Nejvyšší podání učinil účastník dražby ID559509
ukončená
Ocelová hala typu Hard 309 m2, konstr. výška 4,18 m, Nový Bydžov, okres Hradec Králové
Začátek dražby
8.3.2022, 10:00
Konec dražby
10.3.2022, 16:00
Minimální příhoz
5 000 Kč
Nejnižší podání
480 000 Kč
Aktuální cena 1 727 777 Kč

Přiklepnuto, dražba skončila.


Cena dosažená vydražením činí

1 727 777 Kč


Vydražitelem se stává účastník dražby

ID559509Číslo
CSDD2418
Kategorie
Dražba dobrovolná
Adresa
Popis

Poloha:

Předmět dražby je umístěn na západním okraji města Nový Bydžov, v ulici Za Drahou. Přístup je od silnice III/32419 vedoucí na Starý Bydžov ulicí Jana Maláta, dále ulicí Merendní na zpevněnou místní komunikaci Za Drahou na ppč.877/35 a ppč. 2607/3 (vlastníkem je Město Nový Bydžov), která vede podél železniční tratě. Sjezd z dálnice D 11 je ve vzdálenosti cca 15 km.

Malý provozní areál, kde je umístěna předmětná hala, je obklopen obdělávanou zemědělskou půdou. V širším okolí je vlakové nádraží a zástavba rodinnými domky. Centrum města je cca 1 km. Podle platného územního plánu je hala umístěna ve stabilizovaném území v plochách výroby a skladování – průmysl – VL.

Popis:

Jedná se halu typu HARD, která byla oddělena z malého provozního areálu. Samostatně stojící přízemní ocelová hala o rozpětí 15m, modul 6 x 4,5m konstrukční výška 4,18 m. Přístup do haly je vraty z východní strany z pozemku ppč. 881/2, druhý vstup je vraty z pozemku . St. 950/1 ze severní strany, přístup ošetřen věcnými břemeny.

Založení haly je základových pasech a patkách. Zděná podezdívka do výše cca 80 cm, nosná konstrukce ocelová montovaná. Zastřešení sedlovou střechou o mírném sklonu, krytina z trapézového al. plechu, okapy a svody z pozink. plechu. Opláštění z al. trapézového plechu, vnitřní povrch al. plech, na stropě podhled z trapézového plechu. Dle sdělení jsou opláštění a strop zateplené. Okna jsou dvojitá, vnitřní dřevěná, vnější ocelová. Vrata plechová dodatečně zateplená. Podlaha je kryta prkny. Je proveden rozvod elektřiny po povrchu, světelný i motorový proud. Dle sdělení je na přívodu 125 ampérový jistič. Měření je nepřímé, umístěné mimo halu v budově č.p. 1917. Přívod vody je v současnosti nefunkční, hala byla napojena na vodovodní přípojku jiného vlastníka, z prostoru kotelny v č.p. 1917. De sdělení byla kanalizace svedena do septiku jiného vlastníka na parc.č. 889/1. Hala byla vytápěna z kotelny umístěné v budově č.p. 1917 na pozemku parc.č. St. 950/1. V současnosti je vytápění nefunkční, radiátory jsou odpojené.

Dle sdělení byla hala postavena v roce 1982 snad přemístěna starší hala z jiné lokality. V roce 1993-1 byly provedeny úpravy vytápění, nová prkenná podlaha, výměna okapů a vrat.

Do roku 2012 byla v hale provozována dřevovýroba, pak občasně pronajímána.

 

Pozemek parc.č. St. 950/2 má výměru 337 m2


Více informací naleznete ve Znaleckém posudku a v Dražební vyhlášce, které jsou ke stažení níže.

Prohlídky:

dne 22.2.2022 ve 14:30 hod. a

dne   2.3.2022 ve 14:30 hod.

Sraz zájemců o prohlídku je před objektem na adrese: Za Drahou 1918, 504 01 Nový Bydžov.

Pokud vlastník nebo osoba, která má předmět dražby v držení nebo nájmu, neumožní řádnou prohlídku předmětu dražby, bude prohlídka provedena v rámci možností.

