Nejvyšší podání učinil účastník dražby ID515892
ukončená
Prodej ½ rodinného domu 2+1 se zahradou v Březové nad Svitavou
Začátek dražby
25.8.2021, 10:00
Konec dražby
26.8.2021, 15:00
Minimální příhoz
5 000 Kč
Nejnižší podání
91 250 Kč
Aktuální cena 436 250 Kč

Přiklepnuto, dražba skončila.


Cena dosažená vydražením činí

436 250 Kč


Vydražitelem se stává účastník dražby

ID515892Číslo
SSCSDD119
Kategorie
Dražba dobrovolná
Adresa
Popis

Druhá polovina nemovitosti bude na www.elektronickedrazby.cz dražena ve stejný den v nedobrovolné dražbě.


Dům se nachází na hlavní ulici vedoucí Brněnská vedoucí obcí Březová nad Svitavou. Březová nad Svitavou je malé město po obou stranách historické česko-moravské zemské hranice, v Pardubickém kraji v okrese Svitavy. Katastrální území má výměru 1270 hektarů. Žije zde přibližně 1 600 obyvatel. Městem protéká řeka Svitava, která zde zčásti tvoří původní hranici Čech a Moravy. Město je součástí Mikroregionu Svitavsko. Město leží na komunikaci č.43 mezi Svitavami a Letovicemi. K dispozici je veškerá občanská vybavenost. Předmět dražby se nachází přímo u komunikace č.43 v obytné zástavbě. Před domem se nachází autobusová zastávka.

 

Popis:

Pozemky se stavbou rodinného domu č.p. 259, vedlejší stavbou skladu, který přímo navazuje na rodinný dům, venkovní úpravy a trvalé porosty. Jedná se o samostatně stojící přízemní rodinný dům 2+1 s neupraveným podkrovím, částečně podsklepený, se sedlovou střechou. Dům je napojen na veřejný vodovod, kanalizaci, elektřinu a zemní plyn, ale přípojky na vodovod, elektriku a zemní plyn jsou nefunkční. Dům pochází asi z roku 1932, je ve špatném stavu bez dlouhodobé údržby. Je neobydlený a vybydlený. Není funkční elektroinstalace, chybí vytápění a zdroj TUV, schody do sklepa jsou v havarijním stavu.

Pozemky jsou částečně zastavěné rodinným domem, za rodinným domem je svah porostlý náletovými porosty.

Rodinný dům č.p. 259 je částečně nepodsklepená stavba s jedním nadzemním podlažím, základy běžné bez izolací proti zemní vlhkosti, svislé konstrukce zděné – zdivo cihelné a smíšené, stropy rovné a klenbové, střecha sedlová, krytina eternitové šablony, klempířské konstrukce – pozinkovaný plech – část chybí, vnitřní omítky vápenné, vnější omítky břízolit, vnější obklady chybí, vnitřní obklady chybí, schody, dveře plné a prosklené, okna dřevěná zdvojená, podlahy desky, PVC, dlažba, vytápění lokální na tuhá paliva a chybí, elektrická energie odpojená, rozvody v havarijním stavu, bleskosvod chybí, rozvod vody chybí, zdroj teplé vody chybí, instalace plynu – chybí, odkanalizování do kanalizace, vybavení chybí, vnitřní vybavení chybí, WC splachovací, ostatní chybí.

Venkovní úpravy: přípojka kanalizace, ostatní přípojky v havarijním stavu – nepoužitelné.

Sklad navazuje na verandu, zděná nepodsklepená stavba, základy běžné bez izolací proti zemní vlhkosti, svislé konstrukce zděné, stropy chybí, střecha pultová, krytina živičná, klempířské konstrukce pozinkovaný plech, omítky vápenné, vrata dřevěná, podlaha beton, ostatní chybí.

Při prohlídce nebyl znalci umožněn přístup do objektu, ocenění a popis jsou provedeny na základě dostupných podkladů a informací, informací poskytnutých spoluvlastnicí paní Bednářovou Soňou, vnější obhlídky a zaměření.

