Nejvyšší podání učinil účastník dražby ID553468
ukončená
Bytový dům se 17 byty a nebytovými prostory (kavárna, zlatnictví)
Začátek dražby
15.2.2022, 10:00
Konec dražby
17.2.2022, 16:00
Minimální příhoz
30 000 Kč
Nejnižší podání
10 150 000 Kč
Aktuální cena 16 120 000 Kč

Přiklepnuto, dražba skončila.


Cena dosažená vydražením činí

16 120 000 Kč


Vydražitelem se stává účastník dražby

ID553468Číslo
CSDD1421
Kategorie
Dražba dobrovolná
Adresa
Popis

Předmět dražby se nachází v Děčíně na rohu Řetězové ulice a Masarykova nám., na pravém břehu Labe. Statutární město Děčín je okresní město v severních Čechách rozkládající se na obou březích Labe. V Děčíně žije téměř 50 tis. obyvatel, centrum města tvoří významný urbanistický celek, prohlášený za městskou památkovou zónu. Město je také přirozeným obchodním a kulturním centrem severních Čech. Ve městě je odpovídající zastoupení orgánů státní správy a odpovídající nabídka obchodů a služeb (MÚ, FÚ, Policie, banky, pojišťovny, katastrální úřad, nemocnice, poliklinika, školy, gymnázium, učiliště, vlakové a autobusové nádraží atd.).

 

 

Popis:

 

Jedná se o řadovou - koncovou, podsklepenou, čtyřpodlažní stavbu se sedlovou střechou s obytným podkrovím. Stavba je vedena v evidenci KN se způsobem využití bytový dům. V přízemí budovy se nacházejí nebytové prostory (zlatnictví, kavárna) ve vyšších podlažích je 17 bytů vč. příslušenství, v podzemním podlaží se nacházejí provozní prostory. Objekt je založen na základových pasech. Svislé nosné konstrukce jsou zděné cihlové, v 1. PP smíšené. Stropní konstrukce jsou s rovným podhledem, částečně klenbové (chodby). Střešní konstrukce je dřevěná sedlová, na přístavbě plochá pochozí. Střešní krytina je z asfaltových šablon. Fasáda je vpc hladká se zdobnými štuky, cihlový obklad. Okna jsou dřevěná zdvojená a dvojitá.

Vytápění a ohřev TUV: ÚT plynovými kotli. Stavba je z roku 1889.

Dům je napojen na inženýrské sítě: elektro, vodovod, kanalizace a plyn. K původnímu bytovému domu na parc. č. 185 byla provedena v roce 2007 přístavba na parc. č. 182/6, která je provozně propojena (rozvody IS a schodiště od 2.NP) a která byla v roce 2017 převedena na třetí osobu.

 

Dispozice dle projektové dokumentace:

 

1.PP

 

4.NP

 

provozní prostory

195,18 m2

byt 1+kk

17,8 m2

1.NP

 

byt 1+1

39,6 m2

nebytový prostor

60 m2

byt 1+1

30,9 m2

nebytový prostor

60 m2

byt 1+1

26 m2

nebytový prostor

60 m2

byt 1+1

36,3 m2

CELKEM

180 m2

byt 1+1

32,5 m2

2.NP

 

CELKEM

183,1 m2

nebytový prostor

196 m2

PODKROVÍ

 

3.NP

 

byt 1+kk

26,6 m2

byt 1+kk

17,8 m2

byt 1+1

38,8 m2

byt 1+1

39,6 m2

byt 1+1

44,8 m2

byt 1+1

30,9 m2

byt 2+kk

47,4 m2

byt 1+1

26 m2

byt 1+1

32,6 m2

byt 1+1

36,3 m2

CELKEM

190,2 m2

byt 1+1

32,5 m2

 

 

CELKEM

183,1 m2

TOTAL

1 127, 58 m2

  

Více informací naleznete ve Znaleckém posudku a v Dražební vyhlášce, které jsou ke stažení níže.

 

 

Prohlídky:

Dne 27.1.2022 ve 14:00 hod. a

dne 10.2.2022 ve 14:00 hod.

Sraz zájemců o prohlídku je před objektem na adrese Řetězová 247, 405 02 Děčín

 

  

 

Zodpovědná osoba:

Emílie Švanová
E-mail: 
emilie.svanova@gavlas.cz

Mobil: 777 721 518
Tel.: 221 666 666

 

Kontakt pro hypotéky:

LV SYSTEM s.r.o., Jungmannova 30, 110 00 Praha 1

Antonín Petrskovský

Mobil: 608 981 771

E-mail: petrskovsky@lvsystem.cz

 

Jiří Balík

Mobil: 777 652 800

E-mail. jiri.balik11@gmail.com

více
 

Popis objektu

Předmět dražby se nachází v Děčíně na rohu Řetězové ulice a Masarykova nám., na pravém břehu Labe. Statutární město Děčín je okresní město v severních Čechách rozkládající se na obou březích Labe. V Děčíně žije téměř 50 tis. obyvatel, centrum města tvoří významný urbanistický celek, prohlášený za městskou památkovou zónu. Město je také přirozeným obchodním a kulturním centrem severních Čech. Ve městě je odpovídající zastoupení orgánů státní správy a odpovídající nabídka obchodů a služeb (MÚ, FÚ, Policie, banky, pojišťovny, katastrální úřad, nemocnice, poliklinika, školy, gymnázium, učiliště, vlakové a autobusové nádraží atd.).

