Nejvyšší podání učinil účastník dražby
vyhlášená
Řadový rodinný dům, ZP 170m2, pozemky 568m2, Dukovany, okr. Třebíč
Začátek dražby
31.5.2022, 10:00
Konec dražby
2.6.2022, 16:00
Minimální příhoz
10 000 Kč
Nejnižší podání
1 475 000 Kč
Aktuální cena

Dražba ještě nezačala.
Do zahájení dražby zbývá:

Číslo
SSCSDD621
Kategorie
Dražba dobrovolná
Adresa
Popis

Popis lokality:

Předmět dražby se nachází na jižním okraji obce při hlavní průjezdné komunikaci. Dům je do uliční zástavby začleněn jako řadový vnitřní. V nejbližším okolí se nacházejí objekty bydlení – rodinné domy. Rodinný dům je postaven na mírně svažitém pozemku, zahrada tvořící funkční celek s rodinným domem se nachází v jiné výškové úrovni (o cca 2,5 – 3 m výše).

Dukovany jsou obec v jihozápadní části Moravy, v Kraji Vysočina, na hranici s krajem Jihomoravským. Obec se nachází jihovýchodně od okresního města Třebíč. Obec patří do správního obvodu obce s rozšířenou působností Třebíč. V blízkosti Dukovan se nalézá několik atraktivních přírodních lokalit, které jsou vhodné pro turistiku i pro rekreační pobyty. Jižně od obce je to rozlehlý přírodní park Rokytná, který zaujímá údolí řeky Rokytné od obce Příštpo až po obec Tulešice. Severně od obce se rozkládá přírodní park Střední Pojihlaví, který zaujímá poslední nezatopený úsek středního kaňonovitého toku řeky Jihlavy mezi Mohelnem a Ivančicemi.

Obec má základní vybavenost a infrastrukturu, v obci se nachází zámek Dukovany, obecní úřad, základní (1. stupeň) a mateřská škola, pošta, obchod, pohostinství, sportovní hala, sídla menších firem či živnostníků apod. Širší možnosti jsou v blízkých městech Ivančice, Moravský Krumlov, Náměšť nad Oslavou, kompletní možnosti ve všech směrech se pak nacházejí v okresním městě Třebíči. Obec je napojena na hromadnou autobusovou dopravu.

 

Popis předmětu dražby:

Rodinný dům je začleněn do uliční zástavby jako řadový vnitřní, podsklepení se nepředpokládá, je jednopodlažní se sedlovou a pultovou střechou, půdorysně ve tvaru přibližného L. V levé části rodinného domu se nachází průjezd domem, v pravé části se předpokládají obytné prostory. Dle vnějšího ohledání se v rodinném domě zřejmě nacházejí tři místnosti, existenci a rozsah příslušenství se nepodařilo zjistit, je zde předpoklad standardního vybavení.

Zastavěná plocha: 170,70 m²

Základy jsou betonové nebo kamenné, nosné zdivo cihelné, stropy dřevěné s rovným podhledem, střecha sklonitá sedlová a pultová, s dřevěnou konstrukcí a taškovou krytinou. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu, vnitřní omítky vápenné štukové, vnější omítku tvoří tenkovrstvá probarvená omítka. Okna jsou plastová s izolačními dvojskly, dveře hladké plné nebo prosklené, podlahy dřevěné nebo betonové, s PVC, případně plovoucí. Příslušenství se předpokládá standardní, vytápění ústřední.

Stáří: Cca 80–90 let.

Technický stav rodinného domu je poměrně dobrý, dle vnějšího ohledání jsou zde patrny známky oprav a modernizace (plastová okna, zateplení), technické provedení je stanoveno odborným odhadem na základě pouze vnější prohlídky.

Přístup k rodinnému domu je z veřejné komunikace se zpevněným povrchem na pozemku parc.č. 671/1 vedeného jako silnice, který je ve vlastnictví kraje Vysočina, ve správě SÚS kraje Vysočina.

