Nejvyšší podání učinil účastník dražby ID436852
ukončená
Dům se 3 byty a výrobnou, Ktová, okres Semily
Začátek dražby
3.12.2019, 10:00
Konec dražby
5.12.2019, 17:00
Minimální příhoz
5 000 Kč
Nejnižší podání
375 000 Kč
Aktuální cena 670 000 Kč

Přiklepnuto, dražba skončila.


Cena dosažená vydražením činí

670 000 Kč


Vydražitelem se stává účastník dražby

ID436852Číslo
CSDD219opak
Kategorie
Dražba dobrovolná, opakovaná
Adresa
Popis

Rodinný dům je umístěn ve střední části obce Ktová, u průjezdní komunikace I. Tř. č. 35. Jedná se o dlouhodobě rozestavěnou budovu bez čp. (původně č.p. 13), která je součástí pozemku parc.č. St. ½. Přístup k nemovitosti ze silnice I.tř. č. 35 po asfaltové komunikaci na pozemku ve vlastnictví Obce Ktová. Stavba je krajním domem s menším pozemkem okolo domu a pod ním. V okolní zástavbě převažují vesnické objekty pro bydlení, za domem je prodejna potravin. V místě je obecní úřad, prodejna smíšeného zboží, knihovna, zastávka autobusu a vlaková zastávka (1,1 km). Další vybavenost je v Rovensku Pod Troskami (2,6 km), v Libuni (6,5 km) a v Turnově (10,3 km).

 

Popis:

Krajní zděný dům má jedno nadzemní podlaží a podkroví. Půdorys domu je obdélníkový s přístavbou zadního vstupu na severovýchodní straně. Hlavní vstup do budovy je od silnice z jihozápadní strany. Druhý vstup je přes přístavbu ze zpevněné plochy od obchodu. Stavba založena na základových pasech, pod novým zdivem založena hydroizolace. Svislé konstrukce smíšené: původní masivní zdivo ke kamenné a cihelné a novější část z cihel a plynosilikátu. V halovém prostoru s vnitřními ocelovými sloupy. Strop nad 1. NP převážně z ocel.nosníků a PZD desek. Na 2. NP dřevěný s podbitím prkny. Střecha sedlová s vikýři, krov dřevěný. Krytina z falcovaného pozink. plechu. Oplechování pozink, jen žlaby. Schody do 2. NP z teracových stupňů osazených do stěn. Okna dřevěná dvojitá, vnitřní dveře chybí, jsou osazeny jen ocelové zárubně. Vstupní dveře dřevěné a hladké. V 1. NP proveden v části na podlaze podkladní beton. Ve 2. NP podlahy chybí. Vnitřní omítka provedena v halové části, v podkroví provedena hrubá omítka v části bytu č. 1, jinak chybí. Venkovní omítky téměř chybí, jsou zbytky omítek na původní části. Jsou provedeny vnitřní hrubé rozvody elektřiny, kanalizace a vody.

Dle podkladů se jedná o bývalý hostinec se sálem a bytem z roku 1905. Rekonstrukce byla zahájena v roce 1990 a od roku 1991 byly pravděpodobně stavební práce zastaveny. Bylo požádáno o prodloužení stavby v roce 1991 a v roce 2005.

Jsou provedeny přípojky elektřiny a septik. V místě je možnost napojení na veřejný rozvod vody, ale přípojka dle sdělení není provedena. Nemovitost nemá žádné vedlejší stavby. Je provedena přípojka elektřiny.

Dispozice:

1. NP: dispoziční členění podlaží dle PD není dokončené, chybí vyzdění příček sklepů k bytům, zádveří, výrobna, chodba, sklad pod schody, soc. zařízení muži (WC, umývárna, šatna), soc. zařízení ženy (WC, umývárna, šatna), neprovedené příčky: sklepy k bytům 3x, zadní vstup k bytům. Schody do podkroví

Podkroví: dispoziční řešení dle PD je již dokončené chodba, půda s prostorem pro schody do půdního prostoru nad byty

Byt č. 1: předsíň, kuchyň, pokoj, pokoj, WC, koupelna

Byt č. 2: chodba, koupelna s WC, kuchyň, pokoj

Byt č. 3: chodba, pokoj, WC, koupelna, kuchyň, pokoj, pokoj

 

Plochy (v m2):

1.NP

m2

2. NP

m2

zádveří

4,39

chodba

3,08

výrobna

93,24

půda se schody

4,8

chodba

8,05

BYT 1 (2+1)

 

 

předsíň

5,83

sklad

3,3

kuchyň

6,12

soc. zařízení muži

7,28

koupelna

6,07

šatna muži

9,32

WC

0,88

soc. zařízení ženy

8,34

pokoj

20,58

šatna ženy

16

pokoj

13,33

sklep

 

BYT 1 celkem

52,81

sklep

 

BYT 2 (1+1)

sklep

 

předsíň

4,51

zádveří byty

5,98

kuchyň

6,16

schody

7,72

koupelna

5,04

 

 

pokoj

14,26

 

 

BYT 2 celkem

29,97

 

 

BYT 3 (3+1)

 

 

chodba

9,5

 

 

pokoj

7,69

 

 

WC

0,96

 

 

koupelna

5,86

 

 

kuchyň

7,04

 

 

pokoj

13,2

 

 

pokoj

23,97

 

 

BYT 3 celkem

68,22

 

 

Celkem byty

151

Celkem 1. NP

163,62

Celkem 2. NP

158,88

  

Celkem 322,5 m2, z toho obytné 151 m2, výroba 149,9 m2, společné 21,58 m2.

