Nejvyšší podání učinil účastník dražby
vyhlášená
Dům se 3 byty a výrobnou, Ktová, okres Semily
Začátek dražby
20.8.2019, 10:00
Konec dražby
22.8.2019, 17:00
Minimální příhoz
5 000 Kč
Nejnižší podání
375 000 Kč
Aktuální cena

Dražba ještě nezačala.
Do zahájení dražby zbývá:

Číslo
CSDD219
Kategorie
Dražba dobrovolná
Adresa
Popis

Předmět dražby je umístěn ve střední části obce Ktová, u průjezdní komunikace I. Tř. č. 35. Jedná se o dlouhodobě rozestavěnou budovu bez čp. (původně č.p. 13), která je součástí pozemku parc.č. St. ½. Přístup k nemovitosti ze silnice I.tř. č. 35 po asfaltové komunikaci na pozemku ve vlastnictví Obce Ktová. Stavba je krajním domem s menším pozemkem okolo domu a pod ním. V okolní zástavbě převažují vesnické objekty pro bydlení, za domem je prodejna potravin. V místě je obecní úřad, prodejna smíšeného zboží, knihovna, zastávka autobusu a vlaková zastávka (1,1 km). Další vybavenost je v Rovensku Pod Troskami (2,6 km), v Libuni (6,5 km) a v Turnově (10,3 km).


Popis:

Krajní zděný dům má jedno nadzemní podlaží a podkroví. Půdorys domu je obdélníkový s přístavbou zadního vstupu na severovýchodní straně. Hlavní vstup do budovy je od silnice z jihozápadní strany. Druhý vstup je přes přístavbu ze zpevněné plochy od obchodu. Stavba založena na základových pasech, pod novým zdivem založena hydroizolace. Svislé konstrukce smíšené: původní masivní zdivo ke kamenné a cihelné a novější část z cihel a plynosilikátu. V halovém prostoru s vnitřními ocelovými sloupy. Strop nad 1. NP převážně z ocel. nosníků a PZD desek. Na 2. NP dřevěný s podbitím prkny. Střecha sedlová s vikýři, krov dřevěný. Krytina z falcovaného pozink. plechu. Oplechování pozink, jen žlaby. Schody do 2. NP z teracových stupňů osazených do stěn. Okna dřevěná dvojitá, vnitřní dveře chybí, jsou osazeny jen ocelové zárubně. Vstupní dveře dřevěné a hladké. V 1. NP proveden v části na podlaze podkladní beton. Ve 2. NP podlahy chybí. Vnitřní omítka provedena v halové části , v podkroví provedena hrubá omítka v části bytu č. 1, jinak chybí. Venkovní omítky téměř chybí, jsou zbytky omítek na původní části. Jsou provedeny vnitřní hrubé rozvody elektřiny, kanalizace a vody.

Dle podkladů se jedná o bývalý hostinec se sálem a bytem z roku 1905. Rekonstrukce byla zahájena v roce 1990 a od roku 1991 byly pravděpodobně stavební práce zastaveny. Bylo požádáno o prodloužení stavby v roce 1991 a v roce 2005.

Jsou provedeny přípojky elektřiny a septik. V místě je možnost napojení na veřejný rozvod vody, ale přípojka dle sdělení není provedena. Nemovitost nemá žádné vedlejší stavby. Je provedena přípojka elektřiny.

Dispozice :

1. NP : dispoziční členění podlaží dle PD není dokončené, chybí vyzdění příček sklepů k bytům, zádveří, výrobna, chodba, sklad pod schody, soc. zařízení muži (WC, umývárna, šatna), soc. zařízení ženy (WC, umývárna, šatna), neprovedené příčky: sklepy k bytům 3x, zadní vstup k bytům. Schody do podkroví.

Podkroví: dispoziční řešení dle PD je již dokončené

chodba, půda s prostorem pro schody do půdního prostoru nad byty

Byt č. 1: předsíň, kuchyň, pokoj, pokoj, WC, koupelna

Byt č. 2: chodba, koupelna s WC, kuchyň, pokoj

Byt č. 3: chodba, pokoj, WC, koupelna, kuchyň, pokoj, pokoj


Plochy (v m2):

1.NP

m2

2. NP

m2

zádveří

4,39

chodba

3,08

výrobna

93,24

půda se schody

4,8

chodba

8,05

BYT 1 (2+1)

 

 

předsíň

5,83

sklad

3,3

kuchyň

6,12

soc. zařízení muži

7,28

koupelna

6,07

šatna muži

9,32

WC

0,88

soc. zařízení ženy

8,34

pokoj

20,58

šatna ženy

16

pokoj

13,33

sklep

 

