Nejvyšší podání učinil účastník dražby ID648176
ukončená
Zemědělská usedlost s pozemky 2 336 m2 Střítež, okres Pelhřimov
Začátek dražby
12.9.2023, 10:00
Konec dražby
14.9.2023, 16:30
Minimální příhoz
10 000 Kč
Nejnižší podání
504 000 Kč
Aktuální cena 904 000 Kč

Přiklepnuto, dražba skončila.


Cena dosažená vydražením činí

904 000 Kč


Vydražitelem se stává účastník dražby

ID648176Číslo
CSDD522opak
Kategorie
Dražba dobrovolná, opakovaná
Adresa
Popis

V přílohách naleznete prohlášení spoluvlastníka ohledně možnosti prodeje druhé poloviny vydražiteli.


Předmět dražby se nachází v části obce Střítež – Bor na severní straně místní návsi v původní obytné zástavbě vesnických rodinných domů či bývalých zemědělských usedlostí. Příjezd je možný zpevněnou komunikací ve vlastnictví Kraje Vysočina. Střítež je malou obcí ležící cca 12 km jihozápadně od bývalého okresního města Pelhřimov nedaleko hlavní komunikace vedoucí směrem z Pelhřimova a na Jindřichův Hradec. Obec Střítež je členem mikroregionu Brána Vysočiny.

 

Popis:

 

Předmět dražby (id. ½ )  je tvořen stavbami bývalé zemědělské usedlosti, tj. obytnou částí č.p. 5 (přední část), stavbou stájí (levá západní část), dvou stodol (severní část) a vedlejších staveb přístřešků (východní část), kdy všechny stavby stojí na st. parcele č. 1 - zastavěná plocha a nádvoří (v katastru nemovitostí zapsáno jako rod. dům) a dále tvoří funkční celek parcela 27 - zahrada, která není zastavěna žádnou stavbou. Stavby bývalé usedlosti tvoří uzavřený dvůr a většina hospodářských staveb je vyklizena a sporadicky užívána ke skladování. V obytné části je jedna bytová jednotka 3+1 se samostatným vchodem a s průjezdem z ulice do dvora. Areál dotvářejí venkovní úpravy např. přípojky inženýrských sítí, oplocení či zpevněné plochy. V místě je možnost napojení na přípojky elektro, místní vodovod a na vlastní žumpu.

- Obytná část bývalé zemědělské usedlosti č.p. 5: objekt obytné části bývalé zemědělské usedlosti č.p. 5 tvoří čelní frontu uzavřeného dvora, je přibližně obdélníkového půdorysu, částečně podsklepený, má jedno nadzemní podlaží a valbovou střechu s možností provedení vestavby podkroví. V objektu je v pravé části průjezd do dvora a v levé části je jedna bytová jednotka vel. 3+1 s jednou koupelnou a WC. Napojení na přípojky : elektro, místní vodovod, kanalizace do vlastní žumpy.

Užitná plocha – cca 128 m2

1.PP: sklepní prostory - 20 m2

1.NP: zádveří - 7,5 m2, kuchyně 22 m2, 2 pokoje 12 m2 a 23 m2, obývací pokoj 34 m2, koupelna 9 m2, záchod 1,5 m2, spíž 8 m2.

Zastavěné plochy a výšky podlaží: 1.PP: 30 m2 a 2,2 m, 1.NP: 195 m2 a 3,5 m, zastřešení: 195 m2 a 4,1 m.

- Objekt stodoly bez čp/če – levá:

objekt stodoly tvoří levou část severního křídla bývalé zemědělské usedlosti č.p. 5. Jedná se o zděný, nepodsklepený jednopodlažní objekt obdélníkového půdorysu, se sedlovou střechou, který navazuje na pravou stodolu a na stáje.

Zastavěné plochy a výšky podlaží: 1.NP: 175 m2 a 3,60 m, zastřešení: 175 m2 a 4,20 m.

- Objekt stodoly bez čp/če – pravá:

objekt stodoly tvoří pravou část severního křídla bývalé zemědělské usedlosti č.p. 5. Jedná se o zděný, nepodsklepený jednopodlažní objekt obdélníkového půdorysu, se sedlovou střechou, který navazuje na levou stodolu a přístřešek.

Zastavěné plochy a výšky podlaží: 1.NP: 110 m2 a 3,40 m, zastřešení 110 m2 a 3,70 m.

- Objekt stájí bez čp/če

objekt stájí tvoří západní (levé) křídlo bývalé zemědělské usedlosti č.p. 5. Jedná se o zděný, nepodsklepený jednopodlažní objekt obdélníkového půdorysu, se sedlovou střechou, který navazuje na obytnou část a na levou stodolu. Má několik samostatných prostor, které byly užívány pro chov dobytka.

