Nejvyšší podání učinil účastník dražby ID515458
ukončená
Prodej ½ rodinného domu 2+1 se zahradou v Březové nad Svitavou
Začátek dražby
25.8.2021, 16:30
Konec dražby
26.8.2021, 16:30
Minimální příhoz
5 000 Kč
Nejnižší podání
91 250 Kč
Aktuální cena 406 250 Kč

Přiklepnuto, dražba skončila.


Cena dosažená vydražením činí

406 250 Kč


Vydražitelem se stává účastník dražby

ID515458Číslo
SSCSND121
Kategorie
Dražba nedobrovolná
Adresa
Popis

Druhá polovina nemovitosti bude na www.elektronickedrazby.cz dražena ve stejný den v dobrovolné dražbě.


Dům se nachází na hlavní ulici vedoucí Brněnská vedoucí obcí Březová nad Svitavou. Březová nad Svitavou je malé město po obou stranách historické česko-moravské zemské hranice, v Pardubickém kraji v okrese Svitavy. Katastrální území má výměru 1270 hektarů. Žije zde přibližně 1 600 obyvatel. Městem protéká řeka Svitava, která zde zčásti tvoří původní hranici Čech a Moravy. Město je součástí Mikroregionu Svitavsko. Město leží na komunikaci č.43 mezi Svitavami a Letovicemi. K dispozici je veškerá občanská vybavenost. Předmět dražby se nachází přímo u komunikace č.43 v obytné zástavbě. Před domem se nachází autobusová zastávka.

 

Popis:

Pozemky se stavbou rodinného domu č.p. 259, vedlejší stavbou skladu, který přímo navazuje na rodinný dům, venkovní úpravy a trvalé porosty. Jedná se o samostatně stojící přízemní rodinný dům 2+1 s neupraveným podkrovím, částečně podsklepený, se sedlovou střechou. Dům je napojen na veřejný vodovod, kanalizaci, elektřinu a zemní plyn, ale přípojky na vodovod, elektriku a zemní plyn jsou nefunkční. Dům pochází asi z roku 1932, je ve špatném stavu bez dlouhodobé údržby. Je neobydlený a vybydlený. Není funkční elektroinstalace, chybí vytápění a zdroj TUV, schody do sklepa jsou v havarijním stavu.

Pozemky jsou částečně zastavěné rodinným domem, za rodinným domem je svah porostlý náletovými porosty.

Rodinný dům č.p. 259 je částečně nepodsklepená stavba s jedním nadzemním podlažím, základy běžné bez izolací proti zemní vlhkosti, svislé konstrukce zděné – zdivo cihelné a smíšené, stropy rovné a klenbové, střecha sedlová, krytina eternitové šablony, klempířské konstrukce – pozinkovaný plech – část chybí, vnitřní omítky vápenné, vnější omítky břízolit, vnější obklady chybí, vnitřní obklady chybí, schody, dveře plné a prosklené, okna dřevěná zdvojená, podlahy desky, PVC, dlažba, vytápění lokální na tuhá paliva a chybí, elektrická energie odpojená, rozvody v havarijním stavu, bleskosvod chybí, rozvod vody chybí, zdroj teplé vody chybí, instalace plynu – chybí, odkanalizování do kanalizace, vybavení chybí, vnitřní vybavení chybí, WC splachovací, ostatní chybí.

Venkovní úpravy: přípojka kanalizace, ostatní přípojky v havarijním stavu – nepoužitelné.

Sklad navazuje na verandu, zděná nepodsklepená stavba, základy běžné bez izolací proti zemní vlhkosti, svislé konstrukce zděné, stropy chybí, střecha pultová, krytina živičná, klempířské konstrukce pozinkovaný plech, omítky vápenné, vrata dřevěná, podlaha beton, ostatní chybí.

Při prohlídce nebyl znalci umožněn přístup do objektu, ocenění a popis jsou provedeny na základě dostupných podkladů a informací, informací poskytnutých spoluvlastnicí paní Bednářovou Soňou, vnější obhlídky a zaměření.

