Nejvyšší podání učinil účastník dražby ID428926
ukončená
Rodinný dům 4+kk, 240 m², s pozemkem 1.106 m², Ženklava, okr. Nový Jičín
Začátek dražby
19.8.2019, 10:00
Konec dražby
21.8.2019, 16:00
Minimální příhoz
5 000 Kč
Nejnižší podání
1 750 000 Kč
Aktuální cena 2 600 000 Kč

Přiklepnuto, dražba skončila.


Cena dosažená vydražením činí

2 600 000 Kč


Vydražitelem se stává účastník dražby

ID428926Číslo
CSDDO1318
Kategorie
Dražba dobrovolná
Adresa
Popis

Předmět dražby se nachází v obci Ženklava, jižně od měst Kopřivnice a Štramberk, od kterých je vzdálena cca 3 km po silnici II/480, od Nového Jičína pak cca 13 km. Obcí prochází železniční trať s žel. zastávkou, obcí vedou autobusové linky do Nového Jičína, Kopřivnice, Veřovic apod. V obci je obecní úřad, pošta, základní škola, mateřská školka, zdravotnické středisko, prodejna potravin. Podle platného územního plánu se předmět dražby nachází v ploše SO - “smíšené obytné”.

 

Popis:

Předmětem dražby je část pozemků náležících do oplocené zahrady se dvěma samostatnými rodinnými domy a jeden z těchto rodinných domů, kdy vlastníky všeho jsou osoby blízké (rodinní příslušníci).

Předmětem dražby je tudíž:

- rodinný dům č.p. 296 a část pozemku, na němž je postaven (parc.č. St. 487/1)

- část oplocené zahrady (parc.č. 848/19 a parc.č. 848/21)

- část pozemku pod druhým rodinným domem č.p. 308 (parc.č. St. 523/1).


Zbývající část oplocené zahrady (pozemky parc.č. 848/24 a parc.č. 848/25), dále část pozemku pod rodinným domem č.p. 296 (parc.č. St. 487/2), část pozemku pod rodinným domem č.p. 308 (parc.č. St. 523/2) a rodinný dům č.p. 308 do předmětu dražby nenáleží.

 

Rodinný dům č.p. 296

Jedná se o samostatně stojící rodinný dům zděné konstrukce, který je nepodsklepený s jedním nadzemním podlažím a podkrovím a sedlovou střechou. Dům byl postaven a je užíván od roku 2004 (kolaudace v roce 2006). V domě se nachází jedna bytová jednotka o velikosti 4 + kk s technickým zázemím. Rodinný dům je situovaný v zástavbě rodinných domů.

Přistup k domu je ze severovýchodní strany z místní veřejné komunikace.

Okna jsou plastová s izolačním dvojsklem. Schodiště do podkroví je dřevěné konstrukce. Vnitřní dveře jsou dřevěné plné a částečně prosklené. Povrch podlah tvoří plovoucí podlahy a keramická dlažba. Vytápění je elektrické s podlahovými topnými rohožemi. Elektroinstalace je světelná i motorová s pojistkovými automaty. V kuchyni je kuchyňská linka vč. spotřebičů. V koupelně je rohová vana, sprchový kout a umyvadlo. Rozvod vody je studené a teplé v plastovém potrubí. Pro ohřev teplé vody slouží́ elektrický bojler. Odpadní vody jsou svedeny do žumpy. WC je standardní splachovací́ typu geberit. V obývacím pokoji je umístěný krb.

Technické zázemí rodinného domu, které se nachází v menší časti domu, je stavebné nedokončené. Technická údržba je provedena jako základní a některé konstrukce vykazují již vyšší stupeň technického opotřebení.

Rodinný dům je napojený na veřejný vodovod z pozemku č. 848/21, elektrickou energii (závěsný kabel).

Venkovní úpravy tvoří́ především oplocení boční, zpevněné plochy, žumpa a přípojky inženýrských sítí. Mezi pozemky č. 848/21 a č. 848/19 se oplocení nenachází.

Odkanalizování je svedeno do žumpy na pozemku č. 848/21.

V pozemku s veřejnou komunikací před domem vede středotlaký plynovod.

Dům: celková podlahová plocha 239,86 m2.

Dům č.p. 296 náležící do předmětu dražby se částečně (28 m2) nachází na pozemku parc. č. St. 487/2 ve vlastnictví jiného vlastníka, přičemž přes tento pozemek je možný jediný přístup do technické části tohoto domu.

Rovněž přípojka el. energie k tomuto domu vede přes pozemek parc.č. 848/24 tohoto jiného vlastníka.

 

Na pozemcích parc.č. 848/21 a parc.č. 848/19 náležících do předmětu dražby se nachází vodovodní a kanalizační přípojka k domu č.p. 308 ve vlastnictví tohoto jiného vlastníka, kdy na tomto pozemku parc.č. 848/21 se nachází žumpa, do které jsou napojeny jak kanalizační přípojka k domu č.p. 308, tak k domu č.p. 296.

Dle vyjádření ČEZ Distribuce, a.s. se na tomto pozemku dále nachází vedení el. Energie – nadzemní vedení do 1 kV.