 

 

Popis:

 

Jedná se o řadovou - koncovou, podsklepenou, čtyřpodlažní stavbu se sedlovou střechou s obytným podkrovím. Stavba je vedena v evidenci KN se způsobem využití bytový dům. V přízemí budovy se nacházejí nebytové prostory (zlatnictví, kavárna) ve vyšších podlažích je 17 bytů vč. příslušenství, v podzemním podlaží se nacházejí provozní prostory. Objekt je založen na základových pasech. Svislé nosné konstrukce jsou zděné cihlové, v 1. PP smíšené. Stropní konstrukce jsou s rovným podhledem, částečně klenbové (chodby). Střešní konstrukce je dřevěná sedlová, na přístavbě plochá pochozí. Střešní krytina je z asfaltových šablon. Fasáda je vpc hladká se zdobnými štuky, cihlový obklad. Okna jsou dřevěná zdvojená a dvojitá.

Vytápění a ohřev TUV: ÚT plynovými kotli. Stavba je z roku 1889.

Dům je napojen na inženýrské sítě: elektro, vodovod, kanalizace a plyn. K původnímu bytovému domu na parc. č. 185 byla provedena v roce 2007 přístavba na parc. č. 182/6, která je provozně propojena (rozvody IS a schodiště od 2.NP) a která byla v roce 2017 převedena na třetí osobu.

 

Dispozice dle projektové dokumentace:

 

1.PP

 

4.NP

 

provozní prostory

195,18 m2

byt 1+kk

17,8 m2

1.NP

 

byt 1+1

39,6 m2

nebytový prostor

60 m2

byt 1+1

30,9 m2

nebytový prostor

60 m2

byt 1+1

26 m2

nebytový prostor

60 m2

byt 1+1

36,3 m2

CELKEM

180 m2

byt 1+1

32,5 m2

2.NP

 

CELKEM

183,1 m2

nebytový prostor

196 m2

PODKROVÍ

 

3.NP

 

byt 1+kk

26,6 m2

byt 1+kk

17,8 m2

byt 1+1

38,8 m2

byt 1+1

39,6 m2

byt 1+1

44,8 m2

byt 1+1

30,9 m2

byt 2+kk

47,4 m2

byt 1+1

26 m2

byt 1+1

32,6 m2

byt 1+1

36,3 m2

CELKEM

190,2 m2

byt 1+1

32,5 m2

 

 

CELKEM

183,1 m2

TOTAL

1 127, 58 m2

  

Více informací naleznete ve Znaleckém posudku a v Dražební vyhlášce, které jsou ke stažení níže.

 

 

Prohlídky:

Dne 27.1.2022 ve 14:00 hod. a

dne 10.2.2022 ve 14:00 hod.

Sraz zájemců o prohlídku je před objektem na adrese Řetězová 247, 405 02 Děčín

 

  

 

Zodpovědná osoba:

Emílie Švanová
E-mail: 
emilie.svanova@gavlas.cz

Mobil: 777 721 518
Tel.: 221 666 666

 

Kontakt pro hypotéky:

LV SYSTEM s.r.o., Jungmannova 30, 110 00 Praha 1

Antonín Petrskovský

Mobil: 608 981 771

E-mail: petrskovsky@lvsystem.cz

 

Jiří Balík

Mobil: 777 652 800

E-mail. jiri.balik11@gmail.com

Předmět dražby

Pozemek parc.č. 185, součástí je stavba: Děčín I - Děčín, č.p. 247, v katastrálním území Děčín, obec Děčín

Soubory ke stažení


  Dražební vyhláška: CSDD 14,21 - Dražební vyhláška.pdf
  Osoby vyloučené z dražby.pdf
  Jak se zúčastnit dražby.pdf
  Znalecký posudek Děčín.pdf
  1.NP_půdorys ze st.dokumentace včetně přístavby.pdf
  2.NP_půdorys ze st.dokumentace včetně přístavby.pdf
  3.NP_půdorys ze st.dokumentace včetně přístavby.pdf
  4.NP_půdorys ze st.dokumentace včetně přístavby.pdf
  5.NP_půdorys ze st.dokumentace včetně přístavby.pdf
  05 - Řez I-I´.pdf
  Kolaudační rozhodnutí.pdf
  1996-05-14 - Kolaudační rozhodnutí (části stavby).pdf
  Změna užívání části 1.NP z prodejny textilu na kavárnu a cukrárnu.pdf
  Dodatečné povolení změny stavby.pdf
  půdorys 1.NP, prodejna zlatnictví - 11_1995.pdf
  Průvodní zpráva.pdf
  Průvodní zpráva - 11_1995.pdf
  Průvodní zpráva - 04_1996.pdf
  Požárně bezpečnostní řešení.pdf
  Katastrální snímek.pdf
  Sdělení ČEZd - 0101498324.pdf
  Situační výkres ČEZd - 0101498324.pdf
  Sdělení ICT - 0700359866.pdf
  Situační výkres ICT - 070035986.pdf
  GASnet stanovisko.pdf
  Vyjádření SčVK.pdf
  ÚPI.pdf

