Nejvyšší podání učinil účastník dražby ID625083
ukončená
Komerční pozemek 7.000 m2 u sjezdu ze silnice I/48 (D48) Český Těšín
Začátek dražby
12.12.2022, 10:00
Konec dražby
14.12.2022, 15:00
Minimální příhoz
10 000 Kč
Nejnižší podání
4 000 000 Kč
Aktuální cena 8 180 000 Kč

Přiklepnuto, dražba skončila.


Cena dosažená vydražením činí

8 180 000 Kč


Vydražitelem se stává účastník dražby

ID625083Číslo
DDO0322
Kategorie
Dražba dobrovolná
Adresa
Popis

Předmět dražby je umístěn při severovýchodním okraji města Český Těšín, v katastrálním území Český Těšín, okres Karviná (GPS 49.7611253N, 18.6076511E). Nachází se v poměrně atraktivní lokalitě pro komerční využití, při strategické čtyřproudové mezinárodní komunikaci E75, resp. č. I/48 (E462). Tato komunikace tvoří průtah městem přímo navazující na dálnici D48 ve směru z Frýdku – Místku do Polska. 

Předmět dražby se nachází ve vzdálenosti cca 750 m od hraničního přechodu Chotěbuz/Boguszowice. Centrum města Český Těšín s kompletní infrastrukturou a službami je ve vzdálenosti cca 2 km, stanice městské hromadné dopravy (autobus) na ul. Karvinská ve vzdálenosti cca 350 m.

Přístup k předmětu dražby je z jižní strany, z veřejné komunikace ul. Karvinská tvořící sjezd z komunikace I/48 do Českého Těšína. Dále je zřízeno napojení i ze severní strany na komunikaci I/48.

 

Popis:

Předmětem dražby jsou pozemky dle evidence v katastru nemovitostí o celkové výměře 7.002 mv převážné části se zpevněnou plochou původně užívanou jako odstavná a skladovací plocha nácestného střediska Chotěbuz, a se stavbou z unimobuněk sloužící původně jako sociální zázemí.

Předmět dražby sestává z:

- pozemku parc.č. 3242/15 evidovaného v katastru nemovitostí jako zastavěná plocha a nádvoří o výměře 372 m2, jehož součástí je stavba bez čp/če, evidovaná v katastru nemovitostí jako jiná stavba,

- pozemku parc.č. 3242/1 evidovaného v katastru nemovitostí jako ostatní plocha, jiná plocha o výměře 5 969 m2, s přístupovou, manipulační a parkovací plochu zpevněnou asfaltovým povrchem;

- pozemku parc.č. 3242/19 evidovaného v katastru nemovitostí jako ostatní plocha, jiná plocha o výměře 661 m2. Pozemek je zatravněný, svažitý směrem k severovýchodu a je bez využití.

Předmět dražby je z části oplocen.

 

Stavba bez čp/če na pozemku parc.č. 3242/15  

Jedná se o nepodsklepenou jednopodlažní stavbu sestavenou z 16 ks buněk, s půdním prostorem. Unimobuňky jsou postaveny na betonovém základě a jsou obestavěné dřevěnou konstrukcí s dřevěným krovem a sedlovou střechou krytou vlnitými vláknitými deskami onduline. Podlahy jsou převážně kryté keramickou dlažbou, v sociálních zázemích jsou keramické obklady, vnitřní vybavení bylo odstraněno. Okna jsou dřevěná zdvojená, dveře jsou dřevěné, schody do půdního prostoru jsou ocelové konstrukce. Ke dni ocenění se stavba nachází ve zhoršeném stavebně-technickém stavu, bez pravidelné údržby. Betonové základy jsou popraskané, veškeré vybavení (registry ÚT, sanita, rozvodná skříň elektro) je odstraněno. Stavba byla napojena na veřejné inženýrské sítě, ke dni ocenění jsou sítě odpojeny a stavba není vytápěna.

Stavba byla kolaudována v roce 1993 jako dočasná stavba sociálního zařízení a sloužila jako zázemí pro řidiče. V roce 2003 byla povolena změna užívání z dočasného sociálního zařízení na sklad dopravních značek a v roce 2009 byl udělen souhlas se změnou užívání z dočasné stavby skladu dopravních značek na stavbu trvalou.

 

Zastavěná plocha stavby: 366 m2

Užitná plocha stavby: 263 m2.

 

Dle platného územního plánu obce (po změně č.5) jsou pozemky 3242/1, 3242/15 a 3242/19 určeny pro využití jako plocha DS – dopravní infrastruktura – silniční. Jelikož se jedná o původní účel využití umožňující provoz nácestného střediska, lze předpokládat možnou změnu využití pozemků ke komerčním účelům dle zájmů budoucího vlastníka. 

