Nejvyšší podání učinil účastník dražby
vyhlášená
Škola, internát a dílny (4.261 m²) s pozemky 3.429 m², Vidnava, okres Jeseník
Začátek dražby
18.12.2019, 10:00
Konec dražby
19.12.2019, 14:30
Minimální příhoz
5 000 Kč
Nejnižší podání
1 500 000 Kč
Aktuální cena

Dražba ještě nezačala.
Do zahájení dražby zbývá:

Číslo
DDO011219
Kategorie
Dražba dobrovolná
Adresa
Popis

Město Vidnava, ve kterém se nachází škola, leží poblíž státní hranice s Polskem a je vzdáleno 23 km od okresního města Jeseník. Škola (bývalý klášter Milosrdných sester sv. Karla Boromejského) se nachází v samém centru města mezi ulicemi Klášterní a Pivovarská. Ve městě je městský úřad, pošta, základní a mateřská škola, základní umělecká škola a další občanská vybavenost. Ve městě se nachází zámek.

Dopravně je město obsluhováno autobusy společnosti Arriva Morava, a.s.

V okolí města se nachází množství idylických přírodních zákoutí, např. Kaolínový lom, lom Štáchlovice, přírodní rezervace Vidnavské mokřiny. Ve vzdálenosti 12 km se nachází Nyská Riviera (Nyské a Otmuchovské jezero) poskytující nerušenou relaxaci, koupání v čisté vodě, vodní i jiné sporty. Jezera nejsou dosud zasažena turistickým ruchem, mají dostatek idylických zákoutí, písčitých pláží.

 

Popis:

Předmětem dražby je soubor pozemků se stavbami, které spolu s oplocením tvoří uzavřený areál, naposledy užívaný jako internát a škola s dílnami a sklady.

Původně se jedná o bývalý klášter s kaplí, který byl od roku 1962 užíván jako učňovská škola. V letech 1964-1965 proběhla rekonstrukce objektu č. p. 251 na pokoje pro učně. V roce 1965 část objektu zničil požár. Od roku 1966 do roku 1976 proběhly rekonstrukce objektů č. p. 251 a 107 a tyto byly využívány jako internát, škola a dílny. Kaple byla zrekonstruována na tělocvičnu. Vedlejší objekty tvoří dílny na pozemcích parc. č. St. 268/2 a St. 268/3 a sklad na pozemku parc. č. St. 470.

Celý komplex sloužil jako učňovská škola do roku 2013. V současné době je bez využití. Objekty jsou připojeny na veškeré inženýrské sítě. Přístup je z obecní zpevněné komunikace Klášterní.

 

Stavby:

Název objektu  

Zastavěná

Podlahová

plocha

plocha

 [m2]

 [m2]

1. Dílny a internát

2120

1693

stará část

 

 

2. Internát

1026

723

nová část

 

 

3. Prádelna a tělocvična

422

412

 

 

 

4. Škola

1233

1136

 

 

 

5.,6.Sklady

362

281

 

 

 

7.Sklad – pergola

36

16

 

 

 

CELKEM

5199

4261

 

1. Stavba občanské vybavenosti č. p. 107 na pozemku parc. č. St. 268/1 (dílny a internát-stará část)

Jedná se o podsklepený čtyřpodlažní objekt se sklonitou střechou, cca z roku 1867. Objekt je zděný, s přímým dvouramenným schodištěm. V 1.PP se nachází sklady, kuchyň se zázemím, šatny, sociální zázemí a kotelna. V 1.NP jsou jídelny a sociální zázemí. V dalších podlažích ubytování studentů včetně zázemí.

2. Stavba občanské vybavenosti č. p. 107 na pozemku parc. č. St. 268/1 (internát-nová část)

Jedná se o podsklepený čtyřpodlažní objekt se sklonitou střechou, cca z roku 1966. Objekt je zděný, s přímým dvouramenným schodištěm. V 1.PP se nachází chodba. V dalších podlažích prostory pro ubytování studentů včetně zázemí.

3. Stavba občanské vybavenosti č. p. 107 na pozemku parc. č. St. 268/1 (prádelna, sklady tělocvična)

Jedná se o nepodsklepený přízemní objekt se sklonitou střechou, cca z roku 1914. Objekt je zděný. Část sloužila jako kaple, která byla později přebudována na tělocvičnu. Další části sloužily jako prostory pro výuku (prádelna, žehlírna), sklady,  šatny, nářaďovna, posilovna, kotelna a bývalá garáž. 

4. Stavba občanské vybavenosti č. p. 251 na pozemku parc. č. St. 257/3 (škola)

Jedná se o podsklepený třípodlažní objekt s podkrovím, se sklonitou střechou, cca z roku 1914. Objekt je zděný, s přímým dvouramenným schodištěm. V 1.PP se nachází šatny, střelnice, sklady. V dalších podlažích jsou učebny a další doplňkové prostory školy. Na půdě je v současné době umístěno telekomunikační zařízení.

