OBCHODNÍ PALÁC SPARKASSE

v centru Karlových Varů,

u Vřídelní kolonády

Vyhlášená

Dvougenerační RD s garáží, pozemek 844 m², obec Potštejn, okr. Rychnov nad Kněžnou

Typ
Dražba dobrovolná, opakovaná
Adresa
Popis
Pozemek parc.č. St. 444, jehož součástí je stavba: Brná, č.p. 46, a pozemek parc.č. 715/13, vše v obci a kat. území Potštejnokres Rychnov nad Kněžnou, na KÚ pro Královéhradecký kraj, KP Rychnov nad Kněžnou.
více
 
Začátek
5.12.2023
Konec
7.12.2023
Vyvolávací cena 1 554 000 Kč
Aktuální cena – Kč
Vyhlášená

Provozní areál s budovami a pozemky o výměře 5315m2, Valašské Meziříčí

Typ
Aukce dobrovolná
Adresa
Popis
Valašské Meziříčí je město v okrese Vsetín ve Zlínském kraji, vzdáleno 20 km severně od Vsetína, 66 od města Olomouc, 66 km od Ostravy a 55 km od Kroměříže. Žije zde přibližně 23 tisíc obyvatel. Svou polohou představuje vstupní bránu Moravskoslezských Beskyd a významný dopravní uzel.  Město Valašské Meziříčí je vzdáleno 35 km od nově budované dálnice E35.     Popis předmětu aukce:   Celková výměra pozemků: 5 315m2 Celková zastavěná plocha budov: 2 200m2 Celková užitná plocha: 3 335m2 Celkový obestavěný prostor: 2 536m3
Předmětem prodeje je provozní areál (bývalý areál zemědělského družstva) v jižní okrajové části města Valašské Meziříčí v okrese Vsetín, v místní části Podlesí, v katastrálním území Křivé.  Celková výměra pozemků areálu je 5315m2. Pozemky areálu jsou rovinné a tvoří jeden funkční celek. Jedná se o betonové zpevněné plochy i nezpevněné plochy, přípojky inženýrských sítí, kde se nachází venkovní úpravy standardního rozsahu. Na pozemcích se nachází tři administrativní patrové budovy a jedna zrekonstruovaná budova garáží využívaná jako servisní dílny pro opravu automobilů. Nemovitosti se nachází ve stabilizované zóně plochy pro průmyslovou výrobu a skladování – VP (lehký průmysl). Přístup k areálu je umožněn z veřejné komunikace a dále z komunikace na pozemcích jiných vlastníků – právo přístupu k předmětným nemovitostem přes pozemky jiných vlastníků je právně zajištěn. Provozní areál není v současné době využíván.     Popis umístění a dispozice jednotlivých budov Budova I. Stavba č.p. 280 (součást pozemku parc.č. 1394/1) - jedná se o I. část hlavního administrativního objektu, která má jedno podzemní, dvě nadzemní podlaží a plochou střechu. Celkový půdorysný tvar této části stavby je přibližně do písmene L. Tato část je provozně a konstrukčně propojena s částí II. a III. Stavba byla využívána pro administrativní účely a soc. zázemí pro zaměstnance.   Dispoziční řešení: 1.PP - 1. část přístupna po schodišti z 1.NP obsahuje schody, chodbu, sklady             2. část přístupná vraty z areálu obsahuje 2 garáže a sklady, 1.NP - hlavní vstup do budovy, chodba, schody, výtah, kuchyně, jídelna, kantýna, soc. zázemí (WC M, WC Ž), sklady, kanceláře, 2.NP - chodba, schody, výtah, soc. zázemí (WC M, WC Ž), sklady, kanceláře.   Základy budovy jsou betonové s částečnou izolací proti zemní vlhkosti. Nosné konstrukce jsou zděné. Stropní konstrukce jsou s rovným podhledem. Střecha je plochá, krytina střechy je živičná svařovaná. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Schody jsou betonové s teraco povrchem stupňů. Výtah nákladní. Vnitřní omítky jsou vápenné dvouvrstvé, vnější omítky jsou břízolitové v 2.NP severní a jižní strana ze skleněných panelů (tzv. Boletický panel). Vnitřní keramický obklad je proveden ve standardu v sociálním zázemí. Podlahy tvoří keramická dlažba, PVC a beton. Okna jsou dřevěná nebo hliníková zdvojená. Dveře jsou plné hladké nebo prosklené do ocelových zárubní, vrata kovová dvoukřídlá. Stáří původní stavby není známo a odhaduje se na cca 40. let. Během životnosti stavby byla prováděna pouze běžná údržba. Konstrukční prvky krátkodobé životnosti jsou před hranici maximálního opotřebení. Obvodový plášť části 2.NP je tvořen z Boletických panelů. Tepelně technické vlastnosti tohoto obvodového pláště při dnešním pohledu již v žádném případě neodpovídají současným technickým trendům, navíc tyto konstrukce vzhledem ke svému stáří dožívají. Jsou patrny stopy po zatečení střešním pláštěm. Celkový stavebně technický stav budovy je podprůměrný. Opotřebení je stanoveno odborným odhadem na 55%.   Budova II. Stavba bez čp/če (součást pozemku parc.