Nejvyšší podání učinil účastník dražby
připravovaná
Skladový a výrobní areál 9.585 m² (bývalý zemědělský areál), Frahelž, okres Jindřichův Hradec
Začátek dražby
15.1.2019, 10:00
Konec dražby
17.1.2019, 16:30
Minimální příhoz
10 000 Kč
Nejnižší podání
1 350 000 Kč
Aktuální cena

Dražba ještě nezačala.


Číslo
CSDD2618
Kategorie
Dražba dobrovolná
Adresa
Popis

Předmět dražby leží na okraji zastavěné části obce Frahelž hned u komunikace I. třídy č. I/24 vedoucí z města Třeboň na Veselí nad Lužnicí, cca 7 km od exitu 107 dálnice D3, cca 30 km od Českých Budějovic. Příjezd do areálu je mimo obytnou zástavbu. V lokalitě smíšené zástavby obytných objektů (rodinné domy a zemědělské usedlosti) a objektů občanské vybavenosti (obecní úřad, ubytování, hospoda). V blízkosti areálu se nachází autobusová zastávka, v obci je taktéž vlakové spojení. Potřebná občanská vybavenost je v dojezdové vzdálenosti v nedalekém městě Lomnice nad Lužnicí či v Třeboni. Příjezd k areálu je možný přímo po místní zpevněné komunikaci ve vlastnictví Obce Frahelž.

Popis:

Předmět dražby tvoří část bývalého zemědělského areálu. Po privatizaci byl areál vlastnicky rozdělen na dvě části. Předmět dražby tvoří východní část bývalého areálu a zároveň tvoří jednotný funkční celek. Původní stáří objektů je, dle odhadu znalce, ze 60-70. let minulého století.  Objekty je možno užívat ke svému využití, tj. jako sklady, výroba s administrativou.

V místě je možnost napojení na veřejný rozvod elektrické energie a místní vodovod, dopravní obslužnost je bezproblémová. Umístění staveb je v souladu s platným územním plánem obce Frahelž. Areál doplňují venkovní úpravy, tj. především přípojky inženýrských sítí, oplocení a kanalizační jímka. Podél západní hranice areálu vede vzdušné vedení VN ve vlastnictví E.ON Distribuce a.s.

Výrobní a skladový objekt bez č.p./č.e. na parc.č. St. 78: jedná se o nepodsklepený, jednopodlažní objekt obdélníkového půdorysu zděné konstrukce s lehkými stropními podhledy a s menšími přístavky u východní fasády. Objekt má sedlovou střechou, která umožňuje vestavbu podkroví. V současné době je užíván pouze sporadicky jako sklad se zázemím (kancelář, sociální zařízení). Objekt je připojen na vodovod, vlastní jímku a na místní elektrorozvod. Před několika lety byla vyměněna střešní krytina a započata rekonstrukce (výměna části oken).

Stavebně technický popis: Základy: standardní betonové pasy, svislé konstrukce: zděná. Stropy: lehký podhled. Střecha: sedlový sbíjený vazník. Klempířské konstrukce: z pozinkovaného plechu. Střešní krytina: tašková. Vytápění: v přístavku lokální kamny. Vnitřní úprava povrchů: štukové omítky. Vnější úprava povrchů: hrubé vápenocementové omítky. Okna: dřevěná jednoduchá a zdvojená. Dveře: hladké. Vrata: dřevěná posuvná. Vnitřní rozvody: voda, kanalizace a elektro 220/380 V. Podlahy: cementový potěr, keramické dlažby. Vnitřní hygienické vybavení: splachovací záchody a umyvadla (částečně nefunkční)

Seznam podlaží

Název podlaží

Zastavěná plocha

Užitná plocha podlaží

1.NP dílny a sklady

             839,27 m2

                      670,00 m2

1.NP dílna a sklady

             155,94 m2

                      125,00 m2

 

Výrobní a skladový objekt bez č.p./č.e. na parc.č. St. 88: jedná se o nepodsklepený, jednopodlažní objekt obdélníkového půdorysu zděné konstrukce se sedlovou střechou. Jedná se o dispozičně volný objekt bez jižní obvodové stěny, u východního štítu objektu je menší vestavek. V současné době je objekt užíván k řezání dřevěné kulatiny a skladování dřeva. Objekt je připojen na rozvod elektrické energie.

