Nejvyšší podání učinil účastník dražby ID295504
ukončená
Výrobní a skladovací areál na pozemcích o rozloze 4.286 m² - Kaplice, okres Český Krumlov
Začátek dražby
27.3.2018, 10:00
Konec dražby
29.3.2018, 16:30
Minimální příhoz
10 000 Kč
Nejnižší podání
2 157 500 Kč
Aktuální cena 4 020 000 Kč

Přiklepnuto, dražba skončila.


Cena dosažená vydražením činí

4 020 000 Kč


Vydražitelem se stává účastník dražby

ID295504Číslo
CSDD10716
Kategorie
Dražba dobrovolná
Adresa
Popis

Kaplice je menším městem ležícím v jižní části českokrumlovského okresu na hlavní komunikaci E 55 cca 15 km od hraničního přechodu s Rakouskem Wullowitz - Dolní Dvořiště.. Předmět dražby se nachází v širším centru města v lokalitě smíšené zástavby obytných objektů (bytové zděné domy a rodinné domy) a objektů občanské vybavenosti v Omlenické ulici vedoucí směrem od náměstí k západnímu okraji města a silnici E 55.

 

Popis areálu:

V areálu se nacházejí výrobní objekty, skladové objekty, administrativa, vedlejší stavby. Jedná se o část bývalého strojírenského podniku Jihostroj.

Areál leží přímo u místní komunikace vedoucí směrem z centra města na západní okraj k silnici E 55. Objekty jsou svým charakterem a konstrukčním uspořádáním řazeny mezi budovy pro výrobu, opravy či skladování, tj. svým stavebně technickým uspořádáním, odpovídá požadavkům na opravny či služby.

V místě je možnost je napojení na všechny inženýrské sítě vč. zemního plynu.

Zastavěná plocha staveb:            2.391 m2

Podlahová plocha staveb:           2.777 m2

Výrobní a skladový objekt č.p. 742: jedná se o nepodsklepený, dvojpodlažní objekt obdélníkového půdorysu zděné konstrukce s betonovými stropy a se sedlovou střechou. Objekt je vystavěn ve svahu, takže spodní podlaží tvoří u severní fasády podlaží nadzemní a je zřízeno pouze v části půdorysu. Z jižní části se prakticky jedná o jednopodlažní objekt. V současné době je užíván v 1.NP jako dílna a v části 2.NP jako sklad s kancelářemi. Objekt je připojen na veřejný vodovod, kanalizaci, kabelové rozvody el.NN a spojů.

 

Název podlaží

 

Název místnosti

Podlahová plocha

 

1.NP

 

dílna

257,00 m2

 

kancelář

12,50 m2

 

1.NP - celkem

269,50 m2

2.NP

 

sklad

304,00 m2

 

sociální zařízení

18,57 m2

 

dílna

73,00 m2

 

sklady

276,00 m2

 

2x sklad a sociály

162,00 m2

 

kancelář

20,20 m2

 

chodba

6,90 m2

 

kancelář II.

20,70 m2

 

2.NP - celkem

881,37 m2

 

Výrobní objekt bez č.p./č.e. na pozemku parc.č. 1002/1: jedná se o nepodsklepený, dvojpodlažní resp. v části třípodlažní objekt nepravidelného obdélníkového půdorysu zděné a železobetonové konstrukce, s pilovou a v části se sedlovou střechou. Jedná se o provozně propojený celek, který tvoří část výrobní haly, dvojpodlažní přístavek se sociálním zázemím a jednopodlažní přístavky u východní fasády. Objekt je vystavěn ve svahu, takže spodní podlaží tvoří u severní fasády podlaží nadzemní a je zřízeno pouze v části půdorysu. Z jižní části se prakticky jedná o jednopodlažní objekt. Objekt je připojen na veřejný vodovod, kanalizaci, kabelové rozvody el.NN a spojů.

