Nejvyšší podání učinil účastník dražby ID431016
ukončená
Rozsáhlé developerské pozemky (36 000 m²) pro rezidenční výstavbu, Nový Střížkov
Začátek dražby
17.9.2019, 18:00
Konec dražby
19.9.2019, 11:00
Minimální příhoz
100 000 Kč
Nejnižší podání
140 000 000 Kč
Aktuální cena 140 000 000 Kč

Přiklepnuto, dražba skončila.


Cena dosažená vydražením činí

140 000 000 Kč


Vydražitelem se stává účastník dražby

ID431016Číslo
P1919
Kategorie
Dražba dobrovolná
Adresa
Popis

Pozemky vhodné pro výjimečný rezidenční projekt se nacházejí v městské části Praha 9, na rozhraní Střížkova a Libně, na okraji vyvýšené plošiny zakončené ostrohem vybíhajícím ze Střížkova západním směrem, který se za hranicí pozemků prudce svažuje směrem k jihu, západu a severu. Pozemky jsou rovinné a na východní straně navazují na obytnou střížkovskou zástavbu.

 

Dostupnost pozemku MHD je autobusem se zastávkou v přilehlé střížkovské bytové zástavbě (cca 300 m) s napojením na metro „C“ a „B“.

 

Dle návrhu metropolitního plánu je cca 75 % pozemku (cca 27.400 m2) vedena jako zastavitelné území obytné ve stabilizované lokalitě – transformační plocha 411/112/2318. Zbývající část (cca 25 %) o velikosti cca 8.900 m2 (bývalé hřiště) spadá do transformační plochy ozn. 411/112/2101 vedené jako areál vybavenosti pro rekreační potřeby se zastavitelnými plochami 20 %.

Převážná část pozemků je porostlá neudržovanou zelení (náletové dřeviny, keře, stromy, pozůstatky bývalého ovocného sadu). Přes pozemky vedou podružná vedení inženýrských sítí, dle podkladů PVK prochází při východní straně pozemků severojižním směrem kanalizační řad 600K.

Dva malé pozemky uvnitř předmětu dražby (č.parc. 2097/4 – 266 m2 a č.parc. 2097/14 – 267 m2) jsou ve vlastnictví téhož vlastníka jako je předmět této dražby a budou zpeněžovány postupem analogicky k § 17 odst. 5 zákona 23/2000 Sb., o veřejných dražbách.


Datum, místo a čas konání prohlídek předmětu dražby:

dne 27. 8. 2019 v 11:00 hod. a

dne 10. 9. 2019 v 11:00 hod.

Sraz zájemců o prohlídku je na parkovišti v ulici Habartická proti bytovým domům s adresou Chrastavská 548/3 a Chrastavská 547/1. Případné další mimořádné prohlídky pouze po dohodě s dražebníkem (tel. +420 221 666 666, email: praha@gavlas.cz), jejich konání není možno nárokovat.


Nad rámec níže uvedených podkladů jsou po dohodě s dražebníkem k nahlédnutí doplňující dokumenty formou data room. 

 

Ing. Pavel Čelikovský

vedoucí komerčních makléřů

tel.: +420 221 666 666

mobil: +420 777 721 510

e-mail: pavel.celikovsky@gavlas.cz


----------------------------------------------------------------------


Plots suitable for an exceptional residential project are located in Prague 9, on the border of Střížkov and Libeň. The land is located on the edge of a raised platform ending with a rim above Libeň and on the eastern side follows on the residential area of ​​ Střížkov.

The land is accessible by public transport – bus stop in the adjacent Střížkov housing estate (about 300 m) with connection to the metro lines "C" and "B".

According to the Metropolitan Plan, about 75 % of the plots (ca. 27,400 m2) are kept within the stabilized residential area of Nový Střížkov, with a target to complete and strengthen the character of this residential location. The remaining part (ca. 25 %) with the size of approx. 8,900 m2 (former playground) belongs to the area maintained as a resort for sports and recreation with 20 % of built-up area.