Více informací naleznete ve Znaleckém posudku a v Dražební vyhlášce, které jsou ke stažení níže.

 

Prohlídky:

dne   16. 8. 2021 v 10:00 hod. a

dne   20. 8. 2021 v 10:00 hod.

 

Sraz zájemců o prohlídku je před domem Brněnská 259, 569 02 Březová nad Svitavou, okres Svitavy

 

Pokud vlastník nebo osoba, která má předmět dražby v držení nebo nájmu, neumožní řádnou prohlídku předmětu dražby, bude prohlídka provedena v rámci možností.

 

Zodpovědná osoba:

Věra Svídová
E-mail: vera.svidova@gavlas.cz

Mobil: 774 040 702

  

Kontakt pro hypotéky:

LV SYSTEM s.r.o., Jungmannova 30, Praha 1, 110 00

Antonín Petrskovský

Mobil: 608 981 771

E-mail: petrskovsky@lvsystem.cz

Jiří Balík

Mobil: 777 652 800

E-mail. balik@lvsystem.cz

více
 

Popis objektu

Druhá polovina nemovitosti bude na www.elektronickedrazby.cz dražena ve stejný den v dobrovolné dražbě.


Dům se nachází na hlavní ulici vedoucí Brněnská vedoucí obcí Březová nad Svitavou. Březová nad Svitavou je malé město po obou stranách historické česko-moravské zemské hranice, v Pardubickém kraji v okrese Svitavy. Katastrální území má výměru 1270 hektarů. Žije zde přibližně 1 600 obyvatel. Městem protéká řeka Svitava, která zde zčásti tvoří původní hranici Čech a Moravy. Město je součástí Mikroregionu Svitavsko. Město leží na komunikaci č.43 mezi Svitavami a Letovicemi. K dispozici je veškerá občanská vybavenost. Předmět dražby se nachází přímo u komunikace č.43 v obytné zástavbě. Před domem se nachází autobusová zastávka.

 

Popis:

Pozemky se stavbou rodinného domu č.p. 259, vedlejší stavbou skladu, který přímo navazuje na rodinný dům, venkovní úpravy a trvalé porosty. Jedná se o samostatně stojící přízemní rodinný dům 2+1 s neupraveným podkrovím, částečně podsklepený, se sedlovou střechou. Dům je napojen na veřejný vodovod, kanalizaci, elektřinu a zemní plyn, ale přípojky na vodovod, elektriku a zemní plyn jsou nefunkční. Dům pochází asi z roku 1932, je ve špatném stavu bez dlouhodobé údržby. Je neobydlený a vybydlený. Není funkční elektroinstalace, chybí vytápění a zdroj TUV, schody do sklepa jsou v havarijním stavu.

Pozemky jsou částečně zastavěné rodinným domem, za rodinným domem je svah porostlý náletovými porosty.

Rodinný dům č.p. 259 je částečně nepodsklepená stavba s jedním nadzemním podlažím, základy běžné bez izolací proti zemní vlhkosti, svislé konstrukce zděné – zdivo cihelné a smíšené, stropy rovné a klenbové, střecha sedlová, krytina eternitové šablony, klempířské konstrukce – pozinkovaný plech – část chybí, vnitřní omítky vápenné, vnější omítky břízolit, vnější obklady chybí, vnitřní obklady chybí, schody, dveře plné a prosklené, okna dřevěná zdvojená, podlahy desky, PVC, dlažba, vytápění lokální na tuhá paliva a chybí, elektrická energie odpojená, rozvody v havarijním stavu, bleskosvod chybí, rozvod vody chybí, zdroj teplé vody chybí, instalace plynu – chybí, odkanalizování do kanalizace, vybavení chybí, vnitřní vybavení chybí, WC splachovací, ostatní chybí.

Venkovní úpravy: přípojka kanalizace, ostatní přípojky v havarijním stavu – nepoužitelné.