 

Zodpovědná osoba:

Emílie Švanová

Mobil: 777 721 518
Tel.: 221 666 666

více
 

Popis objektu

Poloha:

Předmět dražby je umístěn na západním okraji města Nový Bydžov, v ulici Za Drahou. Přístup je od silnice III/32419 vedoucí na Starý Bydžov ulicí Jana Maláta, dále ulicí Merendní na zpevněnou místní komunikaci Za Drahou na ppč.877/35 a ppč. 2607/3 (vlastníkem je Město Nový Bydžov), která vede podél železniční tratě. Sjezd z dálnice D 11 je ve vzdálenosti cca 15 km.

Malý provozní areál, kde je umístěna předmětná hala, je obklopen obdělávanou zemědělskou půdou. V širším okolí je vlakové nádraží a zástavba rodinnými domky. Centrum města je cca 1 km. Podle platného územního plánu je hala umístěna ve stabilizovaném území v plochách výroby a skladování – průmysl – VL.

Popis:

Jedná se halu typu HARD, která byla oddělena z malého provozního areálu. Samostatně stojící přízemní ocelová hala o rozpětí 15m, modul 6 x 4,5m konstrukční výška 4,18 m. Přístup do haly je vraty z východní strany z pozemku ppč. 881/2, druhý vstup je vraty z pozemku . St. 950/1 ze severní strany, přístup ošetřen věcnými břemeny.

Založení haly je základových pasech a patkách. Zděná podezdívka do výše cca 80 cm, nosná konstrukce ocelová montovaná. Zastřešení sedlovou střechou o mírném sklonu, krytina z trapézového al. plechu, okapy a svody z pozink. plechu. Opláštění z al. trapézového plechu, vnitřní povrch al. plech, na stropě podhled z trapézového plechu. Dle sdělení jsou opláštění a strop zateplené. Okna jsou dvojitá, vnitřní dřevěná, vnější ocelová. Vrata plechová dodatečně zateplená. Podlaha je kryta prkny. Je proveden rozvod elektřiny po povrchu, světelný i motorový proud. Dle sdělení je na přívodu 125 ampérový jistič. Měření je nepřímé, umístěné mimo halu v budově č.p. 1917. Přívod vody je v současnosti nefunkční, hala byla napojena na vodovodní přípojku jiného vlastníka, z prostoru kotelny v č.p. 1917. De sdělení byla kanalizace svedena do septiku jiného vlastníka na parc.č. 889/1. Hala byla vytápěna z kotelny umístěné v budově č.p. 1917 na pozemku parc.č. St. 950/1. V současnosti je vytápění nefunkční, radiátory jsou odpojené.

Dle sdělení byla hala postavena v roce 1982 snad přemístěna starší hala z jiné lokality. V roce 1993-1 byly provedeny úpravy vytápění, nová prkenná podlaha, výměna okapů a vrat.

Do roku 2012 byla v hale provozována dřevovýroba, pak občasně pronajímána.

 

Pozemek parc.č. St. 950/2 má výměru 337 m2


Více informací naleznete ve Znaleckém posudku a v Dražební vyhlášce, které jsou ke stažení níže.

Prohlídky:

dne 22.2.2022 ve 14:30 hod. a

dne   2.3.2022 ve 14:30 hod.

Sraz zájemců o prohlídku je před objektem na adrese: Za Drahou 1918, 504 01 Nový Bydžov.

Pokud vlastník nebo osoba, která má předmět dražby v držení nebo nájmu, neumožní řádnou prohlídku předmětu dražby, bude prohlídka provedena v rámci možností.