Seznam podlaží

Název podlaží

Zastavěná plocha

Užitná plocha podlaží

1.NP a zastřešení – sklady, manipulace

          484,00 m2

         450,00 m2

 

Výrobní a skladový objekt bez č.p./č.e. na parc.č. St. 91: jedná se o nepodsklepený, jednopodlažní objekt obdélníkového půdorysu kovové konstrukce se sedlovou střechou. Jedná se o dispozičně volný objekt bez severní a západní obvodové stěny. V současné době je objekt užíván k manipulaci se dřevem. Objekt není připojen na žádné inženýrské sítě.

 

Seznam podlaží

Název podlaží

Zastavěná plocha

Užitná plocha podlaží

1.NP a zastřešení – sklady, manipulace

             715,00 m2

            705,00 m2

 

Pozemky o celkové výměře 9.585 m2 jsou rovinaté, tvoří jednotný funkční celek.



Více informací naleznete ve Znaleckém posudku a v Dražební vyhlášce, které jsou ke stažení níže.


Přílohy jsou postupně doplňovány.

 

Prohlídky:

dne    3. 1. 2019  ve  13:00 hod. a

dne  10. 1. 2019  ve  13:00 hod.

Sraz zájemců o prohlídku je pře areálem, obec Frahelž, 379 01. GPS: 49°06'58.52"N, 14°43'42.15"E

Pokud vlastník nebo osoba, která má předmět dražby v držení nebo nájmu, neumožní řádnou prohlídku předmětu dražby, bude prohlídka provedena v rámci možností.

 

Zodpovědná osoba:

Emílie Švanová
E-mailemilie.svanova@gavlas.cz

Mobil: 777 721 518
Tel.: 221 666 666

více
 

Popis objektu

Předmět dražby leží na okraji zastavěné části obce Frahelž hned u komunikace I. třídy č. I/24 vedoucí z města Třeboň na Veselí nad Lužnicí, cca 7 km od exitu 107 dálnice D3, cca 30 km od Českých Budějovic. Příjezd do areálu je mimo obytnou zástavbu. V lokalitě smíšené zástavby obytných objektů (rodinné domy a zemědělské usedlosti) a objektů občanské vybavenosti (obecní úřad, ubytování, hospoda). V blízkosti areálu se nachází autobusová zastávka, v obci je taktéž vlakové spojení. Potřebná občanská vybavenost je v dojezdové vzdálenosti v nedalekém městě Lomnice nad Lužnicí či v Třeboni. Příjezd k areálu je možný přímo po místní zpevněné komunikaci ve vlastnictví Obce Frahelž.

Popis:

Předmět dražby tvoří část bývalého zemědělského areálu. Po privatizaci byl areál vlastnicky rozdělen na dvě části. Předmět dražby tvoří východní část bývalého areálu a zároveň tvoří jednotný funkční celek. Původní stáří objektů je, dle odhadu znalce, ze 60-70. let minulého století.  Objekty je možno užívat ke svému využití, tj. jako sklady, výroba s administrativou.

V místě je možnost napojení na veřejný rozvod elektrické energie a místní vodovod, dopravní obslužnost je bezproblémová. Umístění staveb je v souladu s platným územním plánem obce Frahelž. Areál doplňují venkovní úpravy, tj. především přípojky inženýrských sítí, oplocení a kanalizační jímka. Podél západní hranice areálu vede vzdušné vedení VN ve vlastnictví E.ON Distribuce a.s.

Výrobní a skladový objekt bez č.p./č.e. na parc.č. St. 78: jedná se o nepodsklepený, jednopodlažní objekt obdélníkového půdorysu zděné konstrukce s lehkými stropními podhledy a s menšími přístavky u východní fasády. Objekt má sedlovou střechou, která umožňuje vestavbu podkroví. V současné době je užíván pouze sporadicky jako sklad se zázemím (kancelář, sociální zařízení). Objekt je připojen na vodovod, vlastní jímku a na místní elektrorozvod. Před několika lety byla vyměněna střešní krytina a započata rekonstrukce (výměna části oken).

