.č. 626/1 u čerpací stanice Shell GPS: 48°52'52.45"N, 16°03'42.71"E   Zodpovědná osoba: Věra Svídová email: vera.svidova@gavlas.cz Mobil: 774 040 702

Kontakt pro hypotéky: LV SYSTEM s.r.o., Jungmannova 30, Praha 1, 110 00 Antonín Petrskovský Mobil: 608 981 771 E-mail: petrskovsky@lvsystem.cz Jiří Balík Mobil: 777 652 800 E-mail: balik@lvsystem.cz
více
 
Začátek
25.9.2023
Konec
27.9.2023
Vyvolávací cena 1 000 000 Kč
Aktuální cena 1 010 000 Kč
Ukončená

Zemědělská usedlost s pozemky 2 336 m2 Střítež, okres Pelhřimov

Typ
Dražba dobrovolná, opakovaná
Adresa
Popis
Spoluvlastnický podíl o velikosti ½ k následujícím nemovitým věcem: pozemek parc.č. St. 1, součástí je stavba: Bor, č.p. 5, a pozemek parc.č. 27, vše v katastrálním území Bor u Božejova, obec Střítež.
více
 
Začátek
12.9.2023
Konec
14.9.2023
Vyvolávací cena 504 000 Kč
Aktuální cena 904 000 Kč
Ukončená

BYT v obytném souboru NOVÁ HARFA - Vysočany - Praha 9, 4 + kk + 2 lodžie a balkon + garážové stání

Typ
Dražba nedobrovolná
Adresa
Popis
Jednotka č. 938/201 vymezená podle zákona o vlastnictví bytů (byt), jednotka je umístěna v budově Vysočany, č.p. 938, stojící na pozemcích parc.č. 991/99, 991/100, 991/101, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy č.p. 938 a na pozemcích parc.č. 991/99, 991/100, 991/101, 991/105, 991/106, 991/107 o velikosti 1212/236409, vše v katastrálním území Vysočany, obec Praha.
více
 
Začátek
5.9.2023
Konec
6.9.2023
Vyvolávací cena 7 362 000 Kč
Aktuální cena 11 110 909 Kč
Ukončená

Prodej spoluvlastnického podílu ve výši ½ rodinného domu č.p. 179 a pozemku parc.č. 233 a parc.č. 412/8 v obci Sobíňov, okres Havlíčkův Brod, k.ú. Sobíňov

Typ
Aukce dobrovolná
Adresa
Popis
Popis lokality: Předmět aukce se nachází v obci Sobíňov, okres Havlíčkův Brod cca 650m od zastávky autobusu a obecního úřadu. Okolní zástavbu tvoří rodinné domy a stavby individuálního bydlení. Přístup k nemovitým věcem je po pozemku parc. č. 412/1 a parc. č. 413/1 ve vlastnictví obce Sobíňov. V obci je základní občanská vybavenost. Kompletní občanská vybavenost je k dispozici ve městě Havlíčkův Brod, ve vzdálenosti 20km od obce Sobíňov.   Popis předmětu aukce: Jedná se o samostatně stojící rodinný dům, nepodsklepený, s jedním NP a půdním prostorem pod sedlovou střechou. Základy objektu jsou smíšené. Svislé obvodové konstrukce jsou smíšené (kámen, cihla). Stropy jsou s rovným podhledem. Střecha je sedlová, se střešní krytinou z tašek. Klempířské konstrukce jsou provedeny z pozinkovaného plechu. Fasádní omítky jsou z větší části vápenné, z cca 1/5 novodobé na zateplení. Vnitřní omítky jsou vápenné. Vnitřní keramické obklady jsou provedeny v koupelně a na WC. Okna jsou instalována dřevěná dvojitá, dveře jsou hladké plné a prosklené. Podlahy v obytných místnostech tvoří keramické dlažby, v ostatních prostorách jsou keramické dlažby. Vytápění domu je podlahové, prostřednictvím plynového kotle 2 a dále je možné i prostřednictvím plynových WAF. Elektroinstalace je provedena světelná a motorová. Je proveden rozvod vody studené a teplé, zdrojem teplé vody je kotel ÚT. Vybavení sanity tvoří vana, umyvadlo a WC. Ostatní vybavení tvoří krbová kamna.   Stavba je napojena na IS: voda, elektro, plyn a kanalizace. Přístup k předmětu aukce je po nezpevněné cestě  pozemku parc.č. 412/1 a asfaltové cestě po pozemku  parc.č. 413/1 ve vlastnictví obce Sobíňov.   Dispoziční řešení: 1.NP – zádveří, kuchyňský kout s obývacím pokojem, 2 pokoje, chodba, koupelna s WC půdní prostory.   Zastavěná plocha RD činí cca 115 m2. Celková obytná plocha činí cca 88 m2. Stavba je v užívání více jak 100 let. Před cca 20 roky byla provedena rozsáhlá rekonstrukce a modernizace. Stavba se k datu ocenění nachází v dobrém, udržovaném technickém stavu.   Příslušenství a součásti nemovité věci tvoří: - venkovní úpravy: přípojky IS (voda, elektro, kanalizace a plyn), zpevněné plochy, oplocení vč. Vrat, -trvalé porosty: na pozemku zahrady se nachází trvalé porosty – ovocné a okrasné stromy a keře, - studna: v současné době bez vody, - kůlna: nepodsklepená, přízemní kůlna, dřevěné konstrukce, se sedlovou střechou, podlaha je hliněná.   Pozemky jsou v jednotném funkčním celku, jsou mírně svažité a nachází se na nich rodinný dům, vedlejší stavba, studna, trvalé porosty a venkovní úpravy. Celková výměra pozemků činí 1 339 m2.   Více informací naleznete ve Znaleckém posudku a v Aukční kartě, které jsou ke stažení níže. Dokumenty budou postupně doplňovány.     Prohlídky:   Dle individuální dohody. Kontakt: Věra Svídová, 774 040 702 Adresa předmětu aukce: Sobíňov č.p. 179, obec Sobíňov, okres Havlíčkův Brod GPS: 49.6980339N, 15.7711581E Pokud vlastník neumožní řádnou prohlídku předmětu aukce, bude prohlídka provedena v rámci možností.   Zodpovědná osoba: Věra Svídová email: vera.svidova@gavlas.cz Mobil: 774 040 702
Kontakt pro hypotéky: LV SYSTEM s.r.o., Jungmannova 30, Praha 1, 110 00 Antonín Petrskovský Mobil: 608 981 771 E-mail: petrskovsky@lvsystem.cz Jiří Balík Mobil: 777 652 800 E-mail: balik@lvsystem.cz
více
 