 

Zodpovědná osoba:

Emílie Švanová

Mobil: 777 721 518
Tel.: 221 666 666

Předmět dražby

pozemek parc.č. St. 950/2, součástí je stavba: Nový Bydžov, č.p. 1918, vše v katastrálním území Nový Bydžov, obec Nový Bydžov

Soubory ke stažení


  Dražební vyhláška: CSDD 24,18, Dražební vyhláška.pdf
  Osoby vyloučené z dražby.pdf
  Jak se zúčastnit dražby Nový Bydžov.pdf
  Znalecký posudek CSDD2418.pdf
  Věcné břemeno.pdf
  Katastrální snímek.pdf
  ÚP legenda.pdf
  ÚP -výřez.pdf
  ÚPI.pdf
  Příloha č.1 ÚPI.pdf
  Příloha č.2 ÚPI_VODOVOD.pdf
  Sdělení ČEZd - 0101662655.pdf
  Situační výkres ČEZd - 0101662655.pdf
  Sdělení TPS - 0201350996.pdf
  Sdělení ICT - 0700489323.pdf
  GAS NET.pdf

Umístění objektu

Adresa
Za Drahou 1918, Nový Bydžov

Fotogalerie

 
Účastník dražby Čas příhozu Výše příhozu Nabídka
559509 10.03.2022 16:05:58.105 10 000,- 1 727 777,-
563484 10.03.2022 16:02:40.788 5 000,- 1 717 777,-
562939 10.03.2022 16:01:24.328 10 000,- 1 712 777,-
563484 10.03.2022 15:58:14.164 5 000,- 1 702 777,-
562939 10.03.2022 15:57:53.698 10 000,- 1 697 777,-
563484 10.03.2022 15:56:46.367 10 000,- 1 687 777,-
562939 10.03.2022 15:56:37.560 10 000,- 1 677 777,-
563484 10.03.2022 15:55:17.030 10 000,- 1 667 777,-
562939 10.03.2022 15:54:51.295 10 000,- 1 657 777,-
563484 10.03.2022 15:53:20.192 10 000,- 1 647 777,-
559509 10.03.2022 15:51:26.230 10 000,- 1 637 777,-
562939 10.03.2022 15:48:53.681 10 000,- 1 627 777,-
563484 10.03.2022 15:31:54.988 10 000,- 1 617 777,-
562939 10.03.2022 15:31:19.463 100 000,- 1 607 777,-
563484 10.03.2022 15:29:01.760 10 000,- 1 507 777,-
562939 10.03.2022 15:28:05.184 100 000,- 1 497 777,-
563484 10.03.2022 15:23:01.620 10 000,- 1 397 777,-
562939 10.03.2022 15:22:22.370 10 000,- 1 387 777,-
563484 10.03.2022 15:14:31.235 10 000,- 1 377 777,-
563484 10.03.2022 15:14:14.309 10 000,- 1 367 777,-
562939 10.03.2022 15:12:05.211 20 000,- 1 357 777,-
562029 10.03.2022 15:11:43.517 20 000,- 1 337 777,-
561029 10.03.2022 15:11:33.095 100 000,- 1 317 777,-
562029 10.03.2022 15:09:51.232 20 000,- 1 217 777,-
563484 10.03.2022 15:09:45.608 5 000,- 1 197 777,-
562029 10.03.2022 15:09:25.976 20 000,- 1 192 777,-
563484 10.03.2022 15:09:18.159 10 000,- 1 172 777,-
562029 10.03.2022 15:09:06.310 20 000,- 1 162 777,-
563484 10.03.2022 15:08:59.075 10 000,- 1 142 777,-
562029 10.03.2022 15:08:44.297 20 000,- 1 132 777,-
563484 10.03.2022 15:08:39.956 10 000,- 1 112 777,-
562029 10.03.2022 15:07:36.474 20 000,- 1 102 777,-
563484 10.03.2022 15:07:28.555 10 000,- 1 082 777,-
562029 10.03.2022 15:06:52.720 20 000,- 1 072 777,-
560349 10.03.2022 15:06:47.284 5 000,- 1 052 777,-
562029 10.03.2022 15:06:09.212 20 000,- 1 047 777,-
563484 10.03.2022 15:06:05.597 10 000,- 1 027 777,-
562029 10.03.2022 15:05:52.795 20 000,- 1 017 777,-
563484 10.03.2022 15:05:48.482 5 000,- 997 777,-