BYT 1 celkem

52,81

sklep

 

BYT 2 (1+1)

sklep

 

předsíň

4,51

zádveří byty

5,98

kuchyň

6,16

schody

7,72

koupelna

5,04

 

 

pokoj

14,26

 

 

BYT 2 celkem

29,97

 

 

BYT 3 (3+1)

 

 

chodba

9,5

 

 

pokoj

7,69

 

 

WC

0,96

 

 

koupelna

5,86

 

 

kuchyň

7,04

 

 

pokoj

13,2

 

 

pokoj

23,97

 

 

BYT 3 celkem

68,22

 

 

Celkem byty

151

Celkem 1. NP

163,62

Celkem 2. NP

158,88Celkem 322,5 m2, z toho obytné 151 m2, výroba 149,9 m2, společné 21,58 m2.

 

Celková výměra pozemku  je 487 m2.

 

Více informací naleznete ve Znaleckém posudku a v Dražební vyhlášce, které jsou ke stažení níže.

 

Prohlídky:

dne 29. 7. 2019  15:00 hod. a

dne   5. 8. 2019  15:00 hod.

Sraz zájemců o prohlídku je před obecním úřadem na adrese: Ktová 62, 512 63  Ktová

 

Pokud vlastník nebo osoba, která má předmět dražby v držení nebo nájmu, neumožní řádnou prohlídku předmětu dražby, bude prohlídka provedena v rámci možností.

 

Zodpovědná osoba:

Emílie Švanová
E-mail: emilie.svanova@gavlas.cz

Mobil: 777 721 518
Tel.: 221 666 666


 

Kontakt pro hypotéky:

Českomoravská stavební spořitelna, a. s.

David Haralík

Mobil: 603 842 529

Email: david.haralik@cmss-oz.cz

více
 

Chcete se stát účastníkem této dražby?
Klikněte na tlačítko

Popis objektu

Předmět dražby je umístěn ve střední části obce Ktová, u průjezdní komunikace I. Tř. č. 35. Jedná se o dlouhodobě rozestavěnou budovu bez čp. (původně č.p. 13), která je součástí pozemku parc.č. St. ½. Přístup k nemovitosti ze silnice I.tř. č. 35 po asfaltové komunikaci na pozemku ve vlastnictví Obce Ktová. Stavba je krajním domem s menším pozemkem okolo domu a pod ním. V okolní zástavbě převažují vesnické objekty pro bydlení, za domem je prodejna potravin. V místě je obecní úřad, prodejna smíšeného zboží, knihovna, zastávka autobusu a vlaková zastávka (1,1 km). Další vybavenost je v Rovensku Pod Troskami (2,6 km), v Libuni (6,5 km) a v Turnově (10,3 km).


Popis:

Krajní zděný dům má jedno nadzemní podlaží a podkroví. Půdorys domu je obdélníkový s přístavbou zadního vstupu na severovýchodní straně. Hlavní vstup do budovy je od silnice z jihozápadní strany. Druhý vstup je přes přístavbu ze zpevněné plochy od obchodu. Stavba založena na základových pasech, pod novým zdivem založena hydroizolace. Svislé konstrukce smíšené: původní masivní zdivo ke kamenné a cihelné a novější část z cihel a plynosilikátu. V halovém prostoru s vnitřními ocelovými sloupy. Strop nad 1. NP převážně z ocel. nosníků a PZD desek. Na 2. NP dřevěný s podbitím prkny. Střecha sedlová s vikýři, krov dřevěný. Krytina z falcovaného pozink. plechu. Oplechování pozink, jen žlaby. Schody do 2. NP z teracových stupňů osazených do stěn. Okna dřevěná dvojitá, vnitřní dveře chybí, jsou osazeny jen ocelové zárubně. Vstupní dveře dřevěné a hladké. V 1. NP proveden v části na podlaze podkladní beton. Ve 2. NP podlahy chybí. Vnitřní omítka provedena v halové části , v podkroví provedena hrubá omítka v části bytu č. 1, jinak chybí. Venkovní omítky téměř chybí, jsou zbytky omítek na původní části. Jsou provedeny vnitřní hrubé rozvody elektřiny, kanalizace a vody.

Dle podkladů se jedná o bývalý hostinec se sálem a bytem z roku 1905. Rekonstrukce byla zahájena v roce 1990 a od roku 1991 byly pravděpodobně stavební práce zastaveny. Bylo požádáno o prodloužení stavby v roce 1991 a v roce 2005.