Zastavěné plochy a výšky podlaží: 1.NP 160 m2 a 3,00 m, zastřešení 160 m2 a 3,40 m.

 

Pozemky – celková výměra pozemků je 2.336 m2.

 

Více informací naleznete ve Znaleckém posudku a v Dražební vyhlášce, které jsou ke stažení níže.


Prohlídka:

dne 7.9.2023 ve 13:30hod

Sraz zájemců o prohlídku je u předmětu dražby Bor 5, 393 01 Střítež – Bor, okres Pelhřimov

 

Pokud vlastník nebo osoba, která má předmět dražby v držení nebo nájmu, neumožní řádnou prohlídku předmětu dražby, bude prohlídka provedena v rámci možností.


 

Zodpovědná osoba:

Emílie Švanová

Mobil: 777 721 518
Tel.: 221 666 666

 

Kontakt pro hypotéky:

David Haralík

ČSOB Stavební spořitelna, a. s. 

obchodní zastoupení

mobil: 603 842 529

e-mail:david.haralik@csobstavebni-oz.cz

více
 

Popis objektu

V přílohách naleznete prohlášení spoluvlastníka ohledně možnosti prodeje druhé poloviny vydražiteli.


Předmět dražby se nachází v části obce Střítež – Bor na severní straně místní návsi v původní obytné zástavbě vesnických rodinných domů či bývalých zemědělských usedlostí. Příjezd je možný zpevněnou komunikací ve vlastnictví Kraje Vysočina. Střítež je malou obcí ležící cca 12 km jihozápadně od bývalého okresního města Pelhřimov nedaleko hlavní komunikace vedoucí směrem z Pelhřimova a na Jindřichův Hradec. Obec Střítež je členem mikroregionu Brána Vysočiny.

 

Popis:

 

Předmět dražby (id. ½ )  je tvořen stavbami bývalé zemědělské usedlosti, tj. obytnou částí č.p. 5 (přední část), stavbou stájí (levá západní část), dvou stodol (severní část) a vedlejších staveb přístřešků (východní část), kdy všechny stavby stojí na st. parcele č. 1 - zastavěná plocha a nádvoří (v katastru nemovitostí zapsáno jako rod. dům) a dále tvoří funkční celek parcela 27 - zahrada, která není zastavěna žádnou stavbou. Stavby bývalé usedlosti tvoří uzavřený dvůr a většina hospodářských staveb je vyklizena a sporadicky užívána ke skladování. V obytné části je jedna bytová jednotka 3+1 se samostatným vchodem a s průjezdem z ulice do dvora. Areál dotvářejí venkovní úpravy např. přípojky inženýrských sítí, oplocení či zpevněné plochy. V místě je možnost napojení na přípojky elektro, místní vodovod a na vlastní žumpu.

- Obytná část bývalé zemědělské usedlosti č.p. 5: objekt obytné části bývalé zemědělské usedlosti č.p. 5 tvoří čelní frontu uzavřeného dvora, je přibližně obdélníkového půdorysu, částečně podsklepený, má jedno nadzemní podlaží a valbovou střechu s možností provedení vestavby podkroví. V objektu je v pravé části průjezd do dvora a v levé části je jedna bytová jednotka vel. 3+1 s jednou koupelnou a WC. Napojení na přípojky : elektro, místní vodovod, kanalizace do vlastní žumpy.

Užitná plocha – cca 128 m2

1.PP: sklepní prostory - 20 m2

1.NP: zádveří - 7,5 m2, kuchyně 22 m2, 2 pokoje 12 m2 a 23 m2, obývací pokoj 34 m2, koupelna 9 m2, záchod 1,5 m2, spíž 8 m2.

Zastavěné plochy a výšky podlaží: 1.PP: 30 m2 a 2,2 m, 1.NP: 195 m2 a 3,5 m, zastřešení: 195 m2 a 4,1 m.

- Objekt stodoly bez čp/če – levá:

objekt stodoly tvoří levou část severního křídla bývalé zemědělské usedlosti č.p. 5. Jedná se o zděný, nepodsklepený jednopodlažní objekt obdélníkového půdorysu, se sedlovou střechou, který navazuje na pravou stodolu a na stáje.

Zastavěné plochy a výšky podlaží: 1.NP: 175 m2 a 3,60 m, zastřešení: 175 m2 a 4,20 m.

- Objekt stodoly bez čp/če – pravá:

objekt stodoly tvoří pravou část severního křídla bývalé zemědělské usedlosti č.p. 5. Jedná se o zděný, nepodsklepený jednopodlažní objekt obdélníkového půdorysu, se sedlovou střechou, který navazuje na levou stodolu a přístřešek.

