Rozsáhlé developerské pozemky

(36 000 m²)

pro rezidenční výstavbu

Nový Střížkov

Probíhající

Rodinný dům Pečky, okres Kolín, spoluvlastnický podíl o velikosti ½

Typ
Dražba dobrovolná
Adresa
Popis
spoluvlastnický podíl o velikosti ½ na nemovitých věcech: pozemek parc.č. 460, jehož součástí je stavba: Pečky, č.p. 67, vše v katastrálním území Pečky, obec Pečky
více
 
Začátek
13.12.2019
Konec
16.12.2019
Vyvolávací cena 270 000 Kč
Aktuální cena 285 000 Kč
Vyhlášená

Škola, internát a dílny (4.261 m²) s pozemky 3.429 m², Vidnava, okres Jeseník

Typ
Dražba dobrovolná
Adresa
Popis

Předmětem dražby je soubor nemovitých věcí, a to: 

pozemek parc.č. St. 257/3, jehož součástí  je stavba č.p. 251 - stavba občanského vybavení

pozemek parc.č. St. 268/1, jehož součástí je stavba č.p. 107 - stavba občanského vybavení

pozemek  parc.č. St. 268/2, jehož součástí  je stavba bez č.p./č.e. - jiná stavba

pozemek  parc.č. St. 268/3, jehož součástí je stavba bez č.p./č.e. - jiná stavba

pozemek  parc.č. St. 470, jehož součástí  je stavba bez č.p./č.e. - jiná stavba

pozemek  94/1

pozemek  94/2

pozemek  342/1

pozemek  342/2,

vše v katastrálním území Vidnava, včetně všech součástí a příslušenství, zejména přípojek inženýrských sítí.

více
 
Začátek
18.12.2019
Konec
19.12.2019
Vyvolávací cena 1 500 000 Kč
Aktuální cena – Kč
Vyhlášená

Rodinný dům Hostinné, okres Trutnov

Typ
Dražba nedobrovolná
Adresa
Popis
pozemek parc.č. St. 725, součástí je stavba: Hostinné, č.p. 617, a pozemek parc.č. 330/11, vše v katastrálním území Hostinné, obec Hostinné
více
 
Začátek
12.2.2020
Konec
13.2.2020
Vyvolávací cena 820 000 Kč
Aktuální cena – Kč
Připravovaná

1.111.600 m² zemědělské půdy v Polabí na Litoměřicku

Typ
Aukce dobrovolná
Adresa
Popis
111,16 ha zemědělské půdy v úrodném kraji na Litoměřicku, v obci Drahobuz.  81 % sestává z orné půdy (90,7 ha), většina nadprůměrné bonity (18 ha činí produkční půdy využitelné v územním plánování).  Další složení: 13,3 ha trvalý travní porost, 2,3 ha chmelnice, 1,3 ha lesní pozemky. V současné době je 89 % pozemků propachtováno (99 ha) v rámci jedné smlouvy.   Přílohy jsou postupně doplňovány.
více
 
Začátek
nebyl stanoven
Konec
nebyl stanoven
Vyvolávací cena 22 232 000 Kč
Aktuální cena – Kč
Ukončená

Rodinný dům 4 + kk, Svárov, okres Kladno

Typ
Dražba dobrovolná, opakovaná
Adresa
Popis
pozemek parc.č. St. 223, na pozemku stojí stavba: Svárov, č.p. 130, pozemek parc.č. 193/24 a stavba: Svárov, č.p. 130, stojící na pozemku parc.č. St. 223, vše v katastrálním území Svárov u Unhoště, obec Svárov
více
 
Začátek
3.12.2019
Konec
5.12.2019
Vyvolávací cena 1 600 000 Kč
Aktuální cena 5 120 000 Kč
Ukončená

Dům se 3 byty a výrobnou, Ktová, okres Semily

Typ
Dražba dobrovolná, opakovaná
Adresa
Popis

pozemek parc.č. St. 1/2 (součástí je stavba: bez čp/če), v katastrálním území Ktová, obec Ktová, okres Semily (dále jen „předmět dražby“).

více
 
Začátek
3.12.2019
Konec
5.12.2019
Vyvolávací cena 375 000 Kč
Aktuální cena 670 000 Kč
Ukončená

Byt 2+1 (cca 99 m²) + sklep cca 3 m², Pod Slovany, Praha 2, Nové Město

Typ
Dražba dobrovolná
Adresa
Popis
jednotka č. 1888/8 vymezená podle zákona o vlastnictví bytů (byt), jednotka je umístěna v budově Nové Město, č.p. 1888, stojící na pozemku parc.č. 1318, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy č.p. 1888 o velikosti 45/812, vše v katastrálním území Nové Město, obec Praha
více
 
Začátek
3.12.2019
Konec
5.12.2019
Vyvolávací cena 5 000 000 Kč
Aktuální cena 8 590 000 Kč
Ukončená

Rodinný dům 5+1 se zahradou v obci Deštná, okres Blansko

Typ
Dražba dobrovolná
Adresa
Popis

Pozemek parc.č. St. 30, součástí je stavba: Deštná, č.p. 51, a pozemek parc.č. 75/2, vše v katastrálním území Deštná, obec Deštná, okres Blansko

více
 
Začátek
26.11.2019
Konec
28.11.2019
Vyvolávací cena 900 000 Kč
Aktuální cena 1 335 000 Kč
Ukončená