Začátek
22.8.2023
Konec
24.8.2023
Vyvolávací cena 862 400 Kč
Aktuální cena 1 052 400 Kč
Ukončená

Pronájem nového podkrovního 2+kk, 53 m², Praha 5 - Smíchov, Elišky Peškové 333/7, byt č. 43

Typ
Aukce dobrovolná
Adresa
Popis
Aukce pronájmu bytu z majetku Městské části Praha 5. Uzávěrka přihlášek do aukce včetně složení kauce do 22.6.2023 do 18:00 hod. (více v aukční kartě). Účastnit aukce se mohou pouze fyzické osoby – občané ČR, Ukrajiny nebo členského státu Evropské unie nebo členského státu ESVO, tj. Lichtenštejnska, Švýcarska, Norska a Islandu. Poloha: Bytový dům ve vlastnictví obce byl v roce 2023 kompletně citlivě a kvalitně zrekonstruován. Upravený dvůr, na kterém se nachází ve dvorním traktu sídlo Tvůrčí dílny Elišky Peškové Švandova divadla, je využíván k občasným kulturním akcím. V blízkosti jsou Petřínské sady, Dětský ostrov, park Kampa. Lokalita má výbornou občanskou vybavenost v okolí. Anděl je vzdálen celkem 8 min tramvají, zastávka Švandovo divadlo v ulici Štefánikově je vzdálena 2 min chůze, zastávka busu 176 směr Karlovo náměstí také 2 minuty. Bytová jednotka se nachází ve třetím patře domu bez výtahu. Byt je nový, po rekonstrukci, nikdo v něm ještě nebydlel. Byt sestává z velkého obývacího pokoje s kuchyňským koutem, ložnice, předsíně a koupelny s WC. Byt má okna na východ do ulice Elišky Peškové s průhledem ulicí Malátova až k řece. Dispozice: z chodby domu se vchází do předsíně, ze které jsou vstupy do koupelny a obývacího pokoje Z obývacího pokoje je dále vstup do ložnice. V předsíní jsou sklopné schůdky do podkrovního prostoru, který je využitelný prakticky jen pro uložení lyží. Kuchyňská linka je vybavena sklokeramickou varnou deskou, horkovzdušnou elektrickou troubou Candy s WiFi a odtahovou digestoří. Koupelna je zařízena sprchovým koutem, umyvadlem, kombinovaným topným žebříkem, místem pro připojení pračky a závěsným WC.   Podlahy: v pokojích dřevěné, v dalších místnostech dlažba. Byt má plastová eurookna s výklopnými křídly ovládanými elektricky.   Teplo a teplá voda jsou zajištěny centrálně. Byt je vybaven klimatizací. Domácí telefon. Příprava na příjem signálu 5G, rozvody do místností.      Celková užitná plocha bytu[1]: 53,4 m2   Chodba   2,2 m2 Koupelna s WC   3,9 m2 Obývací pokoj s kk 30,1 m2 Ložnice 17,2 m2   53,4 m2   Třída energetické náročnosti budovy: F Zálohy za služby pro 1 osobu: 3 040 Kč/měsíc, v tom teplo 1 500 Kč/měsíc/byt Vyvolávací cena: 15 929  Kč/měsíc   Prohlídky: ·         čtvrtek 8.6.2023, 16:30 - 18:00 ·         úterý 20.6.2023, 16:30 - 18:00 Byt si můžete prohlédnout kdykoliv ve vymezeném čase, není potřeba se objednávat. Případné další mimořádné prohlídky pouze po dohodě s poskytovatelem, jejich konání není možno nárokovat.   Adresa: Elišky Peškové 333/7, Praha 5 – Smíchov   Zodpovědná osoba: Ing. Zdeněk BřehE-mail: zdenek.breh@gavlas.cz Mobil: 777 721 509Tel.: 221 666 666 [1] dle Evidenčního listu  
více
 
