Nejvyšší podání učinil účastník dražby
vyhlášená
Rodinný dům s pozemky 1 167 m2, Křešice - Zahořany, okres Litoměřice, spoluvlastnický podíl o velikosti ½
Začátek dražby
5.2.2020, 10:00
Konec dražby
7.2.2020, 13:00
Minimální příhoz
5 000 Kč
Nejnižší podání
336 667 Kč
Aktuální cena

Dražba ještě nezačala.
Do zahájení dražby zbývá:

Číslo
CSDD2319
Kategorie
Dražba dobrovolná
Adresa
Popis

Rodinný dům s pozemky 1 167 m2

Zahořany 9, 411 48 Křešice

Okres Litoměřice

spoluvlastnický podíl o velikosti ½

Druhá polovina domu bude zpeněžována 7.2. 2020 v exekuční dražbě na www.exdrazby.cz

Předmět dražby je situovaný do nepravidelného tvaru, nachází se v zastavěné, okrajové části obce Křešice, v místní části Zahořany, v řadové zástavbě jako samostatně stojící.

Obec Křešice spadá do oblasti labského úvalu, na pravém břehu Labe, severovýchodně od jeho toku. Polabská rovina zde začíná přecházet do zvlněné krajiny, navazující již na České středohoří. Územím podél řeky Labe prochází komunikace II. třídy a v místě přechodu roviny na zvlněný terén vede železniční trať č. 072 Děčín – Ústí n. L. Vzdálenost do Litoměřic cca 7 km.
Obec Křešice tvoří pět částí, centrální obcí jsou Křešice, severně na ně navazují Zahořany, západně od nich Třeboutice, jižně Nučnice a nejvzdálenější částí je směrem na severovýchod Sedlec. Území všech obcí zůstalo téměř nedotknuté, s historicky odpovídajícím charakterem zástavby.

Dominantou v území je areál kostela Nejsvětější trojice a místní zámek.
V obci je základní občanská vybavenost: obchod, restaurace, pošta, obecní úřad, ZŠ, MŠ. Autobusové spojení do Litoměřic, vlaková zastávka.

Popis:

Jedná se o přízemní, zděný, pravděpodobně nepodsklepený rodinný dům bez využitého podkroví pod sedlovou střechou krytou plechovou krytinou. Konstrukce zděná. Dům je pravděpodobně napojen na inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod a plynové vedení. Vnitřní dispozice objektu nebyla zjištěna. Zastavěná plocha I. NP: 116,03 m2.

Původní stáří objektu je dle dostupných podkladových materiálů, místního šetření a dle odborného odhadu zpracovatele přes 60 roků. V průběhu své celkové životnosti objekt pravděpodobně procházel jen běžnou údržbou prvků krátkodobých životností. Celkový technický stav a údržbu lze ke dni ocenění uvažovat jako stavba v mírně podprůměrném stavu (předpoklad provedení menších stavebních úprav).

Vedlejší stavby: na přední část rodinného domu, vpravo (pohled z přístupové komunikace), navazuje přízemní, pravděpodobně zděná vedlejší stavba s pultovou střechou krytou standardní krytinou. Příslušenství je tvořeno těmito venkovními úpravami: oplocení – drátěné pletivo v kovových rámech s kovovými sloupky a podezdívkou, oplocení – dřevěné latě s kovovými sloupky a částečnou podezdívkou, kovová vrátka s drátěným pletivem v kovových rámech, kovová vrátka s dřevěnými latěmi, zpevněné plochy betonové, zpevněné plochy dlážděné, studna, přípojky IS.

 

Pozemky o velikosti 1167 m2 leží v mírně sklonitém až sklonitém terénu jsou přístupné po veřejné, zpevněné komunikaci ve vlastnictví Obce Křešice. Parkování je možné na vlastním pozemku.

 

Pozemek zahrady parc.č. 816/5 o výměře 854 m2 se nachází přes místní nefrekventovanou komunikaci, v územním plánu je veden jako zahrada v zastavitelném území.


Více informací naleznete ve Znaleckém posudku a v Dražební vyhlášce, které jsou ke stažení níže.


Prohlídky:

dne 24.1.2020   15:30 hod. a

dne 31.1.2020   15:30 hod.

Sraz zájemců o prohlídku je před domem na adrese: Zahořany 9, 411 48 Křešice, okres Litoměřice

Pokud vlastník nebo osoba, která má předmět dražby v držení nebo nájmu, neumožní řádnou prohlídku předmětu dražby, bude prohlídka provedena v rámci možností.

 

Zodpovědná osoba:

Emílie Švanová

Mobil: 777 721 518
Tel.: 221 666 666

 

Kontakt na hypotéky

Českomoravská stavební spořitelna, a. s.

David Haralík

Mobil: 603 842 529

e-mail: david.haralik@cmss-oz.cz 

více
 

Chcete se stát účastníkem této dražby?
Klikněte na tlačítko

Popis objektu

Rodinný dům s pozemky 1 167 m2

Zahořany 9, 411 48 Křešice

Okres Litoměřice

spoluvlastnický podíl o velikosti ½

Druhá polovina domu bude zpeněžována 7.2. 2020 v exekuční dražbě na www.exdrazby.cz

Předmět dražby je situovaný do nepravidelného tvaru, nachází se v zastavěné, okrajové části obce Křešice, v místní části Zahořany, v řadové zástavbě jako samostatně stojící.