 

Pro upřesnění právních vztahů se uvádí, že dům č.p. 308, stojící částečně na pozemku 523/1, který náleží do předmětu ocenění, je nezávisle přístupný z pozemku parc.č. 848/25 ve vlastnictví osoby vlastnící rovněž dům č.p. 308.

 

Pozemek

Celková výměra dle evidence katastru nemovitostí ke dni vydání dražební vyhlášky činí 1.106 m2, z toho zahrada 824 m2, se vzrostlými stromy.


Více informací naleznete v Dražební vyhlášce a Znaleckém posudku, které připravujeme ke stažení níže.


Prohlídky:

dne  30. 7. 2019 ve 14:30 hod. a

dne  13. 8. 2019 ve 14:30 hod.

Sraz zájemců o prohlídku je před domem na adrese Ženklava 296, 742 67 Ženklava – část obce Ženklava, okr. Nový Jičín.

Pokud vlastník nebo osoba, která má předmět dražby v držení nebo nájmu, neumožní řádnou prohlídku předmětu dražby, bude prohlídka provedena v rámci možností.

 

Zodpovědná osoba:

Simona Drastichová
E-mail: simona.drastichova@gavlas.cz

Mobil: 777 733 355
Tel.: 596 113 377


Kontakt na hypotéky:

LV SYSTEM s.r.o., Jungmannova 30, 110 00 Praha 1

Antonín Petrskovský

Mobil: 608 981 771

E-mail: petrskovsky@lvsystem.cz


Jiří Balík

Mobil: 777 652 800

E-mail. balik@lvsystem.cz

 

Českomoravská stavební spořitelna, a. s.

David Haralík

Mobil: 603 842 529

Email: david.haralik@cmss-oz.cz

více
 

Popis objektu

Předmět dražby se nachází v obci Ženklava, jižně od měst Kopřivnice a Štramberk, od kterých je vzdálena cca 3 km po silnici II/480, od Nového Jičína pak cca 13 km. Obcí prochází železniční trať s žel. zastávkou, obcí vedou autobusové linky do Nového Jičína, Kopřivnice, Veřovic apod. V obci je obecní úřad, pošta, základní škola, mateřská školka, zdravotnické středisko, prodejna potravin. Podle platného územního plánu se předmět dražby nachází v ploše SO - “smíšené obytné”.

 

Popis:

Předmětem dražby je část pozemků náležících do oplocené zahrady se dvěma samostatnými rodinnými domy a jeden z těchto rodinných domů, kdy vlastníky všeho jsou osoby blízké (rodinní příslušníci).

Předmětem dražby je tudíž:

- rodinný dům č.p. 296 a část pozemku, na němž je postaven (parc.č. St. 487/1)

- část oplocené zahrady (parc.č. 848/19 a parc.č. 848/21)

- část pozemku pod druhým rodinným domem č.p. 308 (parc.č. St. 523/1).


Zbývající část oplocené zahrady (pozemky parc.č. 848/24 a parc.č. 848/25), dále část pozemku pod rodinným domem č.p. 296 (parc.č. St. 487/2), část pozemku pod rodinným domem č.p. 308 (parc.č. St. 523/2) a rodinný dům č.p. 308 do předmětu dražby nenáleží.

 

Rodinný dům č.p. 296

Jedná se o samostatně stojící rodinný dům zděné konstrukce, který je nepodsklepený s jedním nadzemním podlažím a podkrovím a sedlovou střechou. Dům byl postaven a je užíván od roku 2004 (kolaudace v roce 2006). V domě se nachází jedna bytová jednotka o velikosti 4 + kk s technickým zázemím. Rodinný dům je situovaný v zástavbě rodinných domů.

Přistup k domu je ze severovýchodní strany z místní veřejné komunikace.

Okna jsou plastová s izolačním dvojsklem. Schodiště do podkroví je dřevěné konstrukce. Vnitřní dveře jsou dřevěné plné a částečně prosklené. Povrch podlah tvoří plovoucí podlahy a keramická dlažba. Vytápění je elektrické s podlahovými topnými rohožemi. Elektroinstalace je světelná i motorová s pojistkovými automaty. V kuchyni je kuchyňská linka vč. spotřebičů. V koupelně je rohová vana, sprchový kout a umyvadlo. Rozvod vody je studené a teplé v plastovém potrubí. Pro ohřev teplé vody slouží́ elektrický bojler. Odpadní vody jsou svedeny do žumpy. WC je standardní splachovací́ typu geberit. V obývacím pokoji je umístěný krb.

Technické zázemí rodinného domu, které se nachází v menší časti domu, je stavebné nedokončené. Technická údržba je provedena jako základní a některé konstrukce vykazují již vyšší stupeň technického opotřebení.

Rodinný dům je napojený na veřejný vodovod z pozemku č. 848/21, elektrickou energii (závěsný kabel).

Venkovní úpravy tvoří́ především oplocení boční, zpevněné plochy, žumpa a přípojky inženýrských sítí. Mezi pozemky č. 848/21 a č. 848/19 se oplocení nenachází.