Stavebně technický popis: Základy: standardní betonové pasy, svislé konstrukce: zděná. Stropy: lehký podhled. Střecha: sedlový sbíjený vazník. Klempířské konstrukce: z pozinkovaného plechu. Střešní krytina: tašková. Vytápění: v přístavku lokální kamny. Vnitřní úprava povrchů: štukové omítky. Vnější úprava povrchů: hrubé vápenocementové omítky. Okna: dřevěná jednoduchá a zdvojená. Dveře: hladké. Vrata: dřevěná posuvná. Vnitřní rozvody: voda, kanalizace a elektro 220/380 V. Podlahy: cementový potěr, keramické dlažby. Vnitřní hygienické vybavení: splachovací záchody a umyvadla (částečně nefunkční)

Seznam podlaží

Název podlaží

Zastavěná plocha

Užitná plocha podlaží

1.NP dílny a sklady

             839,27 m2

                      670,00 m2

1.NP dílna a sklady

             155,94 m2

                      125,00 m2

 

Výrobní a skladový objekt bez č.p./č.e. na parc.č. St. 88: jedná se o nepodsklepený, jednopodlažní objekt obdélníkového půdorysu zděné konstrukce se sedlovou střechou. Jedná se o dispozičně volný objekt bez jižní obvodové stěny, u východního štítu objektu je menší vestavek. V současné době je objekt užíván k řezání dřevěné kulatiny a skladování dřeva. Objekt je připojen na rozvod elektrické energie.

Seznam podlaží

Název podlaží

Zastavěná plocha

Užitná plocha podlaží

1.NP a zastřešení – sklady, manipulace

          484,00 m2

         450,00 m2

 

Výrobní a skladový objekt bez č.p./č.e. na parc.č. St. 91: jedná se o nepodsklepený, jednopodlažní objekt obdélníkového půdorysu kovové konstrukce se sedlovou střechou. Jedná se o dispozičně volný objekt bez severní a západní obvodové stěny. V současné době je objekt užíván k manipulaci se dřevem. Objekt není připojen na žádné inženýrské sítě.

 

Seznam podlaží

Název podlaží

Zastavěná plocha

Užitná plocha podlaží

1.NP a zastřešení – sklady, manipulace

             715,00 m2

            705,00 m2

 

Pozemky o celkové výměře 9.585 m2 jsou rovinaté, tvoří jednotný funkční celek.



Více informací naleznete ve Znaleckém posudku a v Dražební vyhlášce, které jsou ke stažení níže.


Přílohy jsou postupně doplňovány.

 

Prohlídky:

dne    3. 1. 2019  ve  13:00 hod. a

dne  10. 1. 2019  ve  13:00 hod.

Sraz zájemců o prohlídku je pře areálem, obec Frahelž, 379 01. GPS: 49°06'58.52"N, 14°43'42.15"E

Pokud vlastník nebo osoba, která má předmět dražby v držení nebo nájmu, neumožní řádnou prohlídku předmětu dražby, bude prohlídka provedena v rámci možností.

 

Zodpovědná osoba:

Emílie Švanová
E-mailemilie.svanova@gavlas.cz

Mobil: 777 721 518
Tel.: 221 666 666

Předmět dražby

pozemek parc.č. St. 78, součástí je stavba: bez čp/če, pozemek parc.č. St. 88, součástí je stavba: bez čp/če, pozemek parc.č. St. 91, součástí je stavba: bez čp/če, a pozemky parc.č. 642/32 a 642/33, vše v katastrálním území Frahelž, obec Frahelž

Soubory ke stažení


  Dražební vyhláška: CSDD 26,18 - Dražební vyhláška, Frahelž.pdf
  Jak se zúčastnit dražby areálu Frahelž.pdf
  Osoby vyloučené z dražby.pdf
  Znalecký posudek Frahelž.pdf
  ÚP průvodní zpráva.pdf
  ÚP hlavní výkres.pdf
  Územně plánovací informace Frahelž - vyjádření.pdf
  E.ON existence sítí - vyjádření elektřina -Frahelž.pdf
  E.ON existence sítí - Plyn_stanovisko - Frahelž.pdf
  E.ON existence sítí - Plyn zákres - Frahelž.pdf

Umístění objektu

Adresa
379 01 Frahelž, okres Jindřichův Hradec

Fotogalerie

 

Máte otázky?
Kontaktujte nás