Nejvyšší podání učinil účastník dražby ID437918
ukončená
Škola, internát a dílny (4.261 m²) s pozemky 3.429 m², Vidnava, okres Jeseník
Začátek dražby
18.12.2019, 10:00
Konec dražby
19.12.2019, 14:30
Minimální příhoz
5 000 Kč
Nejnižší podání
1 500 000 Kč
Aktuální cena 1 905 000 Kč

Přiklepnuto, dražba skončila.


Cena dosažená vydražením činí

1 905 000 Kč


Vydražitelem se stává účastník dražby

ID437918Číslo
DDO011219
Kategorie
Dražba dobrovolná
Adresa
Popis

Město Vidnava, ve kterém se nachází škola, leží poblíž státní hranice s Polskem a je vzdáleno 23 km od okresního města Jeseník. Škola (bývalý klášter Milosrdných sester sv. Karla Boromejského) se nachází v samém centru města mezi ulicemi Klášterní a Pivovarská. Ve městě je městský úřad, pošta, základní a mateřská škola, základní umělecká škola a další občanská vybavenost. Ve městě se nachází zámek.

Dopravně je město obsluhováno autobusy společnosti Arriva Morava, a.s.

V okolí města se nachází množství idylických přírodních zákoutí, např. Kaolínový lom, lom Štáchlovice, přírodní rezervace Vidnavské mokřiny. Ve vzdálenosti 12 km se nachází Nyská Riviera (Nyské a Otmuchovské jezero) poskytující nerušenou relaxaci, koupání v čisté vodě, vodní i jiné sporty. Jezera nejsou dosud zasažena turistickým ruchem, mají dostatek idylických zákoutí, písčitých pláží.

 

Popis:

Předmětem dražby je soubor pozemků se stavbami, které spolu s oplocením tvoří uzavřený areál, naposledy užívaný jako internát a škola s dílnami a sklady.

Původně se jedná o bývalý klášter s kaplí, který byl od roku 1962 užíván jako učňovská škola. V letech 1964-1965 proběhla rekonstrukce objektu č. p. 251 na pokoje pro učně. V roce 1965 část objektu zničil požár. Od roku 1966 do roku 1976 proběhly rekonstrukce objektů č. p. 251 a 107 a tyto byly využívány jako internát, škola a dílny. Kaple byla zrekonstruována na tělocvičnu. Vedlejší objekty tvoří dílny na pozemcích parc. č. St. 268/2 a St. 268/3 a sklad na pozemku parc. č. St. 470.

Celý komplex sloužil jako učňovská škola do roku 2013. V současné době je bez využití. Objekty jsou připojeny na veškeré inženýrské sítě. Přístup je z obecní zpevněné komunikace Klášterní.

 

Stavby:

Název objektu  

Zastavěná

Podlahová

plocha

plocha

 [m2]

 [m2]

1. Dílny a internát

2120

1693

stará část

 

 

2. Internát

1026

723

nová část

 

 

3. Prádelna a tělocvična

422

412

 

 

 

4. Škola

1233

1136

 

 

 

5.,6.Sklady

362

281

 

 

 

7.Sklad – pergola

36

16

 

 

 

CELKEM

5199

4261

 

1. Stavba občanské vybavenosti č. p. 107 na pozemku parc. č. St. 268/1 (dílny a internát-stará část)

Jedná se o podsklepený čtyřpodlažní objekt se sklonitou střechou, cca z roku 1867. Objekt je zděný, s přímým dvouramenným schodištěm. V 1.PP se nachází sklady, kuchyň se zázemím, šatny, sociální zázemí a kotelna. V 1.NP jsou jídelny a sociální zázemí. V dalších podlažích ubytování studentů včetně zázemí.