 

1.NP

 Podlahová plocha

 

sklady, rozvodna

180,00 m2

1.NP - celkem

180,00 m2

2.NP

 

 

výrobní hala

626,00 m2

 

výrobna

63,90 m2

 

výrobna

31,10 m2

 

výrobní prostory

223,00 m2

2.NP - celkem

944,00 m2

2.NP

 

 

kuchyňka

46,50 m2

 

sklad

72,60 m2

 

umývárna ženy

35,10 m2

 

šatna ženy

37,63 m2

 

sklady

120,00 m2

2.NP - celkem

311,83 m2

3.NP

 

 

šatna

50,90 m2

 

šatna

57,10 m2

 

sociální zařízení M

48,20 m2

 

sociální zařízení

33,80 m2

3.NP - celkem

190,00 m2

 

Celková výměra pozemků: 4 286 m2

Pozemky jsou rovinaté až mírně svažité severní orientace.

 


Více informací naleznete ve Znaleckém posudku a v Dražební vyhlášce, které jsou ke stažení níže.

 

Prohlídky:

dne     8. 3. 2018   14:30 hod. a

dne   22. 3. 2018   10:00 hod.

Sraz zájemců o prohlídku je před areálem, adresa: Omlenická 742, 382 41 Kaplice.

Pokud vlastník nebo osoba, která má předmět dražby v držení nebo nájmu, neumožní řádnou prohlídku předmětu dražby, bude prohlídka provedena v rámci možností.

 

Kontakt pro hypotéky:

Stone & Belter, Jungmannova 30, Praha 1, 110 00

Leona Nechvílová                                           

Mobil: 603 527 171                                           

E-mail:  leona.nechvilova@gmail.com 

 

Antonín Petrskovský

Mobil: 608 981 771

E-mail: antonin.petrskovsky@sbelter.cz

 

Zodpovědná osoba:

Emílie Švanová

Mobil: 777 721 518
Tel.: 221 666 666

více
 

Popis objektu

Kaplice je menším městem ležícím v jižní části českokrumlovského okresu na hlavní komunikaci E 55 cca 15 km od hraničního přechodu s Rakouskem Wullowitz - Dolní Dvořiště.. Předmět dražby se nachází v širším centru města v lokalitě smíšené zástavby obytných objektů (bytové zděné domy a rodinné domy) a objektů občanské vybavenosti v Omlenické ulici vedoucí směrem od náměstí k západnímu okraji města a silnici E 55.

 

Popis areálu:

V areálu se nacházejí výrobní objekty, skladové objekty, administrativa, vedlejší stavby. Jedná se o část bývalého strojírenského podniku Jihostroj.

Areál leží přímo u místní komunikace vedoucí směrem z centra města na západní okraj k silnici E 55. Objekty jsou svým charakterem a konstrukčním uspořádáním řazeny mezi budovy pro výrobu, opravy či skladování, tj. svým stavebně technickým uspořádáním, odpovídá požadavkům na opravny či služby.

V místě je možnost je napojení na všechny inženýrské sítě vč. zemního plynu.

Zastavěná plocha staveb:            2.391 m2

Podlahová plocha staveb:           2.777 m2

Výrobní a skladový objekt č.p. 742: jedná se o nepodsklepený, dvojpodlažní objekt obdélníkového půdorysu zděné konstrukce s betonovými stropy a se sedlovou střechou. Objekt je vystavěn ve svahu, takže spodní podlaží tvoří u severní fasády podlaží nadzemní a je zřízeno pouze v části půdorysu. Z jižní části se prakticky jedná o jednopodlažní objekt. V současné době je užíván v 1.NP jako dílna a v části 2.NP jako sklad s kancelářemi. Objekt je připojen na veřejný vodovod, kanalizaci, kabelové rozvody el.NN a spojů.

 

Název podlaží

 

Název místnosti

Podlahová plocha

 

1.NP

 

dílna

257,00 m2

 

kancelář

12,50 m2

 

1.NP - celkem

269,50 m2

2.NP

 

sklad

304,00 m2

 

sociální zařízení

18,57 m2

 

dílna

73,00 m2

 

sklady

276,00 m2

 

2x sklad a sociály

162,00 m2

 

kancelář

20,20 m2

 

chodba

6,90 m2

 

kancelář II.

