Nejvyšší podání učinil účastník dražby ID448544
ukončená
Pozemek 9.356 m2 s halou a adm. budovou, stanice metra D Olbrachtova, Praha 4 - Pankrác
Začátek dražby
11.8.2020, 20:00
Konec dražby
12.8.2020, 15:00
Minimální příhoz
200 000 Kč
Nejnižší podání
110 000 000 Kč
Aktuální cena 497 000 000 Kč

Přiklepnuto, dražba skončila.


Cena dosažená vydražením činí

497 000 000 Kč


Vydražitelem se stává účastník dražby

ID448544Číslo
P/1/8/2020
Kategorie
Dražba dobrovolná
Adresa
Popis

English version below

Pozemek o velikosti 9.356 m2 s halou a 4NP budovou (6 600 m2) leží přímo u připravované stanice metra trasy D – Olbrachtova a přiléhá ke křižovatce ulic Na Strži, Jeremenkova, Olbrachtova. U křižovatky jsou zastávky páteřních linek autobusů MHD. Stanice metra trasy C – Pankrác a Budějovická jsou ve vzdálenosti 700 m resp. 800 m.

V návrhu metropolitního plánu se předmětné pozemky nacházejí v lokalitě 531/Sídliště Pankrác I a jedná se o plochu stabilizovanou, zastavitelnou/stavební, modernistické struktury, využití území obytné, přímo na předmětných pozemcích je navržena zástavba s 12 podlažími. Dle platného územního plánu je pozemek zařazen do funkce VN – nerušící výroba a služby, která umožňuje stavby pro nerušící služby a výrobu, administrativní budovy, obchodní zařízení a další.

Na pozemku se nachází čtyřpodlažní skeletová administrativní budova, montovaná servisní hala s provozem autoservisu a menšími obchodními jednotkami a venkovní parkoviště. Prostory ve stavbách a venkovní plochy jsou aktuálně téměř všechny pronajaty, pouze 2.NP a 4.NP administrativní budovy jsou v současné době exekučně vyklizovány (od jiných uživatelů). Pozemek je napojen na všechny obvyklé inženýrské sítě.

Podrobný popis i bohatá fotodokumentace je k dispozici v "Souborech ke stažení".

Prohlídky:

· dne 16.7. 2020 v 10:00 hod.,

· dne 4.8. 2020 v 10:00 hod.

Sraz zájemců o prohlídku je před administrativní budovou Na Strži 1373/35, Praha 4 (Kontakt: Ing. Pavel Čelikovský, tel: +420 777 721 510, email: pavel.celikovsky@gavlas.cz)

Virtuální prohlídky:

K přízemí adm. budovy a k hale je připravena detailní virtuální 3D prohlídka. Virtuální prohlídka je možno shlédnout v kanceláři dražebníka, po předchozí dohodě a po podpisu NDA.

Kontakt:

Ing. Pavel Čelikovský

vedoucí komerčních makléřů

tel.: +420 221 666 666

mobil: +420 777 721 510

e-mail: pavel.celikovsky@gavlas.cz

English version

A 9.356 m2 tract of land with a hall and a four-storey building (6.600 m2) near a planned metro station online D – Olbrachtova lies by an intersection of streets Na Strži, Jeremenkova and Olbrachtova in extremely popular part of Prague called Pankrác. There are important bus stations surrounding the intersection. The nearest metro stations online C are Pankrác and Budějovická, located 700/800 m away.

In the draft of the Metropolitan Plan, the tract of land is situated in area 531/Sídliště Pankrác I. It is a stabilized area, buildable, modernist structure, with residential use of land. A 12-storey high-rise building was designed on the tract. According to the valid zoning plan, the area is managed with the VN function – non-disruptive production and services, which allows constructions of non-disruptive production and services, administration buildings, shopping facilities etc.

four-storey skeletal administration building, prefabricated hall with car service and smaller business units and outdoor parking lot are situated on the property. Most of the areas inside buildings and outdoor areas are being rented now. The second and the fourth story of the administration building is being executory vacated (by former tenants). The property is connected to all usual utilities.

Viewing:

· 16 July 2020 at 10 AM and

· 4 August 2020 at 10 AM

The meeting is in front of the administration building Na Strži 1373/35, Prague 4 (contact info: Pavel Čelikovský, phone number: +420 777 721 510, e-mail: pavel.celikovsky@gavlas.cz)

Virtual tour:

It is possible to view a detailed 3D tour of the 1st floor of the administration building and the hall in the office of the auctioneer, with a prior agreement and after signing the NDA.