Byt 3+1 s lodžií a sklepem, Vrchlabí, okres Trutnov

Typ
Dražba dobrovolná
Adresa
Popis

jednotka č. 960/8 vymezená podle zákona o vlastnictví bytů (byt), jednotka je umístěna v budově Vrchlabí, č.p. 960, stojící na pozemku parc.č. St. 2072, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy č.p. 960 a na pozemcích parc.č. St. 2072 a parc.č. 1357/22 o velikosti 89/1200, vše v katastrálním území Vrchlabí, obec Vrchlabí

více
 
Začátek
5.11.2019
Konec
7.11.2019
Vyvolávací cena 615 000 Kč
Aktuální cena 2 025 000 Kč
Ukončená

Rezidenční dům 668 m² s historií, Olomouc, Blažejské náměstí

Typ
Aukce dobrovolná
Adresa
Popis
Rezidenční dům se nachází v centru města Olomouc, v atraktivní lokalitě vedle průchodu z Blažejského náměstí do prostoru Bezručových sadů. Okolní zástavbu tvoří bytové domy a objekty občanské vybavenosti kolem Blažejského náměstí.                  Popis: Dům č.p. 84 Jedná se o koncový řadový, částečně podsklepený třípodlažní dům s podkrovím. Jednotlivá křídla domu tvoří písm. „V“ a spolu se sousedící budovou vymezují atrium. Vstup do domu je z Blažejského náměstí průjezdem do atria a následně z prostoru atria do 1. NP domu. Dům je v současné době využívaný jako škola s několika pokoji pro ubytování.  V katastru nemovitostí je evidován jako stavba pro občanskou vybavenost.   Do roku 1975 byl dům užíván jako soukromá vila. V roce 1977 byly provedeny rozsáhlé stavební úpravy – přestavba na ubytovnu. Byla změněna dispozice, byly provedeny rozvody vnitřních instalací a ústředního vytápění včetně instalace plynových kotlů. Byly položeny podlahy místností, opraveny vnitřní omítky, osazeny dveře včetně zárubní. Od roku 1992 až do roku 2015 byly provedeny další rozsáhlejší stavební úpravy. Byly zřízeny místnosti v podkroví, byla položena střešní krytina a zřízeny klempířské konstrukce a bleskosvod. Rovněž byla provedena vnější omítka domu, opravy rozvodů ústředního vytápění, částečná změna vnitřní dispozice, sanační omítky, byla osazena nová vstupní vrata a dveře, osazeny elektrické průtokové ohřívače TUV.   Dům byl postaven v roce 1875 a dle hodnocení znalce se jedná o objekt v dobrém stavebně-technickém stavu.   Charakteristika domu:   zastavěná plocha 207,5 m2 obestavěný prostor 3.453,3 m3 celková užitná plocha 667,63 m2 atrium 25,73 m2 průjezd 14,4 m2   Dům je napojen přípojkou vody z obecního vodovodu, přípojkou splaškové kanalizace a dešťové kanalizace do obecní kanalizace, přípojkou plynu a přípojkou elektro na příslušnou distribuční soustavu. Vytápění je ústřední s plynovými kotly v 1. podzemním podlaží.   Pozemek parc.č. 524 Dle evidence katastru nemovitostí k 7. 10. 2019 má výměru 233 m2. S výjimkou atria je celý zastavěn domem. Terén v prostoru domu je rovinný. V platném územním plánu Statutárního města Olomouc se předmět aukce nachází v ploše s funkčním využitím smíšená obytná. Přístup a příjezd k předmětu aukce je zajištěn z komunikace na pozemku ve vlastnictví Statutárního města Olomouc.   Dle informací uvedených v katastru nemovitostí se předmět aukce nachází v památkové rezervaci, památkově chráněném území.   Na předmětu aukce neváznou žádná práva třetích osob s výjimkou práv z nájemní smlouvy uzavřené na dobu neurčitou ve prospěch Vyšší odborné́ školy sociální a teologické – Dorkas, evidované v katastru nemovitostí. Písemnou dohodou mezi vlastníkem předmětu aukce (vyhlašovatelem) a nájemcem nájem skončí dne 31. 12. 2019.   PENB: dle průkazu energetické náročnosti budovy ze dne 18. 01. 2019 je objekt zařazen do energetické třídy E.   Více informací naleznete v Aukční kartě a Znaleckém posudku.
Prohlídky: dne 17. 10. 2019 v 16:00 hod. a dne 24. 10. 2019 v 16:00 hod.   Sraz zájemců o prohlídku je před vchodem do budovy náležící do předmětu aukce na adrese Blažejské náměstí 84/9, 779 00 Olomouc GPS: 49.5907864N, 17.2553828E   Zodpovědná osoba: Simona Drastichová
E-mail: simona.drastichova@gavlas.cz Mobil: 777 733 355
Tel.: 596 113 377
více
 
Začátek
30.10.2019
Konec
31.10.2019
Vyvolávací cena 21 100 000 Kč
Aktuální cena 37 000 000 Kč


Proč elektronické dražby?

Elektronická dražba je rychlejší, výnosnější a transparentnější než prodej přes realitní kancelář.


Jak dát svůj byt do dražby?

Zavolejte na číslo 800 522 222 a sjednejte si schůzku.


Proč se účastnit?
  • Úspora času. Nemusíte chodit do žádné dražební síně.
  • Naprostá anonymita. Před ostatními účastníky dražby vystupujete pouze jako nic neříkající identifikační číslo.
  • Vše z pohodlí domova, beze stresu, u šálku kávy.

    Návody a nápověda