The vast majority of land is overgrown with unkempt greenery (shrubs, trees, remains of a former orchard). Infrastructure lines run over the plots, according to the PVK documentation, the 600K sewer lines run on the north-south direction of the plots.

Two small parcels inside the auction object (par. 2097/4 – 266 m2 and par. 2097/14 – 267 m2) are owned by the same owner as the subject of this auction and are subsequently auctioned in separate auctions.


Date, place and time of the tours of the subject of the auction:

on   August 27th, 2019 at 11:00 a.m. and

on   September 10th, 2019 at 11:00 a.m.

The meeting is in the parking lot in the street Habartická against residential buildings with address Chrastavská 548/3 and Chrastavská 547/1. Extra tours only after agreement with the auctioneer (tel. +420 221 666 666, email: praha@gavlas.cz). Cannot be claimed.


In addition to the documents listed below, additional documents can be viewed upon agreement with the auctioneer in the form of a data room..


Ing. Pavel Čelikovský

Head of Commercial Real Estate Agents

Phone: +420 221 666 666

Mobile: +420 777 721 510

Email: pavel.celikovsky@gavlas.cz

více
 

Popis objektu

Pozemky vhodné pro výjimečný rezidenční projekt se nacházejí v městské části Praha 9, na rozhraní Střížkova a Libně, na okraji vyvýšené plošiny zakončené ostrohem vybíhajícím ze Střížkova západním směrem, který se za hranicí pozemků prudce svažuje směrem k jihu, západu a severu. Pozemky jsou rovinné a na východní straně navazují na obytnou střížkovskou zástavbu.

 

Dostupnost pozemku MHD je autobusem se zastávkou v přilehlé střížkovské bytové zástavbě (cca 300 m) s napojením na metro „C“ a „B“.

 

Dle návrhu metropolitního plánu je cca 75 % pozemku (cca 27.400 m2) vedena jako zastavitelné území obytné ve stabilizované lokalitě – transformační plocha 411/112/2318. Zbývající část (cca 25 %) o velikosti cca 8.900 m2 (bývalé hřiště) spadá do transformační plochy ozn. 411/112/2101 vedené jako areál vybavenosti pro rekreační potřeby se zastavitelnými plochami 20 %.

Převážná část pozemků je porostlá neudržovanou zelení (náletové dřeviny, keře, stromy, pozůstatky bývalého ovocného sadu). Přes pozemky vedou podružná vedení inženýrských sítí, dle podkladů PVK prochází při východní straně pozemků severojižním směrem kanalizační řad 600K.

Dva malé pozemky uvnitř předmětu dražby (č.parc. 2097/4 – 266 m2 a č.parc. 2097/14 – 267 m2) jsou ve vlastnictví téhož vlastníka jako je předmět této dražby a budou zpeněžovány postupem analogicky k § 17 odst. 5 zákona 23/2000 Sb., o veřejných dražbách.


Datum, místo a čas konání prohlídek předmětu dražby:

dne 27. 8. 2019 v 11:00 hod. a

dne 10. 9. 2019 v 11:00 hod.

Sraz zájemců o prohlídku je na parkovišti v ulici Habartická proti bytovým domům s adresou Chrastavská 548/3 a Chrastavská 547/1. Případné další mimořádné prohlídky pouze po dohodě s dražebníkem (tel. +420 221 666 666, email: praha@gavlas.cz), jejich konání není možno nárokovat.


Nad rámec níže uvedených podkladů jsou po dohodě s dražebníkem k nahlédnutí doplňující dokumenty formou data room. 

 

Ing. Pavel Čelikovský

vedoucí komerčních makléřů

tel.: +420 221 666 666

mobil: +420 777 721 510

e-mail: pavel.celikovsky@gavlas.cz


----------------------------------------------------------------------


Plots suitable for an exceptional residential project are located in Prague 9, on the border of Střížkov and Libeň. The land is located on the edge of a raised platform ending with a rim above Libeň and on the eastern side follows on the residential area of ​​ Střížkov.