č. 1394/2) - jedná se o část objektu, která má tři nadzemní podlaží a plochou střechu. Celkový půdorysný tvar této části stavby je přibližně do písmene L. Tato část je provozně a konstrukčně propojena s částí I. Stavba byla využívána pro administrativní účely, kulturní sál a soc. zázemí pro zaměstnance.   Dispoziční řešení: 1.NP - přístupné po schodištích z 1.NP nebo vraty z areálu a obsahuje garáže, sklady soc. zázemí (šatny, WC, sprchy). Na východní stranu této stavby navazuje na pozemku parc.č. 1394/2 přízemní stavba, kde má být dle posudku umístěna elektrorozvodna (stavba nebyla zpřístupněna a nebylo tedy možno umístění elektrorozvodny ověřit), která je přístupná z pozemku jiného vlastníka parc.č. 1411/13. Přístup není právně zajištěn. 2.NP - 3x schody, soc. zázemí (WC M, WC Ž), šatna, sklady, kanceláře, 3.NP - 2x schody, soc. zázemí (WC M, WC Ž), sklady, kulturní sál, bar.   Základy jsou betonové s částečnou izolací proti zemní vlhkosti. Nosné konstrukce jsou zděné. Stropní konstrukce jsou s rovným podhledem. Střecha je plochá, krytina střechy je živičná svařovaná. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Schody jsou betonové s teraco povrchem stupňů. Vnitřní omítky jsou vápenné dvouvrstvé, vnější omítky jsou břízolitové v 3.NP severní a jižní strana ze skleněných panelů (tzv. Boletický panel). Vnitřní keramický obklad je proveden ve standardu v sociálním zázemí. Podlahy tvoří keramická dlažba, PVC, sále vlýsky a beton. Okna jsou dřevěná nebo hliníková zdvojená, v malé části plastová. Dveře jsou plné hladké nebo prosklené do ocelových zárubní, vrata kovová dvoukřídlá nebo plastová sekční.   Stáří původní stavby není známo a odhaduje se na cca 40. let. Během životnosti stavby byla prováděna pouze běžná údržba. Konstrukční prvky krátkodobé životnosti jsou před hranici maximálního opotřebení. Obvodový plášť části 2.NP je tvořen z Boletických panelů. Tepelně technické vlastnosti tohoto obvodového pláště při dnešním pohledu již v žádném případě neodpovídají současným technickým trendům, navíc tyto konstrukce vzhledem ke svému stáří dožívají. Jsou patrny stopy po zatečení střešním pláštěm. Celkový stavebně technický stav budovy je podprůměrný. Opotřebení je stanoveno odborným odhadem na 55%.   Budova III. Stavba bez čp/če (součást pozemku parc.č. 1395/1) - jedná se o část objektu, která má jedno podzemní, tři nadzemní podlaží a plochou střechu. Celkový půdorysný tvar této části stavby je obdélníkový. Tato část je provozně a konstrukčně propojena s částí I. Stavba byla využívána pro administrativní účely a soc. zázemí pro zaměstnance. Dispoziční řešení: 1.PP - přístupné po schodišti z 1.NP a obsahuje sklady, 1.NP - vstup, schody, chodba, prodejna, sklady, kanceláře, 2.NP - schody, chodba, soc. zázemí (WC M, WC Ž), kanceláře, 3.NP - schody, chodba, kanceláře.   Základy jsou betonové s částečnou izolací proti zemní vlhkosti. Nosné konstrukce jsou zděné. Stropní konstrukce jsou s rovným podhledem. Střecha je plochá, krytina střechy je živičná svařovaná. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Schody jsou betonové s teraco povrchem stupňů. Vnitřní omítky jsou vápenné dvouvrstvé, vnější omítky jsou břízolitové. Vnitřní keramický obklad je proveden ve standardu v sociálním zázemí. Podlahy tvoří keramická dlažba, PVC a beton. Okna jsou dřevěná nebo hliníková zdvojená. Dveře jsou plné hladké nebo prosklené do ocelových zárubní. Stáří původní stavby není známo a odhaduje se na cca 40. let. Během životnosti stavby byla prováděna pouze běžná údržba. Konstrukční prvky krátkodobé životnosti jsou před hranici maximálního opotřebení. Jsou patrny stopy po zatečení střešním pláštěm. Ve 3.NP byla zahájena rekonstrukce (rozvody el. jsou v rozestavěném stavu nefunkční). Celkový stavebně technický stav budovy je podprůměrný. Opotřebení je stanoveno odborným odhadem na 55%.   Budova garáží   Garáže bez čp/če (součást pozemku parc.č. 1396/1) - jedná se o objekt garáží, který má jedno nadzemní podlaží a sedlovou střechu s mírným spádem. Celkový půdorysný tvar stavby je obdélníkový. Tato stavba je přistavěna k II. administrativnímu objektu. Stavba je využívána jako garáže nebo dílny.   Dispoziční řešení: 1.NP - 4x garáž (dílna) kancelář, elektrorozvodna.   Základy jsou betonové s částečnou izolací proti zemní vlhkosti. Nosné konstrukce jsou zděné. Stropní konstrukce jsou se zavěšeným podhledem. Střecha je sedlová vazníkové konstrukce, krytina střechy je plechová. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Vnitřní omítky jsou vápenné dvouvrstvé, vnější omítky jsou hladké. Podlahy tvoří betonová mazanina. Okna jsou plastová s dvojsklem. Vrata jsou kovová dvoukřídlá. Elektroinstalace je provedena světelná a motorová. Rozvody vody jsou provedeny teplé i studené. Kanalizace je svedena do řadu. Hygienické vybavení tvoří umyvadla. Ostatní vybavení standardní. Stáří původní stavby není známo a odhaduje se na cca 40. let. V roce 2007 byla provedena kompletní rekonstrukce. Celkový stavebně technický stav budovy je dobrý. Opotřebení je stanoveno odborným odhadem na 30%.   Areál je v současné době nepoužívaný, budovy jsou prázdné. Centrální vytápění chybí (původně teplovodní vytápění radiátory je nefunkční, centrální kotelna byla v minulosti prodána jinému vlastníkovi, nová kotelna nebyla vybudována). Ohřev TUV zajištěn bojlery. Elektroinstalace je provedena světelná a motorová. Rozvody vody jsou provedeny teplé i studené. Kanalizace je svedena do řadu. Hygienické vybavení tvoří umyvadla, splachovací WC. Ostatní vybavení standardní.   Budovy jsou napojeny na areálové rozvody inženýrských sítí (voda, kanalizace). Areál je odpojený od rozvodu elektrické energie. Přesný zákres vedení areálových přípojek není znám. Z územního plánu města vyplývá, že předmět aukce se nachází, ve stabilizované zóně plochy pro průmyslovou výrobu a skladování (lehký průmysl) – VP. Bližší informace vedení inženýrských sítí a vyjádření města Valašské Meziříčí k územnímu plánu jsou dostupné níže viz. Soubory k stažení. Územní plán města Valašské Meziříčí http://www.valasskemezirici.cz/uzemni-plan-valasske-mezirici/ds-1144 Dle informací pojišťovny Kooperativa nejsou nemovité věci situované v záplavové oblasti.   Věcná břemena ve prospěch předmětu aukce: - věcné břemeno chůze a jízdy ze dne 28.7.1994, oprávnění pro pozemek parc.č. 1406/37, povinnost k pozemku parc.č. 1406/7, vedeno v katastru nemovitostí pod Z-3400079/1994-836, - věcné břemeno chůze a jízdy ze dne 28.3.2001, ve prospěch: Skalíka Stanislava, Skalíkové Marie, Bártkové Marie, oprávnění pro pozemek parc.č. 1406/36, povinnost k pozemku parc.č. 1406/7, vedeno v katastru nemovitostí pod Z-3400045/2001-836, - věcné břemeno chůze a jízdy, oprávnění pro pozemek parc.č. 1406/36, povinnost k pozemku parc.č. 1406/70 a 1406/71, vedeno v katastru nemovitostí pod V-750/2004-836, - věcné břemeno chůze a jízdy, oprávnění pro pozemek parc.č. 1406/36, povinnost k pozemku parc.č. 1406/72, vedeno v katastru nemovitostí pod V-2776/2005-836.   Věcná břemena zatěžující předmět aukce: - věcné břemeno chůze a jízdy přes pozemky parc. č. 1406/23, 1406/35, 1406/36, 1406/37, 1406/72 - rozsah není vymezen geometrickým plánem; přes pozemek parc. č. 1406/44 v rozsahu NEMZ č. 1333/2020, oprávnění pro pozemek parc.č. 1406/20, 1406/62, 1406/64, 1406/79, povinnost k pozemku parc.č. 1406/36, 1406/37, vedeno v katastru nemovitostí pod Z-3400643/1996-836, - věcné břemeno zřízení, provozování, oprav a údržby zařízení distribuční soustavy elektrického vedení NN v rozsahu geometrického plánu č. 1103-85/2017, oprávnění pro ČEZ Distribuce, a. s., IČO: 24729035, povinnost k pozemku parc.č. 1406/36, 1406/38, vedeno v katastru nemovitostí pod V-143/2020-836,   Poskytovatel upozorňuje, že údaje o předmětu aukce, zejména pak o popisu předmětu aukce a o právech a závazcích na předmětu aukce váznoucích, jsou uvedeny zejména podle znaleckého posudku č. 2057-29/18. Vyhlašovatel a poskytovatel považují poskytnuté informace za správné, neručí však za jejich přesnost a úplnost. Poskytovatel upozorňuje, že jiné stavby bez čp/če na pozemcích jiného vlastníka – parcely č. 1411/8 a 1411/9 uvedené ve znaleckém posudku nejsou součástí prodeje. Poskytovatel upozorňuje, že parcela 770/3 uvedená na LV č. 6000 a uvedená v ÚPI není předmětem prodeje.   Jedná se o prodej z majetkové podstaty dlužníka v insolvenčním řízení: KSBR 32 INS 8463/2016.     Prohlídky:   Dle individuální dohody. Kontakt: Věra Svídová, 774 040 702 Adresa předmětu aukce: Podlesí 280, 757 01 Valašské Meziříčí – Podlesí, ČR. GPS: 49.4512017N, 17.9755931E     Zodpovědná osoba: Věra Svídová email: vera.svidova@gavlas.cz Mobil: 774 040 702

