Nejvyšší podání učinil účastník dražby
upuštěná
Ocelová hala typu Hard 309 m², konstr. výška 4,18 m, Nový Bydžov, okres Hradec Králové
Začátek dražby
12.2.2019, 10:00
Konec dražby
14.2.2019, 16:30
Minimální příhoz
5 000 Kč
Nejnižší podání
250 000 Kč
Aktuální cena

Upuštěno od dražby.

Číslo
CSDD2418
Kategorie
Dražba dobrovolná
Adresa
Popis

UPUŠTĚNO od dražby dne 29. 1. 2019 (viz Soubory ke stažení).

Ocelová hala je umístěna na západním okraji města Nový Bydžov, v ulici Za Drahou. Přístup je od silnice III/32419 vedoucí na Starý Bydžov ulicí Jana Maláta, dále ulicí Merendní na zpevněnou místní komunikaci Za Drahou na ppč. 877/35 a ppč. 2607/3 (vlastníkem je Město Nový Bydžov), která vede podél železniční tratě. Sjezd z dálnice D 11 je ve vzdálenosti cca 15 km.

Malý provozní areál, kde je umístěna oceňovaná hala, je obklopen obdělávanou zemědělskou půdou. V širším okolí je vlakové nádraží a zástavba rodinnými domky. Centrum města je cca 1 km. Podle platného územního plánu je hala umístěna ve stabilizovaném území v plochách výroby a skladování – průmysl – VL.

Popis:

Jedná se halu typu HARD, která byla oddělena z malého provozního areálu. Samostatně stojící přízemní ocelová hala o rozpětí 15 m, modul 6 x 4,5 m konstrukční výška 4,18 m. Přístup do haly je vraty z východní strany z pozemku ppč. 881/2, druhý vstup je vraty z pozemku pč. St. 950/1 ze severní strany, přístup ošetřen věcnými břemeny.

Založení haly je základových pasech a patkách. Zděná podezdívka do výše cca 80 cm, nosná konstrukce ocelová montovaná. Zastřešení sedlovou střechou o mírném sklonu, krytina z trapézového al. plechu, okapy a svody z pozink. plechu. Opláštění z al. trapézového plechu, vnitřní povrch al. plech, na stropě podhled z trapézového plechu. Dle sdělení jsou opláštění a strop zateplené. Okna jsou dvojitá, vnitřní dřevěná, vnější ocelová. Vrata plechová dodatečně zateplená. Podlaha je kryta prkny. Je proveden rozvod elektřiny po povrchu, světelný i motorový proud. Dle sdělení je na přívodu 125 ampérový jistič. Měření je nepřímé, umístěné mimo halu v budově č.p. 1917. Přívod vody je v současnosti nefunkční, hala byla napojena na vodovodní přípojku jiného vlastníka, z prostoru kotelny v č.p. 1917. Dle sdělení byla kanalizace svedena do septiku jiného vlastníka na parc.č. 889/1. Hala byla vytápěna z kotelny umístěné v budově č.p. 1917 na pozemku parc.č. St. 950/1. V současnosti je vytápění nefunkční, radiátory jsou odpojené.

Dle sdělení byla hala postavena v roce 1982 snad přemístěna starší hala z jiné lokality. V roce 1993-1 byly provedeny úpravy vytápění, nová prkenná podlaha, výměna okapů a vrat.

Do roku 2012 byla v hale provozována dřevovýroba, pak občasně pronajímána.

Pozemek parc.č. St. 950/2 má výměru 337 m².

Více informací naleznete ve Znaleckém posudku a v Dražební vyhlášce, které jsou ke stažení níže.


Prohlídky:

dne  28. 1. 2019  v  15:00 hod. a

dne    4. 2. 2019  v  15:00 hod.

Sraz zájemců o prohlídku je před objektem na adrese: Za Drahou 1918, 504 01  Nový Bydžov – část obce Nový Bydžov, okres Hradec Králové.

Pokud vlastník nebo osoba, která má předmět dražby v držení nebo nájmu, neumožní řádnou prohlídku předmětu dražby, bude prohlídka provedena v rámci možností.

 

Zodpovědná osoba:

Emílie Švanová
E-mail: emilie.svanova@gavlas.cz

Mobil: 777 721 518
Tel.: 221 666 666


Kontakt pro hypotéky:


LV SYSTEM s.r.o., Jungmannova 30, Praha 1, 110 00

Antonín Petrskovský

Mobil: 608 981 771

E-mail: petrskovsky@lvsystem.cz

 

Leona Nechvílová                                           

Mobil: 603 527 171                                           

E-mail: nechvilova@lvsystem.cz

 

Českomoravská stavební spořitelna, a. s.

David Haralík

Mobil: 603 842 529

e-mail: david.haralik@cmss-oz.cz 

více
 

Popis objektu

UPUŠTĚNO od dražby dne 29. 1. 2019 (viz Soubory ke stažení).