2. Stavba občanské vybavenosti č. p. 107 na pozemku parc. č. St. 268/1 (internát-nová část)

Jedná se o podsklepený čtyřpodlažní objekt se sklonitou střechou, cca z roku 1966. Objekt je zděný, s přímým dvouramenným schodištěm. V 1.PP se nachází chodba. V dalších podlažích prostory pro ubytování studentů včetně zázemí.

3. Stavba občanské vybavenosti č. p. 107 na pozemku parc. č. St. 268/1 (prádelna, sklady tělocvična)

Jedná se o nepodsklepený přízemní objekt se sklonitou střechou, cca z roku 1914. Objekt je zděný. Část sloužila jako kaple, která byla později přebudována na tělocvičnu. Další části sloužily jako prostory pro výuku (prádelna, žehlírna), sklady,  šatny, nářaďovna, posilovna, kotelna a bývalá garáž. 

4. Stavba občanské vybavenosti č. p. 251 na pozemku parc. č. St. 257/3 (škola)

Jedná se o podsklepený třípodlažní objekt s podkrovím, se sklonitou střechou, cca z roku 1914. Objekt je zděný, s přímým dvouramenným schodištěm. V 1.PP se nachází šatny, střelnice, sklady. V dalších podlažích jsou učebny a další doplňkové prostory školy. Na půdě je v současné době umístěno telekomunikační zařízení.

5. Jiné stavby bez čp/če na pozemcích parc. č. St. 268/2 a St. 268/3 (sklady)

Jedná se o přízemní zděné objekty s pultovou střechou, které sloužily jako dílny, cca z roku 1914. Naposledy sloužily pro skladování.

6. Jiná stavba bez čp/če na pozemku parc. č. St. 470 (sklad)

Jedná se o přízemní zděný objekt s pultovou střechou, který sloužil jako sklad, cca z roku 1966.

7. Sklad na pozemku parc. č. 342/1

Jedná se o přízemní zděný objekt, původní márnice cca z roku 1914, s pultovou střechou, který sloužil jako pergola a sklad.


Pozemek

Celková výměra pozemků dle evidence katastru nemovitostí ke dni vydání této dražební vyhlášky činí 3.429 m2.

 

Předmět dražby se dle  územním plánu města Vidnava  nachází v ploše OV určené pro využití „plochy občanského vybavení-veřejná infrastruktura“. Dále se pozemky nacházejí v ploše vyhlášené památkové zóny. Část pozemků, která sousedí s ulicí Pivovarská je zahrnuta v záplavovém území Q100.


Více informací naleznete v Dražební vyhlášce a Znaleckém posudku, které jsou ke stažení níže.


Prohlídky:

dne 28. 11. 2019 v 15:00 hod.

dne 11. 12. 2019 v 15:00 hod.

Sraz zájemců o prohlídku je před domem na výše uvedené adrese předmětu dražby.

Pokud vlastník nebo osoba, která má předmět dražby v držení nebo nájmu, neumožní řádnou prohlídku předmětu dražby, bude prohlídka provedena v rámci možností.


Zodpovědná osoba:

Simona Drastichová
E-mail: simona.drastichova@gavlas.cz

Mobil: 777 733 355
Tel.: 596 113 377

více
 

Popis objektu

Město Vidnava, ve kterém se nachází škola, leží poblíž státní hranice s Polskem a je vzdáleno 23 km od okresního města Jeseník. Škola (bývalý klášter Milosrdných sester sv. Karla Boromejského) se nachází v samém centru města mezi ulicemi Klášterní a Pivovarská. Ve městě je městský úřad, pošta, základní a mateřská škola, základní umělecká škola a další občanská vybavenost. Ve městě se nachází zámek.

Dopravně je město obsluhováno autobusy společnosti Arriva Morava, a.s.

V okolí města se nachází množství idylických přírodních zákoutí, např. Kaolínový lom, lom Štáchlovice, přírodní rezervace Vidnavské mokřiny. Ve vzdálenosti 12 km se nachází Nyská Riviera (Nyské a Otmuchovské jezero) poskytující nerušenou relaxaci, koupání v čisté vodě, vodní i jiné sporty. Jezera nejsou dosud zasažena turistickým ruchem, mají dostatek idylických zákoutí, písčitých pláží.

