Nejvyšší podání učinil účastník dražby ID428857
ukončená
Rodinný dům 45 m², s pozemkem 370 m², Bílá Lhota, okr. Olomouc
Začátek dražby
19.8.2019, 10:00
Konec dražby
21.8.2019, 15:30
Minimální příhoz
5 000 Kč
Nejnižší podání
133 333 Kč
Aktuální cena 173 333 Kč

Přiklepnuto, dražba skončila.


Cena dosažená vydražením činí

173 333 Kč


Vydražitelem se stává účastník dražby

ID428857Číslo
DDO020819
Kategorie
Dražba dobrovolná
Adresa
Popis

Předmět dražby se nachází v obci Bílá Lhota, severozápadně ve vzdálenosti cca 8 km od města Litovel. V obci je obecní úřad, pošta, základní škola, mateřská školka, zdravotnické středisko, prodejna potravin. Do obce zajíždí autobusy společnosti Arriva. V bezprostřední vzdálenosti se nachází zámek s botanickou zahradou. Podle platného územního plánu obce se předmět dražby nachází v ploše SV - “plochy smíšené obytné – venkovské”.                       

 

Popis:

Předmětem dražby je samostatně stojící rodinný dům (č.p. 19) s pozemky situovaný v centrální části obce, v zástavbě převážně rodinnými domy podél uliční komunikace.

Dům

Dům je samostatně stojící, nepodsklepený, má jedno nadzemní podlaží, nevyužité podkroví pod sedlovou střechou.

Stavebně technický stav domu je špatný, objekt není v poslední době užíván a udržován. Dle zjištění byl objekt zasažen požárem, kdy vyhořela část vnitřních prostor. Následně byla provedena oprava střešní konstrukce – nově proveden sedlový krov. Ostatní prvky dlouhodobé životnosti, které se zachovaly (zdivo, část stropních konstrukcí) jsou původní, ve zhoršeném stavu odpovídajícím značnému stáří. V pravé části objektu byla provedena částečná rekonstrukce vnitřních prostor (zařízení hygienického zázemí). Na konstrukce krovu je položeno pouze laťování a folie, není položena krytina.

Zdivo je z nepálených cihel, horšího stavu, dům vykazuje poruchy statiky.

Dispozičně byl dům řešen jako jednobytový, část prostor je vzhledem ke stavebně technickému stavu neobyvatelná. Užitná plocha učiněná odhadem znalce činí cca 45 m2.

Objekt byl napojen na vlastní studnu před domem, síť nízkého napětí. V pozemku s veřejnou komunikací před domem vede veřejný vodovod a kanalizace, na které by bylo možné objekt napojit.

Pozemek

Celková výměra pozemků dle evidence katastru nemovitostí ke dni vydání dražební vyhlášky činí 370 m2, z toho zahrada 150 m2, zastavěná plocha a nádvoří pak 220 m2. Pozemek je neudržovaný.


Více informací naleznete v Dražební vyhlášce a Znaleckém posudku vč. Dodatku č. 1, které naleznete ke stažení níže.


Prohlídky:

dne     30.7.2019 v 18:00 hod. a

dne     13.8.2019 v 18:00 hod.

Sraz zájemců o prohlídku je před domem na výše uvedené adrese předmětu dražby.

Pokud vlastník nebo osoba, která má předmět dražby v držení nebo nájmuneumožní řádnou prohlídku předmětu dražby, bude prohlídka provedena v rámci možností.

 

Zodpovědná osoba:

Simona Drastichová
E-mail: simona.drastichova@gavlas.cz

Mobil: 777 733 355
Tel.: 596 113 377

Kontakt pro hypotéky:

Českomoravská stavební spořitelna, a. s.

David Haralík

Mobil: 603 842 529

Email: david.haralik@cmss-oz.cz

více
 

Popis objektu

Předmět dražby se nachází v obci Bílá Lhota, severozápadně ve vzdálenosti cca 8 km od města Litovel. V obci je obecní úřad, pošta, základní škola, mateřská školka, zdravotnické středisko, prodejna potravin. Do obce zajíždí autobusy společnosti Arriva. V bezprostřední vzdálenosti se nachází zámek s botanickou zahradou. Podle platného územního plánu obce se předmět dražby nachází v ploše SV - “plochy smíšené obytné – venkovské”.                       

 

Popis:

Předmětem dražby je samostatně stojící rodinný dům (č.p. 19) s pozemky situovaný v centrální části obce, v zástavbě převážně rodinnými domy podél uliční komunikace.

