Nejvyšší podání učinil účastník dražby ID283833
ukončená
Výrobní a skladovací areál na pozemcích o velikosti 20.613 m2 - Zlonice, okres Kladno
Začátek dražby
13.3.2018, 10:00
Konec dražby
15.3.2018, 16:30
Minimální příhoz
10 000 Kč
Nejnižší podání
5 000 000 Kč
Aktuální cena 6 640 000 Kč

Přiklepnuto, dražba skončila.


Cena dosažená vydražením činí

6 640 000 Kč


Vydražitelem se stává účastník dražby

ID283833Číslo
CSDD3417
Kategorie
Dražba dobrovolná
Adresa
Popis

Výrobní a skladovací areál se nachází v Nádražní ulici, nedaleko od nádraží. Vjezd do areálu je asi 300 m od silnice Slaný - Litoměřice. Přístup je zajištěný z veřejné zpevněné komunikace (po pozemku p.č. 200/108-ostatní komunikace, vlastník Městys Zlonice) z Nádražní ulice.

Areál se nachází na JZ okraji zastaveného území Zlonic. Městys Zlonice má 2 333 obyvatel a je střediskovou obcí regionu, leží cca 18 km severně od Slaného. V obci je částečná občanská vybavenost: OÚ, školka, škola, restaurace, kulturní dům, obchody, základní služby, sportoviště, pošta atd.

 

Popis areálu:

V areálu se nacházejí výrobní objekty, skladové objekty, administrativa, vedlejší stavby, studna, venkovní úpravy. Jedná se původně o uzavřený výrobně-skladový areál pro výrobu nábytku. Převážná většina staveb je uživatelná po menších stavebních úpravách. Tato skutečnost se netýká objektu bývalé administrativní budovy ( na části pozemku p.č.st.265/1), kterou lze užívat jen ve velmi malé části (pouze dílna v 1.n.p.). Volné dispozice staveb umožňují v případě nutnosti diversifikaci jejich univerzální využití. Areál je napojený na veřejné rozvody elektro, vody, kanalizace (areál má vlastní ČOV), přípojku zemního plynu, telefonu. Svojí polohou je velmi dobře dopravně dostupný ze směru od Slaného, Kladna, Prahy, Litoměřic.

Přístup k jednotlivým stavbám je po zpevněných pozemcích areálu.

 

Spojovací krčekstavební objekt spojovacího krčku se nachází v centrální části areálu. Slouží jako sklad a kanceláře. Má 1 n.p. a půdní prostor. Původní objekt je z roku 1954, v roce 1995 provedena přístavba kanceláře, v letech 2008-9 provedena rekonstrukce. Krček navazuje na objekt pro výrobu a skladování,která  je neuživatelná. Zast plocha – 338,94 m2 a 19,08 m2, užitná plocha – 295 m2 a 16 m2.

Budova F - Betonka: výrobně skladový objekt, centrální část areálu. Z východní strany navazuje stavebně na spojovací krček. Objekt není podsklepen, má 3 nadzemní podlaží a střešní nástavbu.  2 podlaží jsou kompletně po celkové rekonstrukci, 3.n.p. po částečné rekonstrukci. Jedná se o hlavní objekt areálu.Původní, velmi kvalitně postavená stavba je z roku 1910 - ŽB skelet s vyzdívkami. Prvky dlouhodobé životnosti byly kvalitně opraveny, prvky krátkodobé životnosti byly vyměněny. Objekt se užívá pro výrobu a skladování.

zastavěná plocha         užitná plocha

1.np                 797,61 m2                    705,00 m2

2.np                 797,61 m2                    705,00 m2

3.np                 797,61 m2                    705,00 m2

zastřešení         98,40 m2                      70,00 m2

Výrobní haly: jedná se o tři výrobní haly, novostavby z roku 1987. Pravidelná údržba, dobrý stavebně technický stav. Dvě menší haly stavebně navazují na objekt tzv. Betonky z její jižní strany, největší hala je na její východní straně. Přízemní objekty jsou mezi sebou navzájem stavebně i provozně propojené. Bezproblémová možnost využití pro skladování.

