Nejvyšší podání učinil účastník dražby
vyhlášená
Pozemek o výměře 1.857 m2 k výstavbě RD, Vilsnice, Děčín
Začátek dražby
14.7.2020, 10:00
Konec dražby
16.7.2020, 16:30
Minimální příhoz
10 000 Kč
Nejnižší podání
195 000 Kč
Aktuální cena

Dražba ještě nezačala.
Do zahájení dražby zbývá:

Číslo
CSDD2019
Kategorie
Dražba dobrovolná
Adresa
Popis

Pozemek je umístěn v jižní části obce a charakter okolí odpovídá zástavbě rodinnými domy se zahradami. Nachází se v klidné lokalitě bez zdraví ohrožujících vlivů a v bezprostřední blízkosti je zeleň v podobě lesů a luk.

Dostupnost obchodů v Děčíně je úplná - vybavenost obchodními středisky i specializovanými obchody, kompletní soustava základních, středních i vysokých škol včetně specializovaných zařízení, kompletní vybavenost z hlediska kulturních zařízení a sportovního vyžití, ve městě je kompletní soustava úřadů, pošta, banky apod.

V docházkové vzdálenosti je zastávka MHD a zastávka dálkových spojů je ve vzdálenosti dojezdové.


Popis: 

Pozemek je zapsaný v katastru nemovitosti jako zahrada o výměře 1.857 m2.  Pozemek je mírně svažitý, v současnost nemá přístup z veřejné komunikace - věcné břemeno přístupu přes cizí pozemky ve prospěch předmětu dražby není zřízeno.

Dle sdělení odboru stavebního úřadu – oddělení úřad Územního plánování Magistrátu města Děčín ze dne 8.11.2019 se předmět dražby nachází v nezastavěném území zastavitelné ploše BM-RD městského typu s označením 1Z-1.

Funkční využití zóny BM (1Z-1):  jedná se o území, kde je označeno jako přípustné: trvalé bydlení v rodinných domech, rodinné domy izolované, dvojdomky a řadové rodinné domy s obytnými zahradami, vestavěnou garáží, lokální zařízení škol, maloobchodu, stravování a tělovýchovy, nezbytné přístupové komunikace s MHD, plochy dopravy v klidu, zeleň plošná, strukturní i liniová, zahrádkářské osady, nezbytné technické vybavení.

Plné znění Územně plánovací informace vydané odborem stavebního úřadu -oddělení Úřad územního plánování – Magistrát města Děčín dne 8.11. 2019 je k dispozici níže v přílohách.

 

Více informací naleznete ve Znaleckém posudku, dražební vyhlášce a Územně plánovací informaci, které jsou ke stažení níže.

 

Prohlídky:.

dne 25.6.2020  ve 14:30 hod. a

dne 2.7.2020    ve 14:30 hod.

Sraz zájemců o prohlídku je na křižovatce ulic Višňová a V Lukách, Děčín, okres Děčín, Ústecký kraj

GPS: 50.7527733N, 14.1698428E

 

Zodpovědná osoba:

Emílie Švanová

Mobil: 777 721 518
Tel.: 221 666 666

 

Kontakt pro hypotéky:

Českomoravská stavební spořitelna, a. s.

David Haralík

Mobil: 603 842 529

Email: david.haralik@cmss-oz.cz

více
 

Chcete se stát účastníkem této dražby?
Klikněte na tlačítko

Popis objektu

Pozemek je umístěn v jižní části obce a charakter okolí odpovídá zástavbě rodinnými domy se zahradami. Nachází se v klidné lokalitě bez zdraví ohrožujících vlivů a v bezprostřední blízkosti je zeleň v podobě lesů a luk.

Dostupnost obchodů v Děčíně je úplná - vybavenost obchodními středisky i specializovanými obchody, kompletní soustava základních, středních i vysokých škol včetně specializovaných zařízení, kompletní vybavenost z hlediska kulturních zařízení a sportovního vyžití, ve městě je kompletní soustava úřadů, pošta, banky apod.

V docházkové vzdálenosti je zastávka MHD a zastávka dálkových spojů je ve vzdálenosti dojezdové.


Popis: 

Pozemek je zapsaný v katastru nemovitosti jako zahrada o výměře 1.857 m2.  Pozemek je mírně svažitý, v současnost nemá přístup z veřejné komunikace - věcné břemeno přístupu přes cizí pozemky ve prospěch předmětu dražby není zřízeno.

Dle sdělení odboru stavebního úřadu – oddělení úřad Územního plánování Magistrátu města Děčín ze dne 8.11.2019 se předmět dražby nachází v nezastavěném území zastavitelné ploše BM-RD městského typu s označením 1Z-1.

Funkční využití zóny BM (1Z-1):  jedná se o území, kde je označeno jako přípustné: trvalé bydlení v rodinných domech, rodinné domy izolované, dvojdomky a řadové rodinné domy s obytnými zahradami, vestavěnou garáží, lokální zařízení škol, maloobchodu, stravování a tělovýchovy, nezbytné přístupové komunikace s MHD, plochy dopravy v klidu, zeleň plošná, strukturní i liniová, zahrádkářské osady, nezbytné technické vybavení.

Plné znění Územně plánovací informace vydané odborem stavebního úřadu -oddělení Úřad územního plánování – Magistrát města Děčín dne 8.11. 2019 je k dispozici níže v přílohách.

 

Více informací naleznete ve Znaleckém posudku, dražební vyhlášce a Územně plánovací informaci, které jsou ke stažení níže.

 

Prohlídky:.

dne 25.6.2020  ve 14:30 hod. a

dne 2.7.2020    ve 14:30 hod.

Sraz zájemců o prohlídku je na křižovatce ulic Višňová a V Lukách, Děčín, okres Děčín, Ústecký kraj

GPS: 50.7527733N, 14.1698428E

 

Zodpovědná osoba:

Emílie Švanová

Mobil: 777 721 518
Tel.: 221 666 666

 

Kontakt pro hypotéky:

Českomoravská stavební spořitelna, a. s.

David Haralík

Mobil: 603 842 529

Email: david.haralik@cmss-oz.cz

Předmět dražby

pozemek parc.č. 538/28 v katastrálním území Vilsnice, obec Děčín


Chcete se stát účastníkem této dražby?
Klikněte na tlačítko
Soubory ke stažení


  Dražební vyhláška: CSDD 20,19 - Dražební vyhláška, Vilsnice -Děčín.pdf
  Osoby vyloučené z dražby.pdf
  Jak se zúčastnit dražby pozemku.pdf
  Znalecký posudek.pdf
  Vyjádření územně plánovací informace.pdf
  UPI Vymezení veřejně prospěšných staveb.pdf
  Veolia - existence sítí - stanovisko Vilsnice.pdf
  RWE - existence sítí - stanovisko.pdf
  ČEZ - existence sítí - Sdělení.pdf
  ČEZ - existence sítí -Situační výkres.pdf
  ČEZ - existence sítí - Sdělení ICT.pdf
  ČEZ - existence sítí -Situační výkres ICT.pdf
  Katastrální snímek.png
  Územní plán - výkres.jpg
  Legenda územního plánu.png

Umístění objektu

Adresa
Vilsnice, Děčín

Fotogalerie

 

Máte otázky?
Kontaktujte nás