Nejvyšší podání učinil účastník dražby
vyhlášená
Zemědělské pozemky ve Zlíně, výměra 32 603 m2
Začátek dražby
21.6.2022, 18:00
Konec dražby
22.6.2022, 17:00
Minimální příhoz
10 000 Kč
Nejnižší podání
377 850 Kč
Aktuální cena

Dražba ještě nezačala.
Do zahájení dražby zbývá:

Číslo
CSND1622
Kategorie
Dražba nedobrovolná
Adresa
Popis

Souhrnné informace:

Parc. č.:

Výměra [m2]:

Druh pozemku

Způsob využití

BPEJ

Výměra BPEJ [m2]:

789/16

360

ostatní plocha

neplodná půda

 

 

789/26

408

ostatní plocha

neplodná půda

 

 

791/20

3570

orná půda

 

62411

2148

791/20

 

orná půda

 

65800

1422

791/26

5736

orná půda

 

62411

3659

791/26

 

orná půda

 

65800

2077

791/34

937

orná půda

 

65800

937

791/68

3685

orná půda

 

62411

3685

791/72

5026

orná půda

 

62411

5026

792/1

367

trvalý travní porost

 

65800

367

793/5

11

trvalý travní porost

 

65800

11

794/41

5243

orná půda

 

62411

5243

794/43

7256

orná půda

 

62411

5361

794/43

 

orná půda

 

64811

572

794/43

 

orná půda

 

65800

1323

792/64

4

orná půda

 

65800

4

Celkem

32603

 

 

 

 

 

Územní plán: dle platného Územního plánu města Zlín jsou předmětné pozemky situované převážně ve stabilizované ploše zemědělské Z. Jižní část pozemku parc.č. 794/43 a pozemky parc.č. 793/5, 792/1, 789/26, 791/34 leží v návrhové ploše dopravní infrastruktury - DS (koridor dálnice D49) + K1023 krajinnou zeleň s funkcí biokoridoru.

 

Závazky na předmětu dražby váznoucí a s ním spojené, které podstatným způsobem ovlivňují hodnotu předmětu dražby:

Na pronájem zemědělských pozemků (pozemek parc.č. 789/26, 791/20, 791/26, 791/34, 791/68, 791/72, 792/1, 794/41, 794/43) je uzavřena pachtovní smlouva mezi vlastníkem (propachtovatel) a ZOD DELTA Štípa, družstvo, IČ: 48907227 (pachtýř), která byla uzavřena dne 19.6.2017.

Zástavní práva:

Na předmětu dražby je v katastru nemovitostí zapsáno pod č. V-9065/2018-705 zástavní právo navrhovatele dražby (zástavní právo smluvní k zajištění pohledávky ze smlouvy o zápůjčce ve výši 180 000,- EUR, oprávnění pro Sieklík Antonín). Toto zástavní právo váznoucí na předmětu dražby neovlivňuje hodnotu předmětu dražby, protože v souladu s § 58 odst. 1 zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění přechodem vlastnictví k předmětu dražby zaniká.

 

Více informací naleznete ve Znaleckém posudku a v Dražební vyhlášce, které jsou ke stažení níže.

 

Prohlídky:

dne 31.5.2022 v 15:00 hod. a

dne 15.6.2022 v 15:00 hod.

Sraz zájemců o prohlídku je před vjezdem do areálu společnosti EFFBE - CZ s.r.o., Dolní konec 165, 763 14 Zlín – Velíková,          GPS: 49°16'43.371"N, 17°45'21.538"E

Pokud vlastník nebo osoba, která má předmět dražby v držení nebo nájmu, neumožní řádnou prohlídku předmětu dražby, bude prohlídka provedena v rámci možností. 

