Nejvyšší podání učinil účastník dražby
připravovaná
Bytový dům se 17 byty a nebytovými prostory (kavárna, zlatnictví) v Děčíně
Začátek dražby
nebyl stanoven
Konec dražby
nebyl stanoven
Minimální příhoz
20 000 Kč
Nejnižší podání
16 558 500 Kč
Aktuální cena

Dražba ještě nezačala.


Číslo
CSDD1421
Kategorie
Dražba dobrovolná
Adresa
Popis

Předmět dražby se nachází v Děčíně na rohu Řetězové ulice a Masarykova nám., na pravém břehu Labe. Statutární město Děčín je okresní město v severních Čechách rozkládající se na obou březích Labe. V Děčíně žije téměř 50 tis. obyvatel, centrum města tvoří významný urbanistický celek, prohlášený za městskou památkovou zónu. Město je také přirozeným obchodním a kulturním centrem severních Čech. Ve městě je odpovídající zastoupení orgánů státní správy a odpovídající nabídka obchodů a služeb (MÚ, FÚ, Policie, banky, pojišťovny, katastrální úřad, nemocnice, poliklinika, školy, gymnázium, učiliště, vlakové a autobusové nádraží atd.).

 

Popis:

 

Jedná se o řadovou – koncovou, podsklepenou, čtyřpodlažní stavbu se sedlovou střechou s obytným podkrovím. Stavba je vedena v evidenci KN se způsobem využití bytový dům. V přízemí budovy se nacházejí nebytové prostory (zlatnictví, kavárna) ve vyšších podlažích je 17 bytů vč. příslušenství, v podzemním podlaží se nacházejí provozní prostory. Objekt je založen na základových pasech. Svislé nosné konstrukce jsou zděné cihlové, v 1. PP smíšené. Stropní konstrukce jsou s rovným podhledem, částečně klenbové (chodby). Střešní konstrukce je dřevěná sedlová, na přístavbě plochá pochozí. Střešní krytina je z asfaltových šablon. Fasáda je vpc hladká se zdobnými štuky, cihlový obklad. Okna jsou dřevěná zdvojená a dvojitá.

Vytápění a ohřev TUV: ÚT plynovými kotli. Stavba je z roku 1889.

Dům je napojen na inženýrské sítě: elektro, vodovod, kanalizace a plyn.

 

Dispozice:

 

1.PP

 

4.NP

 

provozní prostory

195,18 m2

byt 1+kk

17,8 m2

1.NP

 

byt 1+1

39,6 m2

nebytový prostor

60 m2

byt 1+1

30,9 m2

nebytový prostor

60 m2

byt 1+1

26 m2

nebytový prostor

60 m2

byt 1+1

36,3 m2

CELKEM

180 m2

byt 1+1

32,5 m2

2.NP

 

CELKEM

183,1 m2

nebytový prostor

196 m2

PODKROVÍ

 

3.NP

 

byt 1+kk

26,6 m2

byt 1+kk

17,8 m2

byt 1+1

38,8 m2

byt 1+1

39,6 m2

byt 1+1

44,8 m2

byt 1+1

30,9 m2

byt 2+kk

47,4 m2

byt 1+1

26 m2

byt 1+1

32,6 m2

byt 1+1

36,3 m2

CELKEM

190,2 m2

byt 1+1

32,5 m2

 

 

CELKEM

183,1 m2

TOTAL

1 127, 58 m2

 

Nájemní smlouvy:

-          na nebytový prostor o velikosti 280 m2 (kavárna), na dobu určitou do 1.4.2022 s následnou opcí, nájemné 35.000,- Kč/měs.,

-          na nebytový prostor v 1. NP o velikosti 53,85 m2 (zlatnictví), na dobu určitou 90 let počínaje prvním dnem po zániku věcného břemene doživotního užívání tohoto nebytového prostoru ve prospěch Anny Zitové, nájemné 18.360,- Kč/rok. Tuto nájemní smlouvu navrhovatel dražby vypověděl dne 10.8.2021, výpovědní doba činí, ve smyslu ust. § 256 odst. 1 InsZ, tři měsíce a počíná běžet od prvního dne kalendářního měsíce následujícího poté, co tato výpověď dojde druhé straně (výpověď byla doručena nájemci 10.8.2021).

-          Navrhovateli není známa informace o případné obsazenosti bytových jednotek.

 

Více informací naleznete ve Znaleckém posudku a v Dražební vyhlášce, které jsou ke stažení níže.

 

Přílohy jsou postupně doplňovány.

