Nejvyšší podání učinil účastník dražby ID334424
ukončená
Část Areálu veřejného letiště Ústí nad Orlicí + palivová nádrž v areálu letiště Vysoké Mýto
Začátek dražby
15.5.2018, 10:00
Konec dražby
17.5.2018, 16:00
Minimální příhoz
10 000 Kč
Nejnižší podání
5 000 000 Kč
Aktuální cena 5 000 000 Kč

Přiklepnuto, dražba skončila.


Cena dosažená vydražením činí

5 000 000 Kč


Vydražitelem se stává účastník dražby

ID334424Číslo
P/2/10/2017/opak
Kategorie
Dražba dobrovolná, opakovaná
Adresa
Popis

Část areálu veřejného letiště Ústí nad Orlicí - hangár, provozní budova, sklady + palivová nádrž v areálu veřejného letiště Vysoké Mýto


Poloha:

A) areál letiště Ústí nad Orlicí: areál se nachází v obci Ústí nad Orlicí a k.ú. Ústí nad Orlicí a Oldřichovice u Ústí nad Orlicí, v odlehlé části na východ od města Ústí nad Orlicí. Okolí areálu tvoří pole, louky. V okolí areálu se nenacházejí žádné stavby ani vlivy negativně ovlivňující užívání areálu. Vzdálenost do centra obce je cca 3 km, k nejbližší autobusové zastávce 1,2 km, k prodejně 1,5 km. Ústí nad Orlicí se nachází ve Východních Čechách v Pardubickém kraji. Leží při silnici I. třídy č. 14 na trase Náchod - Rychnov nad Kněžnou - Ústí nad Orlicí - Česká Třebová. Přístup po silnici I. třídy č. 14 na trase Náchod - Rychnov nad Kněžnou - Ústí nad Orlicí - Česká Třebová. Železniční spojení na trase Praha - Ústí nad Orlicí – Česká Třebová – Olomouc; Česká Třebová – Brno; Ústí nad Orlicí - Letohrad.


B) nadzemní nádrže na PHM v areálu letiště Vysoké Mýto: letiště se nachází ve Vysokém Mýtě vlevo za autodromem při výjezdu na Litomyšl. Vysoké Mýto se nachází v Pardubickém kraji ve východních Čechách v okrese Ústí nad Orlicí, leží při mezinárodní komunikaci E 442/35 na trase Hradec Králové – Olomouc.

 

A) Popis nemovitostí Ústí nad Orlicí

Hangár je rozdělen na přibližně stejné prostory, je jednopodlažní, nepodsklepený se sedlovou střechou s půdorysem ve tvaru obdélníku. Konstrukce ocelová montovaná, částečně zateplená. Elektroinstalace světelná a motorová, vnitřní vodovod s rozvody vody studené a teplé; vnitřní kanalizace - odpady.

Zastavěná plocha 1.NP - 1615 m2, podlahová plocha hangáru – 1.485 m2

Provozní budova  je dvoupodlažní, částečně podsklepená s plochou střechou. V budově se nachází kotelna, technické místnosti, sklady, dílny, ubytovací prostory, společenské prostory, kanceláře. Vytápění centrální z kotelny v suterénu - dva kotle na tuhá paliva, elektroinstalace světelná a motorová, vnitřní vodovod s rozvody vody studené a teplé, vnitřní kanalizace. Pánské a dámské WC, sprchové kouty, umyvadla.

Zastavěná plocha:  1.PP - 64 m2, 1.NP - 630 m2, 2.NP - 630 m2Užitná plocha: 1.PP - 56,32 m2, 1.NP: provozní prostory - 504 m2, 2.NP: kanceláře a zázemí - 502 m2.

Sklady  jsou jednopodlažní nepodsklepenou stavbou s rovnou střechou. Zavedena elektroinstalace světelná.

Zastavěná plocha 1.NP - 99,00 m2. Užitná plocha 1.NP – 84,15 m2.

Čerpací stanicestavba jednopodlažní nepodsklepená s rovnou střechou. Součástí jsou 3 palivová čerpadla se zařízením.

Zastavěná plocha 1.NP - 25,73 m2.

Jáma pro palivové nádrže: jedná se o podzemní stavbu, která slouží k uložení palivových nádrží. Jde o jeden nedělený prostor. Konstrukce je betonová monolitická, ke vstupu slouží 8 kovových poklopů. Součástí jsou 3 palivové nádrže.


Budovy, popř. část budovy, stojí na pozemcích, které jsou ve vlastnictví jiného subjektu (jedná se o Českou republiku).

Inženýrské sítě: elektrická energie, vodovod ze soukromého zdroje jiného vlastníka, odpady jsou svedeny do stoky a následně obecní ČOV, zemní plyn není zaveden.

Přístup k areálu a k jednotlivým budovám je z pozemků ve vlastnictví Města Ústí nad Orlicí, Aeroklubu Ústí nad Orlicí a ve vlastnictví ČR.

