Nejvyšší podání učinil účastník dražby
vyhlášená
Trafika s pozemky o celkové výměře 769 m2, Beroun
Začátek dražby
2.11.2021, 10:00
Konec dražby
4.11.2021, 15:00
Minimální příhoz
10 000 Kč
Nejnižší podání
2 400 000 Kč
Aktuální cena

Dražba ještě nezačala.
Do zahájení dražby zbývá:

Číslo
CSDD321
Kategorie
Dražba dobrovolná
Adresa
Popis

Předmět dražby je v Lidické ulici, která je průjezdnou ulicí směrem na Nižbor, z pohledu stávajícího využití se jedná o vhodnou polohu. V přímé blízkosti je areál PAI Beroun, jedná se však o nerušící výrobu. V docházkové vzdálenosti od předmětu dražby se nachází zastávka autobusů integrované dopravy a také železniční zastávka Beroun – Závodí.

Beroun je město ve Středočeském kraji a obec s rozšířenou působností. Leží na soutoku Berounky a Litavky, necelých 30 km jihozápadně od centra Prahy. Žije zde přibližně 20 tisíc obyvatel. Stavebně propojen je se sousedním městem Králův Dvůr. Beroun je svým strategickým umístěním na spojnici Prahy a Plzně již od středověku významnou křižovatkou, místem obchodu i výroby. Po zavedení rychlého spojení s Prahou po dálnici D5 se čím dále tím více stává i součástí příměstské oblasti české metropole, odkud lidé dojíždějí pracovat do Prahy.

 

 

Popis:

 

Předmětem dražby je stavba občanské vybavenosti. Jedná se o menší stavbu o zastavěné ploše necelých 60 m2, což s ohledem na velikost pozemků ve funkčním celku lze považovat za nízké využití pozemků. Jedná se o samostatně stojící objekt, který je v současné době v 1.NP využíván jako trafika a prodejna tabáku. Suterén objektu je využíván pro skladování, případně je možné jej využívat i pro garážování. Díky svažitosti pozemku je přístup do obou podlaží objektu přímo z úrovně upraveného terénu. Objekt má 1 nadzemní podlaží a je podsklepen. Svislé nosné konstrukce jsou zděné. Strop nad sklepem je z betonových panelů. Střecha je pultová s nízkým sklonem. V 1.NP se nachází prodejna tabáku s hygienickým zázemím. V suterénu je jeden velký prostor využívaný ke skladování. Vytápění objektu a ohřev teplé vody je zajišťováno plynovým kotlem, který je umístěn v 1.PP. Dle informací ze staršího znaleckého posudku byla stavba dokončena v roce 1995.

 

Zastavěné plochy a výšky podlaží:

Podlaží             zastavěná plocha         konstr. výška

1. PP                54,40 m2                      3,40 m

1. NP                41,28 m2                      3,20 m

celkem             95,68 m2

 

Dům je připojen na inženýrské sítě – elektrická energie, veřejný vodovod, veřejnou kanalizaci a zemní plyn.

Na západní straně pozemku parc.č. 1983/65 se dále nachází štěrkové parkovací plochy a na východní straně (ze strany ulice Lidická) je menší betonem zpevněná plocha pro krátkodobé odstavení automobilu například pro zákazníky trafiky.

S ohledem na nízký stupeň využití pozemků (zastavěná plocha činí pouze cca 8 % z celkové plochy pozemků ve funkčním celku) spočívá hodnota předmětu dražby zejména v pozemcích. Tyto pozemky lze dle územního plánu využít i pro stavbu rodinného domu. Alternativní možností je na pozemku vystavět rodinný dům, a to i při stávajícím využití objektu č.p. 72.

 

Pozemky jsou o výměře 769 m2 (dle LV č. 53 ke dni 2.3.2020).

 

Více informací naleznete ve Znaleckém posudku a v Dražební vyhlášce, které jsou ke stažení níže.

 

Prohlídky:

dne    14. 10. 2021 ve 14:30 hod. a

dne    26. 10. 2021 ve 14:30 hod.

Sraz zájemců o prohlídku je před domem na adrese: Lidická 72, 266 01 Beroun-Závodí

 

Pokud vlastník nebo osoba, která má předmět dražby v držení nebo nájmu, neumožní řádnou prohlídku předmětu dražby, bude prohlídka provedena v rámci možností.


Zodpovědná osoba:

Emílie Švanová

Mobil: 777 721 518
Tel.: 221 666 666

 

Kontakt pro hypotéky:

LV SYSTEM s.r.o., Jungmannova 30, 110 00 Praha 1

Antonín Petrskovský

Mobil: 608 981 771

E-mail: petrskovsky@lvsystem.cz

 

Jiří Balík

Mobil: 777 652 800

E-mail. balik@lvsystem.cz

více
 

Chcete se stát účastníkem této dražby?
Klikněte na tlačítko

Popis objektu

Předmět dražby je v Lidické ulici, která je průjezdnou ulicí směrem na Nižbor, z pohledu stávajícího využití se jedná o vhodnou polohu. V přímé blízkosti je areál PAI Beroun, jedná se však o nerušící výrobu. V docházkové vzdálenosti od předmětu dražby se nachází zastávka autobusů integrované dopravy a také železniční zastávka Beroun – Závodí.