Contact:

Pavel Čelikovský

Head of Commercial Real Estate Agents

Phone: +420 221 666 666

Mobile: +420 777 721 510

Email: pavel.celikovsky@gavlas.cz

více
 

Popis objektu

English version below

Pozemek o velikosti 9.356 m2 s halou a 4NP budovou (6 600 m2) leží přímo u připravované stanice metra trasy D – Olbrachtova a přiléhá ke křižovatce ulic Na Strži, Jeremenkova, Olbrachtova. U křižovatky jsou zastávky páteřních linek autobusů MHD. Stanice metra trasy C – Pankrác a Budějovická jsou ve vzdálenosti 700 m resp. 800 m.

V návrhu metropolitního plánu se předmětné pozemky nacházejí v lokalitě 531/Sídliště Pankrác I a jedná se o plochu stabilizovanou, zastavitelnou/stavební, modernistické struktury, využití území obytné, přímo na předmětných pozemcích je navržena zástavba s 12 podlažími. Dle platného územního plánu je pozemek zařazen do funkce VN – nerušící výroba a služby, která umožňuje stavby pro nerušící služby a výrobu, administrativní budovy, obchodní zařízení a další.

Na pozemku se nachází čtyřpodlažní skeletová administrativní budova, montovaná servisní hala s provozem autoservisu a menšími obchodními jednotkami a venkovní parkoviště. Prostory ve stavbách a venkovní plochy jsou aktuálně téměř všechny pronajaty, pouze 2.NP a 4.NP administrativní budovy jsou v současné době exekučně vyklizovány (od jiných uživatelů). Pozemek je napojen na všechny obvyklé inženýrské sítě.

Podrobný popis i bohatá fotodokumentace je k dispozici v "Souborech ke stažení".

Prohlídky:

· dne 16.7. 2020 v 10:00 hod.,

· dne 4.8. 2020 v 10:00 hod.

Sraz zájemců o prohlídku je před administrativní budovou Na Strži 1373/35, Praha 4 (Kontakt: Ing. Pavel Čelikovský, tel: +420 777 721 510, email: pavel.celikovsky@gavlas.cz)

Virtuální prohlídky:

K přízemí adm. budovy a k hale je připravena detailní virtuální 3D prohlídka. Virtuální prohlídka je možno shlédnout v kanceláři dražebníka, po předchozí dohodě a po podpisu NDA.

Kontakt:

Ing. Pavel Čelikovský

vedoucí komerčních makléřů

tel.: +420 221 666 666

mobil: +420 777 721 510

e-mail: pavel.celikovsky@gavlas.cz

English version

A 9.356 m2 tract of land with a hall and a four-storey building (6.600 m2) near a planned metro station online D – Olbrachtova lies by an intersection of streets Na Strži, Jeremenkova and Olbrachtova in extremely popular part of Prague called Pankrác. There are important bus stations surrounding the intersection. The nearest metro stations online C are Pankrác and Budějovická, located 700/800 m away.

In the draft of the Metropolitan Plan, the tract of land is situated in area 531/Sídliště Pankrác I. It is a stabilized area, buildable, modernist structure, with residential use of land. A 12-storey high-rise building was designed on the tract. According to the valid zoning plan, the area is managed with the VN function – non-disruptive production and services, which allows constructions of non-disruptive production and services, administration buildings, shopping facilities etc.

four-storey skeletal administration building, prefabricated hall with car service and smaller business units and outdoor parking lot are situated on the property. Most of the areas inside buildings and outdoor areas are being rented now. The second and the fourth story of the administration building is being executory vacated (by former tenants). The property is connected to all usual utilities.

Viewing:

· 16 July 2020 at 10 AM and

· 4 August 2020 at 10 AM

The meeting is in front of the administration building Na Strži 1373/35, Prague 4 (contact info: Pavel Čelikovský, phone number: +420 777 721 510, e-mail: pavel.celikovsky@gavlas.cz)

Virtual tour:

It is possible to view a detailed 3D tour of the 1st floor of the administration building and the hall in the office of the auctioneer, with a prior agreement and after signing the NDA.

Contact:

Pavel Čelikovský

Head of Commercial Real Estate Agents

Phone: +420 221 666 666

Mobile: +420 777 721 510

Email: pavel.celikovsky@gavlas.cz

Předmět dražby

Stavba č.p. 1373 stojící na pozemku par. č. 1052/3 a pozemky parc. č. 1052/3, 1052/165 a 1052/179, vše zapsané na LV č. 65 pro katastrální území Krč, obec Praha, včetně všech součástí a příslušenství, zejména trafostanice, všech přípojek, zpevněných ploch, opěrných zdí, oplocení, osvětlení, jednoduchých přístřešků, trvalých porostů.

