Nejvyšší podání učinil účastník dražby
upuštěná
Rodinný dům 312 m2 se zahradou 5.050 m2 Libhošť, okr. Nový Jičín
Začátek dražby
12.12.2022, 10:00
Konec dražby
14.12.2022, 15:30
Minimální příhoz
10 000 Kč
Nejnižší podání
3 900 000 Kč
Aktuální cena

Upuštěno od dražby.

Číslo
DDO0222
Kategorie
Dražba dobrovolná
Adresa
Popis

UPUŠTĚNO od dražby dne 30. 11. 2022 (viz Soubory ke stažení).


Předmět dražby se nachází v obci Libhošť vzdálené od města Nový Jičín cca 8 km.

Obec Libhošť má cca 1730 obyvatel. V obci je pošta a základní škola. Zastávky autobusu se nacházejí ve vzdálenosti cca 400 m od předmětu ocenění. Centrum obce je vzdáleno cca 300 m. V obci je základní vybavenost (obecní úřad, škola, školka, pošta, prodejna COOP a další prodejny). Kompletní občanská vybavenost je v blízkém Novém Jičíně (dojezdový čas cca 8 min.). Veřejná doprava v rámci obce a do Nového Jičína i Příbora je zajištěna autobusy.

Předmět dražby se nachází v okrajové části obce tvořené řídkou zástavbou rodinnými domy v lokalitě mezi původní hlavní silnicí do Nového Jičína (III/46433) a dálnicí D 48.

 

Popis:

Předmětem dražby je pozemek parc.č. St. 388 s rodinným domem č.p. 355, pozemek parc.č. 1183/4 zahrada a pozemek parc.č. 1585/1 ostatní plocha, to vše včetně všech součástí a příslušenství, zejména samostatně stojící hospodářskou budovou na pozemku parc. č. St. 388, na ni navazujícím přístřeškem pro auto na pozemku parc.č. 1183/4, bazénem na pozemku parc.č. 1183/4 a oplocením ze strojového pletiva na tomto pozemku se nacházejícím a dřevěným na pozemku parc.č. St. 388 a dále přípojkami inženýrských sítí a čističkou odpadních vod (ČOV). Dle evidence v katastru nemovitostí činí celkový výměra všech pozemků 5.533 m2.

 

Stavby

Rodinný dům č.p. 355

Jedná se o samostatně stojící zděný, podsklepený dům s jedním nadzemním podlažím a podkrovím, který byl zkolaudován i původně užíván jako jednobytový dům pro rodinné bydlení. Dům je o velikosti 8+1 (k tomu 3 ložnice v podkroví 2). Naposledy sloužil k pobytu dětí.

Okna plastová s dvojsklem. Vytápění ústřední plynovým kotlem. Elektroinstalace 230/400 V. Rozvod studené a teplé vody. Ohřev vody plynovým kotlem. Vnitřní vybavení tvoří umyvadla, sprchové kouty a vany. Vybavení kuchyně tvoří kombinovaný plynový sporák s elektrickou troubou. V domě proveden rozvod zemního plynu, teplé a studené vody, elektřiny a vytápění. Kanalizace svedena do vlastní ČOV. Dům je přípojkami napojen na veřejný vodovodní řad, distribuční soustavy STL plynu a NN elektro. Povrchové vody jsou svedeny drenážemi do vsakovací jímky, splaškové vody jsou svedeny do vlastní ČOV.

Dle vyjádření CETIN, a.s. je dům napojen i na elektronickou síť elektronických komunikací (optický kabel).

 

Dispoziční řešení:

1.PP: Schodiště do 1.NP, spojovací chodba, soc. zařízení (3 boxy sprch + WC), prádelna, kotelna, garáž, přezouvárna.

1.NP: Schodiště do podkroví, zádveří (vstup), chodba, WC, kuchyně, spíž, koupelna, obývací pokoj, balkón, jídelna, ložnice.