Sklad navazuje na verandu, zděná nepodsklepená stavba, základy běžné bez izolací proti zemní vlhkosti, svislé konstrukce zděné, stropy chybí, střecha pultová, krytina živičná, klempířské konstrukce pozinkovaný plech, omítky vápenné, vrata dřevěná, podlaha beton, ostatní chybí.

Při prohlídce nebyl znalci umožněn přístup do objektu, ocenění a popis jsou provedeny na základě dostupných podkladů a informací, informací poskytnutých spoluvlastnicí paní Bednářovou Soňou, vnější obhlídky a zaměření.

Více informací naleznete ve Znaleckém posudku a v Dražební vyhlášce, které jsou ke stažení níže.

 

Prohlídky:

dne   16. 8. 2021 v 10:00 hod. a

dne   20. 8. 2021 v 10:00 hod.

 

Sraz zájemců o prohlídku je před domem Brněnská 259, 569 02 Březová nad Svitavou, okres Svitavy

 

Pokud vlastník nebo osoba, která má předmět dražby v držení nebo nájmu, neumožní řádnou prohlídku předmětu dražby, bude prohlídka provedena v rámci možností.

 

Zodpovědná osoba:

Věra Svídová
E-mail: vera.svidova@gavlas.cz

Mobil: 774 040 702

  

Kontakt pro hypotéky:

LV SYSTEM s.r.o., Jungmannova 30, Praha 1, 110 00

Antonín Petrskovský

Mobil: 608 981 771

E-mail: petrskovsky@lvsystem.cz

Jiří Balík

Mobil: 777 652 800

E-mail. balik@lvsystem.cz

Předmět dražby

spoluvlastnický podíl o velikosti ½ na následujících nemovitých věcech: pozemek parc. č. St. 306, součástí je stavba: Březová nad Svitavou, č.p. 259, a pozemek parc. č. 741/18, vše v katastrálním území Březová nad Svitavou, obec Březová nad Svitavou.

Soubory ke stažení


  Dražební vyhláška: SSCSND 1,21 - Dražební vyhláška, Březová.pdf
  Osoby vyloučené z dražby.pdf
  Jak se zúčastnit dražby RD Březová nad Svitavou.pdf
  Znalecký posudek.pdf
  Katastrální snímek - Březová nad Svitavou.pdf
  ČEZ existence sítí - Sdělení ČEZd - Březová nad Svitavou.pdf
  ČEZ existence sítí - Situační výkres ČEZd - Březová nad Svitavou.pdf
  ČEZ existence sítí - Sdělení TPS - Březová nad Svitavou.pdf
  ČEZ existence sítí - Situační výkres TPS - Březová nad Svitavou.pdf
  ČEZ existence sítí - Sdělení ICT - Březová nad Svitavou.pdf
  ČEZ existence sítí - Situační výkres ICT - Březová nad Svitavou.pdf
  Veolia vyjádření k existenci sítí.pdf
  GasNet existence sítí - stanovisko - Březová nad Svitavou.pdf
  ÚPI Březová vyjádření.pdf