Soubory ke stažení


  Dražební vyhláška: Dražební vyhláška Na Strži, Praha 4.pdf
  Jak se zúčastnit dražby, Na Strži - návod.pdf
  Osoby vyloučené z dražby.pdf
  Poloha a popis nemovitosti.pdf
  Kompletní fotodokumentace.pdf
  Dostupná výkresová dokumentace.pdf
  Snímek pozemkové mapy.pdf
  Znalecký posudek č. 3155-1020.pdf
  Metropolitní plán.pdf
  Územní plán - georeport.pdf
  Vyjádření správců inženýrských sítí.pdf

Umístění objektu

Adresa
Na Strži 1373/35,, Praha 4 - Pankrác

Fotogalerie

 
Účastník dražby Čas příhozu Výše příhozu Nabídka
448544 12.08.2020 15:45:23.288 13 000 000,- 497 000 000,-
448568 12.08.2020 15:44:38.158 1 000 000,- 484 000 000,-
448544 12.08.2020 15:39:43.783 13 000 000,- 483 000 000,-
448568 12.08.2020 15:38:29.072 1 000 000,- 470 000 000,-
448544 12.08.2020 15:36:44.406 27 800 000,- 469 000 000,-
448568 12.08.2020 15:34:57.989 1 000 000,- 441 200 000,-
448544 12.08.2020 15:34:27.930 13 000 000,- 440 200 000,-
448568 12.08.2020 15:33:42.692 1 000 000,- 427 200 000,-
448544 12.08.2020 15:30:33.888 13 000 000,- 426 200 000,-
448568 12.08.2020 15:28:44.020 200 000,- 413 200 000,-
448544 12.08.2020 15:24:27.311 1 600 000,- 413 000 000,-
448568 12.08.2020 15:22:09.292 200 000,- 411 400 000,-
448544 12.08.2020 15:17:55.622 13 000 000,- 411 200 000,-
448408 12.08.2020 15:16:54.806 1 000 000,- 398 200 000,-
448544 12.08.2020 15:16:31.741 13 000 000,- 397 200 000,-
448408 12.08.2020 15:15:24.649 1 000 000,- 384 200 000,-
448544 12.08.2020 15:15:13.525 13 000 000,- 383 200 000,-
448408 12.08.2020 15:13:49.997 1 000 000,- 370 200 000,-
448568 12.08.2020 15:11:43.776 200 000,- 369 200 000,-
448544 12.08.2020 15:09:57.069 51 200 000,- 369 000 000,-
448408 12.08.2020 15:07:43.256 1 000 000,- 317 800 000,-
448228 12.08.2020 15:07:08.310 200 000,- 316 800 000,-
448408 12.08.2020 15:04:22.829 1 000 000,- 316 600 000,-
448384 12.08.2020 15:03:57.467 200 000,- 315 600 000,-
448408 12.08.2020 15:03:36.137 1 000 000,- 315 400 000,-
448384 12.08.2020 15:03:05.279 200 000,- 314 400 000,-
448408 12.08.2020 15:02:01.629 1 000 000,- 314 200 000,-
448384 12.08.2020 15:00:51.397 200 000,- 313 200 000,-
448544 12.08.2020 15:00:30.622 39 600 000,- 313 000 000,-
448408 12.08.2020 15:00:29.390 1 000 000,- 273 400 000,-
448384 12.08.2020 15:00:08.009 200 000,- 272 400 000,-
448228 12.08.2020 14:59:42.043 200 000,- 272 200 000,-
448384 12.08.2020 14:59:14.101 200 000,- 272 000 000,-
448228 12.08.2020 14:59:03.842 200 000,- 271 800 000,-
448408 12.08.2020 14:58:48.249 1 000 000,- 271 600 000,-
448228 12.08.2020 14:58:19.760 200 000,- 270 600 000,-
448384 12.08.2020 14:58:13.258 200 000,- 270 400 000,-
448408 12.08.2020 14:57:49.635 1 000 000,- 270 200 000,-
448384 12.08.2020 14:57:35.817 200 000,- 269 200 000,-
448544 12.08.2020 14:57:26.133 46 800 000,- 269 000 000,-
448478 12.08.2020 14:57:12.611 1 000 000,- 222 200 000,-
448384 12.08.2020 14:56:59.913 200 000,- 221 200 000,-
448408 12.08.2020 14:56:45.996 1 000 000,- 221 000 000,-
448339 12.08.2020 14:56:20.132 3 200 000,- 220 000 000,-