 

Popis:

Předmětem dražby je soubor pozemků se stavbami, které spolu s oplocením tvoří uzavřený areál, naposledy užívaný jako internát a škola s dílnami a sklady.

Původně se jedná o bývalý klášter s kaplí, který byl od roku 1962 užíván jako učňovská škola. V letech 1964-1965 proběhla rekonstrukce objektu č. p. 251 na pokoje pro učně. V roce 1965 část objektu zničil požár. Od roku 1966 do roku 1976 proběhly rekonstrukce objektů č. p. 251 a 107 a tyto byly využívány jako internát, škola a dílny. Kaple byla zrekonstruována na tělocvičnu. Vedlejší objekty tvoří dílny na pozemcích parc. č. St. 268/2 a St. 268/3 a sklad na pozemku parc. č. St. 470.

Celý komplex sloužil jako učňovská škola do roku 2013. V současné době je bez využití. Objekty jsou připojeny na veškeré inženýrské sítě. Přístup je z obecní zpevněné komunikace Klášterní.

 

Stavby:

Název objektu  

Zastavěná

Podlahová

plocha

plocha

 [m2]

 [m2]

1. Dílny a internát

2120

1693

stará část

 

 

2. Internát

1026

723

nová část

 

 

3. Prádelna a tělocvična

422

412

 

 

 

4. Škola

1233

1136

 

 

 

5.,6.Sklady

362

281

 

 

 

7.Sklad – pergola

36

16

 

 

 

CELKEM

5199

4261

 

1. Stavba občanské vybavenosti č. p. 107 na pozemku parc. č. St. 268/1 (dílny a internát-stará část)

Jedná se o podsklepený čtyřpodlažní objekt se sklonitou střechou, cca z roku 1867. Objekt je zděný, s přímým dvouramenným schodištěm. V 1.PP se nachází sklady, kuchyň se zázemím, šatny, sociální zázemí a kotelna. V 1.NP jsou jídelny a sociální zázemí. V dalších podlažích ubytování studentů včetně zázemí.

2. Stavba občanské vybavenosti č. p. 107 na pozemku parc. č. St. 268/1 (internát-nová část)

Jedná se o podsklepený čtyřpodlažní objekt se sklonitou střechou, cca z roku 1966. Objekt je zděný, s přímým dvouramenným schodištěm. V 1.PP se nachází chodba. V dalších podlažích prostory pro ubytování studentů včetně zázemí.

3. Stavba občanské vybavenosti č. p. 107 na pozemku parc. č. St. 268/1 (prádelna, sklady tělocvična)

Jedná se o nepodsklepený přízemní objekt se sklonitou střechou, cca z roku 1914. Objekt je zděný. Část sloužila jako kaple, která byla později přebudována na tělocvičnu. Další části sloužily jako prostory pro výuku (prádelna, žehlírna), sklady,  šatny, nářaďovna, posilovna, kotelna a bývalá garáž. 

4. Stavba občanské vybavenosti č. p. 251 na pozemku parc. č. St. 257/3 (škola)

Jedná se o podsklepený třípodlažní objekt s podkrovím, se sklonitou střechou, cca z roku 1914. Objekt je zděný, s přímým dvouramenným schodištěm. V 1.PP se nachází šatny, střelnice, sklady. V dalších podlažích jsou učebny a další doplňkové prostory školy. Na půdě je v současné době umístěno telekomunikační zařízení.

5. Jiné stavby bez čp/če na pozemcích parc. č. St. 268/2 a St. 268/3 (sklady)

Jedná se o přízemní zděné objekty s pultovou střechou, které sloužily jako dílny, cca z roku 1914. Naposledy sloužily pro skladování.

