Nejvyšší podání učinil účastník dražby
vyhlášená
Prodej ½ rodinného domu 2+1 se zahradou v Březové nad Svitavou
Začátek dražby
25.8.2021, 16:30
Konec dražby
26.8.2021, 16:30
Minimální příhoz
5 000 Kč
Nejnižší podání
91 250 Kč
Aktuální cena

Dražba ještě nezačala.
Do zahájení dražby zbývá:

Číslo
SSCSND121
Kategorie
Dražba nedobrovolná
Adresa
Popis

Druhá polovina nemovitosti bude na www.elektronickedrazby.cz dražena ve stejný den v dobrovolné dražbě.


Dům se nachází na hlavní ulici vedoucí Brněnská vedoucí obcí Březová nad Svitavou. Březová nad Svitavou je malé město po obou stranách historické česko-moravské zemské hranice, v Pardubickém kraji v okrese Svitavy. Katastrální území má výměru 1270 hektarů. Žije zde přibližně 1 600 obyvatel. Městem protéká řeka Svitava, která zde zčásti tvoří původní hranici Čech a Moravy. Město je součástí Mikroregionu Svitavsko. Město leží na komunikaci č.43 mezi Svitavami a Letovicemi. K dispozici je veškerá občanská vybavenost. Předmět dražby se nachází přímo u komunikace č.43 v obytné zástavbě. Před domem se nachází autobusová zastávka.

 

Popis:

Pozemky se stavbou rodinného domu č.p. 259, vedlejší stavbou skladu, který přímo navazuje na rodinný dům, venkovní úpravy a trvalé porosty. Jedná se o samostatně stojící přízemní rodinný dům 2+1 s neupraveným podkrovím, částečně podsklepený, se sedlovou střechou. Dům je napojen na veřejný vodovod, kanalizaci, elektřinu a zemní plyn, ale přípojky na vodovod, elektriku a zemní plyn jsou nefunkční. Dům pochází asi z roku 1932, je ve špatném stavu bez dlouhodobé údržby. Je neobydlený a vybydlený. Není funkční elektroinstalace, chybí vytápění a zdroj TUV, schody do sklepa jsou v havarijním stavu.

Pozemky jsou částečně zastavěné rodinným domem, za rodinným domem je svah porostlý náletovými porosty.

Rodinný dům č.p. 259 je částečně nepodsklepená stavba s jedním nadzemním podlažím, základy běžné bez izolací proti zemní vlhkosti, svislé konstrukce zděné – zdivo cihelné a smíšené, stropy rovné a klenbové, střecha sedlová, krytina eternitové šablony, klempířské konstrukce – pozinkovaný plech – část chybí, vnitřní omítky vápenné, vnější omítky břízolit, vnější obklady chybí, vnitřní obklady chybí, schody, dveře plné a prosklené, okna dřevěná zdvojená, podlahy desky, PVC, dlažba, vytápění lokální na tuhá paliva a chybí, elektrická energie odpojená, rozvody v havarijním stavu, bleskosvod chybí, rozvod vody chybí, zdroj teplé vody chybí, instalace plynu – chybí, odkanalizování do kanalizace, vybavení chybí, vnitřní vybavení chybí, WC splachovací, ostatní chybí.

Venkovní úpravy: přípojka kanalizace, ostatní přípojky v havarijním stavu – nepoužitelné.

Sklad navazuje na verandu, zděná nepodsklepená stavba, základy běžné bez izolací proti zemní vlhkosti, svislé konstrukce zděné, stropy chybí, střecha pultová, krytina živičná, klempířské konstrukce pozinkovaný plech, omítky vápenné, vrata dřevěná, podlaha beton, ostatní chybí.

Při prohlídce nebyl znalci umožněn přístup do objektu, ocenění a popis jsou provedeny na základě dostupných podkladů a informací, informací poskytnutých spoluvlastnicí paní Bednářovou Soňou, vnější obhlídky a zaměření.

Více informací naleznete ve Znaleckém posudku a v Dražební vyhlášce, které jsou ke stažení níže.

 

Prohlídky:

dne   16. 8. 2021 v 10:00 hod. a

dne   20. 8. 2021 v 10:00 hod.

 

Sraz zájemců o prohlídku je před domem Brněnská 259, 569 02 Březová nad Svitavou, okres Svitavy

 

Pokud vlastník nebo osoba, která má předmět dražby v držení nebo nájmu, neumožní řádnou prohlídku předmětu dražby, bude prohlídka provedena v rámci možností.

 

Zodpovědná osoba:

Věra Svídová
E-mail: vera.svidova@gavlas.cz

Mobil: 774 040 702

  

Kontakt pro hypotéky:

LV SYSTEM s.r.o., Jungmannova 30, Praha 1, 110 00

Antonín Petrskovský

Mobil: 608 981 771

E-mail: petrskovsky@lvsystem.cz

Jiří Balík

Mobil: 777 652 800

E-mail. balik@lvsystem.cz

více
 

Chcete se stát účastníkem této dražby?
Klikněte na tlačítko

Popis objektu

Druhá polovina nemovitosti bude na www.elektronickedrazby.cz dražena ve stejný den v dobrovolné dražbě.


Dům se nachází na hlavní ulici vedoucí Brněnská vedoucí obcí Březová nad Svitavou. Březová nad Svitavou je malé město po obou stranách historické česko-moravské zemské hranice, v Pardubickém kraji v okrese Svitavy. Katastrální území má výměru 1270 hektarů. Žije zde přibližně 1 600 obyvatel. Městem protéká řeka Svitava, která zde zčásti tvoří původní hranici Čech a Moravy. Město je součástí Mikroregionu Svitavsko. Město leží na komunikaci č.43 mezi Svitavami a Letovicemi. K dispozici je veškerá občanská vybavenost. Předmět dražby se nachází přímo u komunikace č.43 v obytné zástavbě. Před domem se nachází autobusová zastávka.