Více informací naleznete ve Znaleckém posudku a v Dražební vyhlášce, které jsou ke stažení níže.

 

Prohlídky:

dne   16. 8. 2021 v 10:00 hod. a

dne   20. 8. 2021 v 10:00 hod.

 

Sraz zájemců o prohlídku je před domem Brněnská 259, 569 02 Březová nad Svitavou, okres Svitavy

 

Pokud vlastník nebo osoba, která má předmět dražby v držení nebo nájmu, neumožní řádnou prohlídku předmětu dražby, bude prohlídka provedena v rámci možností.

 

Zodpovědná osoba:

Věra Svídová
E-mail: vera.svidova@gavlas.cz

Mobil: 774 040 702

  

Kontakt pro hypotéky:

LV SYSTEM s.r.o., Jungmannova 30, Praha 1, 110 00

Antonín Petrskovský

Mobil: 608 981 771

E-mail: petrskovsky@lvsystem.cz

Jiří Balík

Mobil: 777 652 800

E-mail. balik@lvsystem.cz

 

více
 

Popis objektu

Druhá polovina nemovitosti bude na www.elektronickedrazby.cz dražena ve stejný den v nedobrovolné dražbě.


Dům se nachází na hlavní ulici vedoucí Brněnská vedoucí obcí Březová nad Svitavou. Březová nad Svitavou je malé město po obou stranách historické česko-moravské zemské hranice, v Pardubickém kraji v okrese Svitavy. Katastrální území má výměru 1270 hektarů. Žije zde přibližně 1 600 obyvatel. Městem protéká řeka Svitava, která zde zčásti tvoří původní hranici Čech a Moravy. Město je součástí Mikroregionu Svitavsko. Město leží na komunikaci č.43 mezi Svitavami a Letovicemi. K dispozici je veškerá občanská vybavenost. Předmět dražby se nachází přímo u komunikace č.43 v obytné zástavbě. Před domem se nachází autobusová zastávka.

 

Popis:

Pozemky se stavbou rodinného domu č.p. 259, vedlejší stavbou skladu, který přímo navazuje na rodinný dům, venkovní úpravy a trvalé porosty. Jedná se o samostatně stojící přízemní rodinný dům 2+1 s neupraveným podkrovím, částečně podsklepený, se sedlovou střechou. Dům je napojen na veřejný vodovod, kanalizaci, elektřinu a zemní plyn, ale přípojky na vodovod, elektriku a zemní plyn jsou nefunkční. Dům pochází asi z roku 1932, je ve špatném stavu bez dlouhodobé údržby. Je neobydlený a vybydlený. Není funkční elektroinstalace, chybí vytápění a zdroj TUV, schody do sklepa jsou v havarijním stavu.

Pozemky jsou částečně zastavěné rodinným domem, za rodinným domem je svah porostlý náletovými porosty.

Rodinný dům č.p. 259 je částečně nepodsklepená stavba s jedním nadzemním podlažím, základy běžné bez izolací proti zemní vlhkosti, svislé konstrukce zděné – zdivo cihelné a smíšené, stropy rovné a klenbové, střecha sedlová, krytina eternitové šablony, klempířské konstrukce – pozinkovaný plech – část chybí, vnitřní omítky vápenné, vnější omítky břízolit, vnější obklady chybí, vnitřní obklady chybí, schody, dveře plné a prosklené, okna dřevěná zdvojená, podlahy desky, PVC, dlažba, vytápění lokální na tuhá paliva a chybí, elektrická energie odpojená, rozvody v havarijním stavu, bleskosvod chybí, rozvod vody chybí, zdroj teplé vody chybí, instalace plynu – chybí, odkanalizování do kanalizace, vybavení chybí, vnitřní vybavení chybí, WC splachovací, ostatní chybí.

Venkovní úpravy: přípojka kanalizace, ostatní přípojky v havarijním stavu – nepoužitelné.