Kontakt pro hypotéky: SAB servis, s.r.o., Suttnerové 814/17, Praha 6, 16000 Vokovice Antonín Petrskovský                                                    mobil: 608 981 771                                                       e-mail: petrskovsky@sabservis.cz                                            Jiří Balík mobil: 777 652 800 e-mail: jiri.balik11@gmail.com
David Haralík ČSOB Stavební spořitelna, a. s.  obchodní zastoupení mobil: 603 842 529 e-mail:david.haralik@csobstavebni-oz.cz
více
 
Začátek
12.12.2023
Konec
14.12.2023
Vyvolávací cena 15 732 280 Kč
Aktuální cena – Kč
Ukončená

Prodej souboru stavebních pozemků o celkové výměře 1.794 m², Králíky

Typ
Aukce dobrovolná
Adresa
Popis
Předmětem aukce je soubor stavebních pozemků (dle platného územního plánu „BMR – bydlení městského typu - rodinné“) tvořící jednotný celek o celkové výměře 1 794 m², nacházející se v katastrálním území Králíky.
  Pozemky jsou rovinaté a je k nim bezproblémový přístup po zpevněné obecní cestě. Pozemky jsou umístěny v jižní části obce a charakter okolí odpovídá zástavbě rodinnými domy. Pozemky se nachází v klidné lokalitě bez zdraví ohrožujících vlivů a v docházkové vzdálenosti od objektu je zeleň v podobě lesů a luk.   V ulici jsou zavedeny veřejná kanalizace a vodovod. Bližší informace o inženýrských sítích jsou dostupné viz. Soubory ke stažení níže.   Lokace pozemků (GPS): 50°04'40.02"N, 16°46'07.88"E   Nemovitost se nachází nedaleko Kralického Sněžníku, v bezprostřední blízkosti se pak kromě jiného nachází horský resort (celoroční návštěvnost – v letní období turisticky vyhledávaný cyklistický trail park) a ski areál Dolní Morava. Nedaleko se nachází také lyžařské středisko Buková hora - Suchý vrch, které poskytuje rozsáhlou nabídku (přes 70 km) strojově upravovaných stop. Trasy zavedou lyžaře do nejvyšších částí Bukovohorské hornatiny. Na lyžařských trasách je možné navštívit pevnost Bouda a rozhlednu na Suchém vrchu.   Králíky jsou malé městečko obklopené malebnými horami a panensky čistou přírodou nacházející se v severní části králické brázdy v nadmořské výšce 560 m. V současné době žije v podhorském městečku kolem 4820 obyvatel (i v přilehlých obcích). Historické jádro města patří mezi nejlépe dochované v širokém okolí a v roce 1990 bylo prohlášeno městskou památkovou zónou.   Na předmětu aukce se nachází zrušené plynovodní potrubí ve vlastnictví společnosti GasNet, s.r.o. K odstranění zrušeného plynovodního potrubí je ze strany GasNetu stanovená přibližná cena ve výši cca 181.000,- Kč bez DPH (odstraněná kovová potrubí patří majiteli pozemku, který je může dále zpeněžit a výnos si ponechat).   Jedná se o prodej z majetkové podstaty dlužníka v insolvenčním řízení: KSPA 44 INS 13950 / 2021   Zodpovědná osoba:                                                           Ing. Michael Gottvalde-mail: michael.gottvald@gavlas.cz telefon: +420 776 118 336
více
 
