Nejvyšší podání učinil účastník dražby ID520589
ukončená
Rodinný dům 86 m2 s pozemkem 521 m2, Havířov - Prostřední Suchá
Začátek dražby
5.10.2021, 10:00
Konec dražby
7.10.2021, 16:00
Minimální příhoz
5 000 Kč
Nejnižší podání
630 000 Kč
Aktuální cena 1 920 000 Kč

Přiklepnuto, dražba skončila.


Cena dosažená vydražením činí

1 920 000 Kč


Vydražitelem se stává účastník dražby

ID520589Číslo
DD-O/02/21
Kategorie
Dražba dobrovolná
Adresa
Popis

Předmět dražby se nachází ve městě Havířov, k.ú. Prostřední Suchá, okr. Karviná, při ul. Nový Svět v zástavbě rodinných domů, tzv. finských domů. Z hlediska bydlení se jedná o průměrně atraktivní lokalitu v rámci města Havířov. Předmět dražby se nachází ve vzdálenosti cca 3 km severovýchodním směrem od centra města Havířov, kde se nachází veškerá občanská vybavenost. Dopravní dostupnost lokality je dobrá, napojení na frekventovanou komunikaci č. II/475 spojující města Havířov a Karviná je možné

ve vzdálenosti cca 650 m, autobusová zastávka je ve vzdálenosti cca 750 m a vlaková stanice se nachází ve vzdálenosti cca 1,6 km.

Přístup a příjezd k domu je z veřejné komunikace na pozemcích parc.č. 2638/2 a parc.č. 2441, oba ve vlastnictví Statutárního města Havířov.

Dle územního plánu je předmět dražby situován v zóně pro bydlení individuální. 

 

 

Popis:

Předmětem dražby je pozemek parc.č. 2429/2 s rodinným domem č.p. 446 na něm stojícím a pozemek parc.č. 2430 tvořící zahradu kolem tohoto domu, to vše včetně všech součástí a příslušenství, zejména hospodářské budovy, altánu, dvou foliovníků a oplocení, vše na pozemku parc.č. 2430, a dále přípojek inženýrských sítí k rodinnému domu.

Rodinný dům č.p. 446

Jedná se o částečně podsklepenou polovinu dvojdomku, s jedním nadzemním podlažím a neupravenými půdními prostory. Dům má dispozici 3+1, v 1.PP se nachází dvě sklepní místnosti.

Základy domu jsou betonové, svislé nosné konstrukce jsou dřevěné, v 1.PP a přístavbě zděné. Střecha je sedlová, nad přístavbou pultová, krytá pozinkovaným plechem. Fasáda je tvořena dřevěným obkladem, klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Vnitřní omítky jsou vápenné, v koupelně a kuchyni jsou provedeny keramické obklady. Podlahy jsou kryté PVC, koberci a dlažbami. Okna jsou plastová, dveře jsou náplňové. V koupelně se nachází vana a umyvadlo, WC je samostatné, v kuchyni je kuchyňská linka a plynový sporák.

Dům je přípojkami napojen na veškeré inženýrské sítě: vodovod, plyn a elektro z řadu, kanalizace do řadu. Vytápění zajišťuje plynový kotel s rozvody ÚT, sekundárním zdrojem tepla jsou krbová kamna umístěná v jedné z obytných místností. Ohřev vody je zajištěn ze zdroje vytápění. 

 

Užitná plocha rodinného domu (dle jednotlivých místností):

 

Podlaží

Název místnosti

Výměra (m2)

1. NP

kuchyň

10,07

 

pokoj

17,28

 

pokoj

16,72

 

pokoj

9,92

 

koupelna

2,66

 

WC

1,22

 

spíž

0,80

 

předsíň

9,18

 

zádveří

1,97

Podlaží celkem

 

69,82

1.PP

sklep

7,82

 

sklep

7,93

Podlaží celkem

 

15,75

Plochy cekem

 

85,57


Užitná plocha domu celkem:                    85,6 m2     

 

 

Dům byl dle dostupných informací postaven v roce 1953, k severozápadní straně domu byla později dostavěna přístavba, ve které se nachází zádveří, chodba a soc. zázemí. Dům  se nachází v průměrném stavebně-technickém stavu, nyní bez využití.