6. Jiná stavba bez čp/če na pozemku parc. č. St. 470 (sklad)

Jedná se o přízemní zděný objekt s pultovou střechou, který sloužil jako sklad, cca z roku 1966.

7. Sklad na pozemku parc. č. 342/1

Jedná se o přízemní zděný objekt, původní márnice cca z roku 1914, s pultovou střechou, který sloužil jako pergola a sklad.


Pozemek

Celková výměra pozemků dle evidence katastru nemovitostí ke dni vydání této dražební vyhlášky činí 3.429 m2.

 

Předmět dražby se dle  územním plánu města Vidnava  nachází v ploše OV určené pro využití „plochy občanského vybavení-veřejná infrastruktura“. Dále se pozemky nacházejí v ploše vyhlášené památkové zóny. Část pozemků, která sousedí s ulicí Pivovarská je zahrnuta v záplavovém území Q100.


Více informací naleznete v Dražební vyhlášce a Znaleckém posudku, které jsou ke stažení níže.


Prohlídky:

dne 28. 11. 2019 v 15:00 hod.

dne 11. 12. 2019 v 15:00 hod.

Sraz zájemců o prohlídku je před domem na výše uvedené adrese předmětu dražby.

Pokud vlastník nebo osoba, která má předmět dražby v držení nebo nájmu, neumožní řádnou prohlídku předmětu dražby, bude prohlídka provedena v rámci možností.


Zodpovědná osoba:

Simona Drastichová
E-mail: simona.drastichova@gavlas.cz

Mobil: 777 733 355
Tel.: 596 113 377

Předmět dražby

Předmětem dražby je soubor nemovitých věcí, a to: 

pozemek parc.č. St. 257/3, jehož součástí  je stavba č.p. 251 - stavba občanského vybavení

pozemek parc.č. St. 268/1, jehož součástí je stavba č.p. 107 - stavba občanského vybavení

pozemek  parc.č. St. 268/2, jehož součástí  je stavba bez č.p./č.e. - jiná stavba

pozemek  parc.č. St. 268/3, jehož součástí je stavba bez č.p./č.e. - jiná stavba

pozemek  parc.č. St. 470, jehož součástí  je stavba bez č.p./č.e. - jiná stavba

pozemek  94/1

pozemek  94/2

pozemek  342/1

pozemek  342/2,

vše v katastrálním území Vidnava, včetně všech součástí a příslušenství, zejména přípojek inženýrských sítí.

Soubory ke stažení


  Dražební vyhláška: Dražební vyhláška Vidnava
  Osoby vyloučené z dražby Vidnava.pdf
  Jak se zúčastnit dražby Vidnava.pdf
  Znalecký posudek Vidnava
  Georeport Vidnava.pdf
  ČEZ D Existence sítí - sdělení a situační výkres Vidnava
  GasNet Existence sítí - sdělení a situační výkres Vidnava
  Vyjádření k územně plánovací dokumentaci Vidnava.pdf