The land is accessible by public transport – bus stop in the adjacent Střížkov housing estate (about 300 m) with connection to the metro lines "C" and "B".

According to the Metropolitan Plan, about 75 % of the plots (ca. 27,400 m2) are kept within the stabilized residential area of Nový Střížkov, with a target to complete and strengthen the character of this residential location. The remaining part (ca. 25 %) with the size of approx. 8,900 m2 (former playground) belongs to the area maintained as a resort for sports and recreation with 20 % of built-up area.

The vast majority of land is overgrown with unkempt greenery (shrubs, trees, remains of a former orchard). Infrastructure lines run over the plots, according to the PVK documentation, the 600K sewer lines run on the north-south direction of the plots.

Two small parcels inside the auction object (par. 2097/4 – 266 m2 and par. 2097/14 – 267 m2) are owned by the same owner as the subject of this auction and are subsequently auctioned in separate auctions.


Date, place and time of the tours of the subject of the auction:

on   August 27th, 2019 at 11:00 a.m. and

on   September 10th, 2019 at 11:00 a.m.

The meeting is in the parking lot in the street Habartická against residential buildings with address Chrastavská 548/3 and Chrastavská 547/1. Extra tours only after agreement with the auctioneer (tel. +420 221 666 666, email: praha@gavlas.cz). Cannot be claimed.


In addition to the documents listed below, additional documents can be viewed upon agreement with the auctioneer in the form of a data room..


Ing. Pavel Čelikovský

Head of Commercial Real Estate Agents

Phone: +420 221 666 666

Mobile: +420 777 721 510

Email: pavel.celikovsky@gavlas.cz

Předmět dražby

pozemky parc.č. 2096, 2097/1, 2097/2, 2097/7, 2097/15, vše v katastrálním území Libeň, obec Praha

Soubory ke stažení


  Dražební vyhláška: Dražební vyhláška - Libeň.pdf
  Dodatek č. 1 k dražební vyhlášce: Dodatek č 1 k Dražební vyhlášce - LIbeň.pdf
  Stanovisko konkurzního správce na dopis Českého holdingu.pdf
  Dopis Českého holdingu.pdf
  Příloha stanoviska konkurzího správce - Rozsudek OS P9 - zaloba na urceni vlastnictvi ke sportovnimu arealuPM.pdf
  Příloha stanoviska konkurzního správce-Rozsudek 16 Co 164-2012-120.pdf
  Základní charakteristika.pdf
  Znalecký posudek Libeň.pdf
  Metropol.plán - krycí list.pdf
  Metropol. plán - výřez.pdf
  Územní plán hl. m. Prahy.pdf
  PRE elektřina - existence sítí - vyjádření Libeň.pdf
  PRE elektřina - existence sítí - situační výkres Libeň.pdf
  PVK textová informace.pdf
  PVK zákres.pdf
  PPD plyn - existence sítí - vyjádření Libeň.pdf
  PPD plyn - existence sítí - situační výkresLibeň.pdf
  ČEZ ICT - existence sítí - sdělení Libeň.pdf
  ČEZ ICT - existence sítí - situační výkres Libeň.pdf
  Cetin - existence sítí - sdělení Libeň.pdf
  Cetin - existence sítí - situační výkres Libeň.pdf
  Telco Pro Services - existence sítí - sdělení Libeň.pdf
  Telco Pro Services - existence sítí - situační výkres Libeň.pdf
  Snímek pozemkové mapy - Libeň.pdf
  Mapa zákres - Libeň.pdf

Umístění objektu

Adresa
Praha 9

Fotogalerie

 
Účastník dražby Čas příhozu Výše příhozu Nabídka
431016 19.09.2019 10:53:19.509 0,- 140 000 000,-

Máte otázky?
Kontaktujte nás