Začátek
21.11.2023
Konec
23.11.2023
Vyvolávací cena 1 900 000 Kč
Aktuální cena 1 910 000 Kč
Ukončená

Nebytová jednotka 208,1 m2, K Vodojemu 208/7, Praha 5 - Smíchov

Typ
Aukce dobrovolná
Adresa
Popis
Uzávěrka přihlášek do aukce včetně složení kauce 13. 11. do 18:00 hodin (více v aukční kartě). Odkaz na virtuální prohlídku: ZDE Poloha: Bytový dům se nachází na okraji vilové oblasti Malvazinky, nad ulicí Radlická. Rychlé spojení do centra, tramvajová zastávka Laurová je vzdálena 3 minuty pěšky, dále pouhé 3 minuty tramvají na Metro „B” Radlická, obchodní centrum Nový Smíchov je vzdáleno 10 minut tramvají. Popis jednotky:
Nebytový prostor o celkové podlahové ploše 208,1 m2 (dle PV) se nachází ve 2.PP a 1.PP domu bez výtahu. Do jednotky se vstupuje z 1.PP domu schodištěm do 2.PP, kde se nachází převážná část jednotky. Vstup do 1. PP domu je buď ze zpevněného dvora s parkováním (všechna parkovací místa pronajata na dobu neurčitou, pozemek v obecním vlastnictví) nebo z hlavní ulice přes hlavní vstup do domu v 1. NP. Prostor se skládá z: 12x sklad (18,4, 20,4, 8, 8,1, 11, 13,5, 10,5, 10,6, 13,6, 15,5, 15,7 a 17,6 m2), chodba (33 m2), schodiště (7,1 m2), WC (1,7 m2), koupelna (3,4 m2). Stav: tmavý, místy vlhký, z velké části bez oken, velké členění – malé místnosti, stav rozvodů vody, topení a elektřiny není znám, k rekonstrukci. Podlahová plocha[1]: 208,1 m2 K jednotce náleží podíl na společných částech budovy č.p. 208, 209, 210 a na pozemcích parc.č. 1408/11, 1408/31, 1408/44, 1408/45, 1428/1 o velikosti 2081/32025. Popis domu: Činžovní dům má šest nadzemních podlaží a 2 podzemní podlaží. Technický stav domu je dobrý a odpovídá stáří objektu. K domu náleží i pozemky okolo domu. Třída energetické náročnosti budovy: E Platby SVJ a stav financí SVJ Platba do fondu oprav za měsíc za m2      35 Kč Platba do fondu oprav za měsíc                7 284 Kč/prodávanou jednotku   Zůstatek fondu oprav celkem za SVJ[2]                    3 555 000 Kč Alikvotní část FO připadající na prodávanou n.j.       231 005 Kč   (to jsou finanční prostředky zaplacené do FO předcházejícím vlastníkem – MČ P5. Tyto prostředky se prodávajícímu nevracejí a zůstávají ve FO k použití na opravy, úpravy a správu domu a spol. prostor a pozemku.)            Zálohy za jednotku/měsíc FO 7 284 CZK Správa 390 CZK Ostatní služby 624   Vodné stočné 0 CZK Teplá voda 0 CZK Úklid 312 CZK Společná elektřina 21 CZK Odpad 208 CZK Celkem 8 839 CZK   Prohlídky: ·         pondělí 23. 10. 2023, 15:30 – 16:30  ·         pondělí 6. 11. 2023, 15:30 – 16:30  Na prohlídku není třeba se objednávat.  Případné další mimořádné prohlídky pouze po dohodě s poskytovatelem, jejich konání není možno nárokovat.
Adresa: K Vodojemu 208/7, Praha 5 – Smíchov, jednotka č. 208/910   Zodpovědná osoba: Ing. Zdeněk Břeh Mobil: 777 721 509 Tel.: 221 666 666  
[1] dle prohlášení vlastníka dle NOZ [2] údaje k 31.3.2023
více
 
Začátek
21.11.2023
Konec
22.11.2023
Vyvolávací cena 1 314 360 Kč
Aktuální cena 1 324 360 Kč
Ukončená

