Nejvyšší podání učinil účastník dražby ID430287
ukončená
Dům se 3 byty a výrobnou, Ktová, okres Semily
Začátek dražby
20.8.2019, 10:00
Konec dražby
22.8.2019, 17:00
Minimální příhoz
5 000 Kč
Nejnižší podání
375 000 Kč
Aktuální cena 650 000 Kč

Přiklepnuto, dražba skončila.


Cena dosažená vydražením činí

650 000 Kč


Vydražitelem se stává účastník dražby

ID430287Číslo
CSDD219
Kategorie
Dražba dobrovolná
Adresa
Popis

Předmět dražby je umístěn ve střední části obce Ktová, u průjezdní komunikace I. Tř. č. 35. Jedná se o dlouhodobě rozestavěnou budovu bez čp. (původně č.p. 13), která je součástí pozemku parc.č. St. ½. Přístup k nemovitosti ze silnice I.tř. č. 35 po asfaltové komunikaci na pozemku ve vlastnictví Obce Ktová. Stavba je krajním domem s menším pozemkem okolo domu a pod ním. V okolní zástavbě převažují vesnické objekty pro bydlení, za domem je prodejna potravin. V místě je obecní úřad, prodejna smíšeného zboží, knihovna, zastávka autobusu a vlaková zastávka (1,1 km). Další vybavenost je v Rovensku Pod Troskami (2,6 km), v Libuni (6,5 km) a v Turnově (10,3 km).


Popis:

Krajní zděný dům má jedno nadzemní podlaží a podkroví. Půdorys domu je obdélníkový s přístavbou zadního vstupu na severovýchodní straně. Hlavní vstup do budovy je od silnice z jihozápadní strany. Druhý vstup je přes přístavbu ze zpevněné plochy od obchodu. Stavba založena na základových pasech, pod novým zdivem založena hydroizolace. Svislé konstrukce smíšené: původní masivní zdivo ke kamenné a cihelné a novější část z cihel a plynosilikátu. V halovém prostoru s vnitřními ocelovými sloupy. Strop nad 1. NP převážně z ocel. nosníků a PZD desek. Na 2. NP dřevěný s podbitím prkny. Střecha sedlová s vikýři, krov dřevěný. Krytina z falcovaného pozink. plechu. Oplechování pozink, jen žlaby. Schody do 2. NP z teracových stupňů osazených do stěn. Okna dřevěná dvojitá, vnitřní dveře chybí, jsou osazeny jen ocelové zárubně. Vstupní dveře dřevěné a hladké. V 1. NP proveden v části na podlaze podkladní beton. Ve 2. NP podlahy chybí. Vnitřní omítka provedena v halové části , v podkroví provedena hrubá omítka v části bytu č. 1, jinak chybí. Venkovní omítky téměř chybí, jsou zbytky omítek na původní části. Jsou provedeny vnitřní hrubé rozvody elektřiny, kanalizace a vody.

Dle podkladů se jedná o bývalý hostinec se sálem a bytem z roku 1905. Rekonstrukce byla zahájena v roce 1990 a od roku 1991 byly pravděpodobně stavební práce zastaveny. Bylo požádáno o prodloužení stavby v roce 1991 a v roce 2005.

Jsou provedeny přípojky elektřiny a septik. V místě je možnost napojení na veřejný rozvod vody, ale přípojka dle sdělení není provedena. Nemovitost nemá žádné vedlejší stavby. Je provedena přípojka elektřiny.

Dispozice :

1. NP : dispoziční členění podlaží dle PD není dokončené, chybí vyzdění příček sklepů k bytům, zádveří, výrobna, chodba, sklad pod schody, soc. zařízení muži (WC, umývárna, šatna), soc. zařízení ženy (WC, umývárna, šatna), neprovedené příčky: sklepy k bytům 3x, zadní vstup k bytům. Schody do podkroví.