Sklad navazuje na verandu, zděná nepodsklepená stavba, základy běžné bez izolací proti zemní vlhkosti, svislé konstrukce zděné, stropy chybí, střecha pultová, krytina živičná, klempířské konstrukce pozinkovaný plech, omítky vápenné, vrata dřevěná, podlaha beton, ostatní chybí.

Při prohlídce nebyl znalci umožněn přístup do objektu, ocenění a popis jsou provedeny na základě dostupných podkladů a informací, informací poskytnutých spoluvlastnicí paní Bednářovou Soňou, vnější obhlídky a zaměření.

Více informací naleznete ve Znaleckém posudku a v Dražební vyhlášce, které jsou ke stažení níže.

 

Prohlídky:

dne   16. 8. 2021 v 10:00 hod. a

dne   20. 8. 2021 v 10:00 hod.

 

Sraz zájemců o prohlídku je před domem Brněnská 259, 569 02 Březová nad Svitavou, okres Svitavy

 

Pokud vlastník nebo osoba, která má předmět dražby v držení nebo nájmu, neumožní řádnou prohlídku předmětu dražby, bude prohlídka provedena v rámci možností.

 

Zodpovědná osoba:

Věra Svídová
E-mail: vera.svidova@gavlas.cz

Mobil: 774 040 702

  

Kontakt pro hypotéky:

LV SYSTEM s.r.o., Jungmannova 30, Praha 1, 110 00

Antonín Petrskovský

Mobil: 608 981 771

E-mail: petrskovsky@lvsystem.cz

Jiří Balík

Mobil: 777 652 800

E-mail. balik@lvsystem.cz

 

Předmět dražby

spoluvlastnický podíl o velikosti ½ na následujících nemovitých věcech: pozemek parc. č. St. 306, součástí je stavba: Březová nad Svitavou, č.p. 259, a pozemek parc. č. 741/18, vše v katastrálním území Březová nad Svitavou, obec Březová nad Svitavou.

Soubory ke stažení


  Dražební vyhláška: SSCSDD 1,19 - Dražební vyhláška, Březová.IGN.pdf
  Osoby vyloučené z dražby.pdf
  Jak se zúčastnit dražby SSCSDD119.pdf
  Znalecký posudek.pdf
  Katastrální snímek - Březová nad Svitavou.pdf
  ČEZ existence sítí - Sdělení ČEZd - Březová nad Svitavou.pdf
  ČEZ existence sítí - Situační výkres ČEZd - Březová nad Svitavou.pdf
  ČEZ existence sítí - Sdělení ICT - Březová nad Svitavou.pdf
  ČEZ existence sítí - Situační výkres ICT - Březová nad Svitavou.pdf
  ČEZ existence sítí - Sdělení TPS - Březová nad Svitavou.pdf
  ČEZ existence sítí - Situační výkres TPS - Březová nad Svitavou.pdf
  GasNet existence sítí - stanovisko - Březová nad Svitavou.pdf

