Nejvyšší podání učinil účastník dražby ID446433
ukončená
Pozemek o výměře 1.857 m2 k výstavbě RD, Vilsnice, Děčín
Začátek dražby
14.7.2020, 10:00
Konec dražby
16.7.2020, 16:30
Minimální příhoz
10 000 Kč
Nejnižší podání
195 000 Kč
Aktuální cena 265 000 Kč

Přiklepnuto, dražba skončila.


Cena dosažená vydražením činí

265 000 Kč


Vydražitelem se stává účastník dražby

ID446433Číslo
CSDD2019
Kategorie
Dražba dobrovolná
Adresa
Popis

Pozemek je umístěn v jižní části obce a charakter okolí odpovídá zástavbě rodinnými domy se zahradami. Nachází se v klidné lokalitě bez zdraví ohrožujících vlivů a v bezprostřední blízkosti je zeleň v podobě lesů a luk.

Dostupnost obchodů v Děčíně je úplná - vybavenost obchodními středisky i specializovanými obchody, kompletní soustava základních, středních i vysokých škol včetně specializovaných zařízení, kompletní vybavenost z hlediska kulturních zařízení a sportovního vyžití, ve městě je kompletní soustava úřadů, pošta, banky apod.

V docházkové vzdálenosti je zastávka MHD a zastávka dálkových spojů je ve vzdálenosti dojezdové.


Popis: 

Pozemek je zapsaný v katastru nemovitosti jako zahrada o výměře 1.857 m2.  Pozemek je mírně svažitý, v současnost nemá přístup z veřejné komunikace - věcné břemeno přístupu přes cizí pozemky ve prospěch předmětu dražby není zřízeno.

Dle sdělení odboru stavebního úřadu – oddělení úřad Územního plánování Magistrátu města Děčín ze dne 8.11.2019 se předmět dražby nachází v nezastavěném území zastavitelné ploše BM-RD městského typu s označením 1Z-1.

Funkční využití zóny BM (1Z-1):  jedná se o území, kde je označeno jako přípustné: trvalé bydlení v rodinných domech, rodinné domy izolované, dvojdomky a řadové rodinné domy s obytnými zahradami, vestavěnou garáží, lokální zařízení škol, maloobchodu, stravování a tělovýchovy, nezbytné přístupové komunikace s MHD, plochy dopravy v klidu, zeleň plošná, strukturní i liniová, zahrádkářské osady, nezbytné technické vybavení.

Plné znění Územně plánovací informace vydané odborem stavebního úřadu -oddělení Úřad územního plánování – Magistrát města Děčín dne 8.11. 2019 je k dispozici níže v přílohách.

 

Více informací naleznete ve Znaleckém posudku, dražební vyhlášce a Územně plánovací informaci, které jsou ke stažení níže.

 

Prohlídky:.

dne 25.6.2020  ve 14:30 hod. a

dne 2.7.2020    ve 14:30 hod.

Sraz zájemců o prohlídku je na křižovatce ulic Višňová a V Lukách, Děčín, okres Děčín, Ústecký kraj

GPS: 50.7527733N, 14.1698428E

 

Zodpovědná osoba:

Emílie Švanová

Mobil: 777 721 518
Tel.: 221 666 666

 

Kontakt pro hypotéky:

Českomoravská stavební spořitelna, a. s.

David Haralík

Mobil: 603 842 529

Email: david.haralik@cmss-oz.cz

více
 

Popis objektu

Pozemek je umístěn v jižní části obce a charakter okolí odpovídá zástavbě rodinnými domy se zahradami. Nachází se v klidné lokalitě bez zdraví ohrožujících vlivů a v bezprostřední blízkosti je zeleň v podobě lesů a luk.

Dostupnost obchodů v Děčíně je úplná - vybavenost obchodními středisky i specializovanými obchody, kompletní soustava základních, středních i vysokých škol včetně specializovaných zařízení, kompletní vybavenost z hlediska kulturních zařízení a sportovního vyžití, ve městě je kompletní soustava úřadů, pošta, banky apod.

