Nejvyšší podání učinil účastník dražby ID596974
ukončená
Zemědělské pozemky ve Zlíně, výměra 32 603 m2
Začátek dražby
21.6.2022, 18:00
Konec dražby
22.6.2022, 17:00
Minimální příhoz
10 000 Kč
Nejnižší podání
377 850 Kč
Aktuální cena 960 000 Kč

Přiklepnuto, dražba skončila.


Cena dosažená vydražením činí

960 000 Kč


Vydražitelem se stává účastník dražby

ID596974Číslo
CSND1622
Kategorie
Dražba nedobrovolná
Adresa
Popis

Souhrnné informace:

Parc. č.:

Výměra [m2]:

Druh pozemku

Způsob využití

BPEJ

Výměra BPEJ [m2]:

789/16

360

ostatní plocha

neplodná půda

 

 

789/26

408

ostatní plocha

neplodná půda

 

 

791/20

3570

orná půda

 

62411

2148

791/20

 

orná půda

 

65800

1422

791/26

5736

orná půda

 

62411

3659

791/26

 

orná půda

 

65800

2077

791/34

937

orná půda

 

65800

937

791/68

3685

orná půda

 

62411

3685

791/72

5026

orná půda

 

62411

5026

792/1

367

trvalý travní porost

 

65800

367

793/5

11

trvalý travní porost

 

65800

11

794/41

5243

orná půda

 

62411

5243

794/43

7256

orná půda

 

62411

5361

794/43

 

orná půda

 

64811

572

794/43

 

orná půda

 

65800

1323

792/64

4

orná půda

 

65800

4

Celkem

32603

 

 

 

 

 

Územní plán: dle platného Územního plánu města Zlín jsou předmětné pozemky situované převážně ve stabilizované ploše zemědělské Z. Jižní část pozemku parc.č. 794/43 a pozemky parc.č. 793/5, 792/1, 789/26, 791/34 leží v návrhové ploše dopravní infrastruktury - DS (koridor dálnice D49) + K1023 krajinnou zeleň s funkcí biokoridoru.

 

Závazky na předmětu dražby váznoucí a s ním spojené, které podstatným způsobem ovlivňují hodnotu předmětu dražby:

Na pronájem zemědělských pozemků (pozemek parc.č. 789/26, 791/20, 791/26, 791/34, 791/68, 791/72, 792/1, 794/41, 794/43) je uzavřena pachtovní smlouva mezi vlastníkem (propachtovatel) a ZOD DELTA Štípa, družstvo, IČ: 48907227 (pachtýř), která byla uzavřena dne 19.6.2017.

Zástavní práva:

Na předmětu dražby je v katastru nemovitostí zapsáno pod č. V-9065/2018-705 zástavní právo navrhovatele dražby (zástavní právo smluvní k zajištění pohledávky ze smlouvy o zápůjčce ve výši 180 000,- EUR, oprávnění pro Sieklík Antonín). Toto zástavní právo váznoucí na předmětu dražby neovlivňuje hodnotu předmětu dražby, protože v souladu s § 58 odst. 1 zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění přechodem vlastnictví k předmětu dražby zaniká.

 

Více informací naleznete ve Znaleckém posudku a v Dražební vyhlášce, které jsou ke stažení níže.

 

Prohlídky:

dne 31.5.2022 v 15:00 hod. a

dne 15.6.2022 v 15:00 hod.

Sraz zájemců o prohlídku je před vjezdem do areálu společnosti EFFBE - CZ s.r.o., Dolní konec 165, 763 14 Zlín – Velíková,          GPS: 49°16'43.371"N, 17°45'21.538"E

Pokud vlastník nebo osoba, která má předmět dražby v držení nebo nájmu, neumožní řádnou prohlídku předmětu dražby, bude prohlídka provedena v rámci možností. 

