Nejvyšší podání učinil účastník dražby ID522839
ukončená
Trafika s pozemky o celkové výměře 769 m2, Beroun
Začátek dražby
2.11.2021, 10:00
Konec dražby
4.11.2021, 15:00
Minimální příhoz
10 000 Kč
Nejnižší podání
2 400 000 Kč
Aktuální cena 5 400 000 Kč

Přiklepnuto, dražba skončila.


Cena dosažená vydražením činí

5 400 000 Kč


Vydražitelem se stává účastník dražby

ID522839Číslo
CSDD321
Kategorie
Dražba dobrovolná
Adresa
Popis

Předmět dražby je v Lidické ulici, která je průjezdnou ulicí směrem na Nižbor, z pohledu stávajícího využití se jedná o vhodnou polohu. V přímé blízkosti je areál PAI Beroun, jedná se však o nerušící výrobu. V docházkové vzdálenosti od předmětu dražby se nachází zastávka autobusů integrované dopravy a také železniční zastávka Beroun – Závodí.

Beroun je město ve Středočeském kraji a obec s rozšířenou působností. Leží na soutoku Berounky a Litavky, necelých 30 km jihozápadně od centra Prahy. Žije zde přibližně 20 tisíc obyvatel. Stavebně propojen je se sousedním městem Králův Dvůr. Beroun je svým strategickým umístěním na spojnici Prahy a Plzně již od středověku významnou křižovatkou, místem obchodu i výroby. Po zavedení rychlého spojení s Prahou po dálnici D5 se čím dále tím více stává i součástí příměstské oblasti české metropole, odkud lidé dojíždějí pracovat do Prahy.

 

 

Popis:

 

Předmětem dražby je stavba občanské vybavenosti. Jedná se o menší stavbu o zastavěné ploše necelých 60 m2, což s ohledem na velikost pozemků ve funkčním celku lze považovat za nízké využití pozemků. Jedná se o samostatně stojící objekt, který je v současné době v 1.NP využíván jako trafika a prodejna tabáku. Suterén objektu je využíván pro skladování, případně je možné jej využívat i pro garážování. Díky svažitosti pozemku je přístup do obou podlaží objektu přímo z úrovně upraveného terénu. Objekt má 1 nadzemní podlaží a je podsklepen. Svislé nosné konstrukce jsou zděné. Strop nad sklepem je z betonových panelů. Střecha je pultová s nízkým sklonem. V 1.NP se nachází prodejna tabáku s hygienickým zázemím. V suterénu je jeden velký prostor využívaný ke skladování. Vytápění objektu a ohřev teplé vody je zajišťováno plynovým kotlem, který je umístěn v 1.PP. Dle informací ze staršího znaleckého posudku byla stavba dokončena v roce 1995.

 

Zastavěné plochy a výšky podlaží:

Podlaží             zastavěná plocha         konstr. výška

1. PP                54,40 m2                      3,40 m

1. NP                41,28 m2                      3,20 m

celkem             95,68 m2

 

Dům je připojen na inženýrské sítě – elektrická energie, veřejný vodovod, veřejnou kanalizaci a zemní plyn.

Na západní straně pozemku parc.č. 1983/65 se dále nachází štěrkové parkovací plochy a na východní straně (ze strany ulice Lidická) je menší betonem zpevněná plocha pro krátkodobé odstavení automobilu například pro zákazníky trafiky.

S ohledem na nízký stupeň využití pozemků (zastavěná plocha činí pouze cca 8 % z celkové plochy pozemků ve funkčním celku) spočívá hodnota předmětu dražby zejména v pozemcích. Tyto pozemky lze dle územního plánu využít i pro stavbu rodinného domu. Alternativní možností je na pozemku vystavět rodinný dům, a to i při stávajícím využití objektu č.p. 72.

 

Pozemky jsou o výměře 769 m2 (dle LV č. 53 ke dni 2.3.2020).

 

Více informací naleznete ve Znaleckém posudku a v Dražební vyhlášce, které jsou ke stažení níže.