V docházkové vzdálenosti je zastávka MHD a zastávka dálkových spojů je ve vzdálenosti dojezdové.


Popis: 

Pozemek je zapsaný v katastru nemovitosti jako zahrada o výměře 1.857 m2.  Pozemek je mírně svažitý, v současnost nemá přístup z veřejné komunikace - věcné břemeno přístupu přes cizí pozemky ve prospěch předmětu dražby není zřízeno.

Dle sdělení odboru stavebního úřadu – oddělení úřad Územního plánování Magistrátu města Děčín ze dne 8.11.2019 se předmět dražby nachází v nezastavěném území zastavitelné ploše BM-RD městského typu s označením 1Z-1.

Funkční využití zóny BM (1Z-1):  jedná se o území, kde je označeno jako přípustné: trvalé bydlení v rodinných domech, rodinné domy izolované, dvojdomky a řadové rodinné domy s obytnými zahradami, vestavěnou garáží, lokální zařízení škol, maloobchodu, stravování a tělovýchovy, nezbytné přístupové komunikace s MHD, plochy dopravy v klidu, zeleň plošná, strukturní i liniová, zahrádkářské osady, nezbytné technické vybavení.

Plné znění Územně plánovací informace vydané odborem stavebního úřadu -oddělení Úřad územního plánování – Magistrát města Děčín dne 8.11. 2019 je k dispozici níže v přílohách.

 

Více informací naleznete ve Znaleckém posudku, dražební vyhlášce a Územně plánovací informaci, které jsou ke stažení níže.

 

Prohlídky:.

dne 25.6.2020  ve 14:30 hod. a

dne 2.7.2020    ve 14:30 hod.

Sraz zájemců o prohlídku je na křižovatce ulic Višňová a V Lukách, Děčín, okres Děčín, Ústecký kraj

GPS: 50.7527733N, 14.1698428E

 

Zodpovědná osoba:

Emílie Švanová

Mobil: 777 721 518
Tel.: 221 666 666

 

Kontakt pro hypotéky:

Českomoravská stavební spořitelna, a. s.

David Haralík

Mobil: 603 842 529

Email: david.haralik@cmss-oz.cz

Předmět dražby

pozemek parc.č. 538/28 v katastrálním území Vilsnice, obec Děčín

Soubory ke stažení


  Dražební vyhláška: CSDD 20,19 - Dražební vyhláška, Vilsnice -Děčín.pdf
  Osoby vyloučené z dražby.pdf
  Jak se zúčastnit dražby pozemku.pdf
  Znalecký posudek.pdf
  Vyjádření územně plánovací informace.pdf
  UPI Vymezení veřejně prospěšných staveb.pdf
  Veolia - existence sítí - stanovisko Vilsnice.pdf
  RWE - existence sítí - stanovisko.pdf
  ČEZ - existence sítí - Sdělení.pdf
  ČEZ - existence sítí -Situační výkres.pdf
  ČEZ - existence sítí - Sdělení ICT.pdf
  ČEZ - existence sítí -Situační výkres ICT.pdf
  Katastrální snímek.png
  Územní plán - výkres.jpg
  Legenda územního plánu.png

Umístění objektu

Adresa
Vilsnice, Děčín

Fotogalerie

 
Účastník dražby Čas příhozu Výše příhozu Nabídka
446433 16.07.2020 16:44:18.501 10 000,- 265 000,-
447659 16.07.2020 16:39:53.807 10 000,- 255 000,-
446433 16.07.2020 16:39:31.178 10 000,- 245 000,-
447659 16.07.2020 16:35:07.770 10 000,- 235 000,-
446433 16.07.2020 16:31:06.082 10 000,- 225 000,-
447659 16.07.2020 16:27:57.802 10 000,- 215 000,-
446433 16.07.2020 16:07:00.168 10 000,- 205 000,-
447659 16.07.2020 15:44:51.738 0,- 195 000,-

Máte otázky?
Kontaktujte nás