Nejvyšší podání učinil účastník dražby ID686050
ukončená
Podíl ve výši ½ k RD a pozemkům o celkové výměře 5395 m², Oldřichovice u Třince
Začátek dražby
20.2.2024, 10:00
Konec dražby
22.2.2024, 16:30
Minimální příhoz
10 000 Kč
Nejnižší podání
1 350 000 Kč
Aktuální cena 1 540 000 Kč

Přiklepnuto, dražba skončila.


Cena dosažená vydražením činí

1 540 000 Kč


Vydražitelem se stává účastník dražby

ID686050Číslo
P11123opak
Kategorie
Dražba dobrovolná, opakovaná
Adresa
Popis

Rodinný dům se nachází na okraji města Třinec ve směru na Frýdek – Místek v podhůří Těšínských Beskyd a je přístupný z místní zpevněné komunikace. Statutární město Třinec se nachází v okrese Frýdek – Místek v Moravskoslezském kraji. Město se nachází cca 32 km jihovýchodně od Ostravy. Žije zde 34 306 obyvatel. Ve městě funguje městská hromadná doprava (autobusy). Dominantní postavení ve městě mají Třinecké železárny. Ve městě se nachází kompletní infrastruktura obchodů a služeb (školy různého typu, banky, obchodní centrum, sportovní hala, restaurace apod). V dosahu je rovněž rekreační zóna – lyžařské vleky, golfové hřiště, koupaliště apod.

 

Popis předmětu dražby:

 

Rodinný dům je celý podsklepený a má dvě nadzemní podlaží. Nosná konstrukce je zděná, střecha plochá pravděpodobně s živičnou krytinou. Fasáda je nezateplená s břízolitovou omítkou. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Vnitřní omítky jsou hladké vápenné a obklady keramické. Vnitřní vybavení je převážně v původním technickém stavu. Vybavení jednotlivých konstrukcí je standardní. Okna jsou dřevěná špaletová, vnitřní dveře jsou dřevěné plné a částečně prosklené. Technický stav jednotlivých konstrukcí je průměrný s vysokým stupněm technického a morálního opotřebení, dle předložených fotografií je dům v posledním období neudržovaný a zcela mimo technickou údržbu.

Stavba na pozemku parc.č. St. 1158 - jedná se o objekt zděné konstrukce, který se nachází za rodinným domem. Objekt je nepodsklepený s jedním nadzemním podlažím. V objektu se nachází garáž a dílna. Nosná konstrukce je zděná, fasáda je břízolitová. Krov je dřevěný pultový, střešní krytina je pravděpodobně plechová. Vnitřní omítky jsou hladké vápenné. Podlaha je betonová. Vrata jsou dvoukřídlová kovová, okna jsou jednoduchá. Celkově je objekt ve špatném technickém stavu, neudržovaný s vysokým stupněm technického a morálního opotřebení.

 

Předmět dražby se nachází v okrajové části obce v rezidenční zástavbě. Objekt je přístupný z veřejné zpevněné komunikace, parcelu č. 1094/1 ve vlastnictví města Třinec. Rodinný dům je napojen na veřejný vodovod a elektrickou energii. Odkanalizovaní RD vede do žumpy nebo septiku.

 

Celková výměra pozemků dle LV 84 ke dni 11.5.2023 je 5.395 m2, pozemek tvoří jednotný funkční celek. Dle Územně plánovací informace Magistrátu města Třince, Odbor stavebního řádu a územního plánování jsou pozemky situovány do zastavěného území města, stabilizované plochy s rozdílným způsobem využití, a to do plochy bydlení v rodinných domech (BI) s Podmínkami prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu: lze připustit dělení pozemků pouze tak, aby výměra nejmenšího rozděleného pozemku určeného pro výstavbu nového objektu s funkcí hlavní byla min. cca 800 m2, objekty budou objemem, hmotovým řešením, tvarem, podlažností a typem zastřešení odpovídat převládajícímu charakteru stávající okolní zástavby, koeficient zeleně (KZ) – min. 0,50, jednořadá koncepce zástavby.

 

Území je však v severozápadní části limitováno koridorem pro umístění energetického vedení, ozn. v ÚP jako EK2. Jedná se o koridor pro umístění budoucího vedení 400 kV o šířce 80m. Dotčeným územím prochází vodovodní řad, ochranné pásmo od vodovodu DN 80 je 1,5 m a od vodovodu DN 600 je 3,0 m (viz. Příloha v pdf níže – Vyjádření ÚPI).


Znalci ani dražebníkovi nebyl umožněn vstup do nemovitostí. Popis technického stavu je sestaven dle fotografií předložených jiným spoluvlastníkem a z dostupných informací.