Garáž, Nad pomníkem/Na Žvahově, Praha 5 – Hlubočepy

Typ
Aukce dobrovolná
Adresa
Popis
Uzávěrka přihlášek do aukce včetně složení kauce 13. 11. do 18:00 hodin (více v aukční kartě).
  Poloha: Předmět prodeje se nachází v prvorepublikové vilové čtvrti Prahy 5, na rohu ulic Nad pomníkem a Pod Žvahovem. Rychlé spojení do centra Smíchova, tramvajová zastávka linek 5,12 a 20 Zlíchov je vzdálena 500 m pěšky, nebo 3 minuty okružním busem 128, zastávka Pod Žvahovem.   Popis a technický stav nemovitosti: Pozemek parc. č. 1405/2 o výměře 33 m² je zapsán v katastru nemovitostí jako zastavěná plocha a nádvoří s jinou stavbou bez č.p./č.e. Objekt garáže byl postaven v r. 1932 jako samostatný v nároží ulic, ze dvou stran do zářezu do terénu. V roce 1965 byla ze severní strany postavena garáž jiného majitele. Garáž má obdélníkový půdorys o vnějších rozměrech dle podkladu 6,95 x 3,95 m a je orientována vjezdem na východní stranu, k ulici Na Žvahově. Konstrukční řešení objektu odpovídá době výstavby a konstrukčnímu řešení obdobných garáží v sousedství. Nosné zdivo objektu je vyzděné z vápenopískových cihel, a to jako režné z cihel mrazuvzdorných, nízkonasákavých a vysokopevnostních. Do garáže je byla přivedena voda (stav přípojení je neznám), podlaha z betonové mazaniny je v dobrém stavu a s odvodňovací mřížkou. Odvětrání vnitřního prostoru garáže do vnějšího prostoru přes čelní zděné plotové pilířky. Strop nad garáží je železobetonový, stav nosných stropních konstrukcí je dobrý. Stávající střešní krytina garáži je dožilá, nutná komplexní oprava střechy spolu se střechou vedlejší garáže. Před garáží a od jihu je garáž oplocena, železná vrata jsou dožilá. Nová roleta a oprava vnějších zdí 2021. Více ve výpisu z posudku statika.   Prohlídky:
           ·         úterý  24. 10. 2023, 15:30 – 17:00 
          ·         středa  8. 11. 2023, 15:30 – 17:00    Na prohlídku není třeba se objednávat. Případné další mimořádné prohlídky pouze po dohodě s poskytovatelem, jejich konání není možno nárokovat.   Adresa: Praha 5 – Hlubočepy, křižovatka ulic Nad Pomníkem a Na Žvahově.   Zodpovědná osoba: Ing. Zdeněk Břeh e-mail: zdenek.breh@gavlas.cz Mobil: 777 721 509 Tel.: 221 666 666
více
 
Začátek
21.11.2023
Konec
22.11.2023
Vyvolávací cena 360 000 Kč
Aktuální cena 770 000 Kč
Ukončená

2 sousední byty, celkem 36,3 m2, Svornosti 1497/1, Praha 5 - Smíchov

Typ
Aukce dobrovolná
Adresa
Popis
Uzávěrka přihlášek do aukce včetně složení kauce 13.11.2023 do 18:00 hodin (více v aukční kartě) Odkaz na virtuální prohlídku jednotky č.1497/1:  ZDE Odkaz na virtuální prohlídku jednotky č.1497/13:  ZDE Poloha:
Bytový dům se nachází na počátku ulice Svornosti, naproti novému kancelářskému centru Riverview. Okolní zástavba je smíšená. Zastávka tramvaje Na Knížecí v ulici Nádražní je 4 min chůze, zde roste nová čtvrť Smíchov City. Popis předmětu prodeje: Prodej dvou bytových jednotek jednomu kupci. Jednotky č. 1497/1 a  1497/13 se nachází v 1. NP domu. Vstupy do jednotek jsou z chodby domu, naproti sobě, k b.j. 1497/1 přiléhá WC, které má vstup také z chodby domu. WC je součástí společných částí budovy ve výhradním užívání těchto dvou jednotek.
Jednotka č. 1497/1: dveře do jednotky jsou původní dřevěné kazetové, otevírané ven do chodby. Podlaha původní prkenná, pokrytá PVC. Okna špaletová, z ulice krytá ocelovou sítí. Umyvadlo. vytápění WAW. Elektřina a plyn jsou odpojeny, nutná revize. Nutná celková rekonstrukce. K bytu
náleží právo výhradního užívání sklepní kóje 2,4 m² v 1. PP domu. Jednotka č. 1497/13: dveře do jednotky jsou původní dřevěné kazetové, první se otevírají ven do chodby, druhé do jednotky. Jednotka se skládá z 1 místnosti s umyvadlem, není koupelna. Eurookno do dvora, podlaha původní prkenná, překrytá PVC. Nové štuky, umyvadlo s elektrickým průtokovým ohřívačem vody. Vytápění akumulační kamna. Plyn a elektřina jsou odpojeny, nutné revize. Jednotka č. 1497/13 je nabízena s právní vadou, spočívající ve skutečnosti, že byla tato jednotka vymezena v Prohlášení vlastníka jako byt v rozporu s vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, kdy byt, který tvoří jedna obytná místnost, má podlahovou plochu menší než 16 m².