PENB: dle průkazu energetické náročnosti budovy ze dne 5.4.2019 je dům zařazen do energetické třídy F.

Hospodářská budova

Jedná se o samostatně stojící dřevěnou stavbu na pozemku parc.č. 2430 o zastavěné ploše cca 29 m2, v průměrném stavebně-technickém stavu. Hospodářská budova není evidována v katastru nemovitostí.

 

Pozemek parc.č2429/2

V katastru nemovitostí je evidován jako zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 58 m2. Je zastavěn rodinným domem č.p. 446.

Pozemek parc.č2430

V katastru nemovitostí je evidován jako zahrada, o výměře 463 ma tvoří jeden funkční celek s rodinným domem č.p. 446. Částečně je zastavěn hospodářskou budovou, altánem a foliovníky, přístup k rodinnému domu je zpevněn. Zbývající část je zatravněna a užívána jako zahrada. Pozemek je oplocen.

V katastru nemovitostí, na listu vlastnictví č. 2816 pro k.ú. Prostřední Suchá, části B, je ve prospěch pozemku parc.č. 2429/2 s rodinným domem č.p. 446 zapsáno oprávnění z věcného břemena spočívající v umístění a provozování podzemní vodovodní přípojky  včetně vstupu a vjezdu při údržbě, vše přes části pozemků 2441 a parc.č. 2638/2 ve vlastnictví statutárního města Havířov, a to na základě smlouvy o zřízení věcného břemena ze dne 29.1.2010.

Nad plotem podél jihozápadní hranice pozemku parc.č. 2430 vede vzdušné vedení elektrické energie NN do 1kV ve vlastnictví ČEZ Distribuce, a.s. Sloup tohoto vedení se nachází vedle plotu uvnitř zahrady, vedení nemá ochranné pásmo.

 

Dle veřejně dostupných informací z Českého báňského úřadu se předmět dražby nachází v dobývacím prostoru černého uhlí Dolní Suchá (důlní činnost na nejbližším Dole Dukla však byla ukončena již v r. 2007) a v dobývacím prostoru hořlavého zemního plynu vázaného na uhlí Dolní Suchá I.

 

Více informací naleznete ve Znaleckém posudku a v Dražební vyhlášce, které jsou ke stažení níže.

 

Prohlídky:

dne   15.9.2021 v 15:00 hod. 

dne   22.9.2021 v 17:00 hod.

dne   30.9.2021 v 15:00 hod.

Sraz zájemců o prohlídku je před předmětem dražby na adrese Nový Svět 446/138, 735 64 Havířov – Prostřední Suchá, GPS: 49.7981597N, 18.4440758E

 

 

 

Kontakt:

 

GAVLAS Ostrava
E-mail: ostrava@gavlas.cz

Mobil: 777 733 355

Tel.: 596 113 377

více
 

Popis objektu

Předmět dražby se nachází ve městě Havířov, k.ú. Prostřední Suchá, okr. Karviná, při ul. Nový Svět v zástavbě rodinných domů, tzv. finských domů. Z hlediska bydlení se jedná o průměrně atraktivní lokalitu v rámci města Havířov. Předmět dražby se nachází ve vzdálenosti cca 3 km severovýchodním směrem od centra města Havířov, kde se nachází veškerá občanská vybavenost. Dopravní dostupnost lokality je dobrá, napojení na frekventovanou komunikaci č. II/475 spojující města Havířov a Karviná je možné

ve vzdálenosti cca 650 m, autobusová zastávka je ve vzdálenosti cca 750 m a vlaková stanice se nachází ve vzdálenosti cca 1,6 km.