 

Popis:

Pozemky se stavbou rodinného domu č.p. 259, vedlejší stavbou skladu, který přímo navazuje na rodinný dům, venkovní úpravy a trvalé porosty. Jedná se o samostatně stojící přízemní rodinný dům 2+1 s neupraveným podkrovím, částečně podsklepený, se sedlovou střechou. Dům je napojen na veřejný vodovod, kanalizaci, elektřinu a zemní plyn, ale přípojky na vodovod, elektriku a zemní plyn jsou nefunkční. Dům pochází asi z roku 1932, je ve špatném stavu bez dlouhodobé údržby. Je neobydlený a vybydlený. Není funkční elektroinstalace, chybí vytápění a zdroj TUV, schody do sklepa jsou v havarijním stavu.

Pozemky jsou částečně zastavěné rodinným domem, za rodinným domem je svah porostlý náletovými porosty.

Rodinný dům č.p. 259 je částečně nepodsklepená stavba s jedním nadzemním podlažím, základy běžné bez izolací proti zemní vlhkosti, svislé konstrukce zděné – zdivo cihelné a smíšené, stropy rovné a klenbové, střecha sedlová, krytina eternitové šablony, klempířské konstrukce – pozinkovaný plech – část chybí, vnitřní omítky vápenné, vnější omítky břízolit, vnější obklady chybí, vnitřní obklady chybí, schody, dveře plné a prosklené, okna dřevěná zdvojená, podlahy desky, PVC, dlažba, vytápění lokální na tuhá paliva a chybí, elektrická energie odpojená, rozvody v havarijním stavu, bleskosvod chybí, rozvod vody chybí, zdroj teplé vody chybí, instalace plynu – chybí, odkanalizování do kanalizace, vybavení chybí, vnitřní vybavení chybí, WC splachovací, ostatní chybí.

Venkovní úpravy: přípojka kanalizace, ostatní přípojky v havarijním stavu – nepoužitelné.

Sklad navazuje na verandu, zděná nepodsklepená stavba, základy běžné bez izolací proti zemní vlhkosti, svislé konstrukce zděné, stropy chybí, střecha pultová, krytina živičná, klempířské konstrukce pozinkovaný plech, omítky vápenné, vrata dřevěná, podlaha beton, ostatní chybí.

Při prohlídce nebyl znalci umožněn přístup do objektu, ocenění a popis jsou provedeny na základě dostupných podkladů a informací, informací poskytnutých spoluvlastnicí paní Bednářovou Soňou, vnější obhlídky a zaměření.

Více informací naleznete ve Znaleckém posudku a v Dražební vyhlášce, které jsou ke stažení níže.

 

Prohlídky:

dne   16. 8. 2021 v 10:00 hod. a

dne   20. 8. 2021 v 10:00 hod.

 

Sraz zájemců o prohlídku je před domem Brněnská 259, 569 02 Březová nad Svitavou, okres Svitavy

 

Pokud vlastník nebo osoba, která má předmět dražby v držení nebo nájmu, neumožní řádnou prohlídku předmětu dražby, bude prohlídka provedena v rámci možností.

 

Zodpovědná osoba:

Věra Svídová
E-mail: vera.svidova@gavlas.cz

Mobil: 774 040 702

  

Kontakt pro hypotéky:

LV SYSTEM s.r.o., Jungmannova 30, Praha 1, 110 00

Antonín Petrskovský

Mobil: 608 981 771

E-mail: petrskovsky@lvsystem.cz

Jiří Balík

Mobil: 777 652 800

E-mail. balik@lvsystem.cz

Předmět dražby

spoluvlastnický podíl o velikosti ½ na následujících nemovitých věcech: pozemek parc. č. St. 306, součástí je stavba: Březová nad Svitavou, č.p. 259, a pozemek parc. č. 741/18, vše v katastrálním území Březová nad Svitavou, obec Březová nad Svitavou.


Chcete se stát účastníkem této dražby?
Klikněte na tlačítko
Soubory ke stažení


  Dražební vyhláška: SSCSND 1,21 - Dražební vyhláška, Březová.pdf
  Osoby vyloučené z dražby.pdf
  Jak se zúčastnit dražby RD Březová nad Svitavou.pdf
  Znalecký posudek.pdf
  Katastrální snímek - Březová nad Svitavou.pdf
  ČEZ existence sítí - Sdělení ČEZd - Březová nad Svitavou.pdf
  ČEZ existence sítí - Situační výkres ČEZd - Březová nad Svitavou.pdf
  ČEZ existence sítí - Sdělení TPS - Březová nad Svitavou.pdf
  ČEZ existence sítí - Situační výkres TPS - Březová nad Svitavou.pdf
  ČEZ existence sítí - Sdělení ICT - Březová nad Svitavou.pdf
  ČEZ existence sítí - Situační výkres ICT - Březová nad Svitavou.pdf
  Veolia vyjádření k existenci sítí.pdf
  GasNet existence sítí - stanovisko - Březová nad Svitavou.pdf
  ÚPI Březová vyjádření.pdf

Umístění objektu

Adresa
Brněnská č. p. 259, Březová nad Svitavou

Fotogalerie

 

Máte otázky?
Kontaktujte nás