Pozn: V územním plánu je přes předmět dražby navržena trasa kanalizace, jež však dosud neexistuje a není ani zahájeno územní řízení za účelem jejího přesného umístění.

Z hlediska možného výskytu povodně se předmět dražby nachází v zóně se zanedbatelným nebezpečím.

 

 

Více informací naleznete ve Znaleckém posudku a v Dražební vyhlášce, které jsou ke stažení níže.

 


Prohlídky:

dne   23. 11. 2022 ve 12:45 hod. a

dne     6. 12. 2022 ve 12:45 hod.

Sraz zájemců o prohlídku je u jižního vjezdu na pozemky z ul. Karvinská

GPS: 49.7606436N, 18.6082144E

 

 

Zodpovědná osoba:

Věra Svídová

vera.svidova@gavlas.cz

Mobil: 774 040 702

Tel.: 532 162 162


více
 

Popis objektu

Předmět dražby je umístěn při severovýchodním okraji města Český Těšín, v katastrálním území Český Těšín, okres Karviná (GPS 49.7611253N, 18.6076511E). Nachází se v poměrně atraktivní lokalitě pro komerční využití, při strategické čtyřproudové mezinárodní komunikaci E75, resp. č. I/48 (E462). Tato komunikace tvoří průtah městem přímo navazující na dálnici D48 ve směru z Frýdku – Místku do Polska. 

Předmět dražby se nachází ve vzdálenosti cca 750 m od hraničního přechodu Chotěbuz/Boguszowice. Centrum města Český Těšín s kompletní infrastrukturou a službami je ve vzdálenosti cca 2 km, stanice městské hromadné dopravy (autobus) na ul. Karvinská ve vzdálenosti cca 350 m.

Přístup k předmětu dražby je z jižní strany, z veřejné komunikace ul. Karvinská tvořící sjezd z komunikace I/48 do Českého Těšína. Dále je zřízeno napojení i ze severní strany na komunikaci I/48.

 

Popis:

Předmětem dražby jsou pozemky dle evidence v katastru nemovitostí o celkové výměře 7.002 mv převážné části se zpevněnou plochou původně užívanou jako odstavná a skladovací plocha nácestného střediska Chotěbuz, a se stavbou z unimobuněk sloužící původně jako sociální zázemí.

Předmět dražby sestává z:

- pozemku parc.č. 3242/15 evidovaného v katastru nemovitostí jako zastavěná plocha a nádvoří o výměře 372 m2, jehož součástí je stavba bez čp/če, evidovaná v katastru nemovitostí jako jiná stavba,

- pozemku parc.č. 3242/1 evidovaného v katastru nemovitostí jako ostatní plocha, jiná plocha o výměře 5 969 m2, s přístupovou, manipulační a parkovací plochu zpevněnou asfaltovým povrchem;

- pozemku parc.č. 3242/19 evidovaného v katastru nemovitostí jako ostatní plocha, jiná plocha o výměře 661 m2. Pozemek je zatravněný, svažitý směrem k severovýchodu a je bez využití.

Předmět dražby je z části oplocen.

 

Stavba bez čp/če na pozemku parc.č. 3242/15  

Jedná se o nepodsklepenou jednopodlažní stavbu sestavenou z 16 ks buněk, s půdním prostorem. Unimobuňky jsou postaveny na betonovém základě a jsou obestavěné dřevěnou konstrukcí s dřevěným krovem a sedlovou střechou krytou vlnitými vláknitými deskami onduline. Podlahy jsou převážně kryté keramickou dlažbou, v sociálních zázemích jsou keramické obklady, vnitřní vybavení bylo odstraněno. Okna jsou dřevěná zdvojená, dveře jsou dřevěné, schody do půdního prostoru jsou ocelové konstrukce. Ke dni ocenění se stavba nachází ve zhoršeném stavebně-technickém stavu, bez pravidelné údržby. Betonové základy jsou popraskané, veškeré vybavení (registry ÚT, sanita, rozvodná skříň elektro) je odstraněno. Stavba byla napojena na veřejné inženýrské sítě, ke dni ocenění jsou sítě odpojeny a stavba není vytápěna.

Stavba byla kolaudována v roce 1993 jako dočasná stavba sociálního zařízení a sloužila jako zázemí pro řidiče. V roce 2003 byla povolena změna užívání z dočasného sociálního zařízení na sklad dopravních značek a v roce 2009 byl udělen souhlas se změnou užívání z dočasné stavby skladu dopravních značek na stavbu trvalou.

 

Zastavěná plocha stavby: 366 m2

Užitná plocha stavby: 263 m2.