Beroun je město ve Středočeském kraji a obec s rozšířenou působností. Leží na soutoku Berounky a Litavky, necelých 30 km jihozápadně od centra Prahy. Žije zde přibližně 20 tisíc obyvatel. Stavebně propojen je se sousedním městem Králův Dvůr. Beroun je svým strategickým umístěním na spojnici Prahy a Plzně již od středověku významnou křižovatkou, místem obchodu i výroby. Po zavedení rychlého spojení s Prahou po dálnici D5 se čím dále tím více stává i součástí příměstské oblasti české metropole, odkud lidé dojíždějí pracovat do Prahy.

 

 

Popis:

 

Předmětem dražby je stavba občanské vybavenosti. Jedná se o menší stavbu o zastavěné ploše necelých 60 m2, což s ohledem na velikost pozemků ve funkčním celku lze považovat za nízké využití pozemků. Jedná se o samostatně stojící objekt, který je v současné době v 1.NP využíván jako trafika a prodejna tabáku. Suterén objektu je využíván pro skladování, případně je možné jej využívat i pro garážování. Díky svažitosti pozemku je přístup do obou podlaží objektu přímo z úrovně upraveného terénu. Objekt má 1 nadzemní podlaží a je podsklepen. Svislé nosné konstrukce jsou zděné. Strop nad sklepem je z betonových panelů. Střecha je pultová s nízkým sklonem. V 1.NP se nachází prodejna tabáku s hygienickým zázemím. V suterénu je jeden velký prostor využívaný ke skladování. Vytápění objektu a ohřev teplé vody je zajišťováno plynovým kotlem, který je umístěn v 1.PP. Dle informací ze staršího znaleckého posudku byla stavba dokončena v roce 1995.

 

Zastavěné plochy a výšky podlaží:

Podlaží             zastavěná plocha         konstr. výška

1. PP                54,40 m2                      3,40 m

1. NP                41,28 m2                      3,20 m

celkem             95,68 m2

 

Dům je připojen na inženýrské sítě – elektrická energie, veřejný vodovod, veřejnou kanalizaci a zemní plyn.

Na západní straně pozemku parc.č. 1983/65 se dále nachází štěrkové parkovací plochy a na východní straně (ze strany ulice Lidická) je menší betonem zpevněná plocha pro krátkodobé odstavení automobilu například pro zákazníky trafiky.

S ohledem na nízký stupeň využití pozemků (zastavěná plocha činí pouze cca 8 % z celkové plochy pozemků ve funkčním celku) spočívá hodnota předmětu dražby zejména v pozemcích. Tyto pozemky lze dle územního plánu využít i pro stavbu rodinného domu. Alternativní možností je na pozemku vystavět rodinný dům, a to i při stávajícím využití objektu č.p. 72.

 

Pozemky jsou o výměře 769 m2 (dle LV č. 53 ke dni 2.3.2020).

 

Více informací naleznete ve Znaleckém posudku a v Dražební vyhlášce, které jsou ke stažení níže.

 

Prohlídky:

dne    14. 10. 2021 ve 14:30 hod. a

dne    26. 10. 2021 ve 14:30 hod.

Sraz zájemců o prohlídku je před domem na adrese: Lidická 72, 266 01 Beroun-Závodí

 

Pokud vlastník nebo osoba, která má předmět dražby v držení nebo nájmu, neumožní řádnou prohlídku předmětu dražby, bude prohlídka provedena v rámci možností.


Zodpovědná osoba:

Emílie Švanová

Mobil: 777 721 518
Tel.: 221 666 666

 

Kontakt pro hypotéky:

LV SYSTEM s.r.o., Jungmannova 30, 110 00 Praha 1

Antonín Petrskovský

Mobil: 608 981 771

E-mail: petrskovsky@lvsystem.cz

 

Jiří Balík

Mobil: 777 652 800

E-mail. balik@lvsystem.cz

Předmět dražby

pozemek parc.č. St. 6000, součástí je stavba: Beroun – Závodí, č.p. 72, a pozemek parc.č. 1983/65, vše v katastrálním území Beroun, obec Beroun


Chcete se stát účastníkem této dražby?
Klikněte na tlačítko
Soubory ke stažení


  Dražební vyhláška: CSDD 3,21 - Dražební vyhláška, Beroun.pdf
  Dodatek č. 1 k dražební vyhlášce: Dodatek 1 k CSDD 3,21 Dražební vyhlášce.pdf
  Osoby vyloučené z dražby.pdf
  Jak se zúčastnit dražby Beroun.pdf
  Katastrální snímek.jpg
  ZP Beroun.pdf
  Sdělení ČEZ.pdf
  Situační výkres ČEZ.pdf
  Stanovisko GasNet.pdf
  Vyjádření Veolia.pdf
  ÚPI Beroun anonymizované.pdf

Umístění objektu

Adresa
Lidická 72,, 266 01 Beroun-Závodí

Fotogalerie

 

Máte otázky?
Kontaktujte nás