zastavěná plocha         užitná plocha

1.np - hala 1     434,23 m2                    391,00 m2

1.np - hala 2     548,03 m2                    495,00 m2

1.np - hala 3     974,16 m2                    978,00 m2

Objekt na p.p.č.st. 716: přízemní objekt, postavený v roce 1987. Pravidelná údržba a částečná rekonstrukce. Velmi dobrý stavebně technický stav. Užívá se jako vrátnice, administrativní budova, sociální zařízení. Zast plocha – 447 m2, užitná plocha – 385 m2.

ČOV, na p.p.č.st. 715: podzemní objekt pro technologii čištění odpadních vod.

Trafostanice na p.p.č.st. 650: zděná budova trafostanice cca z r. 1968, 2NP prostor rozvoden, plochá střecha s živicí. Dobrý stavebně technický stav.

 

Pozemky jsou o celkové výměře 20.613 m2 (dle LV ke dni 14.7.2017). Pozemky p.č. 266/1, p.č. 266/9, p.č. 266/13 a p.č.st. 650 se nachází mimo oplocený areál.Pozemky jsou mírně svažité. Na pozemcích se nachází stavby pro výrobu, skladování, vedlejší stavby, venkovní úpravy, studna.


Více informací naleznete ve Znaleckém posudku a v Dražební vyhlášce, které jsou ke stažení níže.

 

Prohlídky:

dne  21. 2. 2018   13:00 hod. a

dne    6. 3. 2018   13:00 hod.

Sraz zájemců o prohlídku je před areálem na adrese Nádražní 246, 273 71  Zlonice, okres Kladno

Pokud vlastník nebo osoba, která má předmět dražby v držení nebo nájmu, neumožní řádnou prohlídku předmětu dražby, bude prohlídka provedena v rámci možností.

 

Kontakt pro hypotéky:

Stone & BelterJungmannova 30, Praha 1, 110 00

Leona Nechvílová                                           

Mobil: 603 527 171                                           

E-mail:  leona.nechvilova@gmail.com 

 

Antonín Petrskovský

Mobil: 608 981 771

E-mail: antonin.petrskovsky@sbelter.cz


Českomoravská stavební spořitelna, a. s.

David Haralík

Mobil: 603 842 529

e-mail: david.haralik@cmss-oz.cz 


Zodpovědná osoba:

Emílie Švanová
E-mail: emilie.svanova@gavlas.cz

Mobil: 777 721 518
Tel.: 221 666 666

více
 

Popis objektu

Výrobní a skladovací areál se nachází v Nádražní ulici, nedaleko od nádraží. Vjezd do areálu je asi 300 m od silnice Slaný - Litoměřice. Přístup je zajištěný z veřejné zpevněné komunikace (po pozemku p.č. 200/108-ostatní komunikace, vlastník Městys Zlonice) z Nádražní ulice.

Areál se nachází na JZ okraji zastaveného území Zlonic. Městys Zlonice má 2 333 obyvatel a je střediskovou obcí regionu, leží cca 18 km severně od Slaného. V obci je částečná občanská vybavenost: OÚ, školka, škola, restaurace, kulturní dům, obchody, základní služby, sportoviště, pošta atd.

 

Popis areálu:

V areálu se nacházejí výrobní objekty, skladové objekty, administrativa, vedlejší stavby, studna, venkovní úpravy. Jedná se původně o uzavřený výrobně-skladový areál pro výrobu nábytku. Převážná většina staveb je uživatelná po menších stavebních úpravách. Tato skutečnost se netýká objektu bývalé administrativní budovy ( na části pozemku p.č.st.265/1), kterou lze užívat jen ve velmi malé části (pouze dílna v 1.n.p.). Volné dispozice staveb umožňují v případě nutnosti diversifikaci jejich univerzální využití. Areál je napojený na veřejné rozvody elektro, vody, kanalizace (areál má vlastní ČOV), přípojku zemního plynu, telefonu. Svojí polohou je velmi dobře dopravně dostupný ze směru od Slaného, Kladna, Prahy, Litoměřic.