Zastavěné plochy a výšky podlaží: 1.NP: 110 m2 a 3,40 m, zastřešení 110 m2 a 3,70 m.

- Objekt stájí bez čp/če

objekt stájí tvoří západní (levé) křídlo bývalé zemědělské usedlosti č.p. 5. Jedná se o zděný, nepodsklepený jednopodlažní objekt obdélníkového půdorysu, se sedlovou střechou, který navazuje na obytnou část a na levou stodolu. Má několik samostatných prostor, které byly užívány pro chov dobytka.

Zastavěné plochy a výšky podlaží: 1.NP 160 m2 a 3,00 m, zastřešení 160 m2 a 3,40 m.

 

Pozemky – celková výměra pozemků je 2.336 m2.

 

Více informací naleznete ve Znaleckém posudku a v Dražební vyhlášce, které jsou ke stažení níže.


Prohlídka:

dne 7.9.2023 ve 13:30hod

Sraz zájemců o prohlídku je u předmětu dražby Bor 5, 393 01 Střítež – Bor, okres Pelhřimov

 

Pokud vlastník nebo osoba, která má předmět dražby v držení nebo nájmu, neumožní řádnou prohlídku předmětu dražby, bude prohlídka provedena v rámci možností.


 

Zodpovědná osoba:

Emílie Švanová

Mobil: 777 721 518
Tel.: 221 666 666

 

Kontakt pro hypotéky:

David Haralík

ČSOB Stavební spořitelna, a. s. 

obchodní zastoupení

mobil: 603 842 529

e-mail:david.haralik@csobstavebni-oz.cz

Předmět dražby

Spoluvlastnický podíl o velikosti ½ k následujícím nemovitým věcem: pozemek parc.č. St. 1, součástí je stavba: Bor, č.p. 5, a pozemek parc.č. 27, vše v katastrálním území Bor u Božejova, obec Střítež.

Soubory ke stažení


  Dražební vyhláška: Oznámení o opakované dražbě, Bor u Božejova.pdf
  98121_Osoby vyloučené z dražby.pdf
  98773_jak se zúčastnit dražby Bor.pdf
  97876_Znalecký posudek.pdf
  60087_Prohlášení spoluvlastníka_ prodej 2. poloviny.pdf
  99246_EGD-elektro_stanovisko vč.výkresu.pdf
  96481_ÚPI.pdf

Umístění objektu

Adresa
Bor 5 , 393 01 Střítež, okres Pelhřimov

Fotogalerie

 
Účastník dražby Čas příhozu Výše příhozu Nabídka
648176 14.09.2023 16:52:06.064 10 000,- 904 000,-
648266 14.09.2023 16:51:30.892 10 000,- 894 000,-
648176 14.09.2023 16:49:30.332 10 000,- 884 000,-
648266 14.09.2023 16:49:25.482 10 000,- 874 000,-
648176 14.09.2023 16:45:39.195 10 000,- 864 000,-
648266 14.09.2023 16:45:34.382 10 000,- 854 000,-
648176 14.09.2023 16:43:45.536 10 000,- 844 000,-
648266 14.09.2023 16:41:54.246 10 000,- 834 000,-
648176 14.09.2023 16:37:05.214 10 000,- 824 000,-
648266 14.09.2023 16:36:45.656 10 000,- 814 000,-
648176 14.09.2023 16:33:29.715 10 000,- 804 000,-
648221 14.09.2023 16:33:24.244 30 000,- 794 000,-
648176 14.09.2023 16:31:37.314 10 000,- 764 000,-
648221 14.09.2023 16:30:20.662 30 000,- 754 000,-
648176 14.09.2023 16:30:08.120 10 000,- 724 000,-
648221 14.09.2023 16:30:03.009 30 000,- 714 000,-
648176 14.09.2023 16:28:54.335 10 000,- 684 000,-
648221 14.09.2023 16:28:33.847 30 000,- 674 000,-
648176 14.09.2023 16:27:27.526 10 000,- 644 000,-
648221 14.09.2023 16:27:08.092 10 000,- 634 000,-
648176 14.09.2023 16:26:22.550 10 000,- 624 000,-
648221 14.09.2023 16:26:08.210 30 000,- 614 000,-
648176 14.09.2023 16:24:54.142 10 000,- 584 000,-
648221 14.09.2023 16:24:46.924 30 000,- 574 000,-
648176 14.09.2023 16:15:39.491 10 000,- 544 000,-
648266 14.09.2023 16:04:36.666 10 000,- 534 000,-
648176 14.09.2023 13:34:13.721 10 000,- 524 000,-
648266 14.09.2023 11:02:30.240 10 000,- 514 000,-
648176 12.09.2023 20:13:20.112 0,- 504 000,-

Máte otázky?
Kontaktujte nás