5. Jiné stavby bez čp/če na pozemcích parc. č. St. 268/2 a St. 268/3 (sklady)

Jedná se o přízemní zděné objekty s pultovou střechou, které sloužily jako dílny, cca z roku 1914. Naposledy sloužily pro skladování.

6. Jiná stavba bez čp/če na pozemku parc. č. St. 470 (sklad)

Jedná se o přízemní zděný objekt s pultovou střechou, který sloužil jako sklad, cca z roku 1966.

7. Sklad na pozemku parc. č. 342/1

Jedná se o přízemní zděný objekt, původní márnice cca z roku 1914, s pultovou střechou, který sloužil jako pergola a sklad.


Pozemek

Celková výměra pozemků dle evidence katastru nemovitostí ke dni vydání této dražební vyhlášky činí 3.429 m2.

 

Předmět dražby se dle  územním plánu města Vidnava  nachází v ploše OV určené pro využití „plochy občanského vybavení-veřejná infrastruktura“. Dále se pozemky nacházejí v ploše vyhlášené památkové zóny. Část pozemků, která sousedí s ulicí Pivovarská je zahrnuta v záplavovém území Q100.


Více informací naleznete v Dražební vyhlášce a Znaleckém posudku, které jsou ke stažení níže.


Prohlídky:

dne 28. 11. 2019 v 15:00 hod.

dne 11. 12. 2019 v 15:00 hod.

Sraz zájemců o prohlídku je před domem na výše uvedené adrese předmětu dražby.

Pokud vlastník nebo osoba, která má předmět dražby v držení nebo nájmu, neumožní řádnou prohlídku předmětu dražby, bude prohlídka provedena v rámci možností.


Zodpovědná osoba:

Simona Drastichová
E-mail: simona.drastichova@gavlas.cz

Mobil: 777 733 355
Tel.: 596 113 377

více
 

Chcete se stát účastníkem této dražby?
Klikněte na tlačítko

Popis objektu

Město Vidnava, ve kterém se nachází škola, leží poblíž státní hranice s Polskem a je vzdáleno 23 km od okresního města Jeseník. Škola (bývalý klášter Milosrdných sester sv. Karla Boromejského) se nachází v samém centru města mezi ulicemi Klášterní a Pivovarská. Ve městě je městský úřad, pošta, základní a mateřská škola, základní umělecká škola a další občanská vybavenost. Ve městě se nachází zámek.

Dopravně je město obsluhováno autobusy společnosti Arriva Morava, a.s.

V okolí města se nachází množství idylických přírodních zákoutí, např. Kaolínový lom, lom Štáchlovice, přírodní rezervace Vidnavské mokřiny. Ve vzdálenosti 12 km se nachází Nyská Riviera (Nyské a Otmuchovské jezero) poskytující nerušenou relaxaci, koupání v čisté vodě, vodní i jiné sporty. Jezera nejsou dosud zasažena turistickým ruchem, mají dostatek idylických zákoutí, písčitých pláží.

 

Popis:

Předmětem dražby je soubor pozemků se stavbami, které spolu s oplocením tvoří uzavřený areál, naposledy užívaný jako internát a škola s dílnami a sklady.

Původně se jedná o bývalý klášter s kaplí, který byl od roku 1962 užíván jako učňovská škola. V letech 1964-1965 proběhla rekonstrukce objektu č. p. 251 na pokoje pro učně. V roce 1965 část objektu zničil požár. Od roku 1966 do roku 1976 proběhly rekonstrukce objektů č. p. 251 a 107 a tyto byly využívány jako internát, škola a dílny. Kaple byla zrekonstruována na tělocvičnu. Vedlejší objekty tvoří dílny na pozemcích parc. č. St. 268/2 a St. 268/3 a sklad na pozemku parc. č. St. 470.

Celý komplex sloužil jako učňovská škola do roku 2013. V současné době je bez využití. Objekty jsou připojeny na veškeré inženýrské sítě. Přístup je z obecní zpevněné komunikace Klášterní.

 

Stavby:

Název objektu  

Zastavěná

Podlahová

plocha

plocha

 [m2]

 [m2]

1. Dílny a internát

2120

1693

stará část

 

 

2. Internát

1026

723

nová část

 

 

3. Prádelna a tělocvična

422

412

 

 

 

4. Škola

1233

1136

 

 

 

5.,6.Sklady

362

281

 

 

 

7.Sklad – pergola

36

16

 

 

 

CELKEM

5199

4261

 

1. Stavba občanské vybavenosti č. p. 107 na pozemku parc. č. St. 268/1 (dílny a internát-stará část)

Jedná se o podsklepený čtyřpodlažní objekt se sklonitou střechou, cca z roku 1867. Objekt je zděný, s přímým dvouramenným schodištěm. V 1.PP se nachází sklady, kuchyň se zázemím, šatny, sociální zázemí a kotelna. V 1.NP jsou jídelny a sociální zázemí. V dalších podlažích ubytování studentů včetně zázemí.