 

Zodpovědná osoba:

Ing. Ondřej Gavlas

E-mail: ondrej.gavlas@gavlas.cz

Mobil: +420 777 744 991

 

více
 

Popis objektu

Souhrnné informace:

Parc. č.:

Výměra [m2]:

Druh pozemku

Způsob využití

BPEJ

Výměra BPEJ [m2]:

789/16

360

ostatní plocha

neplodná půda

 

 

789/26

408

ostatní plocha

neplodná půda

 

 

791/20

3570

orná půda

 

62411

2148

791/20

 

orná půda

 

65800

1422

791/26

5736

orná půda

 

62411

3659

791/26

 

orná půda

 

65800

2077

791/34

937

orná půda

 

65800

937

791/68

3685

orná půda

 

62411

3685

791/72

5026

orná půda

 

62411

5026

792/1

367

trvalý travní porost

 

65800

367

793/5

11

trvalý travní porost

 

65800

11

794/41

5243

orná půda

 

62411

5243

794/43

7256

orná půda

 

62411

5361

794/43

 

orná půda

 

64811

572

794/43

 

orná půda

 

65800

1323

792/64

4

orná půda

 

65800

4

Celkem

32603

 

 

 

 

 

Územní plán: dle platného Územního plánu města Zlín jsou předmětné pozemky situované převážně ve stabilizované ploše zemědělské Z. Jižní část pozemku parc.č. 794/43 a pozemky parc.č. 793/5, 792/1, 789/26, 791/34 leží v návrhové ploše dopravní infrastruktury - DS (koridor dálnice D49) + K1023 krajinnou zeleň s funkcí biokoridoru.

 

Závazky na předmětu dražby váznoucí a s ním spojené, které podstatným způsobem ovlivňují hodnotu předmětu dražby:

Na pronájem zemědělských pozemků (pozemek parc.č. 789/26, 791/20, 791/26, 791/34, 791/68, 791/72, 792/1, 794/41, 794/43) je uzavřena pachtovní smlouva mezi vlastníkem (propachtovatel) a ZOD DELTA Štípa, družstvo, IČ: 48907227 (pachtýř), která byla uzavřena dne 19.6.2017.

Zástavní práva:

Na předmětu dražby je v katastru nemovitostí zapsáno pod č. V-9065/2018-705 zástavní právo navrhovatele dražby (zástavní právo smluvní k zajištění pohledávky ze smlouvy o zápůjčce ve výši 180 000,- EUR, oprávnění pro Sieklík Antonín). Toto zástavní právo váznoucí na předmětu dražby neovlivňuje hodnotu předmětu dražby, protože v souladu s § 58 odst. 1 zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění přechodem vlastnictví k předmětu dražby zaniká.

 

Více informací naleznete ve Znaleckém posudku a v Dražební vyhlášce, které jsou ke stažení níže.

 

Prohlídky:

dne 31.5.2022 v 15:00 hod. a

dne 15.6.2022 v 15:00 hod.

Sraz zájemců o prohlídku je před vjezdem do areálu společnosti EFFBE - CZ s.r.o., Dolní konec 165, 763 14 Zlín – Velíková,          GPS: 49°16'43.371"N, 17°45'21.538"E

Pokud vlastník nebo osoba, která má předmět dražby v držení nebo nájmu, neumožní řádnou prohlídku předmětu dražby, bude prohlídka provedena v rámci možností. 

 

Zodpovědná osoba:

Ing. Ondřej Gavlas

E-mail: ondrej.gavlas@gavlas.cz

Mobil: +420 777 744 991

 

Předmět dražby

Pozemky parc. č. 789/16, 789/26, 791/20, 791/26, 791/34, 791/68, 791/72, 792/1, 793/5, 794/41, 794/43, 794/64, vše v k.ú. Velíková, obec Zlín.

Soubory ke stažení


  Dražební vyhláška: Dražební vyhláška - ND Velíková.pdf
  Osoby vyloučené z dražby.pdf
  Jak se zúčastnit dražby Velíková.pdf
  Znalecký posudek Velíková.pdf
  Pachtovní smlouva Velíková.pdf
  CETIN Vyjádření kú Velíková.pdf
  GasNet stanoviska kú Velíková.pdf
  GasNet stanovisko kú Velíková 2.část.pdf
  Moravská vodárenská kú Velíková.pdf
  ED.G Ele. kú Velíková.pdf