20,70 m2

 

2.NP - celkem

881,37 m2

 

Výrobní objekt bez č.p./č.e. na pozemku parc.č. 1002/1: jedná se o nepodsklepený, dvojpodlažní resp. v části třípodlažní objekt nepravidelného obdélníkového půdorysu zděné a železobetonové konstrukce, s pilovou a v části se sedlovou střechou. Jedná se o provozně propojený celek, který tvoří část výrobní haly, dvojpodlažní přístavek se sociálním zázemím a jednopodlažní přístavky u východní fasády. Objekt je vystavěn ve svahu, takže spodní podlaží tvoří u severní fasády podlaží nadzemní a je zřízeno pouze v části půdorysu. Z jižní části se prakticky jedná o jednopodlažní objekt. Objekt je připojen na veřejný vodovod, kanalizaci, kabelové rozvody el.NN a spojů.

 

1.NP

 Podlahová plocha

 

sklady, rozvodna

180,00 m2

1.NP - celkem

180,00 m2

2.NP

 

 

výrobní hala

626,00 m2

 

výrobna

63,90 m2

 

výrobna

31,10 m2

 

výrobní prostory

223,00 m2

2.NP - celkem

944,00 m2

2.NP

 

 

kuchyňka

46,50 m2

 

sklad

72,60 m2

 

umývárna ženy

35,10 m2

 

šatna ženy

37,63 m2

 

sklady

120,00 m2

2.NP - celkem

311,83 m2

3.NP

 

 

šatna

50,90 m2

 

šatna

57,10 m2

 

sociální zařízení M

48,20 m2

 

sociální zařízení

33,80 m2

3.NP - celkem

190,00 m2

 

Celková výměra pozemků: 4 286 m2

Pozemky jsou rovinaté až mírně svažité severní orientace.

 


Více informací naleznete ve Znaleckém posudku a v Dražební vyhlášce, které jsou ke stažení níže.

 

Prohlídky:

dne     8. 3. 2018   14:30 hod. a

dne   22. 3. 2018   10:00 hod.

Sraz zájemců o prohlídku je před areálem, adresa: Omlenická 742, 382 41 Kaplice.

Pokud vlastník nebo osoba, která má předmět dražby v držení nebo nájmu, neumožní řádnou prohlídku předmětu dražby, bude prohlídka provedena v rámci možností.

 

Kontakt pro hypotéky:

Stone & Belter, Jungmannova 30, Praha 1, 110 00

Leona Nechvílová                                           

Mobil: 603 527 171                                           

E-mail:  leona.nechvilova@gmail.com 

 

Antonín Petrskovský

Mobil: 608 981 771

E-mail: antonin.petrskovsky@sbelter.cz

 

Zodpovědná osoba:

Emílie Švanová

Mobil: 777 721 518
Tel.: 221 666 666

Předmět dražby

pozemky parc.č. 1001 (součástí je stavba: Kaplice, č.p. 742), parc.č. 1002/1 (součástí je stavba: bez č.p./č.e.), parc.č. 1009/1 a parc.č. 1009/5, vše v katastrálním území Kaplice, obec Kaplice

Soubory ke stažení


  Dražební vyhláška: CSDD 107,16 - Dražební vyhláška, Kaplice.pdf
  Osoby vyloučené z dražby.pdf
  Jak se zúčastnit dražby bytu Výrobní a skladovací areál Kaplice.pdf
  Znalecký posudek Kaplice.pdf
  Geometrický plán - věcné břemeno chůze a jízdy.pdf
  LV č. 416 Kaplice.pdf
  Územně plánovací informace- Kaplice.pdf
  ČEZ - existence sítí, Kaplice, Sdělení ICT.pdf
  ČEZ - existence sítí, Kaplice, Situační výkres ICT.pdf
  ČEZ - existence sítí, Kaplice, Sdělení DSO.pdf
  ČEZ - existence sítí, Kaplice, Situační výkres DSO.pdf
  Innogy - existence sítí, Kaplice.pdf