Přístup a příjezd k domu je z veřejné komunikace na pozemcích parc.č. 2638/2 a parc.č. 2441, oba ve vlastnictví Statutárního města Havířov.

Dle územního plánu je předmět dražby situován v zóně pro bydlení individuální. 

 

 

Popis:

Předmětem dražby je pozemek parc.č. 2429/2 s rodinným domem č.p. 446 na něm stojícím a pozemek parc.č. 2430 tvořící zahradu kolem tohoto domu, to vše včetně všech součástí a příslušenství, zejména hospodářské budovy, altánu, dvou foliovníků a oplocení, vše na pozemku parc.č. 2430, a dále přípojek inženýrských sítí k rodinnému domu.

Rodinný dům č.p. 446

Jedná se o částečně podsklepenou polovinu dvojdomku, s jedním nadzemním podlažím a neupravenými půdními prostory. Dům má dispozici 3+1, v 1.PP se nachází dvě sklepní místnosti.

Základy domu jsou betonové, svislé nosné konstrukce jsou dřevěné, v 1.PP a přístavbě zděné. Střecha je sedlová, nad přístavbou pultová, krytá pozinkovaným plechem. Fasáda je tvořena dřevěným obkladem, klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Vnitřní omítky jsou vápenné, v koupelně a kuchyni jsou provedeny keramické obklady. Podlahy jsou kryté PVC, koberci a dlažbami. Okna jsou plastová, dveře jsou náplňové. V koupelně se nachází vana a umyvadlo, WC je samostatné, v kuchyni je kuchyňská linka a plynový sporák.

Dům je přípojkami napojen na veškeré inženýrské sítě: vodovod, plyn a elektro z řadu, kanalizace do řadu. Vytápění zajišťuje plynový kotel s rozvody ÚT, sekundárním zdrojem tepla jsou krbová kamna umístěná v jedné z obytných místností. Ohřev vody je zajištěn ze zdroje vytápění. 

 

Užitná plocha rodinného domu (dle jednotlivých místností):

 

Podlaží

Název místnosti

Výměra (m2)

1. NP

kuchyň

10,07

 

pokoj

17,28

 

pokoj

16,72

 

pokoj

9,92

 

koupelna

2,66

 

WC

1,22

 

spíž

0,80

 

předsíň

9,18

 

zádveří

1,97

Podlaží celkem

 

69,82

1.PP

sklep

7,82

 

sklep

7,93

Podlaží celkem

 

15,75

Plochy cekem

 

85,57


Užitná plocha domu celkem:                    85,6 m2     

 

 

Dům byl dle dostupných informací postaven v roce 1953, k severozápadní straně domu byla později dostavěna přístavba, ve které se nachází zádveří, chodba a soc. zázemí. Dům  se nachází v průměrném stavebně-technickém stavu, nyní bez využití.

PENB: dle průkazu energetické náročnosti budovy ze dne 5.4.2019 je dům zařazen do energetické třídy F.

Hospodářská budova

Jedná se o samostatně stojící dřevěnou stavbu na pozemku parc.č. 2430 o zastavěné ploše cca 29 m2, v průměrném stavebně-technickém stavu. Hospodářská budova není evidována v katastru nemovitostí.

 

Pozemek parc.č2429/2

V katastru nemovitostí je evidován jako zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 58 m2. Je zastavěn rodinným domem č.p. 446.

Pozemek parc.č2430

V katastru nemovitostí je evidován jako zahrada, o výměře 463 ma tvoří jeden funkční celek s rodinným domem č.p. 446. Částečně je zastavěn hospodářskou budovou, altánem a foliovníky, přístup k rodinnému domu je zpevněn. Zbývající část je zatravněna a užívána jako zahrada. Pozemek je oplocen.