 

Zastavěná plocha domu: 101 m2

Plocha pozemků celkem: 5395 m2

Více informací naleznete ve Znaleckém posudku a v Dražební vyhlášce, které jsou ke stažení níže.

 

Prohlídka:


dne 14.2. 2024 v 14:00 hod.


Sraz zájemců o prohlídku je před domem – Oldřichovice 213, 739 61 Třinec – Oldřichovice.

 

Adresa: Oldřichovice 213, 739 61 Třinec – Oldřichovice, okres Frýdek – Místek.

GPS: 49.6635708N, 18.6471822E


Pokud vlastník nebo osoba, která má nemovitosti v držení nebo nájmu, neumožní řádnou prohlídku předmětu dražby, bude prohlídka provedena v rámci možností.


Zodpovědná osoba:

Věra Svídová

vera.svidova@gavlas.cz

Mobil: 774 040 702

Tel.: 532 162 162


Kontakt pro hypotéky:

SAB servis, s.r.o., Suttnerové 814/17, Praha 6, 16000 Vokovice

Antonín Petrskovský                                                   

mobil: 608 981 771                                                      

e-mail: petrskovsky@sabservis.cz                                           

Jiří Balík

mobil: 777 652 800

e-mail: jiri.balik11@gmail.com

 

anebo

 

David Haralík

ČSOB Stavební spořitelna, a. s. 

obchodní zastoupení

mobil: 603 842 529

e-mail:david.haralik@csobstavebni-oz.cz

 

více
 

Popis objektu

Rodinný dům se nachází na okraji města Třinec ve směru na Frýdek – Místek v podhůří Těšínských Beskyd a je přístupný z místní zpevněné komunikace. Statutární město Třinec se nachází v okrese Frýdek – Místek v Moravskoslezském kraji. Město se nachází cca 32 km jihovýchodně od Ostravy. Žije zde 34 306 obyvatel. Ve městě funguje městská hromadná doprava (autobusy). Dominantní postavení ve městě mají Třinecké železárny. Ve městě se nachází kompletní infrastruktura obchodů a služeb (školy různého typu, banky, obchodní centrum, sportovní hala, restaurace apod). V dosahu je rovněž rekreační zóna – lyžařské vleky, golfové hřiště, koupaliště apod.

 

Popis předmětu dražby:

 

Rodinný dům je celý podsklepený a má dvě nadzemní podlaží. Nosná konstrukce je zděná, střecha plochá pravděpodobně s živičnou krytinou. Fasáda je nezateplená s břízolitovou omítkou. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Vnitřní omítky jsou hladké vápenné a obklady keramické. Vnitřní vybavení je převážně v původním technickém stavu. Vybavení jednotlivých konstrukcí je standardní. Okna jsou dřevěná špaletová, vnitřní dveře jsou dřevěné plné a částečně prosklené. Technický stav jednotlivých konstrukcí je průměrný s vysokým stupněm technického a morálního opotřebení, dle předložených fotografií je dům v posledním období neudržovaný a zcela mimo technickou údržbu.

Stavba na pozemku parc.č. St. 1158 - jedná se o objekt zděné konstrukce, který se nachází za rodinným domem. Objekt je nepodsklepený s jedním nadzemním podlažím. V objektu se nachází garáž a dílna. Nosná konstrukce je zděná, fasáda je břízolitová. Krov je dřevěný pultový, střešní krytina je pravděpodobně plechová. Vnitřní omítky jsou hladké vápenné. Podlaha je betonová. Vrata jsou dvoukřídlová kovová, okna jsou jednoduchá. Celkově je objekt ve špatném technickém stavu, neudržovaný s vysokým stupněm technického a morálního opotřebení.

 

Předmět dražby se nachází v okrajové části obce v rezidenční zástavbě. Objekt je přístupný z veřejné zpevněné komunikace, parcelu č. 1094/1 ve vlastnictví města Třinec. Rodinný dům je napojen na veřejný vodovod a elektrickou energii. Odkanalizovaní RD vede do žumpy nebo septiku.

 

Celková výměra pozemků dle LV 84 ke dni 11.5.2023 je 5.395 m2, pozemek tvoří jednotný funkční celek. Dle Územně plánovací informace Magistrátu města Třince, Odbor stavebního řádu a územního plánování jsou pozemky situovány do zastavěného území města, stabilizované plochy s rozdílným způsobem využití, a to do plochy bydlení v rodinných domech (BI) s Podmínkami prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu: lze připustit dělení pozemků pouze tak, aby výměra nejmenšího rozděleného pozemku určeného pro výstavbu nového objektu s funkcí hlavní byla min. cca 800 m2, objekty budou objemem, hmotovým řešením, tvarem, podlažností a typem zastřešení odpovídat převládajícímu charakteru stávající okolní zástavby, koeficient zeleně (KZ) – min. 0,50, jednořadá koncepce zástavby.