Umístění objektu

Adresa
Dolní konec 165,, 763 14 Zlín - Velíková

Fotogalerie

 
Účastník dražby Čas příhozu Výše příhozu Nabídka
596974 22.06.2022 17:05:32.365 10 000,- 960 000,-
595113 22.06.2022 17:05:28.772 10 000,- 950 000,-
596974 22.06.2022 17:05:17.519 10 000,- 940 000,-
595113 22.06.2022 17:05:11.089 10 000,- 930 000,-
596974 22.06.2022 17:04:59.041 10 000,- 920 000,-
595113 22.06.2022 17:04:53.474 10 000,- 910 000,-
596974 22.06.2022 17:01:14.540 10 000,- 900 000,-
589777 22.06.2022 17:01:09.102 10 000,- 890 000,-
596974 22.06.2022 17:01:03.791 10 000,- 880 000,-
589777 22.06.2022 17:00:53.871 10 000,- 870 000,-
596974 22.06.2022 17:00:39.028 10 000,- 860 000,-
595113 22.06.2022 17:00:33.488 10 000,- 850 000,-
596974 22.06.2022 17:00:08.756 10 000,- 840 000,-
595113 22.06.2022 17:00:04.946 10 000,- 830 000,-
596974 22.06.2022 16:56:20.989 10 000,- 820 000,-
589777 22.06.2022 16:56:14.978 10 000,- 810 000,-
596974 22.06.2022 16:33:56.271 10 000,- 800 000,-
589777 22.06.2022 16:33:34.761 10 000,- 790 000,-
596974 22.06.2022 16:33:31.364 10 000,- 780 000,-
589777 22.06.2022 16:33:27.517 10 000,- 770 000,-
596974 22.06.2022 16:33:23.119 10 000,- 760 000,-
589777 22.06.2022 16:33:18.170 10 000,- 750 000,-
596974 22.06.2022 16:33:15.191 10 000,- 740 000,-
589777 22.06.2022 16:33:10.715 10 000,- 730 000,-
596974 22.06.2022 16:33:07.050 10 000,- 720 000,-
589777 22.06.2022 16:33:02.553 10 000,- 710 000,-
596974 22.06.2022 16:32:58.587 10 000,- 700 000,-
589777 22.06.2022 16:32:55.133 10 000,- 690 000,-
596974 22.06.2022 16:32:52.047 10 000,- 680 000,-
589777 22.06.2022 16:32:48.473 10 000,- 670 000,-
596974 22.06.2022 16:32:44.464 10 000,- 660 000,-
589777 22.06.2022 16:32:40.648 10 000,- 650 000,-
596974 22.06.2022 16:32:36.857 10 000,- 640 000,-
589777 22.06.2022 16:32:32.262 10 000,- 630 000,-
596974 22.06.2022 16:32:28.939 10 000,- 620 000,-
589777 22.06.2022 16:32:25.625 10 000,- 610 000,-
596974 22.06.2022 16:32:22.447 10 000,- 600 000,-
589777 22.06.2022 16:32:17.683 10 000,- 590 000,-
596974 22.06.2022 16:32:12.070 10 000,- 580 000,-
589777 22.06.2022 16:31:54.633 10 000,- 570 000,-
596974 22.06.2022 16:29:20.830 10 000,- 560 000,-
589777 22.06.2022 16:27:40.407 10 000,- 550 000,-
596974 22.06.2022 16:27:33.317 10 000,- 540 000,-
589777 22.06.2022 16:26:18.303 10 000,- 530 000,-
596974 22.06.2022 16:26:09.090 10 000,- 520 000,-
589777 22.06.2022 16:25:59.653 10 000,- 510 000,-
596974 22.06.2022 16:23:37.885 10 000,- 500 000,-
589777 22.06.2022 16:21:34.145 10 000,- 490 000,-
596974 22.06.2022 16:09:43.872 10 000,- 480 000,-
589777 22.06.2022 15:36:51.222 10 000,- 470 000,-
597748 22.06.2022 15:28:59.638 10 000,- 460 000,-
589777 22.06.2022 14:45:34.473 10 000,- 450 000,-
597748 22.06.2022 14:33:29.211 10 000,- 440 000,-
589777 22.06.2022 14:23:05.821 10 000,- 430 000,-
597748 22.06.2022 12:08:12.406 10 000,- 420 000,-
589777 22.06.2022 11:51:39.661 12 150,- 410 000,-
597748 21.06.2022 18:50:50.868 10 000,- 397 850,-
595113 21.06.2022 18:40:11.850 10 000,- 387 850,-
595113 21.06.2022 18:39:42.172 0,- 377 850,-

Máte otázky?
Kontaktujte nás