Nejvyšší podání učinil účastník dražby
vyhlášená
Pozemek 9.356 m2 s halou a adm. budovou, stanice metra D Olbrachtova, Praha 4 - Pankrác
Začátek dražby
11.8.2020, 20:00
Konec dražby
12.8.2020, 15:00
Minimální příhoz
200 000 Kč
Nejnižší podání
110 000 000 Kč
Aktuální cena

Dražba ještě nezačala.
Do zahájení dražby zbývá:

Číslo
P/1/8/2020
Kategorie
Dražba dobrovolná
Adresa
Popis

English version below

Pozemek o velikosti 9.356 m2 s halou a 4NP budovou (6 600 m2) leží přímo u připravované stanice metra trasy D – Olbrachtova a přiléhá ke křižovatce ulic Na Strži, Jeremenkova, Olbrachtova. U křižovatky jsou zastávky páteřních linek autobusů MHD. Stanice metra trasy C – Pankrác a Budějovická jsou ve vzdálenosti 700 m resp. 800 m.

V návrhu metropolitního plánu se předmětné pozemky nacházejí v lokalitě 531/Sídliště Pankrác I a jedná se o plochu stabilizovanou, zastavitelnou/stavební, modernistické struktury, využití území obytné, přímo na předmětných pozemcích je navržena zástavba s 12 podlažími. Dle platného územního plánu je pozemek zařazen do funkce VN – nerušící výroba a služby, která umožňuje stavby pro nerušící služby a výrobu, administrativní budovy, obchodní zařízení a další.

Na pozemku se nachází čtyřpodlažní skeletová administrativní budova, montovaná servisní hala s provozem autoservisu a menšími obchodními jednotkami a venkovní parkoviště. Prostory ve stavbách a venkovní plochy jsou aktuálně téměř všechny pronajaty, pouze 2.NP a 4.NP administrativní budovy jsou v současné době exekučně vyklizovány (od jiných uživatelů). Pozemek je napojen na všechny obvyklé inženýrské sítě.

Podrobný popis i bohatá fotodokumentace je k dispozici v "Souborech ke stažení".

Prohlídky:

· dne 16.7. 2020 v 10:00 hod.,

· dne 4.8. 2020 v 10:00 hod.

Sraz zájemců o prohlídku je před administrativní budovou Na Strži 1373/35, Praha 4 (Kontakt: Ing. Pavel Čelikovský, tel: +420 777 721 510, email: pavel.celikovsky@gavlas.cz)

Virtuální prohlídky:

K přízemí adm. budovy a k hale je připravena detailní virtuální 3D prohlídka. Virtuální prohlídka je možno shlédnout v kanceláři dražebníka, po předchozí dohodě a po podpisu NDA.

Kontakt:

Ing. Pavel Čelikovský

vedoucí komerčních makléřů

tel.: +420 221 666 666

mobil: +420 777 721 510

e-mail: pavel.celikovsky@gavlas.cz

English version

A 9.356 m2 tract of land with a hall and a four-storey building (6.600 m2) near a planned metro station online D – Olbrachtova lies by an intersection of streets Na Strži, Jeremenkova and Olbrachtova in extremely popular part of Prague called Pankrác. There are important bus stations surrounding the intersection. The nearest metro stations online C are Pankrác and Budějovická, located 700/800 m away.

In the draft of the Metropolitan Plan, the tract of land is situated in area 531/Sídliště Pankrác I. It is a stabilized area, buildable, modernist structure, with residential use of land. A 12-storey high-rise building was designed on the tract. According to the valid zoning plan, the area is managed with the VN function – non-disruptive production and services, which allows constructions of non-disruptive production and services, administration buildings, shopping facilities etc.

four-storey skeletal administration building, prefabricated hall with car service and smaller business units and outdoor parking lot are situated on the property. Most of the areas inside buildings and outdoor areas are being rented now. The second and the fourth story of the administration building is being executory vacated (by former tenants). The property is connected to all usual utilities.

Viewing:

· 16 July 2020 at 10 AM and

· 4 August 2020 at 10 AM

The meeting is in front of the administration building Na Strži 1373/35, Prague 4 (contact info: Pavel Čelikovský, phone number: +420 777 721 510, e-mail: pavel.celikovsky@gavlas.cz)

Virtual tour:

It is possible to view a detailed 3D tour of the 1st floor of the administration building and the hall in the office of the auctioneer, with a prior agreement and after signing the NDA.

Contact:

Pavel Čelikovský

Head of Commercial Real Estate Agents

Phone: +420 221 666 666

Mobile: +420 777 721 510

Email: pavel.celikovsky@gavlas.cz

více
 

Chcete se stát účastníkem této dražby?
Klikněte na tlačítko

Popis objektu

English version below

Pozemek o velikosti 9.356 m2 s halou a 4NP budovou (6 600 m2) leží přímo u připravované stanice metra trasy D – Olbrachtova a přiléhá ke křižovatce ulic Na Strži, Jeremenkova, Olbrachtova. U křižovatky jsou zastávky páteřních linek autobusů MHD. Stanice metra trasy C – Pankrác a Budějovická jsou ve vzdálenosti 700 m resp. 800 m.