V katastru nemovitostí, na listu vlastnictví č. 2816 pro k.ú. Prostřední Suchá, části B, je ve prospěch pozemku parc.č. 2429/2 s rodinným domem č.p. 446 zapsáno oprávnění z věcného břemena spočívající v umístění a provozování podzemní vodovodní přípojky  včetně vstupu a vjezdu při údržbě, vše přes části pozemků 2441 a parc.č. 2638/2 ve vlastnictví statutárního města Havířov, a to na základě smlouvy o zřízení věcného břemena ze dne 29.1.2010.

Nad plotem podél jihozápadní hranice pozemku parc.č. 2430 vede vzdušné vedení elektrické energie NN do 1kV ve vlastnictví ČEZ Distribuce, a.s. Sloup tohoto vedení se nachází vedle plotu uvnitř zahrady, vedení nemá ochranné pásmo.

 

Dle veřejně dostupných informací z Českého báňského úřadu se předmět dražby nachází v dobývacím prostoru černého uhlí Dolní Suchá (důlní činnost na nejbližším Dole Dukla však byla ukončena již v r. 2007) a v dobývacím prostoru hořlavého zemního plynu vázaného na uhlí Dolní Suchá I.

 

Více informací naleznete ve Znaleckém posudku a v Dražební vyhlášce, které jsou ke stažení níže.

 

Prohlídky:

dne   15.9.2021 v 15:00 hod. 

dne   22.9.2021 v 17:00 hod.

dne   30.9.2021 v 15:00 hod.

Sraz zájemců o prohlídku je před předmětem dražby na adrese Nový Svět 446/138, 735 64 Havířov – Prostřední Suchá, GPS: 49.7981597N, 18.4440758E

 

 

 

Kontakt:

 

GAVLAS Ostrava
E-mail: ostrava@gavlas.cz

Mobil: 777 733 355

Tel.: 596 113 377

Předmět dražby

Pozemek parc.č. 2429/2 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova č.p. 446, část obce Prostřední Suchá, rodinný dům a pozemek parc.č. 2430 zahrada, to vše zapsáno v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 2816 pro katastrální území Prostřední Suchá, obec Havířov, včetně všech součástí a příslušenství.

Soubory ke stažení


  Dražební vyhláška: Dražební vyhláška č. DD-O/02/21 - RD Prostřední Suchá.pdf
  Osoby vyloučené z dražby Rodinný dům Havířov - Prostřední Suchá.pdf
  Jak se zúčastnit dražby Havířov - Prostřední Suchá.pdf
  Znalecký posudek RD Havířov-Prostřední Suchá.pdf
  Dodatek č. 1 k Znaleckému posudku RD Havířov-Prostřední Suchá.pdf
  LV 2816 Prostřední Suchá.pdf
  PENB Prostřední Suchá.pdf
  ČEZd kú Prostřední Suchá.pdf
  GasNet kú Prostřední Suchá.pdf
  SmVaK kú Prostřední Suchá.pdf