Umístění objektu

Adresa
Brněnská č.p. 259, Březová nad Svitavou

Fotogalerie

 
Účastník dražby Čas příhozu Výše příhozu Nabídka
515892 26.08.2021 15:24:17.461 5 000,- 436 250,-
515504 26.08.2021 15:24:02.016 5 000,- 431 250,-
515892 26.08.2021 15:20:00.508 5 000,- 426 250,-
516003 26.08.2021 15:18:57.249 5 000,- 421 250,-
515892 26.08.2021 15:14:45.512 5 000,- 416 250,-
516118 26.08.2021 15:14:27.767 5 000,- 411 250,-
515892 26.08.2021 15:14:16.873 5 000,- 406 250,-
516118 26.08.2021 15:14:01.544 5 000,- 401 250,-
515392 26.08.2021 15:13:31.935 5 000,- 396 250,-
516118 26.08.2021 15:13:26.558 5 000,- 391 250,-
515392 26.08.2021 15:13:02.040 5 000,- 386 250,-
515392 26.08.2021 15:12:55.352 5 000,- 381 250,-
516118 26.08.2021 15:12:08.860 5 000,- 376 250,-
515392 26.08.2021 15:11:39.660 5 000,- 371 250,-
515392 26.08.2021 15:11:34.311 5 000,- 366 250,-
516118 26.08.2021 15:11:22.411 5 000,- 361 250,-
515392 26.08.2021 15:10:41.652 15 000,- 356 250,-
516118 26.08.2021 15:10:34.625 5 000,- 341 250,-
515392 26.08.2021 15:10:25.501 15 000,- 336 250,-
516118 26.08.2021 15:09:38.641 5 000,- 321 250,-
515392 26.08.2021 15:08:54.366 5 000,- 316 250,-
516118 26.08.2021 15:08:48.056 5 000,- 311 250,-
515392 26.08.2021 15:08:37.874 5 000,- 306 250,-
516118 26.08.2021 15:07:50.408 5 000,- 301 250,-
515392 26.08.2021 15:06:34.665 5 000,- 296 250,-
516118 26.08.2021 15:06:01.519 5 000,- 291 250,-
515392 26.08.2021 15:04:27.668 5 000,- 286 250,-
516118 26.08.2021 15:03:59.375 5 000,- 281 250,-
515392 26.08.2021 15:01:50.517 5 000,- 276 250,-
516118 26.08.2021 15:01:41.790 5 000,- 271 250,-
515392 26.08.2021 15:00:10.822 5 000,- 266 250,-
516118 26.08.2021 14:58:50.745 5 000,- 261 250,-
515392 26.08.2021 14:58:04.524 5 000,- 256 250,-
516118 26.08.2021 14:57:56.951 5 000,- 251 250,-
515392 26.08.2021 14:56:18.347 5 000,- 246 250,-
516118 26.08.2021 14:56:00.993 5 000,- 241 250,-
515392 26.08.2021 14:55:32.445 5 000,- 236 250,-
516118 26.08.2021 14:55:27.359 5 000,- 231 250,-
515392 26.08.2021 14:46:51.630 5 000,- 226 250,-
516118 26.08.2021 14:44:32.925 5 000,- 221 250,-
515392 26.08.2021 14:41:52.775 5 000,- 216 250,-
516118 26.08.2021 14:40:56.440 5 000,- 211 250,-
515392 26.08.2021 14:23:32.105 5 000,- 206 250,-
515392 26.08.2021 14:23:23.062 5 000,- 201 250,-
515753 26.08.2021 14:22:34.429 5 000,- 196 250,-
515392 26.08.2021 13:58:12.697 5 000,- 191 250,-
516118 26.08.2021 13:46:42.499 5 000,- 186 250,-
515392 26.08.2021 13:46:06.651 5 000,- 181 250,-
516118 26.08.2021 13:30:08.137 5 000,- 176 250,-
515504 26.08.2021 13:26:25.809 5 000,- 171 250,-
515392 26.08.2021 13:11:05.815 5 000,- 166 250,-
516118 26.08.2021 13:08:44.212 5 000,- 161 250,-
515392 26.08.2021 13:06:17.092 5 000,- 156 250,-
516118 26.08.2021 13:05:57.456 5 000,- 151 250,-
515392 26.08.2021 13:04:57.118 5 000,- 146 250,-
516118 26.08.2021 12:53:24.219 5 000,- 141 250,-
515753 26.08.2021 12:44:39.683 5 000,- 136 250,-
515392 26.08.2021 12:11:59.898 5 000,- 131 250,-
515753 26.08.2021 12:09:09.924 5 000,- 126 250,-
515392 26.08.2021 09:41:36.913 5 000,- 121 250,-
515753 26.08.2021 08:18:16.815 5 000,- 116 250,-
515392 26.08.2021 07:20:41.508 5 000,- 111 250,-
515753 25.08.2021 20:46:15.265 5 000,- 106 250,-
515392 25.08.2021 15:06:33.133 5 000,- 101 250,-
515753 25.08.2021 12:48:30.584 5 000,- 96 250,-
515392 25.08.2021 10:20:28.472 0,- 91 250,-

Máte otázky?
Kontaktujte nás