Ocelová hala je umístěna na západním okraji města Nový Bydžov, v ulici Za Drahou. Přístup je od silnice III/32419 vedoucí na Starý Bydžov ulicí Jana Maláta, dále ulicí Merendní na zpevněnou místní komunikaci Za Drahou na ppč. 877/35 a ppč. 2607/3 (vlastníkem je Město Nový Bydžov), která vede podél železniční tratě. Sjezd z dálnice D 11 je ve vzdálenosti cca 15 km.

Malý provozní areál, kde je umístěna oceňovaná hala, je obklopen obdělávanou zemědělskou půdou. V širším okolí je vlakové nádraží a zástavba rodinnými domky. Centrum města je cca 1 km. Podle platného územního plánu je hala umístěna ve stabilizovaném území v plochách výroby a skladování – průmysl – VL.

Popis:

Jedná se halu typu HARD, která byla oddělena z malého provozního areálu. Samostatně stojící přízemní ocelová hala o rozpětí 15 m, modul 6 x 4,5 m konstrukční výška 4,18 m. Přístup do haly je vraty z východní strany z pozemku ppč. 881/2, druhý vstup je vraty z pozemku pč. St. 950/1 ze severní strany, přístup ošetřen věcnými břemeny.

Založení haly je základových pasech a patkách. Zděná podezdívka do výše cca 80 cm, nosná konstrukce ocelová montovaná. Zastřešení sedlovou střechou o mírném sklonu, krytina z trapézového al. plechu, okapy a svody z pozink. plechu. Opláštění z al. trapézového plechu, vnitřní povrch al. plech, na stropě podhled z trapézového plechu. Dle sdělení jsou opláštění a strop zateplené. Okna jsou dvojitá, vnitřní dřevěná, vnější ocelová. Vrata plechová dodatečně zateplená. Podlaha je kryta prkny. Je proveden rozvod elektřiny po povrchu, světelný i motorový proud. Dle sdělení je na přívodu 125 ampérový jistič. Měření je nepřímé, umístěné mimo halu v budově č.p. 1917. Přívod vody je v současnosti nefunkční, hala byla napojena na vodovodní přípojku jiného vlastníka, z prostoru kotelny v č.p. 1917. Dle sdělení byla kanalizace svedena do septiku jiného vlastníka na parc.č. 889/1. Hala byla vytápěna z kotelny umístěné v budově č.p. 1917 na pozemku parc.č. St. 950/1. V současnosti je vytápění nefunkční, radiátory jsou odpojené.

Dle sdělení byla hala postavena v roce 1982 snad přemístěna starší hala z jiné lokality. V roce 1993-1 byly provedeny úpravy vytápění, nová prkenná podlaha, výměna okapů a vrat.

Do roku 2012 byla v hale provozována dřevovýroba, pak občasně pronajímána.

Pozemek parc.č. St. 950/2 má výměru 337 m².

Více informací naleznete ve Znaleckém posudku a v Dražební vyhlášce, které jsou ke stažení níže.


Prohlídky:

dne  28. 1. 2019  v  15:00 hod. a

dne    4. 2. 2019  v  15:00 hod.

Sraz zájemců o prohlídku je před objektem na adrese: Za Drahou 1918, 504 01  Nový Bydžov – část obce Nový Bydžov, okres Hradec Králové.

Pokud vlastník nebo osoba, která má předmět dražby v držení nebo nájmu, neumožní řádnou prohlídku předmětu dražby, bude prohlídka provedena v rámci možností.

 

Zodpovědná osoba:

Emílie Švanová
E-mail: emilie.svanova@gavlas.cz

Mobil: 777 721 518
Tel.: 221 666 666


Kontakt pro hypotéky:


LV SYSTEM s.r.o., Jungmannova 30, Praha 1, 110 00

Antonín Petrskovský

Mobil: 608 981 771

E-mail: petrskovsky@lvsystem.cz

 

Leona Nechvílová                                           

Mobil: 603 527 171                                           

E-mail: nechvilova@lvsystem.cz

 

Českomoravská stavební spořitelna, a. s.

David Haralík

Mobil: 603 842 529

e-mail: david.haralik@cmss-oz.cz 

Předmět dražby

pozemek parc.č. St. 950/2, součástí je stavba: Nový Bydžov, č.p. 1918, vše v katastrálním území Nový Bydžov, obec Nový Bydžov

Soubory ke stažení


  Dražební vyhláška: CSDD 24,18 - Dražební vyhláška.pdf
  Upuštění od dražby dobrovolné CSDD2418.pdf
  Jak se zúčastnit dražby.pdf
  Osoby vyloučené z dražby.pdf
  Znalecký posudek Nový Bydžov.pdf
  Katastrální snímek ortofoto.pdf
  ČEZ existence sítí - Sdělení ČEZd - Nový Bydžov.pdf
  ČEZ existence sítí - Situační výkres ČEZd - Nový Bydžov.pdf
  ČEZ existence sítí - Sdělení ICT - Nový Bydžov.pdf
  ČEZ existence sítí - Situační výkres ICT - Nový Bydžov.pdf
  GasNet existence sítí - stanovisko - Nový Bydžov.pdf

Umístění objektu

Adresa
Za Drahou 1918,, 504 01 Nový Bydžov, okr. Hradec Králové

Fotogalerie

 

Máte otázky?
Kontaktujte nás