Umístění objektu

Adresa
Nový Svět 446/138, Havířov - Prostřední Suchá

Fotogalerie

 
Účastník dražby Čas příhozu Výše příhozu Nabídka
520589 07.10.2021 16:23:16.476 50 000,- 1 920 000,-
518048 07.10.2021 16:23:06.992 5 000,- 1 870 000,-
520589 07.10.2021 16:18:35.834 50 000,- 1 865 000,-
518048 07.10.2021 16:18:24.763 5 000,- 1 815 000,-
520589 07.10.2021 16:14:18.816 50 000,- 1 810 000,-
518048 07.10.2021 16:14:07.543 5 000,- 1 760 000,-
520589 07.10.2021 16:09:57.849 50 000,- 1 755 000,-
518048 07.10.2021 16:05:39.933 5 000,- 1 705 000,-
520589 07.10.2021 16:05:31.548 10 000,- 1 700 000,-
518048 07.10.2021 16:05:21.845 5 000,- 1 690 000,-
520589 07.10.2021 16:05:17.691 10 000,- 1 685 000,-
518048 07.10.2021 16:05:03.937 5 000,- 1 675 000,-
520589 07.10.2021 16:04:42.291 5 000,- 1 670 000,-
518048 07.10.2021 16:04:41.346 5 000,- 1 665 000,-
518048 07.10.2021 16:04:25.302 5 000,- 1 660 000,-
520589 07.10.2021 16:04:10.804 10 000,- 1 655 000,-
518048 07.10.2021 16:01:11.556 5 000,- 1 645 000,-
520363 07.10.2021 16:01:05.702 5 000,- 1 640 000,-
518048 07.10.2021 16:01:04.476 5 000,- 1 635 000,-
520589 07.10.2021 16:00:48.403 90 000,- 1 630 000,-
518048 07.10.2021 16:00:47.167 5 000,- 1 540 000,-
520363 07.10.2021 16:00:43.849 5 000,- 1 535 000,-
518048 07.10.2021 16:00:36.049 5 000,- 1 530 000,-
520363 07.10.2021 16:00:30.308 5 000,- 1 525 000,-
518048 07.10.2021 16:00:20.560 5 000,- 1 520 000,-
520363 07.10.2021 16:00:12.690 5 000,- 1 515 000,-
518048 07.10.2021 16:00:03.070 5 000,- 1 510 000,-
520363 07.10.2021 15:59:53.034 5 000,- 1 505 000,-
518048 07.10.2021 15:58:59.081 5 000,- 1 500 000,-
520363 07.10.2021 15:58:52.273 10 000,- 1 495 000,-
518048 07.10.2021 15:58:31.161 5 000,- 1 485 000,-
519454 07.10.2021 15:58:26.654 10 000,- 1 480 000,-
518048 07.10.2021 15:57:56.154 5 000,- 1 470 000,-
519454 07.10.2021 15:57:48.394 10 000,- 1 465 000,-
518048 07.10.2021 15:57:20.873 5 000,- 1 455 000,-
519454 07.10.2021 15:56:58.029 10 000,- 1 450 000,-
518048 07.10.2021 15:56:24.728 5 000,- 1 440 000,-
520589 07.10.2021 15:56:08.734 10 000,- 1 435 000,-
518048 07.10.2021 15:56:02.644 5 000,- 1 425 000,-
520589 07.10.2021 15:55:55.230 10 000,- 1 420 000,-
520363 07.10.2021 15:55:41.648 10 000,- 1 410 000,-
520589 07.10.2021 15:55:24.726 5 000,- 1 400 000,-
520363 07.10.2021 15:55:14.842 5 000,- 1 395 000,-
520589 07.10.2021 15:53:19.644 5 000,- 1 390 000,-
518048 07.10.2021 15:53:12.708 15 000,- 1 385 000,-
520589 07.10.2021 15:53:08.940 5 000,- 1 370 000,-
518048 07.10.2021 15:52:58.922 15 000,- 1 365 000,-
520589 07.10.2021 15:52:55.667 5 000,- 1 350 000,-
518048 07.10.2021 15:52:51.446 15 000,- 1 345 000,-
520589 07.10.2021 15:52:47.864 5 000,- 1 330 000,-
518048 07.10.2021 15:52:42.443 15 000,- 1 325 000,-
520589 07.10.2021 15:52:35.080 5 000,- 1 310 000,-
518048 07.10.2021 15:52:30.190 5 000,- 1 305 000,-