Podkroví 1: Chodba s jednoramenným úzkým dřevěným schodištěm do 2. úrovně podkroví, WC, pokoj 1 - ložnice, pokoj 2 - ložnice, koupelna, úklidová komora, pokoj 3 - ložnice, pokoj 4 - ložnice a obývací pokoj, balkón.

Podkroví 2: Dříve půda pod sedlovou střechou. V tomto prostoru, který lze účelově užít pouze omezeně se nacházejí tyto prostory: chodba, ložnice 1, ložnice 2, ložnice 3. Všechny tyto místnosti mají snížené, převážně šikmé stropy s malými střešními okny. Jsou použitelné pouze v letních měsících jako ložnice.

 

Zastavěná plocha rodinného domu:                                                      110,25 m2

Obestavěný prostor rodinného domu:                                                 1085,02 m3

Podlahová plocha rodinného domu (dle jednotlivých místností):         312,38 m2

z toho:

1. PP:          93,71 m2

1.NP:           93,71 m2

podkroví 1:  93,71 m2

podkroví 2:  31,24 m2.

 

Dle dostupných informací byl rodinný dům vystavěn cca v roce 1960. V roce 1979 proběhla rekonstrukce a částečná přestavba domu. V roce 2016 byla vyměněna okna. V roce 1997 byla provedena plynofikace rodinného domu, v roce 2003 byla provedena výměna všech původních dřevěných oken za okna plastová s vakuovaným dvojsklem, byla provedena oprava balkónů, bylo opraveno vstupní schodiště a byly provedeny přístupové chodníky kolem RD. Rekonstrukce kuchyně a soc. zařízení byly provedeny v roce 2004. V roce 2011 byla provedena výměna střešní krytiny, včetně provedení nových klempířských prvků (v rozsahu cca 1/2). V rámci výměny střešní krytiny bylo provedeno zateplení střešní konstrukce. V této době došlo také k osazení lamelových vrat u garáže. K zásadním dispozičním změnám v průběhu užívání RD nedošlo. V rámci vybavení se pokoje účelově změnily na dětské pokoje. Technický stav objektu je dobrý, odpovídající stáří a pravidelně prováděné údržbě. V současné době je dům více než 1 rok bez využití.

PENB: dle průkazu energetické náročnosti budovy ze dne 16. 6. 2013 je dům zařazen do energetické třídy F.

 

Hospodářská budova a přístřešek

Jde o podsklepenou zděnou hospodářskou budovu s pultovou střechou, využívanou jako sklad nářadí. Zastavěná plocha činí 37,45 m2 (6,1 x 6,14 m). K této budově byl přistavěn dřevěný přístřešek pro parkování auta o zastavěné ploše 24,56 m2 (4,0 x 6,14 m). Technický stav obou staveb je dobrý. Hospodářská budova není evidována v katastru nemovitostí (je vyznačena pouze v katastrální mapě), přístřešek se v katastru nemovitostí neeviduje.

 

Pozemky

Dle evidence katastru nemovitostí mají pozemky parc. č. St. 388, 1183/4 a 1585/1 celkovou s výměru 5.533 m2. Pozemky parc.č. St. 388, 1183/4 tvoří jeden funkční celek.

 

Pozemek parc.čSt. 388

V katastru nemovitostí je evidován jako zastavěná plocha a nádvoří s výměrou 784 m2. Je částečně zastavěn stavbou rodinného domu č. p. 355 a hospodářskou budovou. Dále se na pozemku nachází zpevněné plochy a trvalé porosty. Pozemek je mírně svažitý směrem k západu.

 

Pozemek parc.č1183/4

V katastru nemovitostí je evidován jako zahrada s výměrou 4436 m2. Je částečně zastavěn přístřeškem. Na pozemku se dále nachází bazén, zpevněné plochy a trvalé porosty. Pozemek je mírně svažitý směrem k západu.