 

Prohlídky:

dne    14. 10. 2021 ve 14:30 hod. a

dne    26. 10. 2021 ve 14:30 hod.

Sraz zájemců o prohlídku je před domem na adrese: Lidická 72, 266 01 Beroun-Závodí

 

Pokud vlastník nebo osoba, která má předmět dražby v držení nebo nájmu, neumožní řádnou prohlídku předmětu dražby, bude prohlídka provedena v rámci možností.


Zodpovědná osoba:

Emílie Švanová

Mobil: 777 721 518
Tel.: 221 666 666

 

Kontakt pro hypotéky:

LV SYSTEM s.r.o., Jungmannova 30, 110 00 Praha 1

Antonín Petrskovský

Mobil: 608 981 771

E-mail: petrskovsky@lvsystem.cz

 

Jiří Balík

Mobil: 777 652 800

E-mail. balik@lvsystem.cz

více
 

Popis objektu

Předmět dražby je v Lidické ulici, která je průjezdnou ulicí směrem na Nižbor, z pohledu stávajícího využití se jedná o vhodnou polohu. V přímé blízkosti je areál PAI Beroun, jedná se však o nerušící výrobu. V docházkové vzdálenosti od předmětu dražby se nachází zastávka autobusů integrované dopravy a také železniční zastávka Beroun – Závodí.

Beroun je město ve Středočeském kraji a obec s rozšířenou působností. Leží na soutoku Berounky a Litavky, necelých 30 km jihozápadně od centra Prahy. Žije zde přibližně 20 tisíc obyvatel. Stavebně propojen je se sousedním městem Králův Dvůr. Beroun je svým strategickým umístěním na spojnici Prahy a Plzně již od středověku významnou křižovatkou, místem obchodu i výroby. Po zavedení rychlého spojení s Prahou po dálnici D5 se čím dále tím více stává i součástí příměstské oblasti české metropole, odkud lidé dojíždějí pracovat do Prahy.

 

 

Popis:

 

Předmětem dražby je stavba občanské vybavenosti. Jedná se o menší stavbu o zastavěné ploše necelých 60 m2, což s ohledem na velikost pozemků ve funkčním celku lze považovat za nízké využití pozemků. Jedná se o samostatně stojící objekt, který je v současné době v 1.NP využíván jako trafika a prodejna tabáku. Suterén objektu je využíván pro skladování, případně je možné jej využívat i pro garážování. Díky svažitosti pozemku je přístup do obou podlaží objektu přímo z úrovně upraveného terénu. Objekt má 1 nadzemní podlaží a je podsklepen. Svislé nosné konstrukce jsou zděné. Strop nad sklepem je z betonových panelů. Střecha je pultová s nízkým sklonem. V 1.NP se nachází prodejna tabáku s hygienickým zázemím. V suterénu je jeden velký prostor využívaný ke skladování. Vytápění objektu a ohřev teplé vody je zajišťováno plynovým kotlem, který je umístěn v 1.PP. Dle informací ze staršího znaleckého posudku byla stavba dokončena v roce 1995.

 

Zastavěné plochy a výšky podlaží:

Podlaží             zastavěná plocha         konstr. výška

1. PP                54,40 m2                      3,40 m

1. NP                41,28 m2                      3,20 m

celkem             95,68 m2

 

Dům je připojen na inženýrské sítě – elektrická energie, veřejný vodovod, veřejnou kanalizaci a zemní plyn.

Na západní straně pozemku parc.č. 1983/65 se dále nachází štěrkové parkovací plochy a na východní straně (ze strany ulice Lidická) je menší betonem zpevněná plocha pro krátkodobé odstavení automobilu například pro zákazníky trafiky.

S ohledem na nízký stupeň využití pozemků (zastavěná plocha činí pouze cca 8 % z celkové plochy pozemků ve funkčním celku) spočívá hodnota předmětu dražby zejména v pozemcích. Tyto pozemky lze dle územního plánu využít i pro stavbu rodinného domu. Alternativní možností je na pozemku vystavět rodinný dům, a to i při stávajícím využití objektu č.p. 72.