Přístup k jednotlivým stavbám je po zpevněných pozemcích areálu.

 

Spojovací krčekstavební objekt spojovacího krčku se nachází v centrální části areálu. Slouží jako sklad a kanceláře. Má 1 n.p. a půdní prostor. Původní objekt je z roku 1954, v roce 1995 provedena přístavba kanceláře, v letech 2008-9 provedena rekonstrukce. Krček navazuje na objekt pro výrobu a skladování,která  je neuživatelná. Zast plocha – 338,94 m2 a 19,08 m2, užitná plocha – 295 m2 a 16 m2.

Budova F - Betonka: výrobně skladový objekt, centrální část areálu. Z východní strany navazuje stavebně na spojovací krček. Objekt není podsklepen, má 3 nadzemní podlaží a střešní nástavbu.  2 podlaží jsou kompletně po celkové rekonstrukci, 3.n.p. po částečné rekonstrukci. Jedná se o hlavní objekt areálu.Původní, velmi kvalitně postavená stavba je z roku 1910 - ŽB skelet s vyzdívkami. Prvky dlouhodobé životnosti byly kvalitně opraveny, prvky krátkodobé životnosti byly vyměněny. Objekt se užívá pro výrobu a skladování.

zastavěná plocha         užitná plocha

1.np                 797,61 m2                    705,00 m2

2.np                 797,61 m2                    705,00 m2

3.np                 797,61 m2                    705,00 m2

zastřešení         98,40 m2                      70,00 m2

Výrobní haly: jedná se o tři výrobní haly, novostavby z roku 1987. Pravidelná údržba, dobrý stavebně technický stav. Dvě menší haly stavebně navazují na objekt tzv. Betonky z její jižní strany, největší hala je na její východní straně. Přízemní objekty jsou mezi sebou navzájem stavebně i provozně propojené. Bezproblémová možnost využití pro skladování.

zastavěná plocha         užitná plocha

1.np - hala 1     434,23 m2                    391,00 m2

1.np - hala 2     548,03 m2                    495,00 m2

1.np - hala 3     974,16 m2                    978,00 m2

Objekt na p.p.č.st. 716: přízemní objekt, postavený v roce 1987. Pravidelná údržba a částečná rekonstrukce. Velmi dobrý stavebně technický stav. Užívá se jako vrátnice, administrativní budova, sociální zařízení. Zast plocha – 447 m2, užitná plocha – 385 m2.

ČOV, na p.p.č.st. 715: podzemní objekt pro technologii čištění odpadních vod.

Trafostanice na p.p.č.st. 650: zděná budova trafostanice cca z r. 1968, 2NP prostor rozvoden, plochá střecha s živicí. Dobrý stavebně technický stav.

 

Pozemky jsou o celkové výměře 20.613 m2 (dle LV ke dni 14.7.2017). Pozemky p.č. 266/1, p.č. 266/9, p.č. 266/13 a p.č.st. 650 se nachází mimo oplocený areál.Pozemky jsou mírně svažité. Na pozemcích se nachází stavby pro výrobu, skladování, vedlejší stavby, venkovní úpravy, studna.


Více informací naleznete ve Znaleckém posudku a v Dražební vyhlášce, které jsou ke stažení níže.

 

Prohlídky:

dne  21. 2. 2018   13:00 hod. a

dne    6. 3. 2018   13:00 hod.

Sraz zájemců o prohlídku je před areálem na adrese Nádražní 246, 273 71  Zlonice, okres Kladno

Pokud vlastník nebo osoba, která má předmět dražby v držení nebo nájmu, neumožní řádnou prohlídku předmětu dražby, bude prohlídka provedena v rámci možností.

 

Kontakt pro hypotéky:

Stone & BelterJungmannova 30, Praha 1, 110 00

Leona Nechvílová                                           

Mobil: 603 527 171                                           

E-mail:  leona.nechvilova@gmail.com 

 

Antonín Petrskovský

Mobil: 608 981 771

E-mail: antonin.petrskovsky@sbelter.cz


Českomoravská stavební spořitelna, a. s.