Celková výměra pozemků je 3.696 m2


B) Popis nemovitostí Vysoké Mýto

Přístřešek: jedná se o jednoduché zastřešení z ocelových trubek, s vlnitým plechem na střeše a do výšky 2 m stěn. Přístřešek kryje ocelovou nádrž na letecký benzín a výdejní stojan.

Zast. plocha – 6,6 m2.

Výdejní stojan: jedná se o výdejní stojan ADAST Adaprim 1031 typ č. 8950.31. Stojan je už v horším stavu, za hranicí své provozní životnosti, ale slouží svému účelu.

Ocelová nádrž: pravděpodobně se jedná o dvouplášťovou ocelovou nadzemní výdejní nádrž na PHM, válcovitého tvaru s kontrolním poklopem, plnícím hrdlem a kontrolou obsahu. Nádrž je ve špatném stavu. Nebyly předloženy žádné revize o způsobilosti nádrže ke skladování PHM. Součástí nádrže není havarijní jímka, pouze zvýšený okraj okolo nádrže.

 

Celý soubor stojí na pozemku parc.č. 4289/66, který je v majetku města Vysoké Mýto. Napojení na inženýrské sítě: pouze elektřina.

 

Termíny prohlídek:

Na vyžádání po dohodě s dražebníkem. 

 

webové stránky letiště Ústí nad Orlicí: http://www.lkuo.cz/

webové stránky letiště Vysoké Mýto: http://www.lkvm.cz/


Zodpovědná osoba:

Emílie Švanová
E-mail: emilie.svanova@gavlas.cz

Mobil: 777 721 518
Tel.: 221 666 666

více
 

Popis objektu

Část areálu veřejného letiště Ústí nad Orlicí - hangár, provozní budova, sklady + palivová nádrž v areálu veřejného letiště Vysoké Mýto


Poloha:

A) areál letiště Ústí nad Orlicí: areál se nachází v obci Ústí nad Orlicí a k.ú. Ústí nad Orlicí a Oldřichovice u Ústí nad Orlicí, v odlehlé části na východ od města Ústí nad Orlicí. Okolí areálu tvoří pole, louky. V okolí areálu se nenacházejí žádné stavby ani vlivy negativně ovlivňující užívání areálu. Vzdálenost do centra obce je cca 3 km, k nejbližší autobusové zastávce 1,2 km, k prodejně 1,5 km. Ústí nad Orlicí se nachází ve Východních Čechách v Pardubickém kraji. Leží při silnici I. třídy č. 14 na trase Náchod - Rychnov nad Kněžnou - Ústí nad Orlicí - Česká Třebová. Přístup po silnici I. třídy č. 14 na trase Náchod - Rychnov nad Kněžnou - Ústí nad Orlicí - Česká Třebová. Železniční spojení na trase Praha - Ústí nad Orlicí – Česká Třebová – Olomouc; Česká Třebová – Brno; Ústí nad Orlicí - Letohrad.


B) nadzemní nádrže na PHM v areálu letiště Vysoké Mýto: letiště se nachází ve Vysokém Mýtě vlevo za autodromem při výjezdu na Litomyšl. Vysoké Mýto se nachází v Pardubickém kraji ve východních Čechách v okrese Ústí nad Orlicí, leží při mezinárodní komunikaci E 442/35 na trase Hradec Králové – Olomouc.

 

A) Popis nemovitostí Ústí nad Orlicí

Hangár je rozdělen na přibližně stejné prostory, je jednopodlažní, nepodsklepený se sedlovou střechou s půdorysem ve tvaru obdélníku. Konstrukce ocelová montovaná, částečně zateplená. Elektroinstalace světelná a motorová, vnitřní vodovod s rozvody vody studené a teplé; vnitřní kanalizace - odpady.

Zastavěná plocha 1.NP - 1615 m2, podlahová plocha hangáru – 1.485 m2

Provozní budova  je dvoupodlažní, částečně podsklepená s plochou střechou. V budově se nachází kotelna, technické místnosti, sklady, dílny, ubytovací prostory, společenské prostory, kanceláře. Vytápění centrální z kotelny v suterénu - dva kotle na tuhá paliva, elektroinstalace světelná a motorová, vnitřní vodovod s rozvody vody studené a teplé, vnitřní kanalizace. Pánské a dámské WC, sprchové kouty, umyvadla.

Zastavěná plocha:  1.PP - 64 m2, 1.NP - 630 m2, 2.NP - 630 m2Užitná plocha: 1.PP - 56,32 m2, 1.NP: provozní prostory - 504 m2, 2.NP: kanceláře a zázemí - 502 m2.

Sklady  jsou jednopodlažní nepodsklepenou stavbou s rovnou střechou. Zavedena elektroinstalace světelná.

Zastavěná plocha 1.NP - 99,00 m2. Užitná plocha 1.NP – 84,15 m2.

Čerpací stanicestavba jednopodlažní nepodsklepená s rovnou střechou. Součástí jsou 3 palivová čerpadla se zařízením.