 

Území je však v severozápadní části limitováno koridorem pro umístění energetického vedení, ozn. v ÚP jako EK2. Jedná se o koridor pro umístění budoucího vedení 400 kV o šířce 80m. Dotčeným územím prochází vodovodní řad, ochranné pásmo od vodovodu DN 80 je 1,5 m a od vodovodu DN 600 je 3,0 m (viz. Příloha v pdf níže – Vyjádření ÚPI).


Znalci ani dražebníkovi nebyl umožněn vstup do nemovitostí. Popis technického stavu je sestaven dle fotografií předložených jiným spoluvlastníkem a z dostupných informací.

 

Zastavěná plocha domu: 101 m2

Plocha pozemků celkem: 5395 m2

Více informací naleznete ve Znaleckém posudku a v Dražební vyhlášce, které jsou ke stažení níže.

 

Prohlídka:


dne 14.2. 2024 v 14:00 hod.


Sraz zájemců o prohlídku je před domem – Oldřichovice 213, 739 61 Třinec – Oldřichovice.

 

Adresa: Oldřichovice 213, 739 61 Třinec – Oldřichovice, okres Frýdek – Místek.

GPS: 49.6635708N, 18.6471822E


Pokud vlastník nebo osoba, která má nemovitosti v držení nebo nájmu, neumožní řádnou prohlídku předmětu dražby, bude prohlídka provedena v rámci možností.


Zodpovědná osoba:

Věra Svídová

vera.svidova@gavlas.cz

Mobil: 774 040 702

Tel.: 532 162 162


Kontakt pro hypotéky:

SAB servis, s.r.o., Suttnerové 814/17, Praha 6, 16000 Vokovice

Antonín Petrskovský                                                   

mobil: 608 981 771                                                      

e-mail: petrskovsky@sabservis.cz                                           

Jiří Balík

mobil: 777 652 800

e-mail: jiri.balik11@gmail.com

 

anebo

 

David Haralík

ČSOB Stavební spořitelna, a. s. 

obchodní zastoupení

mobil: 603 842 529

e-mail:david.haralik@csobstavebni-oz.cz

 

Předmět dražby

Spoluvlastnický podíl o velikosti ½ k následujícím nemovitým věcem: pozemek parc.č. St. 85, jehož součástí je stavba: Oldřichovice, č.p. 213, pozemek parc.č. St. 1158, jehož součástí je stavba: bez čp/če, a pozemky parc.č. 1091/1, 1092/1, 1094/2 a 1094/3, vše v katastrálním území Oldřichovice u Třince, obec Třinec.

Soubory ke stažení


  Dražební vyhláška: Oznámení o opakované dražbě-Třinec.pdf
  Osoby vyloučené z dražby.pdf
  Jak se zúčastnit dražby _ Třinec _ opak.pdf
  Znalecký posudek _ Třinec.pdf
  LV 84 _ Třinec.pdf
  KS.pdf
  KS ORTO2.pdf
  Sdělení ČEZd vč. výkresu.pdf
  Vyjádření ÚPI _ doplnění.pdf
  Stanovisko GasNet.pdf
  Sdělení ICT vč. výkresu.pdf
  Vyjádření vod. a kan. vč. výkresu _ SmVak.pdf

Umístění objektu

Adresa
Oldřichovice 213, 739 61 Třinec, okres Frýdek - Místek

Fotogalerie

 
Účastník dražby Čas příhozu Výše příhozu Nabídka
686050 22.02.2024 16:31:21.176 10 000,- 1 540 000,-
686321 22.02.2024 16:29:45.114 10 000,- 1 530 000,-
686050 22.02.2024 16:29:39.504 10 000,- 1 520 000,-
686321 22.02.2024 16:29:13.149 10 000,- 1 510 000,-
686050 22.02.2024 16:29:08.766 10 000,- 1 500 000,-
686321 22.02.2024 16:28:52.159 10 000,- 1 490 000,-
686050 22.02.2024 16:28:40.223 50 000,- 1 480 000,-
686321 22.02.2024 16:27:51.236 10 000,- 1 430 000,-
686050 22.02.2024 16:27:47.559 10 000,- 1 420 000,-
686321 22.02.2024 16:27:33.717 10 000,- 1 410 000,-
686050 22.02.2024 16:27:28.384 10 000,- 1 400 000,-
686321 22.02.2024 16:26:54.110 10 000,- 1 390 000,-
686050 22.02.2024 16:26:48.486 10 000,- 1 380 000,-
686321 22.02.2024 16:26:10.222 10 000,- 1 370 000,-
686050 22.02.2024 16:25:57.092 10 000,- 1 360 000,-
686321 22.02.2024 16:24:54.508 0,- 1 350 000,-

Máte otázky?
Kontaktujte nás