Nejvyšší podání učinil účastník dražby
připravovaná
Rozsáhlé developerské pozemky (36 000 m²) pro rezidenční výstavbu, Nový Střížkov
Začátek dražby
nebyl stanoven
Konec dražby
nebyl stanoven
Minimální příhoz
-
Nejnižší podání
140 000 000 Kč
Aktuální cena

Dražba ještě nezačala.


Číslo
254293
Kategorie
Dražba dobrovolná
Adresa
Popis

Pozemky vhodné pro výjimečný rezidenční projekt se nacházejí v městské části Praha 9, na rozhraní Střížkova a Libně, na okraji vyvýšené plošiny zakončené ostrohem vybíhajícím ze Střížkova západním směrem, který se za hranicí pozemků prudce svažuje směrem k jihu, západu a severu. Pozemky jsou rovinné a na východní straně navazují  na obytnou střížkovskou zástavbu.


Dostupnost pozemku MHD je autobusem se zastávkou v přilehlé střížkovské bytové zástavbě (cca 300 m) s napojením na metro „C“ a „B“.


Dle návrhu metropolitního plánu je cca 75% pozemku (cca 27.400 m2) vedena jako zastavitelné území obytné ve stabilizované lokalitě - transformační plocha 411/112/2318. Zbývající část (cca 25%) o velikosti cca 8.900 m2 (bývalé hřiště) spadá do transformační plochy ozn. 411/112/2101 vedené jako areál vybavenosti pro rekreační potřeby se zastavitelnými plochami 20 %.


Převážná část pozemků je porostlá neudržovanou zelení (náletové dřeviny, keře, stromy, pozůstatky bývalého ovocného sadu). Přes pozemky vedou podružná vedení inženýrských sítí, dle podkladů PVK prochází při východní straně pozemků severojižním směrem kanalizační řad 600K.


Dva malé pozemky uvnitř předmětu dražby (č.parc. 2097/4 - 266 mč.parc. 2097/14 - 267 m2) jsou ve vlastnictví téhož vlastníka jako je předmět této dražby a jsou draženy následně v samostatných dražbách.


Přílohy jsou postupně doplňovány.

 

Ing. Pavel Čelikovský

vedoucí komerčních makléřů

 

tel.: +420 221 666 666

mobil: +420 777 721 510

e-mail: pavel.celikovsky@gavlas.cz


----------------------------------------------------------------------


Plots suitable for an exceptional residential project are located in Prague 9, on the border of Střížkov and Libeň. The land is located on the edge of a raised platform ending with a rim above Libeň and on the eastern side follows on the residential area of ​​ Střížkov.


The land is accessible by public transport - bus stop in the adjacent Střížkov housing estate (about 300 m) with connection to the metro lines "C" and "B".

According to the Metropolitan Plan, about 75 % of the plots (ca. 27,400 m2) are kept within the stabilized residential area of Nový Střížkov, with a target to complete and strengthen the character of this residential location. The remaining part (ca. 25 %) with the size of approx. 8,900 m2 (former playground) belongs to the area maintained as a resort for sports and recreation with 20 % of built-up area.

The vast majority of land is overgrown with unkempt greenery (shrubs, trees, remains of a former orchard). Infrastructure lines run over the plots, according to the PVK documentation, the 600K sewer lines run on the north-south direction of the plots.

Two small parcels inside the auction object (par. 2097/4 - 266 m2 and par. 2097/14 - 267 m2) are owned by the same owner as is the subject of this auction and are subsequently auctioned in separate auctions.


Attachments are being added.


Ing. Pavel Čelikovský

Head of Commercial Real Estate Agents

 

Phone: +420 221 666 666

Mobile: +420 777 721 510

E-mail: pavel.celikovsky@gavlas.cz

více
 

Popis objektu

Pozemky vhodné pro výjimečný rezidenční projekt se nacházejí v městské části Praha 9, na rozhraní Střížkova a Libně, na okraji vyvýšené plošiny zakončené ostrohem vybíhajícím ze Střížkova západním směrem, který se za hranicí pozemků prudce svažuje směrem k jihu, západu a severu. Pozemky jsou rovinné a na východní straně navazují  na obytnou střížkovskou zástavbu.


