Nejvyšší podání učinil účastník dražby
vyhlášená
Ocelová hala typu Hard 309 m², konstr. výška 4,18 m, Nový Bydžov, okres Hradec Králové
Začátek dražby
12.2.2019, 10:00
Konec dražby
14.2.2019, 16:30
Minimální příhoz
5 000 Kč
Nejnižší podání
250 000 Kč
Aktuální cena

Dražba ještě nezačala.
Do zahájení dražby zbývá:

Číslo
CSDD2418
Kategorie
Dražba dobrovolná
Adresa
Popis

Předmět dražby je umístěn na západním okraji města Nový Bydžov, v ulici Za Drahou. Přístup je od silnice III/32419 vedoucí na Starý Bydžov ulicí Jana Maláta, dále ulicí Merendní na zpevněnou místní komunikaci Za Drahou na ppč. 877/35 a ppč. 2607/3 (vlastníkem je Město Nový Bydžov), která vede podél železniční tratě. Sjezd z dálnice D 11 je ve vzdálenosti cca 15 km.

Malý provozní areál, kde je umístěna oceňovaná hala, je obklopen obdělávanou zemědělskou půdou. V širším okolí je vlakové nádraží a zástavba rodinnými domky. Centrum města je cca 1 km. Podle platného územního plánu je hala umístěna ve stabilizovaném území v plochách výroby a skladování – průmysl – VL.

Popis:

Jedná se halu typu HARD, která byla oddělena z malého provozního areálu. Samostatně stojící přízemní ocelová hala o rozpětí 15 m, modul 6 x 4,5 m konstrukční výška 4,18 m. Přístup do haly je vraty z východní strany z pozemku ppč. 881/2, druhý vstup je vraty z pozemku pč. St. 950/1 ze severní strany, přístup ošetřen věcnými břemeny.

Založení haly je základových pasech a patkách. Zděná podezdívka do výše cca 80 cm, nosná konstrukce ocelová montovaná. Zastřešení sedlovou střechou o mírném sklonu, krytina z trapézového al. plechu, okapy a svody z pozink. plechu. Opláštění z al. trapézového plechu, vnitřní povrch al. plech, na stropě podhled z trapézového plechu. Dle sdělení jsou opláštění a strop zateplené. Okna jsou dvojitá, vnitřní dřevěná, vnější ocelová. Vrata plechová dodatečně zateplená. Podlaha je kryta prkny. Je proveden rozvod elektřiny po povrchu, světelný i motorový proud. Dle sdělení je na přívodu 125 ampérový jistič. Měření je nepřímé, umístěné mimo halu v budově č.p. 1917. Přívod vody je v současnosti nefunkční, hala byla napojena na vodovodní přípojku jiného vlastníka, z prostoru kotelny v č.p. 1917. Dle sdělení byla kanalizace svedena do septiku jiného vlastníka na parc.č. 889/1. Hala byla vytápěna z kotelny umístěné v budově č.p. 1917 na pozemku parc.č. St. 950/1. V současnosti je vytápění nefunkční, radiátory jsou odpojené.

Dle sdělení byla hala postavena v roce 1982 snad přemístěna starší hala z jiné lokality. V roce 1993-1 byly provedeny úpravy vytápění, nová prkenná podlaha, výměna okapů a vrat.

Do roku 2012 byla v hale provozována dřevovýroba, pak občasně pronajímána.

Pozemek parc.č. St. 950/2 má výměru 337 m².

Více informací naleznete ve Znaleckém posudku a v Dražební vyhlášce, které jsou ke stažení níže.


Prohlídky:

dne  28. 1. 2019  v  15:00 hod. a

dne    4. 2. 2019  v  15:00 hod.

Sraz zájemců o prohlídku je před objektem na adrese: Za Drahou 1918, 504 01  Nový Bydžov – část obce Nový Bydžov, okres Hradec Králové.

Pokud vlastník nebo osoba, která má předmět dražby v držení nebo nájmu, neumožní řádnou prohlídku předmětu dražby, bude prohlídka provedena v rámci možností.

 

Zodpovědná osoba:

Emílie Švanová
E-mail: emilie.svanova@gavlas.cz

Mobil: 777 721 518
Tel.: 221 666 666


Kontakt pro hypotéky:


LV SYSTEM s.r.o., Jungmannova 30, Praha 1, 110 00

Antonín Petrskovský

Mobil: 608 981 771

E-mail: petrskovsky@lvsystem.cz

 

Leona Nechvílová                                           

Mobil: 603 527 171                                           

E-mail: nechvilova@lvsystem.cz

 

Českomoravská stavební spořitelna, a. s.

David Haralík

Mobil: 603 842 529

e-mail: david.haralik@cmss-oz.cz 

více
 

Chcete se stát účastníkem této dražby?
Klikněte na tlačítko

Popis objektu

Předmět dražby je umístěn na západním okraji města Nový Bydžov, v ulici Za Drahou. Přístup je od silnice III/32419 vedoucí na Starý Bydžov ulicí Jana Maláta, dále ulicí Merendní na zpevněnou místní komunikaci Za Drahou na ppč. 877/35 a ppč. 2607/3 (vlastníkem je Město Nový Bydžov), která vede podél železniční tratě. Sjezd z dálnice D 11 je ve vzdálenosti cca 15 km.