Zastavěná plocha 1.NP - 25,73 m2.

Jáma pro palivové nádrže: jedná se o podzemní stavbu, která slouží k uložení palivových nádrží. Jde o jeden nedělený prostor. Konstrukce je betonová monolitická, ke vstupu slouží 8 kovových poklopů. Součástí jsou 3 palivové nádrže.


Budovy, popř. část budovy, stojí na pozemcích, které jsou ve vlastnictví jiného subjektu (jedná se o Českou republiku).

Inženýrské sítě: elektrická energie, vodovod ze soukromého zdroje jiného vlastníka, odpady jsou svedeny do stoky a následně obecní ČOV, zemní plyn není zaveden.

Přístup k areálu a k jednotlivým budovám je z pozemků ve vlastnictví Města Ústí nad Orlicí, Aeroklubu Ústí nad Orlicí a ve vlastnictví ČR.

Celková výměra pozemků je 3.696 m2


B) Popis nemovitostí Vysoké Mýto

Přístřešek: jedná se o jednoduché zastřešení z ocelových trubek, s vlnitým plechem na střeše a do výšky 2 m stěn. Přístřešek kryje ocelovou nádrž na letecký benzín a výdejní stojan.

Zast. plocha – 6,6 m2.

Výdejní stojan: jedná se o výdejní stojan ADAST Adaprim 1031 typ č. 8950.31. Stojan je už v horším stavu, za hranicí své provozní životnosti, ale slouží svému účelu.

Ocelová nádrž: pravděpodobně se jedná o dvouplášťovou ocelovou nadzemní výdejní nádrž na PHM, válcovitého tvaru s kontrolním poklopem, plnícím hrdlem a kontrolou obsahu. Nádrž je ve špatném stavu. Nebyly předloženy žádné revize o způsobilosti nádrže ke skladování PHM. Součástí nádrže není havarijní jímka, pouze zvýšený okraj okolo nádrže.

 

Celý soubor stojí na pozemku parc.č. 4289/66, který je v majetku města Vysoké Mýto. Napojení na inženýrské sítě: pouze elektřina.

 

Termíny prohlídek:

Na vyžádání po dohodě s dražebníkem. 

 

webové stránky letiště Ústí nad Orlicí: http://www.lkuo.cz/

webové stránky letiště Vysoké Mýto: http://www.lkvm.cz/


Zodpovědná osoba:

Emílie Švanová
E-mail: emilie.svanova@gavlas.cz

Mobil: 777 721 518
Tel.: 221 666 666

Předmět dražby

stavba bez čp/če stojící na pozemku parc.č. St. 399, stavba bez čp/če stojící na pozemku parc.č. St. 400, stavba bez čp/če stojící na pozemku parc.č. St. 401, stavba bez čp/če stojící na pozemku parc.č. St. 406, St. 3087/1, St. 3087/2, St. 3087/3, vše zapsáno na LV č. 4328 pro katastrální území Oldřichovice u Ústí nad Orlicí, obec Ústí nad Orlicí a pozemek parc.č. St. 3087/2 (na pozemku stojí stavba: bez čp/če), pozemek parc.č. St. 3087/3 (na pozemku stojí stavba: bez čp/če), pozemek parc.č. St. 3088 (na pozemku stojí stavba: bez čp/če) a pozemky parc.č. 1210/3, 1210/6, 1210/8, 1210/13, 1210/14, 1210/15, 1210/16, 1210/17, 1210/18, 1210/19 a stavba bez čp/če stojící na pozemku parc.č. St. 407, vše zapsáno na LV č. 3622 pro katastrální území Ústí nad Orlicí, obec Ústí nad Orlicí a stavba bez čp/če stojící na pozemku parc.č. 4289/66, zapsáno na LV č. 4409 pro katastrální území Vysoké Mýto, obec Vysoké Mýto 

Soubory ke stažení


  Dražební vyhláška: Dražební vyhláška, Air Special, Ústí a Mýto P-2-10-17opak.pdf
  Jak se zúčastnit dražby letiště Ústí nad Orlicí.pdf
  Osoby vyloučené z dražby.pdf
  Znalecký posudek - letiště Ústí nad Orlicí.pdf
  Znalecký posudek - letiště Vysoké Mýto.pdf
  Výpis z KN Oldřichovice u Ústí nad Orlicí č. 4328.pdf
  Výpis z KN Ústí nad Orlicí č. 3622.pdf
  Výpis z KN Vysoké Mýto č. 4409.pdf
  Katastrální snímek Ústí nad Orlicí s legendou.pdf
  vK4JFZ.pdf

Umístění objektu

Adresa
Oldřichovice u Ústí nad Orlicí

Fotogalerie

 
Účastník dražby Čas příhozu Výše příhozu Nabídka
334424 17.05.2018 15:46:24.293 0,- 5 000 000,-

Máte otázky?
Kontaktujte nás