V návrhu metropolitního plánu se předmětné pozemky nacházejí v lokalitě 531/Sídliště Pankrác I a jedná se o plochu stabilizovanou, zastavitelnou/stavební, modernistické struktury, využití území obytné, přímo na předmětných pozemcích je navržena zástavba s 12 podlažími. Dle platného územního plánu je pozemek zařazen do funkce VN – nerušící výroba a služby, která umožňuje stavby pro nerušící služby a výrobu, administrativní budovy, obchodní zařízení a další.

Na pozemku se nachází čtyřpodlažní skeletová administrativní budova, montovaná servisní hala s provozem autoservisu a menšími obchodními jednotkami a venkovní parkoviště. Prostory ve stavbách a venkovní plochy jsou aktuálně téměř všechny pronajaty, pouze 2.NP a 4.NP administrativní budovy jsou v současné době exekučně vyklizovány (od jiných uživatelů). Pozemek je napojen na všechny obvyklé inženýrské sítě.

Podrobný popis i bohatá fotodokumentace je k dispozici v "Souborech ke stažení".

Prohlídky:

· dne 16.7. 2020 v 10:00 hod.,

· dne 4.8. 2020 v 10:00 hod.

Sraz zájemců o prohlídku je před administrativní budovou Na Strži 1373/35, Praha 4 (Kontakt: Ing. Pavel Čelikovský, tel: +420 777 721 510, email: pavel.celikovsky@gavlas.cz)

Virtuální prohlídky:

K přízemí adm. budovy a k hale je připravena detailní virtuální 3D prohlídka. Virtuální prohlídka je možno shlédnout v kanceláři dražebníka, po předchozí dohodě a po podpisu NDA.

Kontakt:

Ing. Pavel Čelikovský

vedoucí komerčních makléřů

tel.: +420 221 666 666

mobil: +420 777 721 510

e-mail: pavel.celikovsky@gavlas.cz

English version

A 9.356 m2 tract of land with a hall and a four-storey building (6.600 m2) near a planned metro station online D – Olbrachtova lies by an intersection of streets Na Strži, Jeremenkova and Olbrachtova in extremely popular part of Prague called Pankrác. There are important bus stations surrounding the intersection. The nearest metro stations online C are Pankrác and Budějovická, located 700/800 m away.

In the draft of the Metropolitan Plan, the tract of land is situated in area 531/Sídliště Pankrác I. It is a stabilized area, buildable, modernist structure, with residential use of land. A 12-storey high-rise building was designed on the tract. According to the valid zoning plan, the area is managed with the VN function – non-disruptive production and services, which allows constructions of non-disruptive production and services, administration buildings, shopping facilities etc.

four-storey skeletal administration building, prefabricated hall with car service and smaller business units and outdoor parking lot are situated on the property. Most of the areas inside buildings and outdoor areas are being rented now. The second and the fourth story of the administration building is being executory vacated (by former tenants). The property is connected to all usual utilities.

Viewing:

· 16 July 2020 at 10 AM and

· 4 August 2020 at 10 AM

The meeting is in front of the administration building Na Strži 1373/35, Prague 4 (contact info: Pavel Čelikovský, phone number: +420 777 721 510, e-mail: pavel.celikovsky@gavlas.cz)

Virtual tour:

It is possible to view a detailed 3D tour of the 1st floor of the administration building and the hall in the office of the auctioneer, with a prior agreement and after signing the NDA.

Contact:

Pavel Čelikovský

Head of Commercial Real Estate Agents

Phone: +420 221 666 666

Mobile: +420 777 721 510

Email: pavel.celikovsky@gavlas.cz

Předmět dražby

Stavba č.p. 1373 stojící na pozemku par. č. 1052/3 a pozemky parc. č. 1052/3, 1052/165 a 1052/179, vše zapsané na LV č. 65 pro katastrální území Krč, obec Praha, včetně všech součástí a příslušenství, zejména trafostanice, všech přípojek, zpevněných ploch, opěrných zdí, oplocení, osvětlení, jednoduchých přístřešků, trvalých porostů.


Chcete se stát účastníkem této dražby?
Klikněte na tlačítko
Soubory ke stažení


  Dražební vyhláška: Dražební vyhláška Na Strži, Praha 4.pdf
  Jak se zúčastnit dražby, Na Strži - návod.pdf
  Osoby vyloučené z dražby.pdf
  Poloha a popis nemovitosti.pdf
  Kompletní fotodokumentace.pdf
  Dostupná výkresová dokumentace.pdf
  Snímek pozemkové mapy.pdf
  Znalecký posudek č. 3155-1020.pdf
  Metropolitní plán.pdf
  Územní plán - georeport.pdf
  Vyjádření správců inženýrských sítí.pdf

Umístění objektu

Adresa
Na Strži 1373/35,, Praha 4 - Pankrác

Fotogalerie

 

Máte otázky?
Kontaktujte nás