Nejvyšší podání učinil účastník dražby
ukončená
Výrobně skladovací areál, Moravské Budějovice, pozemky 10.927 m2, zastavěná plocha podlaží 1.948 m2
Začátek dražby
21.6.2022, 18:00
Konec dražby
22.6.2022, 17:30
Minimální příhoz
20 000 Kč
Nejnižší podání
4 000 000 Kč
Aktuální cena

Dražba skončila.

Nevydraženo.Cena dosažená vydražením činí


Vydražitelem se stává účastník dražbyČíslo
CSND2622
Kategorie
Dražba nedobrovolná
Adresa
Popis

Výrobně skladovací areál má celkovou plochou pozemků 10.927 m2 a skládá se ze tří staveb:

1)    Hlavní výrobně skladovací objekt o užitné ploše 1023 m2. V roce 2013 zde byla provedena rozsáhlá rekonstrukce.

2)    Skladovací hala o zastavěné ploše 736,25 m2

3)    Budova vrátnice o zastavěné ploše cca 58 m2.


Odkaz na 3D prohlídku: 
Odkaz na video (dron): https://youtu.be/ebrNAELoL4k


Územní plán: dle platného územního plánu obce jsou předmětné pozemky součástí stabilizované plochy výroby a skladování VD – drobná řemeslná výroba.

Sítě: Areál je napojený na rozvody el. energie NN, zemní plyn a kanalizaci. Voda do areálu je přivedena ze studny hl. 40 m situované mimo areál, na parc.č. 1629 (vlastník pozemku: Město Moravské Budějovice). Městská část Vranín nemá vybudovaný veřejný vodovod, obyvatelé jsou zásobeni ze soukromých studní. Dodávky el. energie a plynu jsou ze strany dodavatelů v současné době přerušeny.

13. 5. 2022 bylo mezi přílohy této dražby, které jsou volně ke stažení níže, doplněno vyjádření MěÚ Moravské Budějovice týkající se mimo jiné také připojení předmětného areálu na vodu ze studny na pozemku p.č. 1629 (pozemek ve vlastnictví města Moravské Budějovice).

Poloha: Areál se nachází v Moravských Budějovicích, části Vranín, cca 29 km od Třebíče, cca 37 km od Znojma.

Zástavní práva: Na předmětu dražby je v katastru nemovitostí zapsáno pod č. V-1406/2018-741 zástavní právo navrhovatele dražby (zástavní právo smluvní k zajištění pohledávky: existující, pohledávka ze smlouvy o zápůjčce, jež zajišťuje pohledávku ve výši 180,000,- EUR s příslušenstvím, oprávnění pro: Sieklík Antonín). Toto zástavní právo váznoucí na předmětu dražby neovlivňuje hodnotu předmětu dražby, protože v souladu s § 58 odst. 1 zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění přechodem vlastnictví k předmětu dražby zaniká.

Více informací naleznete ve Znaleckém posudku a v Dražební vyhlášce, a informačním memorandu, které jsou ke stažení níže.

Prohlídky:

dne 1.6.2022 v 16:00 hod. a

dne 16.6.2022 v 16:00 hod.

Sraz zájemců o prohlídku je: Vranín 64, 675 44 Moravské Budějovice – Vranín, GPS: 49°3'55.904"N, 15°43'45.816"E.

Pokud vlastník nebo osoba, která má předmět dražby v držení nebo nájmu, neumožní řádnou prohlídku předmětu dražby, bude prohlídka provedena v rámci možností.


Zodpovědná osoba:

Ing. Ondřej Gavlas

E-mail: ondrej.gavlas@gavlas.cz 

Mobil: +420 777 744 991

 

Kontakt pro hypotéky:

SAB servis, s.r.o., Suttnerové 814/17, Praha 6, 16000 Vokovice

Antonín Petrskovský

Mobil: 608 981 771

E-mail: petrskovsky@sabservis.cz 

Jiří Balík

Mobil: 777 652 800

E-mail: jiri.balik11@gmail.com 

více
 

Popis objektu

Výrobně skladovací areál má celkovou plochou pozemků 10.927 m2 a skládá se ze tří staveb:

1)    Hlavní výrobně skladovací objekt o užitné ploše 1023 m2. V roce 2013 zde byla provedena rozsáhlá rekonstrukce.