Dle veřejně dostupných informací jsou v obci rozvedeny veřejné inženýrské sítě elektro, plynu, kanalizace a vody. Předpokládá se, že je objekt napojen na veřejné rozvody vody, kanalizace a elektro.

K předmětu dražby náleží běžné venkovní úpravy v minimálním rozsahu (oplocení, zpevněné plochy, venkovní schody, přípojky IS). Na pozemku se ojediněle nacházejí trvalé porosty.

Pozemky jsou o celkové výměře 568 m² dle LV ke dni 19.11.2021

Při prohlídce nebyl znalci umožněn přístup do rodinného domu. Prohlídka rodinného domu byla provedena pouze zvenčí.


Prohlídky:

dne 17.5. 2022 v 16:00 hod. a

dne 24.5. 2022 v 16:00 hod.

 

Sraz zájemců o prohlídku je před domem Dukovany 182, 675 56 Dukovany, okres Třebíč.

Pokud vlastník nebo osoba, která má předmět dražby v držení nebo nájmu, neumožní řádnou prohlídku předmětu dražby, bude prohlídka provedena v rámci možností.

 

Adresa: Dukovany 182, 675 56 Dukovany, okres Třebíč.

 

Zodpovědná osoba:

Věra Svídová
Mobil: 774 040 702
Tel.: 532 162 162


Kontakt pro hypotéky:

SAB servis s.r.o., Jungmannova 748/30, Praha 1, 110 00

Antonín Petrskovský

Mobil: 608 981 771

E-mail: petrskovsky@sabservis.cz

 

Jiří Balík

Mobil: 777 652 800

E-mail: jiri.balik11@gmail.com

ČSOB Stavební spořitelna, a. s.

 

David Haralík

Mobil: 603 842 529

e-mail: david.haralik@csobstavebni-oz.cz

více
 

Chcete se stát účastníkem této dražby?
Klikněte na tlačítko

Popis objektu

Popis lokality:

Předmět dražby se nachází na jižním okraji obce při hlavní průjezdné komunikaci. Dům je do uliční zástavby začleněn jako řadový vnitřní. V nejbližším okolí se nacházejí objekty bydlení – rodinné domy. Rodinný dům je postaven na mírně svažitém pozemku, zahrada tvořící funkční celek s rodinným domem se nachází v jiné výškové úrovni (o cca 2,5 – 3 m výše).

Dukovany jsou obec v jihozápadní části Moravy, v Kraji Vysočina, na hranici s krajem Jihomoravským. Obec se nachází jihovýchodně od okresního města Třebíč. Obec patří do správního obvodu obce s rozšířenou působností Třebíč. V blízkosti Dukovan se nalézá několik atraktivních přírodních lokalit, které jsou vhodné pro turistiku i pro rekreační pobyty. Jižně od obce je to rozlehlý přírodní park Rokytná, který zaujímá údolí řeky Rokytné od obce Příštpo až po obec Tulešice. Severně od obce se rozkládá přírodní park Střední Pojihlaví, který zaujímá poslední nezatopený úsek středního kaňonovitého toku řeky Jihlavy mezi Mohelnem a Ivančicemi.

Obec má základní vybavenost a infrastrukturu, v obci se nachází zámek Dukovany, obecní úřad, základní (1. stupeň) a mateřská škola, pošta, obchod, pohostinství, sportovní hala, sídla menších firem či živnostníků apod. Širší možnosti jsou v blízkých městech Ivančice, Moravský Krumlov, Náměšť nad Oslavou, kompletní možnosti ve všech směrech se pak nacházejí v okresním městě Třebíči. Obec je napojena na hromadnou autobusovou dopravu.

 

Popis předmětu dražby:

Rodinný dům je začleněn do uliční zástavby jako řadový vnitřní, podsklepení se nepředpokládá, je jednopodlažní se sedlovou a pultovou střechou, půdorysně ve tvaru přibližného L. V levé části rodinného domu se nachází průjezd domem, v pravé části se předpokládají obytné prostory. Dle vnějšího ohledání se v rodinném domě zřejmě nacházejí tři místnosti, existenci a rozsah příslušenství se nepodařilo zjistit, je zde předpoklad standardního vybavení.