2. Stavba občanské vybavenosti č. p. 107 na pozemku parc. č. St. 268/1 (internát-nová část)

Jedná se o podsklepený čtyřpodlažní objekt se sklonitou střechou, cca z roku 1966. Objekt je zděný, s přímým dvouramenným schodištěm. V 1.PP se nachází chodba. V dalších podlažích prostory pro ubytování studentů včetně zázemí.

3. Stavba občanské vybavenosti č. p. 107 na pozemku parc. č. St. 268/1 (prádelna, sklady tělocvična)

Jedná se o nepodsklepený přízemní objekt se sklonitou střechou, cca z roku 1914. Objekt je zděný. Část sloužila jako kaple, která byla později přebudována na tělocvičnu. Další části sloužily jako prostory pro výuku (prádelna, žehlírna), sklady,  šatny, nářaďovna, posilovna, kotelna a bývalá garáž. 

4. Stavba občanské vybavenosti č. p. 251 na pozemku parc. č. St. 257/3 (škola)

Jedná se o podsklepený třípodlažní objekt s podkrovím, se sklonitou střechou, cca z roku 1914. Objekt je zděný, s přímým dvouramenným schodištěm. V 1.PP se nachází šatny, střelnice, sklady. V dalších podlažích jsou učebny a další doplňkové prostory školy. Na půdě je v současné době umístěno telekomunikační zařízení.

5. Jiné stavby bez čp/če na pozemcích parc. č. St. 268/2 a St. 268/3 (sklady)

Jedná se o přízemní zděné objekty s pultovou střechou, které sloužily jako dílny, cca z roku 1914. Naposledy sloužily pro skladování.

6. Jiná stavba bez čp/če na pozemku parc. č. St. 470 (sklad)

Jedná se o přízemní zděný objekt s pultovou střechou, který sloužil jako sklad, cca z roku 1966.

7. Sklad na pozemku parc. č. 342/1

Jedná se o přízemní zděný objekt, původní márnice cca z roku 1914, s pultovou střechou, který sloužil jako pergola a sklad.


Pozemek

Celková výměra pozemků dle evidence katastru nemovitostí ke dni vydání této dražební vyhlášky činí 3.429 m2.

 

Předmět dražby se dle  územním plánu města Vidnava  nachází v ploše OV určené pro využití „plochy občanského vybavení-veřejná infrastruktura“. Dále se pozemky nacházejí v ploše vyhlášené památkové zóny. Část pozemků, která sousedí s ulicí Pivovarská je zahrnuta v záplavovém území Q100.


Více informací naleznete v Dražební vyhlášce a Znaleckém posudku, které jsou ke stažení níže.


Prohlídky:

dne 28. 11. 2019 v 15:00 hod.

dne 11. 12. 2019 v 15:00 hod.

Sraz zájemců o prohlídku je před domem na výše uvedené adrese předmětu dražby.

Pokud vlastník nebo osoba, která má předmět dražby v držení nebo nájmu, neumožní řádnou prohlídku předmětu dražby, bude prohlídka provedena v rámci možností.


Zodpovědná osoba:

Simona Drastichová
E-mail: simona.drastichova@gavlas.cz

Mobil: 777 733 355
Tel.: 596 113 377

Předmět dražby

Předmětem dražby je soubor nemovitých věcí, a to: 

pozemek parc.č. St. 257/3, jehož součástí  je stavba č.p. 251 - stavba občanského vybavení

pozemek parc.č. St. 268/1, jehož součástí je stavba č.p. 107 - stavba občanského vybavení

pozemek  parc.č. St. 268/2, jehož součástí  je stavba bez č.p./č.e. - jiná stavba

pozemek  parc.č. St. 268/3, jehož součástí je stavba bez č.p./č.e. - jiná stavba

pozemek  parc.č. St. 470, jehož součástí  je stavba bez č.p./č.e. - jiná stavba

pozemek  94/1

pozemek  94/2

pozemek  342/1

pozemek  342/2,

vše v katastrálním území Vidnava, včetně všech součástí a příslušenství, zejména přípojek inženýrských sítí.


Chcete se stát účastníkem této dražby?
Klikněte na tlačítko
Soubory ke stažení


  Dražební vyhláška: Dražební vyhláška Vidnava
  Osoby vyloučené z dražby Vidnava.pdf
  Jak se zúčastnit dražby Vidnava.pdf
  Znalecký posudek Vidnava
  Georeport Vidnava.pdf
  ČEZ D Existence sítí - sdělení a situační výkres Vidnava
  GasNet Existence sítí - sdělení a situační výkres Vidnava
  Vyjádření k územně plánovací dokumentaci Vidnava.pdf

Umístění objektu

Adresa
Klášterní č.p. 251 a č.p. 107,, 790 55 Vidnava, okres Jeseník

Fotogalerie

 

Máte otázky?
Kontaktujte nás