 

Zodpovědná osoba:

Emílie Švanová

Mobil: 777 721 518
Tel.: 221 666 666

 

Kontakt pro hypotéky:

LV SYSTEM s.r.o., Jungmannova 30, 110 00 Praha 1

Antonín Petrskovský

Mobil: 608 981 771

E-mail: petrskovsky@lvsystem.cz

 

Jiří Balík

Mobil: 777 652 800

E-mail. balik@lvsystem.cz

více
 

Popis objektu

Předmět dražby se nachází v Děčíně na rohu Řetězové ulice a Masarykova nám., na pravém břehu Labe. Statutární město Děčín je okresní město v severních Čechách rozkládající se na obou březích Labe. V Děčíně žije téměř 50 tis. obyvatel, centrum města tvoří významný urbanistický celek, prohlášený za městskou památkovou zónu. Město je také přirozeným obchodním a kulturním centrem severních Čech. Ve městě je odpovídající zastoupení orgánů státní správy a odpovídající nabídka obchodů a služeb (MÚ, FÚ, Policie, banky, pojišťovny, katastrální úřad, nemocnice, poliklinika, školy, gymnázium, učiliště, vlakové a autobusové nádraží atd.).

 

Popis:

 

Jedná se o řadovou – koncovou, podsklepenou, čtyřpodlažní stavbu se sedlovou střechou s obytným podkrovím. Stavba je vedena v evidenci KN se způsobem využití bytový dům. V přízemí budovy se nacházejí nebytové prostory (zlatnictví, kavárna) ve vyšších podlažích je 17 bytů vč. příslušenství, v podzemním podlaží se nacházejí provozní prostory. Objekt je založen na základových pasech. Svislé nosné konstrukce jsou zděné cihlové, v 1. PP smíšené. Stropní konstrukce jsou s rovným podhledem, částečně klenbové (chodby). Střešní konstrukce je dřevěná sedlová, na přístavbě plochá pochozí. Střešní krytina je z asfaltových šablon. Fasáda je vpc hladká se zdobnými štuky, cihlový obklad. Okna jsou dřevěná zdvojená a dvojitá.

Vytápění a ohřev TUV: ÚT plynovými kotli. Stavba je z roku 1889.

Dům je napojen na inženýrské sítě: elektro, vodovod, kanalizace a plyn.

 

Dispozice:

 

1.PP

 

4.NP

 

provozní prostory

195,18 m2

byt 1+kk

17,8 m2

1.NP

 

byt 1+1

39,6 m2

nebytový prostor

60 m2

byt 1+1

30,9 m2

nebytový prostor

60 m2

byt 1+1

26 m2

nebytový prostor

60 m2

byt 1+1

36,3 m2

CELKEM

180 m2

byt 1+1

32,5 m2

2.NP

 

CELKEM

183,1 m2

nebytový prostor

196 m2

PODKROVÍ

 

3.NP

 

byt 1+kk

26,6 m2

byt 1+kk

17,8 m2

byt 1+1

38,8 m2

byt 1+1

39,6 m2

byt 1+1

44,8 m2

byt 1+1

30,9 m2

byt 2+kk

47,4 m2

byt 1+1

26 m2

byt 1+1

32,6 m2

byt 1+1

36,3 m2

CELKEM

190,2 m2

byt 1+1

32,5 m2

 

 

CELKEM

183,1 m2

TOTAL

1 127, 58 m2

 

Nájemní smlouvy:

-          na nebytový prostor o velikosti 280 m2 (kavárna), na dobu určitou do 1.4.2022 s následnou opcí, nájemné 35.000,- Kč/měs.,

-          na nebytový prostor v 1. NP o velikosti 53,85 m2 (zlatnictví), na dobu určitou 90 let počínaje prvním dnem po zániku věcného břemene doživotního užívání tohoto nebytového prostoru ve prospěch Anny Zitové, nájemné 18.360,- Kč/rok. Tuto nájemní smlouvu navrhovatel dražby vypověděl dne 10.8.2021, výpovědní doba činí, ve smyslu ust. § 256 odst. 1 InsZ, tři měsíce a počíná běžet od prvního dne kalendářního měsíce následujícího poté, co tato výpověď dojde druhé straně (výpověď byla doručena nájemci 10.8.2021).

-          Navrhovateli není známa informace o případné obsazenosti bytových jednotek.

 

Více informací naleznete ve Znaleckém posudku a v Dražební vyhlášce, které jsou ke stažení níže.

 

Přílohy jsou postupně doplňovány.

 

Zodpovědná osoba:

Emílie Švanová

Mobil: 777 721 518
Tel.: 221 666 666

 

Kontakt pro hypotéky:

LV SYSTEM s.r.o., Jungmannova 30, 110 00 Praha 1

Antonín Petrskovský

Mobil: 608 981 771

E-mail: petrskovsky@lvsystem.cz

 

Jiří Balík

Mobil: 777 652 800

E-mail. balik@lvsystem.cz

Předmět dražby

Pozemek parc.č. 185, součástí je stavba: Děčín I - Děčín, č.p. 247, v katastrálním území Děčín, obec Děčín (dále jen „předmět dražby“).

Soubory ke stažení


  Osoby vyloučené z dražby.pdf
  Jak se zúčastnit dražby.pdf
  Znalecký posudek.pdf
  ÚPI.pdf
  Vyjádření SčVK.pdf
  Situační výkres ČEZd - 0101498324.pdf
  GASnet stanovisko.pdf
  Sdělení ČEZd - 0101498324.pdf

Umístění objektu

Adresa
Řetězová 247, 405 02 Děčín

Fotogalerie

 

Máte otázky?
Kontaktujte nás