 

Pozemky jsou o výměře 769 m2 (dle LV č. 53 ke dni 2.3.2020).

 

Více informací naleznete ve Znaleckém posudku a v Dražební vyhlášce, které jsou ke stažení níže.

 

Prohlídky:

dne    14. 10. 2021 ve 14:30 hod. a

dne    26. 10. 2021 ve 14:30 hod.

Sraz zájemců o prohlídku je před domem na adrese: Lidická 72, 266 01 Beroun-Závodí

 

Pokud vlastník nebo osoba, která má předmět dražby v držení nebo nájmu, neumožní řádnou prohlídku předmětu dražby, bude prohlídka provedena v rámci možností.


Zodpovědná osoba:

Emílie Švanová

Mobil: 777 721 518
Tel.: 221 666 666

 

Kontakt pro hypotéky:

LV SYSTEM s.r.o., Jungmannova 30, 110 00 Praha 1

Antonín Petrskovský

Mobil: 608 981 771

E-mail: petrskovsky@lvsystem.cz

 

Jiří Balík

Mobil: 777 652 800

E-mail. balik@lvsystem.cz

Předmět dražby

pozemek parc.č. St. 6000, součástí je stavba: Beroun – Závodí, č.p. 72, a pozemek parc.č. 1983/65, vše v katastrálním území Beroun, obec Beroun

Soubory ke stažení


  Dražební vyhláška: CSDD 3,21 - Dražební vyhláška, Beroun.pdf
  Dodatek č. 1 k dražební vyhlášce: Dodatek 1 k CSDD 3,21 Dražební vyhlášce.pdf
  Osoby vyloučené z dražby.pdf
  Jak se zúčastnit dražby Beroun.pdf
  Katastrální snímek.jpg
  ZP Beroun.pdf
  Sdělení ČEZ.pdf
  Situační výkres ČEZ.pdf
  Stanovisko GasNet.pdf
  Vyjádření Veolia.pdf
  ÚPI Beroun anonymizované.pdf