 

Pozemek parc.č1585/1

V katastru nemovitostí je evidován jako ostatní plocha – ostatní komunikace s výměrou 313 m2. Navazuje na asfaltovou místní komunikaci a slouží jako příjezdová účelová komunikace k objektu rodinného domu a dále k pozemku parc.č. 1183/4 podél celé jeho východní hranice.

 

Dle platného územního plánu obce jsou pozemky parc. č. St. 388 a parc. č. 1183/4 určeny pro využití „bydlení individuální - venkovské“, pozemek parc. č. 1585/1 je určen pro využití „dopravní infrastruktura – silniční“.

 

 

Více informací naleznete ve Znaleckém posudku a v Dražební vyhlášce, které jsou ke stažení níže.

 

 

Prohlídky:

dne   23. 11. 2022 ve 14:30 hod. a

dne     6. 12. 2022 ve 14:30 hod.

Sraz zájemců o prohlídku je před předmětem dražby na adrese Libhošť 355, 742 57 Libhošť

GPS: 49.6251547N, 18.0775886E

 

Kontakt pro hypotéky:

SAB servis, s.r.o., Suttnerové 814/17, Praha 6, 16000 Vokovice

Antonín Petrskovský

Mobil: 608 981 771

E-mail: petrskovsky@sabservis.cz

Jiří Balík

Mobil: 777 652 800

E-mail: jiri.balik11@gmail.com

 

 

Zodpovědná osoba:

Věra Svídová

vera.svidova@gavlas.cz

Mobil: 774 040 702

Tel.: 532 162 162


více
 

Popis objektu

UPUŠTĚNO od dražby dne 30. 11. 2022 (viz Soubory ke stažení).


Předmět dražby se nachází v obci Libhošť vzdálené od města Nový Jičín cca 8 km.

Obec Libhošť má cca 1730 obyvatel. V obci je pošta a základní škola. Zastávky autobusu se nacházejí ve vzdálenosti cca 400 m od předmětu ocenění. Centrum obce je vzdáleno cca 300 m. V obci je základní vybavenost (obecní úřad, škola, školka, pošta, prodejna COOP a další prodejny). Kompletní občanská vybavenost je v blízkém Novém Jičíně (dojezdový čas cca 8 min.). Veřejná doprava v rámci obce a do Nového Jičína i Příbora je zajištěna autobusy.

Předmět dražby se nachází v okrajové části obce tvořené řídkou zástavbou rodinnými domy v lokalitě mezi původní hlavní silnicí do Nového Jičína (III/46433) a dálnicí D 48.

 

Popis:

Předmětem dražby je pozemek parc.č. St. 388 s rodinným domem č.p. 355, pozemek parc.č. 1183/4 zahrada a pozemek parc.č. 1585/1 ostatní plocha, to vše včetně všech součástí a příslušenství, zejména samostatně stojící hospodářskou budovou na pozemku parc. č. St. 388, na ni navazujícím přístřeškem pro auto na pozemku parc.č. 1183/4, bazénem na pozemku parc.č. 1183/4 a oplocením ze strojového pletiva na tomto pozemku se nacházejícím a dřevěným na pozemku parc.č. St. 388 a dále přípojkami inženýrských sítí a čističkou odpadních vod (ČOV). Dle evidence v katastru nemovitostí činí celkový výměra všech pozemků 5.533 m2.

 

Stavby

Rodinný dům č.p. 355

Jedná se o samostatně stojící zděný, podsklepený dům s jedním nadzemním podlažím a podkrovím, který byl zkolaudován i původně užíván jako jednobytový dům pro rodinné bydlení. Dům je o velikosti 8+1 (k tomu 3 ložnice v podkroví 2). Naposledy sloužil k pobytu dětí.