520589 07.10.2021 15:52:18.608 5 000,- 1 300 000,-
518048 07.10.2021 15:52:14.048 5 000,- 1 295 000,-
520589 07.10.2021 15:52:07.792 5 000,- 1 290 000,-
518048 07.10.2021 15:52:01.682 5 000,- 1 285 000,-
520589 07.10.2021 15:51:56.956 5 000,- 1 280 000,-
518048 07.10.2021 15:51:52.774 5 000,- 1 275 000,-
520589 07.10.2021 15:51:42.710 5 000,- 1 270 000,-
518048 07.10.2021 15:51:24.125 5 000,- 1 265 000,-
520589 07.10.2021 15:51:08.450 25 000,- 1 260 000,-
518048 07.10.2021 15:50:34.146 5 000,- 1 235 000,-
520589 07.10.2021 15:50:04.033 100 000,- 1 230 000,-
518048 07.10.2021 15:49:15.396 5 000,- 1 130 000,-
520589 07.10.2021 15:49:03.924 5 000,- 1 125 000,-
518048 07.10.2021 15:45:39.778 5 000,- 1 120 000,-
521089 07.10.2021 15:45:15.755 5 000,- 1 115 000,-
518048 07.10.2021 15:24:22.651 5 000,- 1 110 000,-
520183 07.10.2021 09:01:26.328 5 000,- 1 105 000,-
520589 06.10.2021 13:00:30.566 95 001,- 1 100 000,-
519933 06.10.2021 13:00:03.170 5 000,- 1 004 999,-
520589 06.10.2021 12:58:45.626 89 999,- 999 999,-
519933 06.10.2021 12:53:48.964 10 000,- 910 000,-
520589 06.10.2021 12:53:33.164 10 000,- 900 000,-
519933 06.10.2021 12:03:24.199 10 000,- 890 000,-
520183 06.10.2021 11:36:49.675 5 000,- 880 000,-
519933 06.10.2021 11:25:02.338 10 000,- 875 000,-
520183 06.10.2021 11:24:48.392 5 000,- 865 000,-
519933 06.10.2021 10:32:37.309 10 000,- 860 000,-
520183 06.10.2021 10:31:11.450 5 000,- 850 000,-
519933 06.10.2021 10:28:38.671 10 000,- 845 000,-
520183 06.10.2021 10:27:58.799 5 000,- 835 000,-
519933 06.10.2021 09:49:11.588 10 000,- 830 000,-
520183 06.10.2021 09:17:46.960 5 000,- 820 000,-
519933 06.10.2021 09:12:43.015 10 000,- 815 000,-
520183 06.10.2021 09:09:54.251 5 000,- 805 000,-
519933 06.10.2021 09:02:35.923 15 000,- 800 000,-
520183 06.10.2021 09:02:26.499 5 000,- 785 000,-
519933 06.10.2021 09:01:57.336 10 000,- 780 000,-
520183 06.10.2021 09:01:39.983 5 000,- 770 000,-
519933 06.10.2021 07:01:19.153 10 000,- 765 000,-
520183 06.10.2021 07:00:51.845 5 000,- 755 000,-
519933 05.10.2021 14:04:42.548 10 000,- 750 000,-
519999 05.10.2021 14:04:31.249 5 000,- 740 000,-
519933 05.10.2021 13:08:53.134 10 000,- 735 000,-
520183 05.10.2021 13:08:07.544 5 000,- 725 000,-
519933 05.10.2021 12:54:52.557 10 000,- 720 000,-
520183 05.10.2021 12:54:33.143 5 000,- 710 000,-
519933 05.10.2021 12:11:25.073 10 000,- 705 000,-
520183 05.10.2021 12:11:11.488 5 000,- 695 000,-
519933 05.10.2021 12:03:47.436 10 000,- 690 000,-
520183 05.10.2021 11:55:53.093 5 000,- 680 000,-
519933 05.10.2021 11:21:42.150 10 000,- 675 000,-
520183 05.10.2021 11:21:05.967 5 000,- 665 000,-
519933 05.10.2021 10:13:52.653 10 000,- 660 000,-
520589 05.10.2021 10:13:32.020 5 000,- 650 000,-
519933 05.10.2021 10:03:21.296 10 000,- 645 000,-
518048 05.10.2021 10:02:55.087 5 000,- 635 000,-
519933 05.10.2021 10:01:08.357 0,- 630 000,-

Máte otázky?
Kontaktujte nás