Umístění objektu

Adresa
Lidická 72,, 266 01 Beroun-Závodí

Fotogalerie

 
Účastník dražby Čas příhozu Výše příhozu Nabídka
522839 04.11.2021 15:18:48.778 410 000,- 5 400 000,-
527789 04.11.2021 15:18:28.878 30 000,- 4 990 000,-
523338 04.11.2021 15:15:40.431 10 000,- 4 960 000,-
527789 04.11.2021 15:15:22.969 30 000,- 4 950 000,-
523338 04.11.2021 15:14:53.302 10 000,- 4 920 000,-
522839 04.11.2021 15:13:45.060 330 000,- 4 910 000,-
525588 04.11.2021 15:13:42.555 10 000,- 4 580 000,-
523338 04.11.2021 15:11:24.836 10 000,- 4 570 000,-
527789 04.11.2021 15:10:32.664 50 000,- 4 560 000,-
523338 04.11.2021 15:09:33.170 10 000,- 4 510 000,-
522839 04.11.2021 15:07:59.485 350 000,- 4 500 000,-
523338 04.11.2021 15:07:59.383 10 000,- 4 150 000,-
525588 04.11.2021 15:07:14.169 20 000,- 4 140 000,-
523338 04.11.2021 15:06:54.041 10 000,- 4 120 000,-
522703 04.11.2021 15:06:01.874 30 000,- 4 110 000,-
522703 04.11.2021 15:05:50.061 30 000,- 4 080 000,-
525588 04.11.2021 15:04:22.885 10 000,- 4 050 000,-
527789 04.11.2021 15:03:45.341 50 000,- 4 040 000,-
525588 04.11.2021 15:03:15.394 40 000,- 3 990 000,-
527789 04.11.2021 15:02:48.814 50 000,- 3 950 000,-
523338 04.11.2021 15:02:10.927 10 000,- 3 900 000,-
527789 04.11.2021 15:01:55.645 50 000,- 3 890 000,-
522703 04.11.2021 15:01:18.929 50 000,- 3 840 000,-
523338 04.11.2021 15:01:05.810 10 000,- 3 790 000,-
525178 04.11.2021 15:00:19.877 10 000,- 3 780 000,-
522703 04.11.2021 14:59:45.148 80 000,- 3 770 000,-
525588 04.11.2021 14:59:43.188 10 000,- 3 690 000,-
525178 04.11.2021 14:59:42.279 10 000,- 3 680 000,-
527789 04.11.2021 14:59:18.906 20 000,- 3 670 000,-
525585 04.11.2021 14:59:18.573 30 000,- 3 650 000,-
523338 04.11.2021 14:58:38.450 10 000,- 3 620 000,-
527789 04.11.2021 14:58:19.761 50 000,- 3 610 000,-
525585 04.11.2021 14:58:05.601 40 000,- 3 560 000,-
523338 04.11.2021 14:57:58.179 10 000,- 3 520 000,-
525178 04.11.2021 14:57:05.794 10 000,- 3 510 000,-
525880 04.11.2021 14:57:01.435 15 000,- 3 500 000,-
527789 04.11.2021 14:56:41.739 90 000,- 3 485 000,-
525585 04.11.2021 14:56:32.685 20 000,- 3 395 000,-
523338 04.11.2021 14:56:14.307 10 000,- 3 375 000,-
527789 04.11.2021 14:56:01.301 90 000,- 3 365 000,-
525178 04.11.2021 14:55:34.216 10 000,- 3 275 000,-
527789 04.11.2021 14:54:38.013 90 000,- 3 265 000,-
525585 04.11.2021 14:52:58.860 20 000,- 3 175 000,-
525880 04.11.2021 14:52:17.032 15 000,- 3 155 000,-
525585 04.11.2021 14:52:03.735 10 000,- 3 140 000,-
522839 04.11.2021 14:50:01.059 10 000,- 3 130 000,-
525585 04.11.2021 14:48:25.975 10 000,- 3 120 000,-
527449 04.11.2021 14:45:46.985 10 000,- 3 110 000,-
527789 04.11.2021 14:45:37.014 90 000,- 3 100 000,-
527449 04.11.2021 14:44:58.265 10 000,- 3 010 000,-
527789 04.11.2021 14:43:20.998 90 000,- 3 000 000,-
525588 04.11.2021 14:41:25.084 30 000,- 2 910 000,-
525585 04.11.2021 14:40:58.735 30 000,- 2 880 000,-
525588 04.11.2021 14:36:01.933 20 000,- 2 850 000,-
525178 04.11.2021 14:35:16.260 10 000,- 2 830 000,-
525588 04.11.2021 14:33:17.900 40 000,- 2 820 000,-
525585 04.11.2021 14:32:31.112 20 000,- 2 780 000,-
525588 04.11.2021 14:24:38.140 30 000,- 2 760 000,-
525585 04.11.2021 14:22:15.523 30 000,- 2 730 000,-
525588 04.11.2021 14:15:52.650 10 000,- 2 700 000,-
525585 04.11.2021 14:14:56.600 20 000,- 2 690 000,-
525588 04.11.2021 14:06:40.627 30 000,- 2 670 000,-
522703 04.11.2021 14:02:56.240 10 000,- 2 640 000,-
525585 04.11.2021 13:57:18.566 20 000,- 2 630 000,-
525588 04.11.2021 13:28:01.462 20 000,- 2 610 000,-
525585 04.11.2021 13:27:14.161 10 000,- 2 590 000,-
525588 04.11.2021 12:58:25.887 20 000,- 2 580 000,-
522703 04.11.2021 12:56:15.527 100 000,- 2 560 000,-
525588 03.11.2021 13:59:11.499 20 000,- 2 460 000,-
522839 03.11.2021 09:17:12.836 10 000,- 2 440 000,-
525588 02.11.2021 10:23:45.454 30 000,- 2 430 000,-

Máte otázky?
Kontaktujte nás