Začátek
26.6.2023
Konec
27.6.2023
Vyvolávací cena 15 929 Kč
Aktuální cena 17 229 Kč
Ukončená

Pronájem nového 4+kk, 115 m², Praha 5 - Smíchov, Zborovská 542/42, byt č. 10

Typ
Aukce dobrovolná
Adresa
Popis
Aukce pronájmu bytu z majetku Městské části Praha 5. Uzávěrka přihlášek do aukce včetně složení kauce do 22.6.2023 do 18:00 hod. (více v aukční kartě). Účastnit aukce se mohou pouze fyzické osoby – občané ČR, Ukrajiny nebo členského státu Evropské unie nebo členského státu ESVO, tj. Lichtenštejnska, Švýcarska, Norska a Islandu. Poloha: Nárožní neorenesanční dům architekta Wiehla z r. 1885 se nachází v bytovém bloku mezi Janáčkovým nábřežím a ul. Zborovská, v části Zborovské směrem k Malé Straně, na levém břehu Vltavy na úrovni Dětského ostrova v žádané lokalitě Praha 5 - Smíchov.  Autorem návrhů sochařské výzdoby je Josef Václav Myslbek. Dům je zapsán v Ústředním seznamu kulturních památek. Pouhé 3 minuty chůzí od domu začínají krásy Petřínských sadů. Obchodní centrum Nový Smíchov s multikinem je vzdáleno pouze 9 minut chůzí a na metro „B“ Anděl jsou další 3 minuty (anebo dvě zastávky tramvají, zastávka Švandovo divadlo je 3 min chůze). V blízkosti se nachází mateřská, základní i střední školy, restaurace, kavárny i obchody.     Popis bytu: Bytová jednotka se nachází ve třetím patře, které je přístupné výtahem z mezaninu. Byt je nový, po rekonstrukci, nikdo v něm ještě nebydlel. Byt sestává z obývacího pokoje s kuchyňským koutem, 3 ložnic, šatny, předsíně, chodby, koupelny, WC a balkonu.  Obývací pokoj a dvě větší ložnice mají okna na západ do ulice Zborovská, nejmenší ložnice a balkon je orientován na východ do vnitrobloku. Dispozice: z chodby domu se vchází do předsíně, z ní je vstup do první ložnice a do chodby. Z chodby je vstup do všech dalších místnosti kromě druhé ložnice, která je průchozí z první ložnice a obývacího pokoje. K nejmenší ložnici přiléhá šatna. Kuchyňská linka je vybavena plynovou varnou deskou, horkovzdušnou elektrickou troubou, odtahovou digestoří a přípravou pro myčku. Koupelna je zařízena sprchou, umyvadlem, zrcadlovou galerií, kombinovaným topným žebříkem a místem pro připojení pračky. WC je vybaveno závěsnou mísou a umyvadélkem.   Podlahy: v pokojích parkety, v šatně, koupelně a WC dlažba. Topení a teplá voda jsou zajištěny kombinovaným plynovým kotlem, který je v koupelně. Domácí telefon. Příprava na příjem signálu 5G, rozvody do místností.    Celková užitná plocha bytu[1]: 114,9 m2 včetně balkonu 1,48 m2       Plochy místností: [2]   Předsíň 12,06 m2 Chodba 11,86 m2 Obývací pokoj s kk 25,51 m2 Ložnice 24,59 m2 Ložnice 22,34 m2 Ložnice 11,94 m2 Šatna 2,23 m2 Koupelna 3,52 m2 WC 1,51 m2   115,56 m2   Třída energetické náročnosti budovy: E Zálohy za služby pro 1 osobu: 830 Kč/měsíc, plyn a elektřina se převádí na nájemce Vyvolávací cena: 27 141 Kč/měsíc   Prohlídky: ·         čtvrtek 8.6.2023, 16:30 - 18:00 ·         úterý 20.6.2023, 16:30 - 18:00 Byt si můžete prohlédnout kdykoliv ve vymezeném čase, není potřeba se objednávat. Případné další mimořádné prohlídky pouze po dohodě s poskytovatelem, jejich konání není možno nárokovat.   Adresa: Zborovská 542/42, Praha 5 – Smíchov   Zodpovědná osoba: Ing. Zdeněk BřehE-mail: zdenek.breh@gavlas.cz Mobil: 777 721 509Tel.: 221 666 666 [1] dle Evidenčního listu [2] dle plánku nového stavu
více
 