Umístění objektu

Adresa
Klášterní č.p. 251 a č.p. 107,, 790 55 Vidnava, okres Jeseník

Fotogalerie

 
Účastník dražby Čas příhozu Výše příhozu Nabídka
437918 19.12.2019 14:40:10.865 5 000,- 1 905 000,-
437508 19.12.2019 14:40:05.303 15 000,- 1 900 000,-
437918 19.12.2019 14:39:14.678 5 000,- 1 885 000,-
437508 19.12.2019 14:39:10.221 5 000,- 1 880 000,-
437918 19.12.2019 14:39:00.928 5 000,- 1 875 000,-
437508 19.12.2019 14:38:54.963 5 000,- 1 870 000,-
437918 19.12.2019 14:38:50.696 5 000,- 1 865 000,-
437508 19.12.2019 14:38:46.214 5 000,- 1 860 000,-
437918 19.12.2019 14:38:34.771 5 000,- 1 855 000,-
437508 19.12.2019 14:38:27.911 5 000,- 1 850 000,-
437918 19.12.2019 14:37:37.668 5 000,- 1 845 000,-
437508 19.12.2019 14:37:33.633 5 000,- 1 840 000,-
437918 19.12.2019 14:37:26.541 5 000,- 1 835 000,-
437508 19.12.2019 14:37:20.686 5 000,- 1 830 000,-
437918 19.12.2019 14:36:53.898 5 000,- 1 825 000,-
437508 19.12.2019 14:36:49.690 5 000,- 1 820 000,-
437918 19.12.2019 14:36:36.426 5 000,- 1 815 000,-
437508 19.12.2019 14:36:28.998 5 000,- 1 810 000,-
437918 19.12.2019 14:35:30.976 5 000,- 1 805 000,-
437508 19.12.2019 14:35:27.235 5 000,- 1 800 000,-
437918 19.12.2019 14:35:20.888 5 000,- 1 795 000,-
437508 19.12.2019 14:35:16.110 5 000,- 1 790 000,-
437918 19.12.2019 14:35:00.874 5 000,- 1 785 000,-
437508 19.12.2019 14:34:56.490 5 000,- 1 780 000,-
437918 19.12.2019 14:34:50.198 5 000,- 1 775 000,-
437508 19.12.2019 14:34:43.598 5 000,- 1 770 000,-
437918 19.12.2019 14:34:16.950 5 000,- 1 765 000,-
437508 19.12.2019 14:34:12.609 5 000,- 1 760 000,-
437918 19.12.2019 14:33:49.119 5 000,- 1 755 000,-
437508 19.12.2019 14:33:44.388 5 000,- 1 750 000,-
437918 19.12.2019 14:33:18.657 5 000,- 1 745 000,-
437508 19.12.2019 14:33:14.048 5 000,- 1 740 000,-
437918 19.12.2019 14:33:04.834 5 000,- 1 735 000,-
437508 19.12.2019 14:32:58.813 25 000,- 1 730 000,-
437918 19.12.2019 14:32:01.426 5 000,- 1 705 000,-
437508 19.12.2019 14:31:57.874 25 000,- 1 700 000,-
437918 19.12.2019 14:31:29.572 5 000,- 1 675 000,-
437508 19.12.2019 14:31:24.927 10 000,- 1 670 000,-
437918 19.12.2019 14:30:54.763 10 000,- 1 660 000,-
437508 19.12.2019 14:30:14.347 45 000,- 1 650 000,-
437918 19.12.2019 14:29:50.618 5 000,- 1 605 000,-
437508 19.12.2019 14:29:45.472 5 000,- 1 600 000,-
437918 19.12.2019 14:29:39.433 5 000,- 1 595 000,-
437508 19.12.2019 14:29:34.373 15 000,- 1 590 000,-
437918 19.12.2019 14:29:20.060 5 000,- 1 575 000,-
437508 19.12.2019 14:29:14.812 5 000,- 1 570 000,-
437918 19.12.2019 14:29:09.525 5 000,- 1 565 000,-
437508 19.12.2019 14:29:05.884 5 000,- 1 560 000,-
437918 19.12.2019 14:28:52.538 5 000,- 1 555 000,-
437508 19.12.2019 14:28:43.276 5 000,- 1 550 000,-
437918 19.12.2019 14:28:34.894 5 000,- 1 545 000,-
437508 19.12.2019 14:28:28.848 5 000,- 1 540 000,-
437918 19.12.2019 14:24:47.233 5 000,- 1 535 000,-
437508 18.12.2019 22:51:16.008 25 000,- 1 530 000,-
437918 18.12.2019 12:12:37.283 5 000,- 1 505 000,-
437508 18.12.2019 11:19:18.549 0,- 1 500 000,-

Máte otázky?
Kontaktujte nás