Podkroví: dispoziční řešení dle PD je již dokončené

chodba, půda s prostorem pro schody do půdního prostoru nad byty

Byt č. 1: předsíň, kuchyň, pokoj, pokoj, WC, koupelna

Byt č. 2: chodba, koupelna s WC, kuchyň, pokoj

Byt č. 3: chodba, pokoj, WC, koupelna, kuchyň, pokoj, pokoj


Plochy (v m2):

1.NP

m2

2. NP

m2

zádveří

4,39

chodba

3,08

výrobna

93,24

půda se schody

4,8

chodba

8,05

BYT 1 (2+1)

 

 

předsíň

5,83

sklad

3,3

kuchyň

6,12

soc. zařízení muži

7,28

koupelna

6,07

šatna muži

9,32

WC

0,88

soc. zařízení ženy

8,34

pokoj

20,58

šatna ženy

16

pokoj

13,33

sklep

 

BYT 1 celkem

52,81

sklep

 

BYT 2 (1+1)

sklep

 

předsíň

4,51

zádveří byty

5,98

kuchyň

6,16

schody

7,72

koupelna

5,04

 

 

pokoj

14,26

 

 

BYT 2 celkem

29,97

 

 

BYT 3 (3+1)

 

 

chodba

9,5

 

 

pokoj

7,69

 

 

WC

0,96

 

 

koupelna

5,86

 

 

kuchyň

7,04

 

 

pokoj

13,2

 

 

pokoj

23,97

 

 

BYT 3 celkem

68,22

 

 

Celkem byty

151

Celkem 1. NP

163,62

Celkem 2. NP

158,88Celkem 322,5 m2, z toho obytné 151 m2, výroba 149,9 m2, společné 21,58 m2.

 

Celková výměra pozemku  je 487 m2.

 

Více informací naleznete ve Znaleckém posudku a v Dražební vyhlášce, které jsou ke stažení níže.

 

Prohlídky:

dne 29. 7. 2019  15:00 hod. a

dne   5. 8. 2019  15:00 hod.

Sraz zájemců o prohlídku je před obecním úřadem na adrese: Ktová 62, 512 63  Ktová

 

Pokud vlastník nebo osoba, která má předmět dražby v držení nebo nájmu, neumožní řádnou prohlídku předmětu dražby, bude prohlídka provedena v rámci možností.

 

Zodpovědná osoba:

Emílie Švanová
E-mail: emilie.svanova@gavlas.cz

Mobil: 777 721 518
Tel.: 221 666 666


 

Kontakt pro hypotéky:

Českomoravská stavební spořitelna, a. s.

David Haralík

Mobil: 603 842 529

Email: david.haralik@cmss-oz.cz

více
 

Popis objektu

Předmět dražby je umístěn ve střední části obce Ktová, u průjezdní komunikace I. Tř. č. 35. Jedná se o dlouhodobě rozestavěnou budovu bez čp. (původně č.p. 13), která je součástí pozemku parc.č. St. ½. Přístup k nemovitosti ze silnice I.tř. č. 35 po asfaltové komunikaci na pozemku ve vlastnictví Obce Ktová. Stavba je krajním domem s menším pozemkem okolo domu a pod ním. V okolní zástavbě převažují vesnické objekty pro bydlení, za domem je prodejna potravin. V místě je obecní úřad, prodejna smíšeného zboží, knihovna, zastávka autobusu a vlaková zastávka (1,1 km). Další vybavenost je v Rovensku Pod Troskami (2,6 km), v Libuni (6,5 km) a v Turnově (10,3 km).