Okna plastová s dvojsklem. Vytápění ústřední plynovým kotlem. Elektroinstalace 230/400 V. Rozvod studené a teplé vody. Ohřev vody plynovým kotlem. Vnitřní vybavení tvoří umyvadla, sprchové kouty a vany. Vybavení kuchyně tvoří kombinovaný plynový sporák s elektrickou troubou. V domě proveden rozvod zemního plynu, teplé a studené vody, elektřiny a vytápění. Kanalizace svedena do vlastní ČOV. Dům je přípojkami napojen na veřejný vodovodní řad, distribuční soustavy STL plynu a NN elektro. Povrchové vody jsou svedeny drenážemi do vsakovací jímky, splaškové vody jsou svedeny do vlastní ČOV.

Dle vyjádření CETIN, a.s. je dům napojen i na elektronickou síť elektronických komunikací (optický kabel).

 

Dispoziční řešení:

1.PP: Schodiště do 1.NP, spojovací chodba, soc. zařízení (3 boxy sprch + WC), prádelna, kotelna, garáž, přezouvárna.

1.NP: Schodiště do podkroví, zádveří (vstup), chodba, WC, kuchyně, spíž, koupelna, obývací pokoj, balkón, jídelna, ložnice.

Podkroví 1: Chodba s jednoramenným úzkým dřevěným schodištěm do 2. úrovně podkroví, WC, pokoj 1 - ložnice, pokoj 2 - ložnice, koupelna, úklidová komora, pokoj 3 - ložnice, pokoj 4 - ložnice a obývací pokoj, balkón.

Podkroví 2: Dříve půda pod sedlovou střechou. V tomto prostoru, který lze účelově užít pouze omezeně se nacházejí tyto prostory: chodba, ložnice 1, ložnice 2, ložnice 3. Všechny tyto místnosti mají snížené, převážně šikmé stropy s malými střešními okny. Jsou použitelné pouze v letních měsících jako ložnice.

 

Zastavěná plocha rodinného domu:                                                      110,25 m2

Obestavěný prostor rodinného domu:                                                 1085,02 m3

Podlahová plocha rodinného domu (dle jednotlivých místností):         312,38 m2

z toho:

1. PP:          93,71 m2

1.NP:           93,71 m2

podkroví 1:  93,71 m2

podkroví 2:  31,24 m2.

 

Dle dostupných informací byl rodinný dům vystavěn cca v roce 1960. V roce 1979 proběhla rekonstrukce a částečná přestavba domu. V roce 2016 byla vyměněna okna. V roce 1997 byla provedena plynofikace rodinného domu, v roce 2003 byla provedena výměna všech původních dřevěných oken za okna plastová s vakuovaným dvojsklem, byla provedena oprava balkónů, bylo opraveno vstupní schodiště a byly provedeny přístupové chodníky kolem RD. Rekonstrukce kuchyně a soc. zařízení byly provedeny v roce 2004. V roce 2011 byla provedena výměna střešní krytiny, včetně provedení nových klempířských prvků (v rozsahu cca 1/2). V rámci výměny střešní krytiny bylo provedeno zateplení střešní konstrukce. V této době došlo také k osazení lamelových vrat u garáže. K zásadním dispozičním změnám v průběhu užívání RD nedošlo. V rámci vybavení se pokoje účelově změnily na dětské pokoje. Technický stav objektu je dobrý, odpovídající stáří a pravidelně prováděné údržbě. V současné době je dům více než 1 rok bez využití.

PENB: dle průkazu energetické náročnosti budovy ze dne 16. 6. 2013 je dům zařazen do energetické třídy F.

 

Hospodářská budova a přístřešek

Jde o podsklepenou zděnou hospodářskou budovu s pultovou střechou, využívanou jako sklad nářadí. Zastavěná plocha činí 37,45 m2 (6,1 x 6,14 m). K této budově byl přistavěn dřevěný přístřešek pro parkování auta o zastavěné ploše 24,56 m2 (4,0 x 6,14 m). Technický stav obou staveb je dobrý. Hospodářská budova není evidována v katastru nemovitostí (je vyznačena pouze v katastrální mapě), přístřešek se v katastru nemovitostí neeviduje.