Umístění objektu

Adresa
Omlenická 742,, 382 41 Kaplice, okr. Český Krumlov

Fotogalerie

 
Účastník dražby Čas příhozu Výše příhozu Nabídka
295504 29.03.2018 18:06:46.308 40 000,- 4 020 000,-
292418 29.03.2018 18:06:34.344 10 000,- 3 980 000,-
295504 29.03.2018 18:02:16.033 40 000,- 3 970 000,-
292418 29.03.2018 18:02:03.014 10 000,- 3 930 000,-
295504 29.03.2018 17:58:11.528 40 000,- 3 920 000,-
292418 29.03.2018 17:57:57.446 10 000,- 3 880 000,-
295504 29.03.2018 17:54:00.463 40 000,- 3 870 000,-
292418 29.03.2018 17:53:44.959 10 000,- 3 830 000,-
295504 29.03.2018 17:49:53.934 40 000,- 3 820 000,-
292418 29.03.2018 17:49:40.912 10 000,- 3 780 000,-
295504 29.03.2018 17:45:45.982 40 000,- 3 770 000,-
292418 29.03.2018 17:45:28.611 10 000,- 3 730 000,-
295504 29.03.2018 17:41:36.178 40 000,- 3 720 000,-
292418 29.03.2018 17:41:23.334 10 000,- 3 680 000,-
295504 29.03.2018 17:37:29.290 40 000,- 3 670 000,-
292418 29.03.2018 17:37:01.817 10 000,- 3 630 000,-
295504 29.03.2018 17:33:11.461 10 000,- 3 620 000,-
292418 29.03.2018 17:32:54.109 10 000,- 3 610 000,-
295504 29.03.2018 17:28:57.147 10 000,- 3 600 000,-
292418 29.03.2018 17:28:51.852 10 000,- 3 590 000,-
295504 29.03.2018 17:25:15.299 10 000,- 3 580 000,-
292418 29.03.2018 17:25:08.485 10 000,- 3 570 000,-
295504 29.03.2018 17:21:28.614 10 000,- 3 560 000,-
292418 29.03.2018 17:21:22.194 10 000,- 3 550 000,-
295504 29.03.2018 17:17:53.164 10 000,- 3 540 000,-
292418 29.03.2018 17:17:46.845 10 000,- 3 530 000,-
295504 29.03.2018 17:14:31.651 10 000,- 3 520 000,-
292418 29.03.2018 17:14:23.745 10 000,- 3 510 000,-
295504 29.03.2018 17:10:58.003 18 890,- 3 500 000,-
292418 29.03.2018 17:10:36.905 10 000,- 3 481 110,-
295504 29.03.2018 17:07:21.207 10 000,- 3 471 110,-
292418 29.03.2018 17:03:35.898 10 000,- 3 461 110,-
295504 29.03.2018 17:00:27.688 10 000,- 3 451 110,-
292418 29.03.2018 17:00:18.549 10 000,- 3 441 110,-
295504 29.03.2018 16:56:42.860 10 000,- 3 431 110,-
292418 29.03.2018 16:56:33.653 10 000,- 3 421 110,-
295504 29.03.2018 16:53:22.652 10 000,- 3 411 110,-
292418 29.03.2018 16:53:14.951 10 000,- 3 401 110,-
295504 29.03.2018 16:50:08.351 10 000,- 3 391 110,-
292418 29.03.2018 16:50:01.564 10 000,- 3 381 110,-
295504 29.03.2018 16:49:56.265 10 000,- 3 371 110,-
292418 29.03.2018 16:49:50.302 10 000,- 3 361 110,-
295504 29.03.2018 16:49:33.796 10 000,- 3 351 110,-
292418 29.03.2018 16:49:28.183 10 000,- 3 341 110,-
295504 29.03.2018 16:49:19.811 10 000,- 3 331 110,-
292418 29.03.2018 16:49:13.879 10 000,- 3 321 110,-
295504 29.03.2018 16:49:05.682 10 000,- 3 311 110,-
292418 29.03.2018 16:48:47.749 10 000,- 3 301 110,-
295504 29.03.2018 16:48:41.331 10 000,- 3 291 110,-
292418 29.03.2018 16:44:57.502 10 000,- 3 281 110,-
294983 29.03.2018 16:44:48.936 11 111,- 3 271 110,-
292418 29.03.2018 16:44:06.890 10 000,- 3 259 999,-
292327 29.03.2018 16:43:58.684 10 000,- 3 249 999,-