Jsou provedeny přípojky elektřiny a septik. V místě je možnost napojení na veřejný rozvod vody, ale přípojka dle sdělení není provedena. Nemovitost nemá žádné vedlejší stavby. Je provedena přípojka elektřiny.

Dispozice :

1. NP : dispoziční členění podlaží dle PD není dokončené, chybí vyzdění příček sklepů k bytům, zádveří, výrobna, chodba, sklad pod schody, soc. zařízení muži (WC, umývárna, šatna), soc. zařízení ženy (WC, umývárna, šatna), neprovedené příčky: sklepy k bytům 3x, zadní vstup k bytům. Schody do podkroví.

Podkroví: dispoziční řešení dle PD je již dokončené

chodba, půda s prostorem pro schody do půdního prostoru nad byty

Byt č. 1: předsíň, kuchyň, pokoj, pokoj, WC, koupelna

Byt č. 2: chodba, koupelna s WC, kuchyň, pokoj

Byt č. 3: chodba, pokoj, WC, koupelna, kuchyň, pokoj, pokoj


Plochy (v m2):

1.NP

m2

2. NP

m2

zádveří

4,39

chodba

3,08

výrobna

93,24

půda se schody

4,8

chodba

8,05

BYT 1 (2+1)

 

 

předsíň

5,83

sklad

3,3

kuchyň

6,12

soc. zařízení muži

7,28

koupelna

6,07

šatna muži

9,32

WC

0,88

soc. zařízení ženy

8,34

pokoj

20,58

šatna ženy

16

pokoj

13,33

sklep

 

BYT 1 celkem

52,81

sklep

 

BYT 2 (1+1)

sklep

 

předsíň

4,51

zádveří byty

5,98

kuchyň

6,16

schody

7,72

koupelna

5,04

 

 

pokoj

14,26

 

 

BYT 2 celkem

29,97

 

 

BYT 3 (3+1)

 

 

chodba

9,5

 

 

pokoj

7,69

 

 

WC

0,96

 

 

koupelna

5,86

 

 

kuchyň

7,04

 

 

pokoj

13,2

 

 

pokoj

23,97

 

 

BYT 3 celkem

68,22

 

 

Celkem byty

151

Celkem 1. NP

163,62

Celkem 2. NP

158,88Celkem 322,5 m2, z toho obytné 151 m2, výroba 149,9 m2, společné 21,58 m2.

 

Celková výměra pozemku  je 487 m2.

 

Více informací naleznete ve Znaleckém posudku a v Dražební vyhlášce, které jsou ke stažení níže.

 

Prohlídky:

dne 29. 7. 2019  15:00 hod. a

dne   5. 8. 2019  15:00 hod.

Sraz zájemců o prohlídku je před obecním úřadem na adrese: Ktová 62, 512 63  Ktová

 

Pokud vlastník nebo osoba, která má předmět dražby v držení nebo nájmu, neumožní řádnou prohlídku předmětu dražby, bude prohlídka provedena v rámci možností.

 

Zodpovědná osoba:

Emílie Švanová
E-mail: emilie.svanova@gavlas.cz

Mobil: 777 721 518
Tel.: 221 666 666


 

Kontakt pro hypotéky:

Českomoravská stavební spořitelna, a. s.

David Haralík

Mobil: 603 842 529

Email: david.haralik@cmss-oz.cz

Předmět dražby

pozemek parc.č. St. 1/2 (součástí je stavba: bez čp/če), v katastrálním území Ktová, obec Ktová, okres Semily


Chcete se stát účastníkem této dražby?
Klikněte na tlačítko
Soubory ke stažení


  Dražební vyhláška: CSDD 2,19 - Dražební vyhláška, Ktová.pdf
  Jak se zúčastnit dražby Ktová.pdf
  Osoby vyloučené z dražby.pdf
  Znalecký posudek Ktová.pdf
  ČEZ existence sítí - Sdělení ČEZd - Ktová.pdf
  ČEZ existence sítí - Situační výkres ČEZd - Ktová.pdf
  ČEZ existence sítí - Sdělení ICT - Ktová.pdf
  ČEZ existence sítí - Situační výkres ICT - Ktová.pdf
  ČEZ existence sítí - Sdělení TPS - Ktová.pdf
  ČEZ existence sítí - Situační výkres TPS - Ktová.pdf
  GasNet existence sítí - stanovisko - Ktová.pdf

Umístění objektu

Adresa
Ktová 62,, 512 63 Ktová, okres Semily

Fotogalerie

 

Máte otázky?
Kontaktujte nás