Umístění objektu

Adresa
Řetězová 247/1, 405 02 Děčín

Fotogalerie

 
Účastník dražby Čas příhozu Výše příhozu Nabídka
553468 17.02.2022 16:08:08.359 100 000,- 16 120 000,-
558898 17.02.2022 16:07:06.964 120 000,- 16 020 000,-
553468 17.02.2022 16:06:27.620 100 000,- 15 900 000,-
558898 17.02.2022 16:05:41.939 120 000,- 15 800 000,-
553468 17.02.2022 16:05:31.325 100 000,- 15 680 000,-
558898 17.02.2022 16:03:29.929 120 000,- 15 580 000,-
553468 17.02.2022 16:03:14.412 100 000,- 15 460 000,-
558898 17.02.2022 16:01:12.049 90 000,- 15 360 000,-
553468 17.02.2022 16:00:32.279 100 000,- 15 270 000,-
558898 17.02.2022 15:59:12.346 120 000,- 15 170 000,-
553468 17.02.2022 15:58:38.088 100 000,- 15 050 000,-
558898 17.02.2022 15:57:52.356 120 000,- 14 950 000,-
553468 17.02.2022 15:57:45.195 100 000,- 14 830 000,-
558898 17.02.2022 15:56:42.777 120 000,- 14 730 000,-
553468 17.02.2022 15:56:17.480 100 000,- 14 610 000,-
558898 17.02.2022 15:54:56.304 150 000,- 14 510 000,-
553468 17.02.2022 15:54:27.081 100 000,- 14 360 000,-
558898 17.02.2022 15:53:21.135 90 000,- 14 260 000,-
553468 17.02.2022 15:53:08.174 100 000,- 14 170 000,-
558898 17.02.2022 15:51:45.706 60 000,- 14 070 000,-
553468 17.02.2022 15:51:23.467 100 000,- 14 010 000,-
558898 17.02.2022 15:51:01.727 180 000,- 13 910 000,-
553468 17.02.2022 15:50:26.957 100 000,- 13 730 000,-
546091 17.02.2022 15:50:17.951 30 000,- 13 630 000,-
558898 17.02.2022 15:50:08.877 150 000,- 13 600 000,-
550427 17.02.2022 15:49:25.968 90 000,- 13 450 000,-
553468 17.02.2022 15:49:14.656 100 000,- 13 360 000,-
550427 17.02.2022 15:49:03.633 90 000,- 13 260 000,-
558898 17.02.2022 15:48:48.334 150 000,- 13 170 000,-
553468 17.02.2022 15:48:26.017 100 000,- 13 020 000,-
558898 17.02.2022 15:47:51.690 210 000,- 12 920 000,-
553468 17.02.2022 15:47:29.422 100 000,- 12 710 000,-
558898 17.02.2022 15:46:48.853 210 000,- 12 610 000,-
553468 17.02.2022 15:45:49.451 100 000,- 12 400 000,-
558898 17.02.2022 15:22:45.459 300 000,- 12 300 000,-
559147 17.02.2022 15:21:22.707 200 000,- 12 000 000,-
558898 17.02.2022 15:13:24.822 300 000,- 11 800 000,-
559147 17.02.2022 15:02:47.231 110 000,- 11 500 000,-
558898 17.02.2022 14:55:50.474 180 000,- 11 390 000,-
546091 17.02.2022 14:42:12.475 60 000,- 11 210 000,-
558898 17.02.2022 14:31:55.352 150 000,- 11 150 000,-
559147 17.02.2022 12:36:09.660 460 000,- 11 000 000,-
546091 17.02.2022 08:50:39.103 30 000,- 10 540 000,-
550427 17.02.2022 08:50:14.659 30 000,- 10 510 000,-
546091 17.02.2022 08:50:06.634 30 000,- 10 480 000,-
550427 17.02.2022 08:49:28.232 30 000,- 10 450 000,-
546091 17.02.2022 08:48:58.236 30 000,- 10 420 000,-
550427 17.02.2022 08:43:24.280 30 000,- 10 390 000,-
546091 17.02.2022 08:17:09.978 120 000,- 10 360 000,-
550427 16.02.2022 13:53:36.518 30 000,- 10 240 000,-
546091 16.02.2022 13:52:40.775 30 000,- 10 210 000,-
550427 15.02.2022 11:54:40.091 30 000,- 10 180 000,-
546091 15.02.2022 10:32:27.929 0,- 10 150 000,-

Máte otázky?
Kontaktujte nás