 

Pozemky

Dle evidence katastru nemovitostí mají pozemky parc. č. St. 388, 1183/4 a 1585/1 celkovou s výměru 5.533 m2. Pozemky parc.č. St. 388, 1183/4 tvoří jeden funkční celek.

 

Pozemek parc.čSt. 388

V katastru nemovitostí je evidován jako zastavěná plocha a nádvoří s výměrou 784 m2. Je částečně zastavěn stavbou rodinného domu č. p. 355 a hospodářskou budovou. Dále se na pozemku nachází zpevněné plochy a trvalé porosty. Pozemek je mírně svažitý směrem k západu.

 

Pozemek parc.č1183/4

V katastru nemovitostí je evidován jako zahrada s výměrou 4436 m2. Je částečně zastavěn přístřeškem. Na pozemku se dále nachází bazén, zpevněné plochy a trvalé porosty. Pozemek je mírně svažitý směrem k západu.

 

Pozemek parc.č1585/1

V katastru nemovitostí je evidován jako ostatní plocha – ostatní komunikace s výměrou 313 m2. Navazuje na asfaltovou místní komunikaci a slouží jako příjezdová účelová komunikace k objektu rodinného domu a dále k pozemku parc.č. 1183/4 podél celé jeho východní hranice.

 

Dle platného územního plánu obce jsou pozemky parc. č. St. 388 a parc. č. 1183/4 určeny pro využití „bydlení individuální - venkovské“, pozemek parc. č. 1585/1 je určen pro využití „dopravní infrastruktura – silniční“.

 

 

Více informací naleznete ve Znaleckém posudku a v Dražební vyhlášce, které jsou ke stažení níže.

 

 

Prohlídky:

dne   23. 11. 2022 ve 14:30 hod. a

dne     6. 12. 2022 ve 14:30 hod.

Sraz zájemců o prohlídku je před předmětem dražby na adrese Libhošť 355, 742 57 Libhošť

GPS: 49.6251547N, 18.0775886E

 

Kontakt pro hypotéky:

SAB servis, s.r.o., Suttnerové 814/17, Praha 6, 16000 Vokovice

Antonín Petrskovský

Mobil: 608 981 771

E-mail: petrskovsky@sabservis.cz

Jiří Balík

Mobil: 777 652 800

E-mail: jiri.balik11@gmail.com

 

 

Zodpovědná osoba:

Věra Svídová

vera.svidova@gavlas.cz

Mobil: 774 040 702

Tel.: 532 162 162


Předmět dražby

Pozemek parc.č. St. 388 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba: Libhošť, č.p. 355, rodinný dům, pozemek parc.č. 1183/4 zahrada a pozemek parc.č. 1585/1 ostatní plocha, vše zapsané v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 1161 pro katastrální území Libhošť, obec Libhošť, včetně všech součástí a příslušenství.

Soubory ke stažení


  Dražební vyhláška: Dražební vyhláška RD Libhošť.pdf
  Oznámení o upuštění od dražby dobrovolné DDO0222 Libhošť.pdf
  Osoby vyloučené z dražby.pdf
  Jak se zúčastnit dražby RD Libhošť.pdf
  ZP Libhošť 2004-2022 A.pdf
  Dodatek č. 1 k ZP 2004-2022 Libhošť A.pdf
  PENB Libhošť.pdf
  ČEZd Sdělení vč. výkresů kú Libhošť.pdf
  SmVaK kú Libhošť.pdf
  GasNet kú Libhošť.pdf
  CETIN Vyjádření vč. výkresů kú Libhošť.pdf
  Město Nový Jičín Vyjádření kú Libhošť A.pdf
  KM kú Libhošť.pdf
  LV 1161 kú Libhošť.pdf

Umístění objektu

Adresa
Libhošť 355, 742 57 Libhošť

Fotogalerie

 

Máte otázky?
Kontaktujte nás