 

Celková výměra pozemku je 487 m2.

 

Více informací naleznete ve Znaleckém posudku a v Dražební vyhlášce, které jsou ke stažení níže.

 

Prohlídka:

dne 27. 11. 2019 v 15:00 hod.

Sraz zájemců o prohlídku je před obecním úřadem na adrese: Ktová 62, 512 63 Ktová

 

Pokud vlastník nebo osoba, která má předmět dražby v držení nebo nájmu, neumožní řádnou prohlídku předmětu dražby, bude prohlídka provedena v rámci možností.

 

Zodpovědná osoba:

Emílie Švanová
E-mail: 
emilie.svanova@gavlas.cz

Mobil: 777 721 518
Tel.: 221 666 666

 

Kontakt pro hypotéky:

Českomoravská stavební spořitelna, a. s.

David Haralík

Mobil: 603 842 529

Email: david.haralik@cmss-oz.cz

více
 

Popis objektu

Rodinný dům je umístěn ve střední části obce Ktová, u průjezdní komunikace I. Tř. č. 35. Jedná se o dlouhodobě rozestavěnou budovu bez čp. (původně č.p. 13), která je součástí pozemku parc.č. St. ½. Přístup k nemovitosti ze silnice I.tř. č. 35 po asfaltové komunikaci na pozemku ve vlastnictví Obce Ktová. Stavba je krajním domem s menším pozemkem okolo domu a pod ním. V okolní zástavbě převažují vesnické objekty pro bydlení, za domem je prodejna potravin. V místě je obecní úřad, prodejna smíšeného zboží, knihovna, zastávka autobusu a vlaková zastávka (1,1 km). Další vybavenost je v Rovensku Pod Troskami (2,6 km), v Libuni (6,5 km) a v Turnově (10,3 km).

 

Popis:

Krajní zděný dům má jedno nadzemní podlaží a podkroví. Půdorys domu je obdélníkový s přístavbou zadního vstupu na severovýchodní straně. Hlavní vstup do budovy je od silnice z jihozápadní strany. Druhý vstup je přes přístavbu ze zpevněné plochy od obchodu. Stavba založena na základových pasech, pod novým zdivem založena hydroizolace. Svislé konstrukce smíšené: původní masivní zdivo ke kamenné a cihelné a novější část z cihel a plynosilikátu. V halovém prostoru s vnitřními ocelovými sloupy. Strop nad 1. NP převážně z ocel.nosníků a PZD desek. Na 2. NP dřevěný s podbitím prkny. Střecha sedlová s vikýři, krov dřevěný. Krytina z falcovaného pozink. plechu. Oplechování pozink, jen žlaby. Schody do 2. NP z teracových stupňů osazených do stěn. Okna dřevěná dvojitá, vnitřní dveře chybí, jsou osazeny jen ocelové zárubně. Vstupní dveře dřevěné a hladké. V 1. NP proveden v části na podlaze podkladní beton. Ve 2. NP podlahy chybí. Vnitřní omítka provedena v halové části, v podkroví provedena hrubá omítka v části bytu č. 1, jinak chybí. Venkovní omítky téměř chybí, jsou zbytky omítek na původní části. Jsou provedeny vnitřní hrubé rozvody elektřiny, kanalizace a vody.

Dle podkladů se jedná o bývalý hostinec se sálem a bytem z roku 1905. Rekonstrukce byla zahájena v roce 1990 a od roku 1991 byly pravděpodobně stavební práce zastaveny. Bylo požádáno o prodloužení stavby v roce 1991 a v roce 2005.

Jsou provedeny přípojky elektřiny a septik. V místě je možnost napojení na veřejný rozvod vody, ale přípojka dle sdělení není provedena. Nemovitost nemá žádné vedlejší stavby. Je provedena přípojka elektřiny.

Dispozice:

1. NP: dispoziční členění podlaží dle PD není dokončené, chybí vyzdění příček sklepů k bytům, zádveří, výrobna, chodba, sklad pod schody, soc. zařízení muži (WC, umývárna, šatna), soc. zařízení ženy (WC, umývárna, šatna), neprovedené příčky: sklepy k bytům 3x, zadní vstup k bytům. Schody do podkroví

Podkroví: dispoziční řešení dle PD je již dokončené chodba, půda s prostorem pro schody do půdního prostoru nad byty

Byt č. 1: předsíň, kuchyň, pokoj, pokoj, WC, koupelna

Byt č. 2: chodba, koupelna s WC, kuchyň, pokoj

Byt č. 3: chodba, pokoj, WC, koupelna, kuchyň, pokoj, pokoj

 