Umístění objektu

Adresa
Brněnská č. p. 259, Březová nad Svitavou

Fotogalerie

 
Účastník dražby Čas příhozu Výše příhozu Nabídka
515458 26.08.2021 16:58:26.991 5 000,- 406 250,-
516094 26.08.2021 16:54:27.937 5 000,- 401 250,-
515458 26.08.2021 16:51:59.988 5 000,- 396 250,-
516094 26.08.2021 16:48:02.598 5 000,- 391 250,-
515458 26.08.2021 16:47:57.934 5 000,- 386 250,-
516094 26.08.2021 16:43:48.147 5 000,- 381 250,-
515458 26.08.2021 16:42:31.616 5 000,- 376 250,-
516094 26.08.2021 16:40:07.963 5 000,- 371 250,-
515458 26.08.2021 16:37:27.075 5 000,- 366 250,-
515958 26.08.2021 16:35:23.942 5 000,- 361 250,-
516094 26.08.2021 16:31:22.617 5 000,- 356 250,-
515958 26.08.2021 16:31:10.087 5 000,- 351 250,-
516094 26.08.2021 16:28:48.200 5 000,- 346 250,-
515458 26.08.2021 16:27:22.408 5 000,- 341 250,-
516094 26.08.2021 16:24:44.938 5 000,- 336 250,-
516208 26.08.2021 15:37:22.793 5 000,- 331 250,-
515458 26.08.2021 15:32:09.674 5 000,- 326 250,-
516142 26.08.2021 15:30:01.581 5 000,- 321 250,-
515458 26.08.2021 15:27:04.588 5 000,- 316 250,-
516142 26.08.2021 15:26:51.941 5 000,- 311 250,-
515458 26.08.2021 15:26:23.782 5 000,- 306 250,-
516142 26.08.2021 15:24:53.701 5 000,- 301 250,-
515527 26.08.2021 15:24:47.615 5 000,- 296 250,-
515458 26.08.2021 15:23:57.596 5 000,- 291 250,-
516142 26.08.2021 15:23:07.003 5 000,- 286 250,-
515458 26.08.2021 15:22:28.160 5 000,- 281 250,-
516142 26.08.2021 15:21:10.383 5 000,- 276 250,-
515458 26.08.2021 15:21:03.797 5 000,- 271 250,-
516142 26.08.2021 15:20:35.346 5 000,- 266 250,-
515458 26.08.2021 15:20:31.157 5 000,- 261 250,-
516142 26.08.2021 15:20:25.509 5 000,- 256 250,-
515458 26.08.2021 15:20:20.052 5 000,- 251 250,-
516142 26.08.2021 15:20:14.774 5 000,- 246 250,-
515458 26.08.2021 15:19:53.643 5 000,- 241 250,-
516142 26.08.2021 15:19:48.480 5 000,- 236 250,-
515458 26.08.2021 15:19:40.763 5 000,- 231 250,-
516142 26.08.2021 15:17:58.535 5 000,- 226 250,-
515458 26.08.2021 15:17:08.371 5 000,- 221 250,-
516142 26.08.2021 15:13:17.614 5 000,- 216 250,-
515458 26.08.2021 15:00:59.868 5 000,- 211 250,-
516142 26.08.2021 15:00:42.213 5 000,- 206 250,-
515458 26.08.2021 15:00:25.488 5 000,- 201 250,-
516142 26.08.2021 14:59:05.119 5 000,- 196 250,-
515458 26.08.2021 14:24:22.023 5 000,- 191 250,-
515778 26.08.2021 14:22:48.342 5 000,- 186 250,-
515458 26.08.2021 13:46:24.793 5 000,- 181 250,-
516142 26.08.2021 13:42:45.241 5 000,- 176 250,-
515458 26.08.2021 13:39:16.643 5 000,- 171 250,-
516142 26.08.2021 13:32:34.834 5 000,- 166 250,-
515527 26.08.2021 13:26:00.600 5 000,- 161 250,-
515458 26.08.2021 13:10:46.938 5 000,- 156 250,-
516142 26.08.2021 13:08:31.988 5 000,- 151 250,-
515458 26.08.2021 13:06:43.428 5 000,- 146 250,-
516142 26.08.2021 13:05:43.617 5 000,- 141 250,-
515458 26.08.2021 13:04:27.112 5 000,- 136 250,-
516142 26.08.2021 12:58:48.364 5 000,- 131 250,-
515778 26.08.2021 12:44:58.299 5 000,- 126 250,-
515458 26.08.2021 12:12:22.104 5 000,- 121 250,-
515778 26.08.2021 12:09:41.450 5 000,- 116 250,-
515458 26.08.2021 09:43:32.941 5 000,- 111 250,-
515778 26.08.2021 08:18:42.044 5 000,- 106 250,-
515458 26.08.2021 07:21:20.397 5 000,- 101 250,-
515778 25.08.2021 20:46:50.880 5 000,- 96 250,-
515458 25.08.2021 17:05:46.023 0,- 91 250,-

Máte otázky?
Kontaktujte nás