Popis:

Krajní zděný dům má jedno nadzemní podlaží a podkroví. Půdorys domu je obdélníkový s přístavbou zadního vstupu na severovýchodní straně. Hlavní vstup do budovy je od silnice z jihozápadní strany. Druhý vstup je přes přístavbu ze zpevněné plochy od obchodu. Stavba založena na základových pasech, pod novým zdivem založena hydroizolace. Svislé konstrukce smíšené: původní masivní zdivo ke kamenné a cihelné a novější část z cihel a plynosilikátu. V halovém prostoru s vnitřními ocelovými sloupy. Strop nad 1. NP převážně z ocel. nosníků a PZD desek. Na 2. NP dřevěný s podbitím prkny. Střecha sedlová s vikýři, krov dřevěný. Krytina z falcovaného pozink. plechu. Oplechování pozink, jen žlaby. Schody do 2. NP z teracových stupňů osazených do stěn. Okna dřevěná dvojitá, vnitřní dveře chybí, jsou osazeny jen ocelové zárubně. Vstupní dveře dřevěné a hladké. V 1. NP proveden v části na podlaze podkladní beton. Ve 2. NP podlahy chybí. Vnitřní omítka provedena v halové části , v podkroví provedena hrubá omítka v části bytu č. 1, jinak chybí. Venkovní omítky téměř chybí, jsou zbytky omítek na původní části. Jsou provedeny vnitřní hrubé rozvody elektřiny, kanalizace a vody.

Dle podkladů se jedná o bývalý hostinec se sálem a bytem z roku 1905. Rekonstrukce byla zahájena v roce 1990 a od roku 1991 byly pravděpodobně stavební práce zastaveny. Bylo požádáno o prodloužení stavby v roce 1991 a v roce 2005.

Jsou provedeny přípojky elektřiny a septik. V místě je možnost napojení na veřejný rozvod vody, ale přípojka dle sdělení není provedena. Nemovitost nemá žádné vedlejší stavby. Je provedena přípojka elektřiny.

Dispozice :

1. NP : dispoziční členění podlaží dle PD není dokončené, chybí vyzdění příček sklepů k bytům, zádveří, výrobna, chodba, sklad pod schody, soc. zařízení muži (WC, umývárna, šatna), soc. zařízení ženy (WC, umývárna, šatna), neprovedené příčky: sklepy k bytům 3x, zadní vstup k bytům. Schody do podkroví.

Podkroví: dispoziční řešení dle PD je již dokončené

chodba, půda s prostorem pro schody do půdního prostoru nad byty

Byt č. 1: předsíň, kuchyň, pokoj, pokoj, WC, koupelna

Byt č. 2: chodba, koupelna s WC, kuchyň, pokoj

Byt č. 3: chodba, pokoj, WC, koupelna, kuchyň, pokoj, pokoj


Plochy (v m2):

1.NP

m2

2. NP

m2

zádveří

4,39

chodba

3,08

výrobna

93,24

půda se schody

4,8

chodba

8,05

BYT 1 (2+1)

 

 

předsíň

5,83

sklad

3,3

kuchyň

6,12

soc. zařízení muži

7,28

koupelna

6,07

šatna muži

9,32

WC

0,88

soc. zařízení ženy

8,34

pokoj

20,58

šatna ženy

16

pokoj

13,33

sklep

 

BYT 1 celkem

52,81

sklep

 

BYT 2 (1+1)

sklep

 

předsíň

4,51

zádveří byty

5,98

kuchyň

6,16

schody

7,72

koupelna

5,04

 

 

pokoj

14,26

 

 

BYT 2 celkem

29,97

 

 

BYT 3 (3+1)

 

 

chodba

9,5

 

 

pokoj

7,69

 

 

WC

0,96

 

 

koupelna

5,86

 

 

kuchyň

7,04

 

 

pokoj

13,2

 

 

pokoj

23,97

 

 

BYT 3 celkem

68,22

 

 

Celkem byty

151

Celkem 1. NP

163,62

Celkem 2. NP

158,88Celkem 322,5 m2, z toho obytné 151 m2, výroba 149,9 m2, společné 21,58 m2.

 

Celková výměra pozemku  je 487 m2.

 

Více informací naleznete ve Znaleckém posudku a v Dražební vyhlášce, které jsou ke stažení níže.

 

Prohlídky:

dne 29. 7. 2019  15:00 hod. a

dne   5. 8. 2019  15:00 hod.