Zastavěná plocha: 170,70 m²

Základy jsou betonové nebo kamenné, nosné zdivo cihelné, stropy dřevěné s rovným podhledem, střecha sklonitá sedlová a pultová, s dřevěnou konstrukcí a taškovou krytinou. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu, vnitřní omítky vápenné štukové, vnější omítku tvoří tenkovrstvá probarvená omítka. Okna jsou plastová s izolačními dvojskly, dveře hladké plné nebo prosklené, podlahy dřevěné nebo betonové, s PVC, případně plovoucí. Příslušenství se předpokládá standardní, vytápění ústřední.

Stáří: Cca 80–90 let.

Technický stav rodinného domu je poměrně dobrý, dle vnějšího ohledání jsou zde patrny známky oprav a modernizace (plastová okna, zateplení), technické provedení je stanoveno odborným odhadem na základě pouze vnější prohlídky.

Přístup k rodinnému domu je z veřejné komunikace se zpevněným povrchem na pozemku parc.č. 671/1 vedeného jako silnice, který je ve vlastnictví kraje Vysočina, ve správě SÚS kraje Vysočina.

Dle veřejně dostupných informací jsou v obci rozvedeny veřejné inženýrské sítě elektro, plynu, kanalizace a vody. Předpokládá se, že je objekt napojen na veřejné rozvody vody, kanalizace a elektro.

K předmětu dražby náleží běžné venkovní úpravy v minimálním rozsahu (oplocení, zpevněné plochy, venkovní schody, přípojky IS). Na pozemku se ojediněle nacházejí trvalé porosty.

Pozemky jsou o celkové výměře 568 m² dle LV ke dni 19.11.2021

Při prohlídce nebyl znalci umožněn přístup do rodinného domu. Prohlídka rodinného domu byla provedena pouze zvenčí.


Prohlídky:

dne 17.5. 2022 v 16:00 hod. a

dne 24.5. 2022 v 16:00 hod.

 

Sraz zájemců o prohlídku je před domem Dukovany 182, 675 56 Dukovany, okres Třebíč.

Pokud vlastník nebo osoba, která má předmět dražby v držení nebo nájmu, neumožní řádnou prohlídku předmětu dražby, bude prohlídka provedena v rámci možností.

 

Adresa: Dukovany 182, 675 56 Dukovany, okres Třebíč.

 

Zodpovědná osoba:

Věra Svídová
Mobil: 774 040 702
Tel.: 532 162 162


Kontakt pro hypotéky:

SAB servis s.r.o., Jungmannova 748/30, Praha 1, 110 00

Antonín Petrskovský

Mobil: 608 981 771

E-mail: petrskovsky@sabservis.cz

 

Jiří Balík

Mobil: 777 652 800

E-mail: jiri.balik11@gmail.com

ČSOB Stavební spořitelna, a. s.

 

David Haralík

Mobil: 603 842 529

e-mail: david.haralik@csobstavebni-oz.cz

Předmět dražby

pozemek parc.č. St. 167, součástí je stavba Dukovany, č.p. 182, a pozemek parc.č. 346/26, vše v katastrálním území Dukovany, obec Dukovany.


Chcete se stát účastníkem této dražby?
Klikněte na tlačítko
Soubory ke stažení


  Dražební vyhláška: SSCSDD 6,21 - Dražební vyhláška, Dukovany.pdf
  Osoby vyloučené z dražby.pdf
  Jak se zúčastnit dražby Dukovany.pdf
  Dukovany znalecký posudek.pdf
  Dukovany znalecký posudek-přílohy.pdf
  LV č. 591, Dukovany ke dni 19.11.2021.pdf
  Ele_stanovisko.pdf
  Ele_situace.pdf
  Ele_vzdálenosti.pdf
  Vyjádření_tr vodovody kanalizace.pdf
  Situační výkres vodovody a kanalizace.pdf

Umístění objektu

Adresa
Dukovany 182, , 675 56 Dukovany, okres Třebíč

Fotogalerie

 

Máte otázky?
Kontaktujte nás