David Haralík

Mobil: 603 842 529

e-mail: david.haralik@cmss-oz.cz 


Zodpovědná osoba:

Emílie Švanová
E-mail: emilie.svanova@gavlas.cz

Mobil: 777 721 518
Tel.: 221 666 666

Předmět dražby

pozemek parc.č. St. 265/1 (součástí je stavba: Zlonice, č.p. 246), St. 265/3 (součástí je stavba bez čp/če), St. 265/4 (součástí je stavba bez čp/če), St. 265/7 (součástí je stavba bez čp/če), St. 265/9 (součástí je stavba bez čp/če), St. 265/10 (součástí je stavba bez čp/če), St. 644, St. 645, St. 650 (součástí je stavba bez čp/če), St. 715 (součástí je stavba bez čp/če), St. 716 (součástí je stavba bez čp/če), St. 819/2 (součástí je stavba bez čp/če), St. 819/3 (na pozemku stojí stavba bez čp/če), 259/1, 266/1, 266/3, 266/7, 266/9, 266/13, 266/14, 266/15, 266/17 a stavba bez čp/če stojící na pozemku parc.č. 819/3, vše v katastrálním území Zlonice, obec Zlonice

Soubory ke stažení


  Dražební vyhláška: CSDD 34,17 - Dražební vyhláška, Zlonice.pdf
  Jak se zúčastnit dražby Zlonice.pdf
  Osoby vyloučené z dražby.pdf
  Znalecký posudek Zlonice.pdf
  KS vyznačené pozemky.pdf
  Vyjádření - územně plánovací informace Zlonice.pdf
  RWE - existence sítí - Stanovisko Zlonice.pdf
  ČEZ - existence sítí - Sdělení DSO Zlonice.pdf
  ČEZ - existence sítí - Situační výkres DSO Zlonice.pdf

Umístění objektu

Adresa
Nádražní 246,, 273 71 Zlonice, okres Kladno

Fotogalerie

 
Účastník dražby Čas příhozu Výše příhozu Nabídka
283833 15.03.2018 16:34:31.644 30 000,- 6 640 000,-
276772 15.03.2018 16:32:58.378 10 000,- 6 610 000,-
283833 15.03.2018 16:32:28.845 190 000,- 6 600 000,-
276772 15.03.2018 16:32:09.963 10 000,- 6 410 000,-
283833 15.03.2018 16:31:57.824 190 000,- 6 400 000,-
276772 15.03.2018 16:31:38.057 90 000,- 6 210 000,-
283833 15.03.2018 16:31:24.776 10 000,- 6 120 000,-
276772 15.03.2018 16:28:46.800 10 000,- 6 110 000,-
274296 15.03.2018 16:28:38.245 100 000,- 6 100 000,-
276772 15.03.2018 16:27:10.620 100 000,- 6 000 000,-
274296 15.03.2018 16:26:54.299 100 000,- 5 900 000,-
276772 15.03.2018 16:25:15.737 200 000,- 5 800 000,-
283833 15.03.2018 16:24:18.466 10 000,- 5 600 000,-
276772 15.03.2018 16:22:57.259 300 000,- 5 590 000,-
283833 15.03.2018 16:03:11.173 10 000,- 5 290 000,-
276772 15.03.2018 16:02:59.466 140 000,- 5 280 000,-
283833 15.03.2018 16:02:33.661 10 000,- 5 140 000,-
276772 15.03.2018 15:56:50.849 90 000,- 5 130 000,-
283833 15.03.2018 15:51:02.370 10 000,- 5 040 000,-
276772 15.03.2018 15:22:39.064 10 000,- 5 030 000,-
283833 15.03.2018 15:02:16.174 10 000,- 5 020 000,-
276772 15.03.2018 13:14:06.630 10 000,- 5 010 000,-

Máte otázky?
Kontaktujte nás