K předmětu prodeje náleží podíl na společných částech domu a pozemku v celkové výši 363/11927.
Podlahová plocha[1]: 36,3 m2
K oběma bytovým jednotkám náleží podíl na společných částech domu a pozemku v celkové výši 363/11927.   Popis domu: Zděný bytový dům se šesti nadzemními podlažími a jedním podzemním podlažím. Technický stav bytového domu je dobrý a odpovídá stáří objektu, konstrukčnímu provedení a způsobu užívání. Třída energetické náročnosti budovy: E Platby SVJ a stav financí SVJ -  bj.1497/1 a  bj.1497/13 Platba do fondu oprav za měsíc za m2               30 Kč Platba do fondu oprav za měsíc                         1089  Kč/prodávané jednotky   Zůstatek fondu oprav celkem za SVJ[2]                 1 704 000  Kč Alikvotní část FO připadající na prodávané b.j.          51 861 Kč   (to jsou finanční prostředky zaplacené do FO předcházejícím vlastníkem – MČ P5. Tyto prostředky se prodávajícímu nevracejí a zůstávají ve FO k použití na opravy, úpravy a správu domu a spol. prostor a pozemku.)     Zálohy za jednotku/měsíc - bj. 1497/1 FO 705 CZK Správa 417 CZK Provozní fond 49 CZK Vodné a stočné 489 CZK Úklid 52 CZK Výtah 0 CZK Elektřina 14 CZK Pojistka 23 CZK Odpad 85 CZK Vodoměry 20 CZK Plynová kamna 10 CZK Celkem 1864 CZK     Zálohy za jednotku/měsíc - bj. 1497/13 FO 384 CZK Správa 417 CZK Provozní fond 27 CZK Vodné a stočné 489 CZK Úklid 52 CZK Výtah 0 CZK Elektřina 14 CZK Pojistka 12 CZK Odpad 85 CZK Vodoměry 20 CZK Akumulační kamna 10 CZK Celkem 1 510 CZK   Prohlídky: ·         úterý  24. 10. 2023, 15:30 – 17:00  ·         středa  8. 11. 2023, 15:30 – 17:00  Vstup je volný, na prohlídku není třeba se objednávat.  Případné další mimořádné prohlídky pouze po dohodě s poskytovatelem, jejich konání není možno nárokovat. Adresa: Svornosti 1497/1, Praha 5 - Smíchov   Zodpovědná osoba: Ing. Zdeněk Břeh Mobil: 777 721 509
Tel.: 221 666 666
[1] dle prohlášení vlastníka [2] údaje k 31.12.2021
více
 
Začátek
21.11.2023
Konec
22.11.2023
Vyvolávací cena 907 500 Kč
Aktuální cena 3 800 000 Kč
Ukončená

Bytový dům se 4 pronajatými byty + volná půda (roční nájemné 408.000,- Kč), Žáky, okres Kutná Hora

Typ
Dražba dobrovolná
Adresa
Popis
Pozemek parc.č. St. 177, součástí je stavba: Žáky, č.p. 40, v katastrálním území Žáky, obec Žáky.
více
 
Začátek
24.10.2023
Konec
26.10.2023
Vyvolávací cena 3 500 000 Kč
Aktuální cena 6 520 000 Kč
Ukončená

Prodej pozemku o výměře 4954m2, dle ÚPI zčásti pro komerční výstavbu a zčásti pro zemědělské využití, v obci Kuchařovice, okres Znojmo, k.ú. Kuchařovice