562029 10.03.2022 15:05:39.086 20 000,- 992 777,-
563484 10.03.2022 15:05:34.365 5 000,- 972 777,-
562029 10.03.2022 15:05:23.415 20 000,- 967 777,-
563484 10.03.2022 15:05:19.884 10 000,- 947 777,-
562029 10.03.2022 15:04:52.782 20 000,- 937 777,-
563484 10.03.2022 15:04:46.074 5 000,- 917 777,-
562029 10.03.2022 15:04:29.525 20 000,- 912 777,-
563484 10.03.2022 15:04:09.458 5 000,- 892 777,-
562029 10.03.2022 15:03:48.316 20 000,- 887 777,-
562939 10.03.2022 15:03:37.072 30 000,- 867 777,-
563484 10.03.2022 15:03:16.543 5 000,- 837 777,-
562029 10.03.2022 15:01:40.820 20 000,- 832 777,-
562939 10.03.2022 15:00:52.079 10 000,- 812 777,-
563484 10.03.2022 14:58:01.707 5 000,- 802 777,-
561029 10.03.2022 14:57:46.037 20 000,- 797 777,-
561054 10.03.2022 14:57:27.953 7 777,- 777 777,-
562029 10.03.2022 14:56:30.647 20 000,- 770 000,-
563484 10.03.2022 14:55:22.376 5 000,- 750 000,-
562029 10.03.2022 14:53:35.172 20 000,- 745 000,-
563484 10.03.2022 14:52:26.601 5 000,- 725 000,-
562914 10.03.2022 14:48:30.205 9 999,- 720 000,-
561029 10.03.2022 14:48:09.377 5 000,- 710 001,-
563484 10.03.2022 14:47:15.001 5 000,- 705 001,-
562029 10.03.2022 14:39:35.985 20 000,- 700 001,-
563484 10.03.2022 14:20:04.678 5 000,- 680 001,-
562914 10.03.2022 13:52:41.593 5 001,- 675 001,-
562029 10.03.2022 13:26:07.975 20 000,- 670 000,-
562914 10.03.2022 12:49:42.843 5 000,- 650 000,-
563484 10.03.2022 11:46:20.864 5 000,- 645 000,-
562939 10.03.2022 11:27:33.678 5 000,- 640 000,-
563484 10.03.2022 10:33:10.301 5 000,- 635 000,-
561029 10.03.2022 10:22:01.827 10 000,- 630 000,-
563484 10.03.2022 10:11:44.798 5 000,- 620 000,-
562914 10.03.2022 09:47:09.308 5 000,- 615 000,-
563484 10.03.2022 09:36:43.638 5 000,- 610 000,-
561029 10.03.2022 09:31:04.499 5 000,- 605 000,-
563484 10.03.2022 09:05:44.672 9 000,- 600 000,-
563164 10.03.2022 08:54:28.885 5 000,- 591 000,-
563484 10.03.2022 08:22:12.982 5 000,- 586 000,-
562914 10.03.2022 07:50:40.119 5 445,- 581 000,-
559509 10.03.2022 01:55:38.486 20 000,- 575 555,-
562914 09.03.2022 23:20:51.805 5 555,- 555 555,-
563484 09.03.2022 18:59:38.130 5 000,- 550 000,-
562914 09.03.2022 17:34:06.902 5 000,- 545 000,-
562939 09.03.2022 17:32:18.675 5 000,- 540 000,-
562914 09.03.2022 15:33:35.910 10 000,- 535 000,-
559873 09.03.2022 15:28:36.058 5 000,- 525 000,-
562914 09.03.2022 13:45:23.752 5 000,- 520 000,-
562939 09.03.2022 13:03:12.770 5 000,- 515 000,-
562914 09.03.2022 12:42:57.502 5 000,- 510 000,-
559873 09.03.2022 12:35:15.701 5 000,- 505 000,-
562939 09.03.2022 10:00:13.661 5 000,- 500 000,-
561029 08.03.2022 22:41:58.400 5 000,- 495 000,-
559509 08.03.2022 15:21:14.607 5 000,- 490 000,-
561029 08.03.2022 12:06:47.311 5 000,- 485 000,-
559509 08.03.2022 10:00:52.229 0,- 480 000,-

Máte otázky?
Kontaktujte nás