 

Dle platného územního plánu obce (po změně č.5) jsou pozemky 3242/1, 3242/15 a 3242/19 určeny pro využití jako plocha DS – dopravní infrastruktura – silniční. Jelikož se jedná o původní účel využití umožňující provoz nácestného střediska, lze předpokládat možnou změnu využití pozemků ke komerčním účelům dle zájmů budoucího vlastníka. 

Pozn: V územním plánu je přes předmět dražby navržena trasa kanalizace, jež však dosud neexistuje a není ani zahájeno územní řízení za účelem jejího přesného umístění.

Z hlediska možného výskytu povodně se předmět dražby nachází v zóně se zanedbatelným nebezpečím.

 

 

Více informací naleznete ve Znaleckém posudku a v Dražební vyhlášce, které jsou ke stažení níže.

 


Prohlídky:

dne   23. 11. 2022 ve 12:45 hod. a

dne     6. 12. 2022 ve 12:45 hod.

Sraz zájemců o prohlídku je u jižního vjezdu na pozemky z ul. Karvinská

GPS: 49.7606436N, 18.6082144E

 

 

Zodpovědná osoba:

Věra Svídová

vera.svidova@gavlas.cz

Mobil: 774 040 702

Tel.: 532 162 162


Předmět dražby

Pozemek parc.č. 3242/1 ostatní plocha, pozemek parc.č. 3242/15 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez čp/če, jiná stavba, pozemek parc.č. 3242/19 ostatní plocha, vše zapsané v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 639 pro katastrální území Český Těšín, obec Český Těšín, včetně všech součástí a příslušenství.

Soubory ke stažení


  Dražební vyhláška: Dražební vyhláška Pozemky Český Těšín.pdf
  Osoby vyloučené z dražby.pdf
  Jak se zúčastnit dražby Český Těšín.pdf
  ZP Český Těšín A.pdf
  Dodatek č. 1 k ZP Český Těšín A.pdf
  KM kú Český Těšín.pdf
  ÚP Český Těšín.pdf
  ČEZd Sdělení vč. výkresů kú Český Těšín.pdf
  GASNet Sdělení kú Český Těšín.pdf
  CETIN Vyjádření o existenci SEK kú Český Těšín.pdf
  CETIN Situační výkres kú Český Těšín.pdf
  SmVaK Sdělení vč. výkresu kú Český Těšín.pdf
  LV 639 kú Český Těšín.pdf