448408 12.08.2020 14:55:51.366 200 000,- 216 800 000,-
448478 12.08.2020 14:55:41.782 200 000,- 216 600 000,-
448408 12.08.2020 14:55:09.078 200 000,- 216 400 000,-
448384 12.08.2020 14:54:55.052 200 000,- 216 200 000,-
448408 12.08.2020 14:54:40.286 200 000,- 216 000 000,-
448384 12.08.2020 14:54:11.061 200 000,- 215 800 000,-
448408 12.08.2020 14:53:41.455 200 000,- 215 600 000,-
448384 12.08.2020 14:52:58.764 200 000,- 215 400 000,-
448408 12.08.2020 14:51:18.909 1 000 000,- 215 200 000,-
448384 12.08.2020 14:50:31.258 200 000,- 214 200 000,-
448478 12.08.2020 14:40:38.075 600 000,- 214 000 000,-
448384 12.08.2020 14:27:31.657 200 000,- 213 400 000,-
448773 12.08.2020 14:20:10.337 200 000,- 213 200 000,-
448544 12.08.2020 14:18:36.532 89 600 000,- 213 000 000,-
448634 12.08.2020 14:17:37.144 200 000,- 123 400 000,-
448294 12.08.2020 14:17:25.219 200 000,- 123 200 000,-
448478 12.08.2020 14:17:18.236 200 000,- 123 000 000,-
448773 12.08.2020 14:15:23.354 200 000,- 122 800 000,-
448634 12.08.2020 14:14:59.857 200 000,- 122 600 000,-
448704 12.08.2020 14:14:27.157 200 000,- 122 400 000,-
448294 12.08.2020 14:14:00.924 200 000,- 122 200 000,-
448634 12.08.2020 14:13:22.825 800 000,- 122 000 000,-
448568 12.08.2020 14:13:01.018 200 000,- 121 200 000,-
448634 12.08.2020 14:12:39.895 200 000,- 121 000 000,-
448294 12.08.2020 14:12:24.247 200 000,- 120 800 000,-
448634 12.08.2020 14:10:50.094 200 000,- 120 600 000,-
448773 12.08.2020 14:10:41.974 200 000,- 120 400 000,-
448634 12.08.2020 14:09:13.540 200 000,- 120 200 000,-
448294 12.08.2020 14:08:09.615 200 000,- 120 000 000,-
448634 12.08.2020 14:04:30.834 200 000,- 119 800 000,-
448773 12.08.2020 14:02:38.532 200 000,- 119 600 000,-
448294 12.08.2020 13:59:42.512 200 000,- 119 400 000,-
448159 12.08.2020 13:56:20.359 200 000,- 119 200 000,-
448773 12.08.2020 13:48:39.031 200 000,- 119 000 000,-
448183 12.08.2020 13:42:43.039 200 000,- 118 800 000,-
448294 12.08.2020 13:39:05.055 200 000,- 118 600 000,-
448773 12.08.2020 12:54:09.216 200 000,- 118 400 000,-
448159 12.08.2020 12:41:36.163 200 000,- 118 200 000,-
448634 12.08.2020 12:10:04.748 200 000,- 118 000 000,-
448929 12.08.2020 12:04:41.870 200 000,- 117 800 000,-
448634 12.08.2020 11:43:08.698 200 000,- 117 600 000,-
448384 12.08.2020 11:38:48.125 200 000,- 117 400 000,-
448294 12.08.2020 11:08:10.033 200 000,- 117 200 000,-
448863 12.08.2020 10:03:55.450 200 000,- 117 000 000,-
448384 12.08.2020 08:34:57.118 200 000,- 116 800 000,-
448544 12.08.2020 08:04:58.247 200 000,- 116 600 000,-
448929 12.08.2020 06:32:22.472 200 000,- 116 400 000,-
448408 11.08.2020 22:38:05.543 200 000,- 116 200 000,-
448728 11.08.2020 21:17:51.328 800 000,- 116 000 000,-
448384 11.08.2020 20:58:11.659 200 000,- 115 200 000,-
448728 11.08.2020 20:54:45.172 4 200 000,- 115 000 000,-
448384 11.08.2020 20:51:57.849 200 000,- 110 800 000,-
448728 11.08.2020 20:51:31.892 200 000,- 110 600 000,-
448384 11.08.2020 20:45:22.070 200 000,- 110 400 000,-
448568 11.08.2020 20:31:49.488 200 000,- 110 200 000,-

Máte otázky?
Kontaktujte nás