Typ
Aukce dobrovolná
Adresa
Popis
Popis lokality: Pozemek leží v západní části obce stavebně nesrostlé se sídelní částí obce a charakter okolí odpovídá průmyslové zóně. Z hlediska životního prostředí se jedná o klidnou lokalitu bez zdraví ohrožujících vlivů a zeleň v podobě lesů a luk je v bezprostřední blízkosti. Lokalita se zanedbatelným nebezpečím výskytu záplav.   Popis předmětu aukce: Jedná se o pozemek o celkové výměře 4954 m2, dle LV 1171 ke dni 13.4.2023. Pozemek je určen dle ÚP z části o ploše cca 1.998 m2 pro komerční výstavbu a z části o ploše cca 2.956 m2 pro zemědělské využití. Částečně je tedy označen jako VS - výroba a skladování (do plochy VS-3 zasahuje ochranné pásmo silnice II. Třídy) a částečně jako Ze - zemědělské plochy.
Sklon pozemku je mírně svažitý. Pozemek není oplocený. Bez trvalých porostů. Přístup je bezproblémový. Parkovací možnosti jsou dobré na vlastním pozemku. Pozemek leží v těsné blízkosti čerpací stanice Shell.   Závazky na předmětu dražby váznoucí a s ním spojené: Věcné břemeno zřizování a provozování vedení zařízení distribuční soustavy spočívající v umístění nového kabelového vedení VN, nadzemního vedení VN a podpěrného bodu VN dle ZPMZ č. 817, oprávnění pro: EG.D, a.s., Lidická 1873/36, Černá Pole, 60200 Brno, IČO: 28085400, povinnost k parcela: 626/1, zapsáno v katastru pod V-139/2018-713 (na předmětu aukce jsou umístěné stožáry s vedením elektrického proudu, tyto stožáry jsou mimo zastavitelnou část pozemku).   Dále je přes předmět aukce evidováno vodovodní potrubí, které má ochranné pásmo, omezující zastavění pozemku. Dle informace uvedené ve znaleckém posudku lze v tomto ochranném pásmu zhotovit skladové či odstavné plochy, plocha ochranného pásma vodovodu se neodečítá a pozemek má procento zastavitelnosti, takže na to ochranné pásmo také lze využít právě nezastavitelnou část pozemku.   Více informací naleznete ve Znaleckém posudku a v Aukční kartě, které jsou ke stažení níže.
Dokumenty budou postupně doplňovány.   Prohlídky:   Dle individuální dohody. Kontakt: Věra Svídová, 774 040 702 Adresa předmětu aukce: obec Kuchařovice, okres Znojmo, pozemek parc.č. 626/1 u čerpací stanice Shell GPS: 48°52'52.45"N, 16°03'42.71"E   Zodpovědná osoba: Věra Svídová email: vera.svidova@gavlas.cz Mobil: 774 040 702

Kontakt pro hypotéky: LV SYSTEM s.r.o., Jungmannova 30, Praha 1, 110 00 Antonín Petrskovský Mobil: 608 981 771 E-mail: petrskovsky@lvsystem.cz Jiří Balík Mobil: 777 652 800 E-mail: balik@lvsystem.cz
více
 
Začátek
25.9.2023
Konec
27.9.2023
Vyvolávací cena 1 000 000 Kč
Aktuální cena 1 010 000 Kč
Ukončená

Zemědělská usedlost s pozemky 2 336 m2 Střítež, okres Pelhřimov

Typ
Dražba dobrovolná, opakovaná
Adresa
Popis
Spoluvlastnický podíl o velikosti ½ k následujícím nemovitým věcem: pozemek parc.č. St. 1, součástí je stavba: Bor, č.p. 5, a pozemek parc.č. 27, vše v katastrálním území Bor u Božejova, obec Střítež.
více
 
Začátek
12.9.2023
Konec
14.9.2023
Vyvolávací cena 504 000 Kč
Aktuální cena 904 000 Kč
Ukončená

BYT v obytném souboru NOVÁ HARFA - Vysočany - Praha 9, 4 + kk + 2 lodžie a balkon + garážové stání

Typ
Dražba nedobrovolná
Adresa
Popis
Jednotka č. 938/201 vymezená podle zákona o vlastnictví bytů (byt), jednotka je umístěna v budově Vysočany, č.p. 938, stojící na pozemcích parc.č. 991/99, 991/100, 991/101, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy č.p. 938 a na pozemcích parc.č. 991/99, 991/100, 991/101, 991/105, 991/106, 991/107 o velikosti 1212/236409, vše v katastrálním území Vysočany, obec Praha.
více
 
Začátek
5.9.2023
Konec
6.9.2023
Vyvolávací cena 7 362 000 Kč
Aktuální cena 11 110 909 Kč


Proč elektronické dražby?

Elektronická dražba je rychlejší, výnosnější a transparentnější než prodej přes realitní kancelář.


Jak dát svůj byt do dražby?

Zavolejte na číslo 800 522 222 a sjednejte si schůzku.


Proč se účastnit?
  • Úspora času. Nemusíte chodit do žádné dražební síně.
  • Naprostá anonymita. Před ostatními účastníky dražby vystupujete pouze jako nic neříkající identifikační číslo.
  • Vše z pohodlí domova, beze stresu, u šálku kávy.

    Návody a nápověda