Nejvyšší podání učinil účastník dražby ID431287
ukončená
Barokní měšťanský dům se třemi byty a komerčními prostory v centru historického Dvora Králové nad Labem
Začátek dražby
16.9.2019, 10:00
Konec dražby
18.9.2019, 14:00
Minimální příhoz
10 000 Kč
Nejnižší podání
2 748 000 Kč
Aktuální cena 2 808 000 Kč

Přiklepnuto, dražba skončila.


Cena dosažená vydražením činí

2 808 000 Kč


Vydražitelem se stává účastník dražby

ID431287Číslo
CSDD819
Kategorie
Dražba dobrovolná
Adresa
Popis

Dům se nachází v centrální zastavěné historické části města Dvůr Králové nad Labem v ulici Palackého č.p. 88. Město Dvůr Králové nad Labem se nachází v Královehradeckém kraji, cca 33 km východně od města Jičín, cca 17 km jihozápadně od města Trutnov a cca 25 km severně od statutárního města Hradec Králové. Městem protéká řeka Labe. Jedná se o město s rozvinutou infrastrukturou a s rozšířenou nabídkou občanského vybavení. Ze vzdělávacích zařízení se ve městě nachází mateřské, základní a střední školy včetně gymnázia. Zdravotní péči ve městě zajišťuje městská nemocnice, poliklinika a lékárny. Nákup zboží je dostupný v obchodních centrech a supermarketech. Ve městě se dále nachází pošta, muzeum, galerie, kino a knihovna. Dopravní obslužnost města zajištují autobusy MHD, příměstské autobusy a vlaky. Zastávka autobusu „Dvůr Králové nad Labem, kostel" se nachází cca 150 m od domu.

 

Popis:

Jedná se o řadovou, vnitřní, patrovou budovu podélného půdorysu. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zděná a její stavebně-technický stav je odpovídající zanedbané údržbě. Fasáda budovy není zateplená, nese známky opotřebení a na některých místech opadává. Střecha budovy je sedlová. Na střeše jsou žlaby se svody. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Střecha budovy je opatřena komínem, vikýřem a bleskosvodem. Okna budovy jsou dřevěná dvojitá. Okna jsou opatřena parapety. Dveře budovy jsou dřevěné plné a dřevěné prosklené. V 1. NP budovy se nachází komerční prostory (původně pekárna a prodejna kebabu a prostor se samostatným vstupem z ulice).Ve 2. NP se nacházejí dva byty (3+1, 2+1), ve 3.NP se nachází byt 2+1 a velký půdní prostor. Dům je plně podsklepen. . Budova je památkově chráněna od roku 1958. Z inženýrských sítí je dům napojen napojena na přípojku elektřiny, vodovodu, kanalizace a plynovodu. Přípojky nebylo možné ověřit.

Pozemek má pravidelný tvar. Pozemek je v katastru nemovitostí veden jako zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 261 m2. Pozemek je přístupný přes pozemek parc. č. 3524/8 ve vlastnickém právu města Dvůr Králové nad Labem.

Budova je památkově chráněna od roku 1958. Na LV je u předmětu dražby uvedeno: způsob ochrany – nemovitá kulturní památka, pam. zóna – budova, pozemek v památkové zóně, rozsáhlé chráněné území.


Více informací naleznete ve Znaleckých posudcích a v Dražební vyhlášce, které jsou ke stažení níže.

 

Prohlídky:

dne 22. 8. 2019 v 11:30 hod. a

dne 11. 9. 2019 v 11:30 hod.

Sraz zájemců o prohlídku je před budovou Palackého 88, 544 01  Dvůr Králové nad Labem.


Pokud vlastník nebo osoba, která má předmět dražby v držení nebo nájmu, neumožní řádnou prohlídku předmětu dražby, bude prohlídka provedena v rámci možností.

 

Zodpovědná osoba:

Emílie Švanová

Mobil: 777 721 518
Tel.: 221 666 666

více
 

Popis objektu

Dům se nachází v centrální zastavěné historické části města Dvůr Králové nad Labem v ulici Palackého č.p. 88. Město Dvůr Králové nad Labem se nachází v Královehradeckém kraji, cca 33 km východně od města Jičín, cca 17 km jihozápadně od města Trutnov a cca 25 km severně od statutárního města Hradec Králové. Městem protéká řeka Labe. Jedná se o město s rozvinutou infrastrukturou a s rozšířenou nabídkou občanského vybavení. Ze vzdělávacích zařízení se ve městě nachází mateřské, základní a střední školy včetně gymnázia. Zdravotní péči ve městě zajišťuje městská nemocnice, poliklinika a lékárny. Nákup zboží je dostupný v obchodních centrech a supermarketech. Ve městě se dále nachází pošta, muzeum, galerie, kino a knihovna. Dopravní obslužnost města zajištují autobusy MHD, příměstské autobusy a vlaky. Zastávka autobusu „Dvůr Králové nad Labem, kostel" se nachází cca 150 m od domu.