Začátek
26.6.2023
Konec
27.6.2023
Vyvolávací cena 27 141 Kč
Aktuální cena 32 041 Kč
Ukončená

Pronájem nového 2+kk, 67 m², Praha 5 - Smíchov, Lesnická 1155/8, byt č. 5

Typ
Aukce dobrovolná
Adresa
Popis
Aukce pronájmu bytu z majetku Městské části Praha 5. Uzávěrka přihlášek do aukce včetně složení kauce do 22.6.2023 do 18:00 hod. (více v aukční kartě). Účastnit aukce se mohou pouze fyzické osoby – občané ČR, Ukrajiny nebo členského státu Evropské unie nebo členského státu ESVO, tj. Lichtenštejnska, Švýcarska, Norska a Islandu. Poloha: Bytový dům je umístěn v kulturním a správním centru Smíchova, na rohu nám. 14. října a Lesnické ulice. Na náměstí 14. října se nachází barokní vila Portheimka, novorenesanční bazilika sv. Václava, secesní tržnice (dnes pobočka Městské knihovny) a Národní dům, Úřad MČ Praha 5, Městské státní zastupitelství aj. Veškerá občanská vybavenost se nachází v nejbližším okolí. Bytová jednotka se nachází v prvním patře, které je přístupné po schodišti. Byt je nový, po rekonstrukci, nikdo v něm ještě nebydlel. Byt sestává z velkého obývacího pokoje s kuchyňským koutem, ložnice s balkonkem do vnitrobloku, šatny, předsíně a koupelny s WC. Obývací pokoj má okna na jih do ulice Lesnická, ložnice do zeleného vnitrobloku. Dispozice: z chodby domu se vchází do chodbičky společné se sousedním bytem a dále do předsíně bytu. Z předsíně jsou vstupy obývacího pokoje, koupelny a ložnice. Z ložnice je dále vstup do šatny a na balkon. Kuchyňská linka je vybavena plynovou sklokeramickou varnou deskou, horkovzdušnou elektrickou troubou, odtahovou digestoří, myčkou a lednicí s mrazničkou. Koupelna je zařízena vanou, umyvadlem, kombinovaným topným žebříkem, místem pro připojení pračky a závěsným WC.
Podlahy: v pokojích parkety, v dalších místnostech dlažba. Topení plynovými topidly WAW, teplá voda zajištěna elektrickým bojlerem. Domácí telefon. Příprava na příjem signálu 5G, rozvody do místností. 
Celková užitná plocha bytu[1]: 67,4 m2 Předsíň 5,8 m2 Koupelna s WC 6,9 m2 Obývací pokoj s kk 28,7 m2 Ložnice 24,2 m2 Šatna 1,8 m2   67,4 m2   Třída energetické náročnosti budovy: E Zálohy za služby pro 1 osobu: 830 Kč/měsíc, plyn a elektřina se převádí na nájemce Vyvolávací cena: 18 340 Kč/měsíc
Prohlídky:
·         čtvrtek 8.6.2023, 16:30 - 18:00 ·         úterý 20.6.2023, 16:30 - 18:00 Byt si můžete prohlédnout kdykoliv ve vymezeném čase, není potřeba se objednávat. Případné další mimořádné prohlídky pouze po dohodě s poskytovatelem, jejich konání není možno nárokovat.   Adresa: Lesnická 1155/8, Praha 5 – Smíchov   Zodpovědná osoba: Ing. Zdeněk BřehE-mail: zdenek.breh@gavlas.cz Mobil: 777 721 509Tel.: 221 666 666 [1] dle Evidenčního listu
více
 
Začátek
26.6.2023
Konec
27.6.2023
Vyvolávací cena 18 340 Kč
Aktuální cena 27 400 Kč


Proč elektronické dražby?

Elektronická dražba je rychlejší, výnosnější a transparentnější než prodej přes realitní kancelář.


Jak dát svůj byt do dražby?

Zavolejte na číslo 800 522 222 a sjednejte si schůzku.


Proč se účastnit?
  • Úspora času. Nemusíte chodit do žádné dražební síně.
  • Naprostá anonymita. Před ostatními účastníky dražby vystupujete pouze jako nic neříkající identifikační číslo.
  • Vše z pohodlí domova, beze stresu, u šálku kávy.

    Návody a nápověda