Dům

Dům je samostatně stojící, nepodsklepený, má jedno nadzemní podlaží, nevyužité podkroví pod sedlovou střechou.

Stavebně technický stav domu je špatný, objekt není v poslední době užíván a udržován. Dle zjištění byl objekt zasažen požárem, kdy vyhořela část vnitřních prostor. Následně byla provedena oprava střešní konstrukce – nově proveden sedlový krov. Ostatní prvky dlouhodobé životnosti, které se zachovaly (zdivo, část stropních konstrukcí) jsou původní, ve zhoršeném stavu odpovídajícím značnému stáří. V pravé části objektu byla provedena částečná rekonstrukce vnitřních prostor (zařízení hygienického zázemí). Na konstrukce krovu je položeno pouze laťování a folie, není položena krytina.

Zdivo je z nepálených cihel, horšího stavu, dům vykazuje poruchy statiky.

Dispozičně byl dům řešen jako jednobytový, část prostor je vzhledem ke stavebně technickému stavu neobyvatelná. Užitná plocha učiněná odhadem znalce činí cca 45 m2.

Objekt byl napojen na vlastní studnu před domem, síť nízkého napětí. V pozemku s veřejnou komunikací před domem vede veřejný vodovod a kanalizace, na které by bylo možné objekt napojit.

Pozemek

Celková výměra pozemků dle evidence katastru nemovitostí ke dni vydání dražební vyhlášky činí 370 m2, z toho zahrada 150 m2, zastavěná plocha a nádvoří pak 220 m2. Pozemek je neudržovaný.


Více informací naleznete v Dražební vyhlášce a Znaleckém posudku vč. Dodatku č. 1, které naleznete ke stažení níže.


Prohlídky:

dne     30.7.2019 v 18:00 hod. a

dne     13.8.2019 v 18:00 hod.

Sraz zájemců o prohlídku je před domem na výše uvedené adrese předmětu dražby.

Pokud vlastník nebo osoba, která má předmět dražby v držení nebo nájmuneumožní řádnou prohlídku předmětu dražby, bude prohlídka provedena v rámci možností.

 

Zodpovědná osoba:

Simona Drastichová
E-mail: simona.drastichova@gavlas.cz

Mobil: 777 733 355
Tel.: 596 113 377

Kontakt pro hypotéky:

Českomoravská stavební spořitelna, a. s.

David Haralík

Mobil: 603 842 529

Email: david.haralik@cmss-oz.cz

Předmět dražby

pozemek parc.č. St. 24, jehož součástí je stavba: Bílá Lhota, č.p. 19, rodinný dům, a pozemek parc.č. 14/7, vše v katastrálním území Bílá Lhota, obec Bílá Lhota, včetně všech součástí a příslušenství

Soubory ke stažení


  Dražební vyhláška: Dražební vyhláška - Bílá Lhota.pdf
  Jak se zúčastnit dražby - Bílá Lhota.pdf
  Osoby vyloučené z dražby.pdf
  Znalecký posudek Bílá Lhota.pdf
  Dodatek č. 1 ke znaleckému posudku Bílá Lhota.pdf
  Katastrální snímek Bílá Lhota.pdf
  Obec Bílá Lhota sdělení - územně plánovací informace.pdf
  ČEZ Distribuce - existence sítí - Bílá Lhota.pdf
  ČEZ TPS - existence sítí - Bílá Lhota.pdf
  ČEZ ICT - existence sítí - Bílá Lhota.pdf
  GasNet - existence sítí - Bílá Lhota.pdf
  Šumperská vodohodpodářská - existence sítí - Bílá Lhota.pdf

Umístění objektu

Adresa
Bílá Lhota 19,, 783 21 Bílá Lhota, okr. Olomouc

Fotogalerie

 
Účastník dražby Čas příhozu Výše příhozu Nabídka
428857 21.08.2019 15:37:39.152 5 000,- 173 333,-
429676 21.08.2019 15:37:15.347 5 000,- 168 333,-
428857 21.08.2019 15:33:28.990 5 000,- 163 333,-
429676 21.08.2019 15:32:58.574 5 000,- 158 333,-
428857 21.08.2019 15:30:22.698 5 000,- 153 333,-
429676 21.08.2019 15:28:52.115 5 000,- 148 333,-
428857 21.08.2019 15:24:38.858 5 000,- 143 333,-
429676 21.08.2019 15:24:22.873 5 000,- 138 333,-
428857 21.08.2019 07:21:00.644 0,- 133 333,-

Máte otázky?
Kontaktujte nás