2)    Skladovací hala o zastavěné ploše 736,25 m2

3)    Budova vrátnice o zastavěné ploše cca 58 m2.


Odkaz na 3D prohlídku: 
Odkaz na video (dron): https://youtu.be/ebrNAELoL4k


Územní plán: dle platného územního plánu obce jsou předmětné pozemky součástí stabilizované plochy výroby a skladování VD – drobná řemeslná výroba.

Sítě: Areál je napojený na rozvody el. energie NN, zemní plyn a kanalizaci. Voda do areálu je přivedena ze studny hl. 40 m situované mimo areál, na parc.č. 1629 (vlastník pozemku: Město Moravské Budějovice). Městská část Vranín nemá vybudovaný veřejný vodovod, obyvatelé jsou zásobeni ze soukromých studní. Dodávky el. energie a plynu jsou ze strany dodavatelů v současné době přerušeny.

13. 5. 2022 bylo mezi přílohy této dražby, které jsou volně ke stažení níže, doplněno vyjádření MěÚ Moravské Budějovice týkající se mimo jiné také připojení předmětného areálu na vodu ze studny na pozemku p.č. 1629 (pozemek ve vlastnictví města Moravské Budějovice).

Poloha: Areál se nachází v Moravských Budějovicích, části Vranín, cca 29 km od Třebíče, cca 37 km od Znojma.

Zástavní práva: Na předmětu dražby je v katastru nemovitostí zapsáno pod č. V-1406/2018-741 zástavní právo navrhovatele dražby (zástavní právo smluvní k zajištění pohledávky: existující, pohledávka ze smlouvy o zápůjčce, jež zajišťuje pohledávku ve výši 180,000,- EUR s příslušenstvím, oprávnění pro: Sieklík Antonín). Toto zástavní právo váznoucí na předmětu dražby neovlivňuje hodnotu předmětu dražby, protože v souladu s § 58 odst. 1 zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění přechodem vlastnictví k předmětu dražby zaniká.

Více informací naleznete ve Znaleckém posudku a v Dražební vyhlášce, a informačním memorandu, které jsou ke stažení níže.

Prohlídky:

dne 1.6.2022 v 16:00 hod. a

dne 16.6.2022 v 16:00 hod.

Sraz zájemců o prohlídku je: Vranín 64, 675 44 Moravské Budějovice – Vranín, GPS: 49°3'55.904"N, 15°43'45.816"E.

Pokud vlastník nebo osoba, která má předmět dražby v držení nebo nájmu, neumožní řádnou prohlídku předmětu dražby, bude prohlídka provedena v rámci možností.


Zodpovědná osoba:

Ing. Ondřej Gavlas

E-mail: ondrej.gavlas@gavlas.cz 

Mobil: +420 777 744 991

 

Kontakt pro hypotéky:

SAB servis, s.r.o., Suttnerové 814/17, Praha 6, 16000 Vokovice

Antonín Petrskovský

Mobil: 608 981 771

E-mail: petrskovsky@sabservis.cz 

Jiří Balík

Mobil: 777 652 800

E-mail: jiri.balik11@gmail.com 

Předmět dražby

Pozemky parc. č. St. 77, součástí je stavba: bez čp/čeparc. č. St. 80/1, součástí je stavba: bez čp/čeparc. č. St. 81/1, součástí je stavba: Vranín, č.p. 64, parc. č. 716/8, 722/2 a 723/1, vše v k.úVranín, obec Moravské Budějovice.

Soubory ke stažení


  Dražební vyhláška: Dražební vyhláška ND - Vranín.pdf
  Osoby vyloučené z dražby.pdf
  Jak se zúčastnit dražby Vranín.pdf
  Znalecký posudek Vranín.pdf
  Vyjádření ÚPI.pdf
  EG.D Ele. kú Vranín.pdf
  CETIN kú Vranín.pdf
  GasNet kú Vranín.pdf
  Vodárenská Třebíč kú Vranín.pdf
  Informační memorandum Areál Moravské Budějovice.pdf
  Rozhodnutí o změně užívání stavby.pdf

Umístění objektu

Adresa
Vranín 64,, 675 44 Moravské Budějovice

Fotogalerie

 
Účastník dražby Čas příhozu Výše příhozu Nabídka

Máte otázky?
Kontaktujte nás