292418 29.03.2018 16:41:24.876 10 000,- 3 239 999,-
294983 29.03.2018 16:41:17.369 11 111,- 3 229 999,-
292418 29.03.2018 16:40:09.412 10 000,- 3 218 888,-
292327 29.03.2018 16:39:52.305 400 000,- 3 208 888,-
292418 29.03.2018 16:39:25.571 10 000,- 2 808 888,-
294983 29.03.2018 16:39:19.329 11 111,- 2 798 888,-
292418 29.03.2018 16:37:48.729 10 000,- 2 787 777,-
294983 29.03.2018 16:37:43.409 11 111,- 2 777 777,-
292418 29.03.2018 16:36:00.938 10 000,- 2 766 666,-
294983 29.03.2018 16:35:53.208 11 111,- 2 756 666,-
292418 29.03.2018 16:34:07.105 60 000,- 2 745 555,-
294983 29.03.2018 16:33:56.717 11 111,- 2 685 555,-
292418 29.03.2018 16:31:33.342 10 000,- 2 674 444,-
294983 29.03.2018 16:31:23.589 11 111,- 2 664 444,-
292418 29.03.2018 16:31:00.208 10 000,- 2 653 333,-
294983 29.03.2018 16:30:52.842 12 222,- 2 643 333,-
292418 29.03.2018 16:30:10.642 60 000,- 2 631 111,-
293984 29.03.2018 16:29:56.871 10 000,- 2 571 111,-
292418 29.03.2018 16:28:17.836 10 000,- 2 561 111,-
294983 29.03.2018 16:28:10.592 11 111,- 2 551 111,-
292418 29.03.2018 16:27:25.816 10 000,- 2 540 000,-
294983 29.03.2018 16:27:20.683 10 000,- 2 530 000,-
292418 29.03.2018 16:27:05.945 10 000,- 2 520 000,-
294983 29.03.2018 16:26:59.791 10 000,- 2 510 000,-
292418 29.03.2018 16:26:50.803 50 000,- 2 500 000,-
292327 29.03.2018 16:26:40.789 10 000,- 2 450 000,-
292418 29.03.2018 16:21:29.964 10 000,- 2 440 000,-
294983 29.03.2018 16:21:14.923 10 000,- 2 430 000,-
292418 29.03.2018 16:07:54.417 10 000,- 2 420 000,-
294688 29.03.2018 16:03:43.487 10 000,- 2 410 000,-
292418 29.03.2018 16:03:31.502 10 000,- 2 400 000,-
294688 29.03.2018 15:58:11.053 10 000,- 2 390 000,-
292418 29.03.2018 15:57:54.637 10 000,- 2 380 000,-
294688 29.03.2018 15:52:30.206 10 000,- 2 370 000,-
292418 29.03.2018 15:52:00.214 10 000,- 2 360 000,-
294688 29.03.2018 15:49:56.991 10 000,- 2 350 000,-
292418 29.03.2018 15:49:35.142 10 000,- 2 340 000,-
294688 29.03.2018 15:35:15.000 10 000,- 2 330 000,-
292418 29.03.2018 15:34:52.459 10 000,- 2 320 000,-
294688 29.03.2018 09:15:25.367 10 000,- 2 310 000,-
295504 29.03.2018 09:14:10.415 10 000,- 2 300 000,-
294688 29.03.2018 09:13:54.269 10 000,- 2 290 000,-
295504 29.03.2018 09:13:20.942 10 000,- 2 280 000,-
294688 29.03.2018 09:12:49.549 10 000,- 2 270 000,-
295504 29.03.2018 09:12:07.505 10 000,- 2 260 000,-
294688 29.03.2018 08:27:58.381 10 000,- 2 250 000,-
294983 29.03.2018 08:26:52.253 10 000,- 2 240 000,-
294688 29.03.2018 08:17:01.188 10 000,- 2 230 000,-
292418 28.03.2018 22:32:47.863 10 000,- 2 220 000,-
295504 28.03.2018 21:52:45.173 12 500,- 2 210 000,-
292327 28.03.2018 17:04:55.058 10 000,- 2 197 500,-
294688 28.03.2018 08:12:38.354 10 000,- 2 187 500,-
292418 27.03.2018 23:33:10.346 10 000,- 2 177 500,-
294688 27.03.2018 10:04:15.731 10 000,- 2 167 500,-
292418 27.03.2018 10:01:56.227 0,- 2 157 500,-

Máte otázky?
Kontaktujte nás