 

Zodpovědná osoba:

Ing. Ondřej Gavlas

E-mail: ondrej.gavlas@gavlas.cz

Mobil: +420 777 744 991

 

více
 

Chcete se stát účastníkem této dražby?
Klikněte na tlačítko

Popis objektu

Souhrnné informace:

Parc. č.:

Výměra [m2]:

Druh pozemku

Způsob využití

BPEJ

Výměra BPEJ [m2]:

789/16

360

ostatní plocha

neplodná půda

 

 

789/26

408

ostatní plocha

neplodná půda

 

 

791/20

3570

orná půda

 

62411

2148

791/20

 

orná půda

 

65800

1422

791/26

5736

orná půda

 

62411

3659

791/26

 

orná půda

 

65800

2077

791/34

937

orná půda

 

65800

937

791/68

3685

orná půda

 

62411

3685

791/72

5026

orná půda

 

62411

5026

792/1

367

trvalý travní porost

 

65800

367

793/5

11

trvalý travní porost

 

65800

11

794/41

5243

orná půda

 

62411

5243

794/43

7256

orná půda

 

62411

5361

794/43

 

orná půda

 

64811

572

794/43

 

orná půda

 

65800

1323

792/64

4

orná půda

 

65800

4

Celkem

32603

 

 

 

 

 

Územní plán: dle platného Územního plánu města Zlín jsou předmětné pozemky situované převážně ve stabilizované ploše zemědělské Z. Jižní část pozemku parc.č. 794/43 a pozemky parc.č. 793/5, 792/1, 789/26, 791/34 leží v návrhové ploše dopravní infrastruktury - DS (koridor dálnice D49) + K1023 krajinnou zeleň s funkcí biokoridoru.

 

Závazky na předmětu dražby váznoucí a s ním spojené, které podstatným způsobem ovlivňují hodnotu předmětu dražby:

Na pronájem zemědělských pozemků (pozemek parc.č. 789/26, 791/20, 791/26, 791/34, 791/68, 791/72, 792/1, 794/41, 794/43) je uzavřena pachtovní smlouva mezi vlastníkem (propachtovatel) a ZOD DELTA Štípa, družstvo, IČ: 48907227 (pachtýř), která byla uzavřena dne 19.6.2017.

Zástavní práva:

Na předmětu dražby je v katastru nemovitostí zapsáno pod č. V-9065/2018-705 zástavní právo navrhovatele dražby (zástavní právo smluvní k zajištění pohledávky ze smlouvy o zápůjčce ve výši 180 000,- EUR, oprávnění pro Sieklík Antonín). Toto zástavní právo váznoucí na předmětu dražby neovlivňuje hodnotu předmětu dražby, protože v souladu s § 58 odst. 1 zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění přechodem vlastnictví k předmětu dražby zaniká.

 

Více informací naleznete ve Znaleckém posudku a v Dražební vyhlášce, které jsou ke stažení níže.

 

Prohlídky:

dne 31.5.2022 v 15:00 hod. a

dne 15.6.2022 v 15:00 hod.

Sraz zájemců o prohlídku je před vjezdem do areálu společnosti EFFBE - CZ s.r.o., Dolní konec 165, 763 14 Zlín – Velíková,          GPS: 49°16'43.371"N, 17°45'21.538"E

Pokud vlastník nebo osoba, která má předmět dražby v držení nebo nájmu, neumožní řádnou prohlídku předmětu dražby, bude prohlídka provedena v rámci možností. 

 

Zodpovědná osoba:

Ing. Ondřej Gavlas

E-mail: ondrej.gavlas@gavlas.cz

Mobil: +420 777 744 991

 

Předmět dražby

Pozemky parc. č. 789/16, 789/26, 791/20, 791/26, 791/34, 791/68, 791/72, 792/1, 793/5, 794/41, 794/43, 794/64, vše v k.ú. Velíková, obec Zlín.


Chcete se stát účastníkem této dražby?
Klikněte na tlačítko
Soubory ke stažení


  Dražební vyhláška: Dražební vyhláška - ND Velíková.pdf
  Osoby vyloučené z dražby.pdf
  Jak se zúčastnit dražby Velíková.pdf
  Znalecký posudek Velíková.pdf
  Pachtovní smlouva Velíková.pdf
  CETIN Vyjádření kú Velíková.pdf
  GasNet stanoviska kú Velíková.pdf
  GasNet stanovisko kú Velíková 2.část.pdf
  Moravská vodárenská kú Velíková.pdf
  ED.G Ele. kú Velíková.pdf

Umístění objektu

Adresa
Dolní konec 165,, 763 14 Zlín - Velíková

Fotogalerie

 

Máte otázky?
Kontaktujte nás