Plochy (v m2):

1.NP

m2

2. NP

m2

zádveří

4,39

chodba

3,08

výrobna

93,24

půda se schody

4,8

chodba

8,05

BYT 1 (2+1)

 

 

předsíň

5,83

sklad

3,3

kuchyň

6,12

soc. zařízení muži

7,28

koupelna

6,07

šatna muži

9,32

WC

0,88

soc. zařízení ženy

8,34

pokoj

20,58

šatna ženy

16

pokoj

13,33

sklep

 

BYT 1 celkem

52,81

sklep

 

BYT 2 (1+1)

sklep

 

předsíň

4,51

zádveří byty

5,98

kuchyň

6,16

schody

7,72

koupelna

5,04

 

 

pokoj

14,26

 

 

BYT 2 celkem

29,97

 

 

BYT 3 (3+1)

 

 

chodba

9,5

 

 

pokoj

7,69

 

 

WC

0,96

 

 

koupelna

5,86

 

 

kuchyň

7,04

 

 

pokoj

13,2

 

 

pokoj

23,97

 

 

BYT 3 celkem

68,22

 

 

Celkem byty

151

Celkem 1. NP

163,62

Celkem 2. NP

158,88

  

Celkem 322,5 m2, z toho obytné 151 m2, výroba 149,9 m2, společné 21,58 m2.

 

Celková výměra pozemku je 487 m2.

 

Více informací naleznete ve Znaleckém posudku a v Dražební vyhlášce, které jsou ke stažení níže.

 

Prohlídka:

dne 27. 11. 2019 v 15:00 hod.

Sraz zájemců o prohlídku je před obecním úřadem na adrese: Ktová 62, 512 63 Ktová

 

Pokud vlastník nebo osoba, která má předmět dražby v držení nebo nájmu, neumožní řádnou prohlídku předmětu dražby, bude prohlídka provedena v rámci možností.

 

Zodpovědná osoba:

Emílie Švanová
E-mail: 
emilie.svanova@gavlas.cz

Mobil: 777 721 518
Tel.: 221 666 666

 

Kontakt pro hypotéky:

Českomoravská stavební spořitelna, a. s.

David Haralík

Mobil: 603 842 529

Email: david.haralik@cmss-oz.cz

Předmět dražby

pozemek parc.č. St. 1/2 (součástí je stavba: bez čp/če), v katastrálním území Ktová, obec Ktová, okres Semily (dále jen „předmět dražby“).

Soubory ke stažení


  Dražební vyhláška: CSDD 2,19 - Oznámení o opakované dražbě, Ktová.pdf
  Osoby vyloučené z dražby.pdf
  Jak se zúčastnit dražby Ktová.pdf
  Znalecký posudek Ktová.pdf
  ČEZ existence sítí - Sdělení ČEZd - Ktová.pdf
  ČEZ existence sítí - Situační výkres ČEZd - Ktová.pdf
  ČEZ existence sítí - Sdělení ICT - Ktová.pdf
  ČEZ existence sítí - Situační výkres ICT - Ktová.pdf
  ČEZ existence sítí - Sdělení TPS - Ktová.pdf
  ČEZ existence sítí - Situační výkres TPS - Ktová.pdf
  GasNet existence sítí - stanovisko - Ktová.pdf
  Katastrální snímek Ktová.png

Umístění objektu

Adresa
Ktová 62,, 512 63 Ktová, okres Semily

Fotogalerie

 
Účastník dražby Čas příhozu Výše příhozu Nabídka
436852 05.12.2019 16:58:13.859 5 000,- 670 000,-
435578 05.12.2019 16:11:22.527 5 000,- 665 000,-
436852 05.12.2019 16:08:15.469 5 000,- 660 000,-
435578 05.12.2019 15:56:38.413 5 000,- 655 000,-
436897 05.12.2019 15:49:54.995 15 000,- 650 000,-
435578 05.12.2019 14:04:42.465 5 000,- 635 000,-
436897 05.12.2019 14:04:30.266 15 000,- 630 000,-
435578 05.12.2019 14:03:15.555 5 000,- 615 000,-
436897 05.12.2019 14:02:51.391 15 000,- 610 000,-
435578 05.12.2019 14:01:25.314 5 000,- 595 000,-
436897 05.12.2019 13:57:42.569 15 000,- 590 000,-
435578 05.12.2019 12:03:40.492 5 000,- 575 000,-
436897 05.12.2019 10:56:58.315 15 000,- 570 000,-
436852 05.12.2019 05:28:21.177 5 000,- 555 000,-
436897 04.12.2019 21:10:37.554 95 000,- 550 000,-
435578 04.12.2019 21:07:56.545 5 000,- 455 000,-
436897 04.12.2019 20:58:25.771 55 000,- 450 000,-
435578 03.12.2019 14:51:17.833 10 000,- 395 000,-
435578 03.12.2019 14:50:30.889 10 000,- 385 000,-
436487 03.12.2019 10:53:58.914 0,- 375 000,-

Máte otázky?
Kontaktujte nás