Sraz zájemců o prohlídku je před obecním úřadem na adrese: Ktová 62, 512 63  Ktová

 

Pokud vlastník nebo osoba, která má předmět dražby v držení nebo nájmu, neumožní řádnou prohlídku předmětu dražby, bude prohlídka provedena v rámci možností.

 

Zodpovědná osoba:

Emílie Švanová
E-mail: emilie.svanova@gavlas.cz

Mobil: 777 721 518
Tel.: 221 666 666


 

Kontakt pro hypotéky:

Českomoravská stavební spořitelna, a. s.

David Haralík

Mobil: 603 842 529

Email: david.haralik@cmss-oz.cz

Předmět dražby

pozemek parc.č. St. 1/2 (součástí je stavba: bez čp/če), v katastrálním území Ktová, obec Ktová, okres Semily

Soubory ke stažení


  Dražební vyhláška: CSDD 2,19 - Dražební vyhláška, Ktová.pdf
  Jak se zúčastnit dražby Ktová.pdf
  Osoby vyloučené z dražby.pdf
  Znalecký posudek Ktová.pdf
  Vyjádření ÚPI Ktová.pdf
  ČEZ existence sítí - Sdělení ČEZd - Ktová.pdf
  ČEZ existence sítí - Situační výkres ČEZd - Ktová.pdf
  ČEZ existence sítí - Sdělení ICT - Ktová.pdf
  ČEZ existence sítí - Situační výkres ICT - Ktová.pdf
  ČEZ existence sítí - Sdělení TPS - Ktová.pdf
  ČEZ existence sítí - Situační výkres TPS - Ktová.pdf
  GasNet existence sítí - stanovisko - Ktová.pdf

Umístění objektu

Adresa
Ktová 62,, 512 63 Ktová, okres Semily

Fotogalerie

 
Účastník dražby Čas příhozu Výše příhozu Nabídka
430287 22.08.2019 17:21:14.249 25 000,- 650 000,-
428971 22.08.2019 17:20:02.011 5 000,- 625 000,-
430287 22.08.2019 17:15:21.832 5 000,- 620 000,-
428971 22.08.2019 17:14:52.031 5 000,- 615 000,-
430287 22.08.2019 17:10:44.816 5 000,- 610 000,-
428971 22.08.2019 17:10:30.591 5 000,- 605 000,-
430287 22.08.2019 17:06:18.857 25 000,- 600 000,-
430811 22.08.2019 17:05:51.692 5 000,- 575 000,-
430287 22.08.2019 17:02:38.498 15 000,- 570 000,-
430811 22.08.2019 16:59:42.133 5 000,- 555 000,-
430287 22.08.2019 16:59:20.988 35 000,- 550 000,-
430766 22.08.2019 16:59:00.354 5 000,- 515 000,-
430811 22.08.2019 16:58:08.786 5 000,- 510 000,-
430766 22.08.2019 16:57:57.886 5 000,- 505 000,-
430287 22.08.2019 16:57:49.896 25 000,- 500 000,-
430766 22.08.2019 16:57:04.799 5 000,- 475 000,-
430811 22.08.2019 16:56:53.410 5 000,- 470 000,-
430766 22.08.2019 16:56:32.717 5 000,- 465 000,-
428971 22.08.2019 16:56:16.664 5 000,- 460 000,-
430811 22.08.2019 16:56:00.881 5 000,- 455 000,-
430287 22.08.2019 16:55:54.149 15 000,- 450 000,-
430766 22.08.2019 16:55:35.000 10 000,- 435 000,-
430742 22.08.2019 16:54:52.823 5 000,- 425 000,-
430287 22.08.2019 16:45:40.794 15 000,- 420 000,-
430811 22.08.2019 14:47:41.312 5 000,- 405 000,-
430287 22.08.2019 12:52:49.500 20 000,- 400 000,-
430742 21.08.2019 08:22:59.023 5 000,- 380 000,-
430287 20.08.2019 12:55:30.082 0,- 375 000,-

Máte otázky?
Kontaktujte nás