Umístění objektu

Adresa
Karvinská, Český Těšín

Fotogalerie

 
Účastník dražby Čas příhozu Výše příhozu Nabídka
625083 14.12.2022 15:54:16.380 10 000,- 8 180 000,-
625288 14.12.2022 15:53:46.451 30 000,- 8 170 000,-
625083 14.12.2022 15:50:54.123 10 000,- 8 140 000,-
625288 14.12.2022 15:50:51.364 30 000,- 8 130 000,-
625083 14.12.2022 15:50:00.779 10 000,- 8 100 000,-
625288 14.12.2022 15:49:52.874 30 000,- 8 090 000,-
625083 14.12.2022 15:48:18.179 10 000,- 8 060 000,-
625288 14.12.2022 15:43:33.237 30 000,- 8 050 000,-
625083 14.12.2022 15:42:54.774 10 000,- 8 020 000,-
625288 14.12.2022 15:41:30.917 30 000,- 8 010 000,-
625083 14.12.2022 15:38:39.822 10 000,- 7 980 000,-
625288 14.12.2022 15:38:34.254 50 000,- 7 970 000,-
625083 14.12.2022 15:36:58.211 10 000,- 7 920 000,-
625288 14.12.2022 15:36:49.632 50 000,- 7 910 000,-
625083 14.12.2022 15:35:43.164 10 000,- 7 860 000,-
625288 14.12.2022 15:35:36.568 50 000,- 7 850 000,-
625083 14.12.2022 15:35:27.974 10 000,- 7 800 000,-
625288 14.12.2022 15:35:17.416 50 000,- 7 790 000,-
625083 14.12.2022 15:31:59.328 10 000,- 7 740 000,-
625288 14.12.2022 15:30:39.075 50 000,- 7 730 000,-
625083 14.12.2022 15:30:10.569 10 000,- 7 680 000,-
625288 14.12.2022 15:29:57.280 50 000,- 7 670 000,-
625083 14.12.2022 15:29:06.880 10 000,- 7 620 000,-
625288 14.12.2022 15:28:57.860 50 000,- 7 610 000,-
625083 14.12.2022 15:28:45.968 10 000,- 7 560 000,-
625288 14.12.2022 15:27:45.729 50 000,- 7 550 000,-
625083 14.12.2022 15:27:37.807 90 000,- 7 500 000,-
625288 14.12.2022 15:22:46.356 50 000,- 7 410 000,-
625083 14.12.2022 15:20:57.711 10 000,- 7 360 000,-
625288 14.12.2022 15:20:50.246 50 000,- 7 350 000,-
625083 14.12.2022 15:19:24.339 10 000,- 7 300 000,-
625288 14.12.2022 15:19:17.320 50 000,- 7 290 000,-
625083 14.12.2022 15:19:00.826 10 000,- 7 240 000,-
625288 14.12.2022 15:18:55.468 50 000,- 7 230 000,-
625083 14.12.2022 15:18:48.200 10 000,- 7 180 000,-
625288 14.12.2022 15:18:39.111 50 000,- 7 170 000,-
625083 14.12.2022 15:18:30.613 10 000,- 7 120 000,-
625288 14.12.2022 15:18:12.911 50 000,- 7 110 000,-
625083 14.12.2022 15:16:42.970 10 000,- 7 060 000,-
625288 14.12.2022 15:16:18.205 20 000,- 7 050 000,-
625083 14.12.2022 15:15:50.510 10 000,- 7 030 000,-
625288 14.12.2022 15:10:59.172 100 000,- 7 020 000,-
625083 14.12.2022 15:08:19.868 10 000,- 6 920 000,-
625243 14.12.2022 15:07:56.699 100 000,- 6 910 000,-
625083 14.12.2022 15:07:39.311 10 000,- 6 810 000,-
625243 14.12.2022 15:07:16.274 100 000,- 6 800 000,-
625083 14.12.2022 15:06:17.422 30 000,- 6 700 000,-
625243 14.12.2022 15:05:22.587 100 000,- 6 670 000,-
625083 14.12.2022 15:04:59.215 10 000,- 6 570 000,-
625243 14.12.2022 15:04:52.351 100 000,- 6 560 000,-
625083 14.12.2022 15:04:02.892 300 000,- 6 460 000,-
625243 14.12.2022 15:03:36.158 100 000,- 6 160 000,-
625083 14.12.2022 15:03:25.292 10 000,- 6 060 000,-
625243 14.12.2022 15:02:31.149 100 000,- 6 050 000,-
625083 14.12.2022 15:02:24.100 10 000,- 5 950 000,-
625243 14.12.2022 15:02:00.671 100 000,- 5 940 000,-
625288 14.12.2022 15:01:54.702 100 000,- 5 840 000,-
625243 14.12.2022 15:01:36.525 100 000,- 5 740 000,-
625083 14.12.2022 15:01:28.008 80 000,- 5 640 000,-
625243 14.12.2022 15:01:24.550 100 000,- 5 560 000,-
625083 14.12.2022 15:01:17.170 80 000,- 5 460 000,-
625243 14.12.2022 15:00:59.141 100 000,- 5 380 000,-
625083 14.12.2022 15:00:49.491 80 000,- 5 280 000,-
625243 14.12.2022 15:00:44.449 100 000,- 5 200 000,-
625288 14.12.2022 15:00:34.268 140 000,- 5 100 000,-
625243 14.12.2022 15:00:26.305 100 000,- 4 960 000,-
625083 14.12.2022 15:00:21.416 80 000,- 4 860 000,-
625243 14.12.2022 15:00:02.148 100 000,- 4 780 000,-
625083 14.12.2022 14:59:52.074 80 000,- 4 680 000,-
625243 14.12.2022 14:59:36.221 100 000,- 4 600 000,-
625083 14.12.2022 14:59:11.082 80 000,- 4 500 000,-
625243 14.12.2022 14:58:51.513 10 000,- 4 420 000,-
625083 14.12.2022 14:58:51.324 90 000,- 4 410 000,-
625152 14.12.2022 14:58:41.844 10 000,- 4 320 000,-
625243 14.12.2022 14:58:05.574 100 000,- 4 310 000,-
625152 14.12.2022 14:57:56.794 10 000,- 4 210 000,-
625083 14.12.2022 14:57:25.167 100 000,- 4 200 000,-
625243 14.12.2022 14:56:37.160 60 000,- 4 100 000,-
625152 14.12.2022 14:46:02.719 10 000,- 4 040 000,-
625243 14.12.2022 14:43:08.840 10 000,- 4 030 000,-
625152 14.12.2022 12:33:35.825 10 000,- 4 020 000,-
625083 14.12.2022 12:09:39.563 10 000,- 4 010 000,-
625152 14.12.2022 12:05:13.833 0,- 4 000 000,-

Máte otázky?
Kontaktujte nás