Odkanalizování je svedeno do žumpy na pozemku č. 848/21.

V pozemku s veřejnou komunikací před domem vede středotlaký plynovod.

Dům: celková podlahová plocha 239,86 m2.

Dům č.p. 296 náležící do předmětu dražby se částečně (28 m2) nachází na pozemku parc. č. St. 487/2 ve vlastnictví jiného vlastníka, přičemž přes tento pozemek je možný jediný přístup do technické části tohoto domu.

Rovněž přípojka el. energie k tomuto domu vede přes pozemek parc.č. 848/24 tohoto jiného vlastníka.

 

Na pozemcích parc.č. 848/21 a parc.č. 848/19 náležících do předmětu dražby se nachází vodovodní a kanalizační přípojka k domu č.p. 308 ve vlastnictví tohoto jiného vlastníka, kdy na tomto pozemku parc.č. 848/21 se nachází žumpa, do které jsou napojeny jak kanalizační přípojka k domu č.p. 308, tak k domu č.p. 296.

Dle vyjádření ČEZ Distribuce, a.s. se na tomto pozemku dále nachází vedení el. Energie – nadzemní vedení do 1 kV.

 

Pro upřesnění právních vztahů se uvádí, že dům č.p. 308, stojící částečně na pozemku 523/1, který náleží do předmětu ocenění, je nezávisle přístupný z pozemku parc.č. 848/25 ve vlastnictví osoby vlastnící rovněž dům č.p. 308.

 

Pozemek

Celková výměra dle evidence katastru nemovitostí ke dni vydání dražební vyhlášky činí 1.106 m2, z toho zahrada 824 m2, se vzrostlými stromy.


Více informací naleznete v Dražební vyhlášce a Znaleckém posudku, které připravujeme ke stažení níže.


Prohlídky:

dne  30. 7. 2019 ve 14:30 hod. a

dne  13. 8. 2019 ve 14:30 hod.

Sraz zájemců o prohlídku je před domem na adrese Ženklava 296, 742 67 Ženklava – část obce Ženklava, okr. Nový Jičín.

Pokud vlastník nebo osoba, která má předmět dražby v držení nebo nájmu, neumožní řádnou prohlídku předmětu dražby, bude prohlídka provedena v rámci možností.

 

Zodpovědná osoba:

Simona Drastichová
E-mail: simona.drastichova@gavlas.cz

Mobil: 777 733 355
Tel.: 596 113 377


Kontakt na hypotéky:

LV SYSTEM s.r.o., Jungmannova 30, 110 00 Praha 1

Antonín Petrskovský

Mobil: 608 981 771

E-mail: petrskovsky@lvsystem.cz


Jiří Balík

Mobil: 777 652 800

E-mail. balik@lvsystem.cz

 

Českomoravská stavební spořitelna, a. s.

David Haralík

Mobil: 603 842 529

Email: david.haralik@cmss-oz.cz

Předmět dražby

Rodinný dům č.p. 296 stojící na pozemcích parc.č. St. 487/1 a parc.č. St. 487/2 a pozemky parc.č. St. 487/1, parc.č. 848/19, parc.č. 848/21 a parc.č. St. 523/1, vše v katastrálním území Ženklava, obec Ženklava, včetně všech součástí a příslušenství.

Soubory ke stažení


  Dražební vyhláška: CSDDO13,18 Dražební vyhláška - Ženklava u Nového Jičína.pdf
  Jak se zúčastnit dražby - Ženklava.pdf
  Osoby vyloučené z dražby.pdf
  Znalecký posudek Ženklava.pdf
  Katastrální snímek Ženklava.pdf
  Vyjádření ÚPI Ženklava.pdf
  ČEZ Distribuce - existence sítí - Ženklava.pdf
  ČEZ ICT - existence sítí - Ženklava.pdf
  Telco Pro Servis - existence sítí - Ženklava.pdf
  GasNet - existence sítí - Ženklava.pdf
  SmVaK - existence sítí - Ženklava.pdf

Umístění objektu

Adresa
Ženklava 296,, 742 67 Ženklava, okr. Nový Jičín

Fotogalerie

 
Účastník dražby Čas příhozu Výše příhozu Nabídka
428926 21.08.2019 16:09:04.033 195 000,- 2 600 000,-
429267 21.08.2019 16:08:36.150 5 000,- 2 405 000,-
428926 21.08.2019 16:04:53.754 195 000,- 2 400 000,-
429267 21.08.2019 16:04:22.991 5 000,- 2 205 000,-
428926 21.08.2019 16:02:47.903 195 000,- 2 200 000,-
429267 21.08.2019 16:02:09.102 5 000,- 2 005 000,-
428926 21.08.2019 16:00:07.359 140 000,- 2 000 000,-
429267 21.08.2019 15:59:34.598 5 000,- 1 860 000,-
428926 21.08.2019 15:57:33.774 100 000,- 1 855 000,-
429267 21.08.2019 15:56:43.545 5 000,- 1 755 000,-
428926 21.08.2019 15:48:11.695 0,- 1 750 000,-

Máte otázky?
Kontaktujte nás