Malý provozní areál, kde je umístěna oceňovaná hala, je obklopen obdělávanou zemědělskou půdou. V širším okolí je vlakové nádraží a zástavba rodinnými domky. Centrum města je cca 1 km. Podle platného územního plánu je hala umístěna ve stabilizovaném území v plochách výroby a skladování – průmysl – VL.

Popis:

Jedná se halu typu HARD, která byla oddělena z malého provozního areálu. Samostatně stojící přízemní ocelová hala o rozpětí 15 m, modul 6 x 4,5 m konstrukční výška 4,18 m. Přístup do haly je vraty z východní strany z pozemku ppč. 881/2, druhý vstup je vraty z pozemku pč. St. 950/1 ze severní strany, přístup ošetřen věcnými břemeny.

Založení haly je základových pasech a patkách. Zděná podezdívka do výše cca 80 cm, nosná konstrukce ocelová montovaná. Zastřešení sedlovou střechou o mírném sklonu, krytina z trapézového al. plechu, okapy a svody z pozink. plechu. Opláštění z al. trapézového plechu, vnitřní povrch al. plech, na stropě podhled z trapézového plechu. Dle sdělení jsou opláštění a strop zateplené. Okna jsou dvojitá, vnitřní dřevěná, vnější ocelová. Vrata plechová dodatečně zateplená. Podlaha je kryta prkny. Je proveden rozvod elektřiny po povrchu, světelný i motorový proud. Dle sdělení je na přívodu 125 ampérový jistič. Měření je nepřímé, umístěné mimo halu v budově č.p. 1917. Přívod vody je v současnosti nefunkční, hala byla napojena na vodovodní přípojku jiného vlastníka, z prostoru kotelny v č.p. 1917. Dle sdělení byla kanalizace svedena do septiku jiného vlastníka na parc.č. 889/1. Hala byla vytápěna z kotelny umístěné v budově č.p. 1917 na pozemku parc.č. St. 950/1. V současnosti je vytápění nefunkční, radiátory jsou odpojené.

Dle sdělení byla hala postavena v roce 1982 snad přemístěna starší hala z jiné lokality. V roce 1993-1 byly provedeny úpravy vytápění, nová prkenná podlaha, výměna okapů a vrat.

Do roku 2012 byla v hale provozována dřevovýroba, pak občasně pronajímána.

Pozemek parc.č. St. 950/2 má výměru 337 m².

Více informací naleznete ve Znaleckém posudku a v Dražební vyhlášce, které jsou ke stažení níže.


Prohlídky:

dne  28. 1. 2019  v  15:00 hod. a

dne    4. 2. 2019  v  15:00 hod.

Sraz zájemců o prohlídku je před objektem na adrese: Za Drahou 1918, 504 01  Nový Bydžov – část obce Nový Bydžov, okres Hradec Králové.

Pokud vlastník nebo osoba, která má předmět dražby v držení nebo nájmu, neumožní řádnou prohlídku předmětu dražby, bude prohlídka provedena v rámci možností.

 

Zodpovědná osoba:

Emílie Švanová
E-mail: emilie.svanova@gavlas.cz

Mobil: 777 721 518
Tel.: 221 666 666


Kontakt pro hypotéky:


LV SYSTEM s.r.o., Jungmannova 30, Praha 1, 110 00

Antonín Petrskovský

Mobil: 608 981 771

E-mail: petrskovsky@lvsystem.cz

 

Leona Nechvílová                                           

Mobil: 603 527 171                                           

E-mail: nechvilova@lvsystem.cz

 

Českomoravská stavební spořitelna, a. s.

David Haralík

Mobil: 603 842 529

e-mail: david.haralik@cmss-oz.cz 

Předmět dražby

pozemek parc.č. St. 950/2, součástí je stavba: Nový Bydžov, č.p. 1918, vše v katastrálním území Nový Bydžov, obec Nový Bydžov


Chcete se stát účastníkem této dražby?
Klikněte na tlačítko
Soubory ke stažení


  Dražební vyhláška: CSDD 24,18 - Dražební vyhláška.pdf
  Jak se zúčastnit dražby.pdf
  Osoby vyloučené z dražby.pdf
  Znalecký posudek Nový Bydžov.pdf
  ČEZ existence sítí - Sdělení ČEZd - Nový Bydžov.pdf
  ČEZ existence sítí - Situační výkres ČEZd - Nový Bydžov.pdf
  ČEZ existence sítí - Sdělení ICT - Nový Bydžov.pdf
  ČEZ existence sítí - Situační výkres ICT - Nový Bydžov.pdf
  GasNet existence sítí - stanovisko - Nový Bydžov.pdf

Umístění objektu

Adresa
Za Drahou 1918,, 504 01 Nový Bydžov, okr. Hradec Králové

Fotogalerie

 

Máte otázky?
Kontaktujte nás