 

Popis:

Jedná se o řadovou, vnitřní, patrovou budovu podélného půdorysu. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zděná a její stavebně-technický stav je odpovídající zanedbané údržbě. Fasáda budovy není zateplená, nese známky opotřebení a na některých místech opadává. Střecha budovy je sedlová. Na střeše jsou žlaby se svody. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Střecha budovy je opatřena komínem, vikýřem a bleskosvodem. Okna budovy jsou dřevěná dvojitá. Okna jsou opatřena parapety. Dveře budovy jsou dřevěné plné a dřevěné prosklené. V 1. NP budovy se nachází komerční prostory (původně pekárna a prodejna kebabu a prostor se samostatným vstupem z ulice).Ve 2. NP se nacházejí dva byty (3+1, 2+1), ve 3.NP se nachází byt 2+1 a velký půdní prostor. Dům je plně podsklepen. . Budova je památkově chráněna od roku 1958. Z inženýrských sítí je dům napojen napojena na přípojku elektřiny, vodovodu, kanalizace a plynovodu. Přípojky nebylo možné ověřit.

Pozemek má pravidelný tvar. Pozemek je v katastru nemovitostí veden jako zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 261 m2. Pozemek je přístupný přes pozemek parc. č. 3524/8 ve vlastnickém právu města Dvůr Králové nad Labem.

Budova je památkově chráněna od roku 1958. Na LV je u předmětu dražby uvedeno: způsob ochrany – nemovitá kulturní památka, pam. zóna – budova, pozemek v památkové zóně, rozsáhlé chráněné území.


Více informací naleznete ve Znaleckých posudcích a v Dražební vyhlášce, které jsou ke stažení níže.

 

Prohlídky:

dne 22. 8. 2019 v 11:30 hod. a

dne 11. 9. 2019 v 11:30 hod.

Sraz zájemců o prohlídku je před budovou Palackého 88, 544 01  Dvůr Králové nad Labem.


Pokud vlastník nebo osoba, která má předmět dražby v držení nebo nájmu, neumožní řádnou prohlídku předmětu dražby, bude prohlídka provedena v rámci možností.

 

Zodpovědná osoba:

Emílie Švanová

Mobil: 777 721 518
Tel.: 221 666 666

Předmět dražby

pozemek parc.č. St. 13/1, jehož součástí je stavba: Dvůr Králové nad Labem, č.p. 88, v katastrálním území Dvůr Králové nad Labem, obec Dvůr Králové nad Labem

Soubory ke stažení


  Dražební vyhláška: CSDD 8,19 - Dražební vyhláška, Dvůr Králové.pdf
  Osoby vyloučené z dražby.pdf
  Jak se zúčastnit dražby domu Dvůr Králové.pdf
  Znalecký posudek Dvůr Králové.pdf
  Smlouva o věcném břemeni.pdf
  Údaje z Národního památkového ústavu.pdf
  ČEZ existence sítí - Sdělení ČEZd - Dvůr Králové.pdf
  ČEZ existence sítí - Situační výkres ČEZd - Dvůr Králové.pdf
  ČEZ existence sítí - Sdělení TPS - Dvůr Králové.pdf
  ČEZ existence sítí - Situační výkres TPS - Dvůr Králové.pdf
  ČEZ existence sítí - Sdělení ICT - Dvůr Králové.pdf
  ČEZ existence sítí - Situační výkres ICT - Dvůr Králové.pdf
  GasNet existence sítí - stanovisko - Dvůr Králové.pdf

Umístění objektu

Adresa
Palackého 88,, 544 01 Dvůr Králové nad Labem, okres Trutnov

Fotogalerie

 
Účastník dražby Čas příhozu Výše příhozu Nabídka
431287 18.09.2019 13:59:35.437 50 000,- 2 808 000,-
431197 18.09.2019 13:57:20.041 10 000,- 2 758 000,-
431287 18.09.2019 13:56:14.652 0,- 2 748 000,-

Máte otázky?
Kontaktujte nás