Dostupnost pozemku MHD je autobusem se zastávkou v přilehlé střížkovské bytové zástavbě (cca 300 m) s napojením na metro „C“ a „B“.


Dle návrhu metropolitního plánu je cca 75% pozemku (cca 27.400 m2) vedena jako zastavitelné území obytné ve stabilizované lokalitě - transformační plocha 411/112/2318. Zbývající část (cca 25%) o velikosti cca 8.900 m2 (bývalé hřiště) spadá do transformační plochy ozn. 411/112/2101 vedené jako areál vybavenosti pro rekreační potřeby se zastavitelnými plochami 20 %.


Převážná část pozemků je porostlá neudržovanou zelení (náletové dřeviny, keře, stromy, pozůstatky bývalého ovocného sadu). Přes pozemky vedou podružná vedení inženýrských sítí, dle podkladů PVK prochází při východní straně pozemků severojižním směrem kanalizační řad 600K.


Dva malé pozemky uvnitř předmětu dražby (č.parc. 2097/4 - 266 mč.parc. 2097/14 - 267 m2) jsou ve vlastnictví téhož vlastníka jako je předmět této dražby a jsou draženy následně v samostatných dražbách.


Přílohy jsou postupně doplňovány.

 

Ing. Pavel Čelikovský

vedoucí komerčních makléřů

 

tel.: +420 221 666 666

mobil: +420 777 721 510

e-mail: pavel.celikovsky@gavlas.cz


----------------------------------------------------------------------


Plots suitable for an exceptional residential project are located in Prague 9, on the border of Střížkov and Libeň. The land is located on the edge of a raised platform ending with a rim above Libeň and on the eastern side follows on the residential area of ​​ Střížkov.


The land is accessible by public transport - bus stop in the adjacent Střížkov housing estate (about 300 m) with connection to the metro lines "C" and "B".

According to the Metropolitan Plan, about 75 % of the plots (ca. 27,400 m2) are kept within the stabilized residential area of Nový Střížkov, with a target to complete and strengthen the character of this residential location. The remaining part (ca. 25 %) with the size of approx. 8,900 m2 (former playground) belongs to the area maintained as a resort for sports and recreation with 20 % of built-up area.

The vast majority of land is overgrown with unkempt greenery (shrubs, trees, remains of a former orchard). Infrastructure lines run over the plots, according to the PVK documentation, the 600K sewer lines run on the north-south direction of the plots.

Two small parcels inside the auction object (par. 2097/4 - 266 m2 and par. 2097/14 - 267 m2) are owned by the same owner as is the subject of this auction and are subsequently auctioned in separate auctions.


Attachments are being added.


Ing. Pavel Čelikovský

Head of Commercial Real Estate Agents

 

Phone: +420 221 666 666

Mobile: +420 777 721 510

E-mail: pavel.celikovsky@gavlas.cz

Předmět dražby

Soubory ke stažení


  Základní charakteristika.pdf
  Znalecký posudek Libeň.pdf
  Metropol.plán - krycí list.pdf
  Metropol. plán - výřez.pdf
  Územní plán hl. m. Prahy.pdf
  PRE elektřina - existence sítí - vyjádření Libeň.pdf
  PRE elektřina - existence sítí - situační výkres Libeň.pdf
  PVK textová informace.pdf
  PVK zákres.pdf
  PPD plyn - existence sítí - vyjádření Libeň.pdf
  PPD plyn - existence sítí - situační výkresLibeň.pdf
  ČEZ ICT - existence sítí - sdělení Libeň.pdf
  ČEZ ICT - existence sítí - situační výkres Libeň.pdf
  Cetin - existence sítí - sdělení Libeň.pdf
  Cetin - existence sítí - situační výkres Libeň.pdf
  Telco Pro Services - existence sítí - sdělení Libeň.pdf
  Telco Pro Services - existence sítí - situační výkres Libeň.pdf
  Snímek pozemkové mapy - Libeň.pdf
  Mapa zákres - Libeň.pdf

Umístění objektu

Adresa
Praha 9

Fotogalerie

 

Máte otázky?
Kontaktujte nás