Obec Křešice spadá do oblasti labského úvalu, na pravém břehu Labe, severovýchodně od jeho toku. Polabská rovina zde začíná přecházet do zvlněné krajiny, navazující již na České středohoří. Územím podél řeky Labe prochází komunikace II. třídy a v místě přechodu roviny na zvlněný terén vede železniční trať č. 072 Děčín – Ústí n. L. Vzdálenost do Litoměřic cca 7 km.
Obec Křešice tvoří pět částí, centrální obcí jsou Křešice, severně na ně navazují Zahořany, západně od nich Třeboutice, jižně Nučnice a nejvzdálenější částí je směrem na severovýchod Sedlec. Území všech obcí zůstalo téměř nedotknuté, s historicky odpovídajícím charakterem zástavby.

Dominantou v území je areál kostela Nejsvětější trojice a místní zámek.
V obci je základní občanská vybavenost: obchod, restaurace, pošta, obecní úřad, ZŠ, MŠ. Autobusové spojení do Litoměřic, vlaková zastávka.

Popis:

Jedná se o přízemní, zděný, pravděpodobně nepodsklepený rodinný dům bez využitého podkroví pod sedlovou střechou krytou plechovou krytinou. Konstrukce zděná. Dům je pravděpodobně napojen na inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod a plynové vedení. Vnitřní dispozice objektu nebyla zjištěna. Zastavěná plocha I. NP: 116,03 m2.

Původní stáří objektu je dle dostupných podkladových materiálů, místního šetření a dle odborného odhadu zpracovatele přes 60 roků. V průběhu své celkové životnosti objekt pravděpodobně procházel jen běžnou údržbou prvků krátkodobých životností. Celkový technický stav a údržbu lze ke dni ocenění uvažovat jako stavba v mírně podprůměrném stavu (předpoklad provedení menších stavebních úprav).

Vedlejší stavby: na přední část rodinného domu, vpravo (pohled z přístupové komunikace), navazuje přízemní, pravděpodobně zděná vedlejší stavba s pultovou střechou krytou standardní krytinou. Příslušenství je tvořeno těmito venkovními úpravami: oplocení – drátěné pletivo v kovových rámech s kovovými sloupky a podezdívkou, oplocení – dřevěné latě s kovovými sloupky a částečnou podezdívkou, kovová vrátka s drátěným pletivem v kovových rámech, kovová vrátka s dřevěnými latěmi, zpevněné plochy betonové, zpevněné plochy dlážděné, studna, přípojky IS.

 

Pozemky o velikosti 1167 m2 leží v mírně sklonitém až sklonitém terénu jsou přístupné po veřejné, zpevněné komunikaci ve vlastnictví Obce Křešice. Parkování je možné na vlastním pozemku.

 

Pozemek zahrady parc.č. 816/5 o výměře 854 m2 se nachází přes místní nefrekventovanou komunikaci, v územním plánu je veden jako zahrada v zastavitelném území.


Více informací naleznete ve Znaleckém posudku a v Dražební vyhlášce, které jsou ke stažení níže.


Prohlídky:

dne 24.1.2020   15:30 hod. a

dne 31.1.2020   15:30 hod.

Sraz zájemců o prohlídku je před domem na adrese: Zahořany 9, 411 48 Křešice, okres Litoměřice

Pokud vlastník nebo osoba, která má předmět dražby v držení nebo nájmu, neumožní řádnou prohlídku předmětu dražby, bude prohlídka provedena v rámci možností.

 

Zodpovědná osoba:

Emílie Švanová

Mobil: 777 721 518
Tel.: 221 666 666

 

Kontakt na hypotéky

Českomoravská stavební spořitelna, a. s.

David Haralík

Mobil: 603 842 529

e-mail: david.haralik@cmss-oz.cz 

Předmět dražby

spoluvlastnický podíl o velikosti ½ na nemovitých věcech: pozemek parc.č. St. 19, součástí je stavba: Zahořany, č.p. 9, a pozemky parc.č. 23 a 816/5, vše v katastrálním území Zahořany u Litoměřic, obec Křešice


Chcete se stát účastníkem této dražby?
Klikněte na tlačítko
Soubory ke stažení


  Dražební vyhláška: CSDD2319 Dražební vyhláška, Záhořany.pdf
  Osoby vyloučené z dražby.pdf
  Jak se zúčastnit dražby domu Křešice Zahořany.pdf
  Znalecký posudek.pdf
  Územní plán.pdf
  Územní plán tech.infrastruktura.pdf
  KS.pdf
  Podmínky ochrany sítě ČEZd.pdf
  ČEZd - existence sítí - sdělení.pdf
  ČEZd- existence sítí - Situační výkres.pdf
  GasNet- existence sítí - Situační výkres.pdf
  ICT - existence sítí - sdělení.pdf
  ICT - existence sítí - Situační výkres.pdf
  TPS - existence sítí - sdělení.pdf
  TPS - existence sítí - Situační výkres.pdf

Umístění objektu

Adresa
Zahořany 9,, 411 48 Křešice – Zahořany, okres Litoměřice

Fotogalerie

 

Máte otázky?
Kontaktujte nás